Search results for

documentary

Environment Sustainable & Conscious living Videos

RIVER BLUE DOCUMENTARY REVIEW

Som nævnt herinde og på Instagram, så var jeg inde og se dokumentaren River Blue i Empire Bio i onsdags sammen med Sustain Daily. Den film gjorde virkelig indtryk på mig. For selvom jeg egentlig godt vidste, at “fast fashion” industrien ikke var godt, så havde jeg nok ikke rigtigt set med mine egne øjne hvor meget den egentlig forurenede planeten, og skadede de mennesker der producerer tøjet nede i bl.a. Kina, Indien og Bangladesh.

Filmen viste forskellige floder rundt omkring nær de fabrikker hvor tøjet blev produceret, og man så hvordan at alle de kemikalier de brugte til at farve tøjet med, løb direkte ud i disse floder. Dette er det præcis samme vand som lokalbefolkningen drikker af, bader i og meget mere.

Floderne var beskidte! Og, en af dem sydede og boblede ligefrem pga. alle kemikalierne.

Filmen gav mig lyst til på ingen måde at støtte op omkring den tøjindustri, i hvert fald ikke før de ændrer deres produktion af tøjet til noget der ikke skader hverken planeten, eller de mennesker der skal producere tøjet.

Men hvordan skal man så få nyt tøj?

Heldigvis er der virkelig mange fantastiske brands som har fokus på bæredygtig producering af deres varer, og på bedremode’s blog kan man finde en masse af disse brands. Som jeg selv har indset er en del af disse brands selvfølgelig en smule dyrere, men jeg er kommet frem til at jeg hellere vil købe mindre tøj og så investere i noget bedre kvalitet, og være sikker på at jeg støtter op omkring noget godt.

Og hvis man er i nød og på jagt efter noget billigt tøj, så er der jo et hav af genbrugsbutikker, loppemarkeder og salgs apps hvor man kan finde en masse tøj.

English:

As I’ve already mentioned in here and on Instagram, I went to see the documentary River Blue in Empire Bio last Wednesday with Sustain Daily. That movie really moved me. Because even though I kind of already knew that the fast fashion industry wasn’t good, I had never really seen with my own eyes how polluting it actually is to the planet, and how it affects the people producing the clothes in fx China, India and Bangladesh. 

The movie showed different rivers close to these factories where the clothes were being produced, and you saw how all the chemicals they use for dying the clothes ran directly out into these rivers. The exact same water which the local community is drinking, bathing in and much more.

The rivers were so polluted! And one of them was actually bobbling because of all the chemicals.

The documentary made me want to never support this industry again, at least not until they change their way of producing the clothes, so that it no longer damages the Earth, or the people producing the clothes.

But how are you then going to get new clothes?

Luckily there are a lot of amazing brands which focus on a sustainable production of their clothes, and bedremode’s blog shares a lot of these brands. I’ve realized myself that of course these brands are a bit more expensive, but I will rather buy less clothes and then invest in something better, and be sure that I support something good.

And if you are on the hunt for some cheap clothing, there are so many thrift stores, markets and sales apps where you can find lots of clothes.


Read also:
Slow fashion and buying secondhand

Environment

RIVER BLUE DOCUMENTARY

Mit seje blognetværk Sustain Daily har fået dokumentaren River Blue til Danmark!

Dokumentaren omhandler hvordan at tøjproduktionen forurener Planeten, i Kina er fx 70 % af alle floder forurenede. Tøjproduktionen skader altså ikke bare miljøet, men også os mennesker på Jorden.

Jeg skal uden tvivl ind og se dokumentaren, og blive klogere på dette emne, så jeg har allerede købt en billet til visningen i København d.20. september.

Filmen bliver også vist i Aalborg i dag d.12. september og i Aarhus d.13. september. Du kan læse meget mere om filmen, og om hvor du kan købe billetter lige her.

English:

My awesome blog community Sustain Daily has gotten the documentary River Blue to Denmark!

The documentary is about how the clothing production industry is polluting the Planet, and in China 70 % of all rivers are polluted. This industry does not only damage the environment, but also the people on Earth.

I am for sure going to watch it, and become a little bit clever upon this topic, so I’ve already bought my ticket for the show in Copenhagen on September 20. 

The movie is also going to be shown in Aalborg today and in Aarhus tomorrow. You can read a lot more about the movie, and find your ticket here.

 

Read also: Slow fashion and buying secondhand

Sustainable & Conscious living

THE HUMAN EXPERIMENT DOCUMENTARY

Denne dokumentar på Netflix burde alle se (lige så vel som alle burde se Cowspiracy, Forks over Knives, What The Health og mange andre – oplysning er simpelthen så vigtigt!). Denne dokumentar handler nemlig om alle de skadelige kemikalier der er at finde i både rengøringsprodukter, krops produkter, make-up osv. som vi hver dag udsætter vores hud og krop for. Disse kemikalier går ind og kan have alvorlige konsekvenser, og de mistænkes for at være skyld i det stigende antal af astma-, autister-, kræftramte og at mange i dag har problemer med at få børn. Det er simpelthen så skræmmende.

Dokumentaren tager udgangspunkt i USA, og jeg er så heldig at bo i Europa hvor der heldigvis er kommet regler for hvilke kemikalier man må og ikke må bruge. Men dette er stadig information som alle burde få – og bruge den information til at begynde at tænke mere over hvilke produkter man bruger i sin dagligdag.

Som nævnt i et tidligere blogindlæg, vil jeg anbefale at man enten går efter så naturlige produkter som overhovedet muligt, eller at man prøver at lave dem selv. Så ved du præcis hvad der er i dem og at du ikke udsætter din krop for skadelige kemikalier som kan påvirke dig på sigt.

Everybody should watch this documentary on Netflix (just like everyone should watch Conspiracy, Forks over Knives, What The Health etc.). This documentary focuses on harmful chemicals which are found in cleaning products, body products, make-up etc. and which we expose our skin and body for every single day. These chemicals go in and have severe consequences for our health, and are suspected of being the reason for more people having astma, autism, cancer and the reason for many people having problems getting kids today. That is terrifying.

The documentary takes place in the US, and I’m so lucky to live in EU where regulations have been made when it comes to which chemicals it is allowed to use and not to use. But the documentary contains information that everyone should know about – and start to think about which products you use in your everyday life.

As mentioned in a previously blogpost, I will recommend using as natural products as possible, or make them yourself. Then you know exactly what is in them and you do not expose your body to any harmful chemicals which can affect you in the long run.

Health Inspiration Videos

MY GOTTA-SEE DOCUMENTARY LIST

Jeg elsker dokumentarer. Som I ELSKER. Især dokumentarer der omhandler noget med kroppen, sindet, sundhed, miljøet. Elsker, elsker, elsker. Jeg har før delt flere gode dokumentarer som jeg har set, og som jeg kan anbefale, og lige pt. har jeg mig en lille liste med dokumentarer, som jeg gerne vil se. Min hensigt er selvfølgelig at skrive et lille indlæg efter jeg har set de forskellige dokumentarer, men jeg tænkte at jeg lige så godt kunne dele hvilke dokumentarer jeg gerne ville se – hvis nu at dette kunne være noget for nogen af jer derude også.
Og, hvis I har gode idéer til nogle gode dokumentarer, så skriv endelig en kommentar, det vil jeg kun blive glad for!

I love documentaries. As in LOVE. Especially those about the body, the mind, health, the environment. Love, love, love. I’ve shared several good documentaries before, which I can definitely recommend, and at the moment I have a little list of documentaries I want to watch. But I thought that I might just as well share them with you guys – perhaps it could be something you would like to watch as well. And if you have any good documentaries I must watch, please share them in the comments, that would be awesome!

1. The Connection

Denne her fik jeg anbefalet af Ida forleden, og jeg skrev den straks under øret! Den skulle omhandle det med hvordan at vi via vores tanker og følelser kan påvirke hele vores krop og vores fysiske helbred. At man ved hjælp af sig selv både kan skade sig selv og skabe sygdomme i sin krop, og at man samtidig også kan kurere sig selv. Det lyder sindssygt interessant, og er bestemt noget jeg vil dykke længere ned i.

This one I got recommend by Ida the other day, and I immediately wrote it down in my mind! It should be about how we through our thoughts and feelings can affect our body and our physical health. By your thoughts and feelings you can either hurt yourself by creating illness in your body, or you can cure yourself. It sounds so interesting, and is definitely something I want to dig deeper into. 

2. E-motion

Som jeg har læst mig frem til, så minder denne her også meget om The Connection. Igen er det om hvordan at vores tanker påvirker vores fysiske helbred. I dette tilfælde, er fokus vidst på hvordan negative tanker kan gøre os syge.

As I’ve read, this should be a little bit like The Connection. Once again it’s about how our minds and thoughts affects our physical health and wellbeing. In this case, focus should be upon how our negative thoughts can make us sick.

3. Minimalism

Hvis du interesserer dig lidt for minimalisme, så kan du næsten ikke undgå at have hørt om denne film og om de to fyre bag! Joshua og Ryan er blevet kendt som ‘The Minimalists’, og de har både blog og podcast omkring det at leve et minimalistisk liv. Dokumentaren skulle handle om det samme; at leve et liv med minimale ting, men med fokus på de ting der virkelig betyder noget for en i livet.

If you are just a little bit interested in minimalism, you must have come across this movie and the two guys behind it! Joshua and Ryan has been known as ‘the Minimalists’, and they both have a blog and a podcast where they talk about living a minimalistic life. The documentary should be about the same thing; living a life with minimal stuff and things, and instead focus on the things that really matters in life.

Read also: Food Choices documentary

Food Health

Food Choices Documentary

Yay! Hvis der er noget jeg er elle vild med, så er det altså sundheds dokumentarer. Og heldigvis begynder der kun at komme flere og flere af dem, især nu hvor der sker en mindre revolution indenfor sundhedsfeltet mht. om hvorvidt man bør spise kød, æg og mejeriprodukter. Jeg synes det er voldsomt interessant, og jeg elsker at tilegne mig ny viden omkring emnet. Dokumentaren ‘Food Choices’ er lige kommet op på Netflix, så lige en anbefaling herfra – måske du skal se den her i weekenden?

Yay! If there is one thing that I absolutely love, it is health documentaries. And luckily there are coming more and more of them, especially now when a minor revolution is happening inside the health field, about whether or not you should eat meat, eggs and dairy products. I think it is highly interesting, and I love getting new knowledge within this area. The documentary ‘Food Choices’ has just come up Netflix, so just a little recommendation from here – maybe you should watch it in the weekend?

Inspirering people

Before the Flood Documentary

Jeg vil lige komme med en opfordring om at se dokumentaren Before the Flood. Man kan se den gratis på YouTube indtil på søndag. Leonardo DiCaprio er manden bag dokumentaren. Han har vist sig at være en sand miljøforkæmper, og han prøver at sætte stort fokus på at få normale folk og politikere til at gøre noget ved den globale opvarmning, inden det er for sent. Jeg er allerede voldsomt optaget af alt hvad der har at gøre med miljø, og vil gerne gøre mit for at hjælpe vores planet på rette vej, og sørge for at det ikke ender så galt, som det gør hvis vi bliver ved med at gøre som vi hidtil har gjort.

Alle kan gøre noget for at hjælpe. Sluk lyset og andre elektriske apparater når du ikke bruger det, skær ned på kød, vælg miljøvenlige produkter når du handler ind, sig nej tak til plastic poserne i butikkerne – find ud af hvad du kan gøre, og så GØR det. Vi har kun én planet, og vi skal passe på den!

I’ll recommend that you go watch the documentary Before the Flood. You can see it for free on YouTube until Sunday. Leonardo DiCaprio is the man behind the movie. He has shown to be a true environmentalist, and he has done a lot in trying to get normal citizens and politicians to do something about global warming, before it is too late. I’m already hugely concerned with everything that has to do with the environment, and I want to do my best in order to help our planet, and make sure that it doesn’t end as bad, as it will if we continue as we have done so far. 

Everybody can do something to help. Turn of the lights and other electronic devices when you don’t use it, cut down on meat, choose environmental friendly products when you’re buying things, say no to plastic bags in the shops – figure out what you can do, and then DO it. We only have one planet, and we need to take care of it! 

Health Holistic beauty & skincare

THE BEST NATURAL DEODORANT

I’ve tried so many different natural deodorants that’s free from aluminium, and it’s certainly not all that does the job. But this is the best natural deodorant I’ve tried so far for sure 🌿🌿

Years ago I saw the documentary “The Aluminium Age“, which talked about how the aluminium found in many products today affects us and our health negatively. Most deodorants on the market contain aluminium, as this is what “blocks” the sweating.

However, some research have shown a connection between aluminium and alzheimers, breast cancer and the reason why so many people today have reproductive problems. That really terrified me, and even though many might say that there is “lack of evidence” between the connection between these things – I’ve probably always been more to the skeptical side, so I’ve personally chosen to go for a deodorant without aluminium for the past many years.

However, I’ll be very honest to say that I’ve tried my fair share of natural deodorants that did clearly not work for me. But now I’ve found one that definitely does the job! I’m still trying new deodorants, as I want to explore the market, but this one definitely does the job.

Another thing that really isn’t good about the conventional antiperspirant deodorants with aluminium, is that they block the sweat. Sweating is our bodies natural way of getting rid of excess heat and toxins. So when you go in and block your pores, you essentially “keep” the toxins and excess heat in your body – which does no good to your health!

So when you buy a natural deodorant without aluminium, you can still sweat, but it just prevents the odor that might come when you sweat. Sweating is natural, and is one of your bodies elimination systems – which is a good thing.

The natural deodorant that I’m absolutely loving is the “Real Purity” deodorant, which just works wonders, not just for me, but certainly also what I hear about from many customers in the health store that I work in

Do you use natural deodorants? Do you have one which you just love and swear by? I would love to get new recommendations and try others as well! 🌿

Personal

A LITTLE EASTER BREAK

I am going to take a little Easter break from posting in here, and will instead focus on relaxing, homeworks and creating new and good content once I’m back again.

I wish you all the best Holiday and hope that you take some time to either read some good books, watch some good documentaries, listen to some good podcastsmake your own skincare productstrying something new and fun, or do some selfcare <3

Just take some time to do whatever makes you happy!

Inspiration Personal

INTROVERT OR EXTROVERT?

You might have heard the expressions ‘introvert’ and ‘extrovert’, and you might already know which one you are, or if you are a mix of both, or perhaps you have never heard these terms in your life before.

Today I wanted to write a little bit about introverts and extroverts, and identifying what you are and what those close to you are and learning to accept and respect people as they are.

Basically introverts are people who enjoy being alone, having their alone time and get more physically and mentally exhausted when they spend too much time with other people.

Extroverts, are the opposite. They love spending time with other people and get more energy out of this.

And then there are those in the middle, which is a little bit of both. They both enjoy time alone, but they sure also love spending time with other people.

I’m for sure a bit of both, but leaning more towards the introverted side. I love spending time alone. I love reading, writing, watching a good movie or documentary, going for a walk. I truly enjoy my own company and have no problem spending hours alone. But I also love, in smaller doses, to spend time with other people. What I enjoy most is spending time with a few close people for a couple of hours. Whenever I spend an entire day with lots of people I get so drained and tired both mentally and physically.

But enough about me. I wanted to talk about the importance of knowing yourself, and knowing your closed ones. Fx if you are an introvert and don’t really are aware of it, and you spend a lot of time with other people then you might start to feel sick, get annoyed or frustrated with others. When this start to happen you might start to get more irritated and say things you don’t mean or appear angry with others, which of course can lead to lots of conflicts. But, if you know yourself well enough then you can learn to say to yourself that “I’ve had enough, I need time for myself”.

If your friends and families know you, and know how your personality is and what you can and cannot handle, and they love you – then they will respect this. They will know that it’s nothing personal and it’s not you being angry or frustrated with them as persons, but it’s just you who cannot handle anymore because of how you are as a person.

I find it so important to know myself and my boundaries, just like I like to know my friends, families and boyfriend’s. I also find it important to simply just let my closed ones know how I’m feeling and what I can handle. If you are spending time together and you start to feel like you need to go home and sleep, or you simply want to be alone, just tell them. Let them know where you are at. Most people will understand, it’s more the unknowing part of what is happening inside a person that can be frustrating, but if you simply say “I’m really tired, so I think I’m gonna go home now”, chances are that everyone can understand.

If you are interested in learning more about yourself as a person, then I can recommend this test, I found it truly spot on. According to this test I am an “Advocate” (INFJ) – and I found that everything that was written fit me so well. And if your friends and families are into it as well, then make them take the test as well and read each others results. It’s so fun to get to know your closed ones more personally, and learn to understand them much more.

 

I hope this wasn’t too rambling, and it made sense in a way. Do you know what you are? An extrovert or an introvert? And have you tried taking the personality test? Which one were you?

Happiness Personal

EVERYDAY HAPPINESS

It’s Monday and time to reflect at some everyday happiness which I experienced the past week. I’ve had a lovely past week filled with DIY projects, great talks, and watching a documentary together with my parents and much more! How was your past week?

The past week I made a cleaning spray consisting of only water and white vinegar, easy peasy!

I also made some homemade lip balms, which you can find the recipe for right here

I’ve been planning and reflecting a lot. I know 2018 is going to be one amazing year!

I’ve been eating deliciousy healthy food! I watched What the Health once again this week, this time with my parents <3

I had the most delicious hot chocolate on coconut milk at Souls, together with the most lovely, passionated talk about so many different things together with Cirkeline <3

After a visit to Souls, we went straight across the street and visited the most beautiful little store called The Organic Club, which both sells brand with a sustainable focus and secondhand clothing – loved it, definitely worth a visit!