Browsing Category

Environment

Environment Sustainable & Conscious living

5 DOCUMENTARIES ABOUT GLOBAL WARMING

Food Choices

Food Choices handler om hvordan vi spiser i verden i dag. Der bliver spist så meget kød, og produktionen af kød er på ingen måde bæredygtig for vores planet. Dokumentaren kommer også ind på hvordan det vi spiser i dag påvirker vores helbred i en dårlig retning.

/ Food Choices is about how we eat in the world today. A lot of meat is being eaten, and the large production of meat is in no way sustainable for our planet. The documentary also touches upon how what we eat affect our health in a negative way.

Chasing Ice

Denne dokumentar handler om en mand som vil fotografere udviklingen af hvordan isen smelter, og overbevise befolkningen om, at klimaforandringerne og global opvarmning faktisk er en realitet. Hans beviser har været med til at gøre global opvarmning til noget man faktisk kan se ændrer naturen og den verden vi lever i.

/This documentary is about a man who wants to take photos of the development of how the ice is melting and thereby convince the population about climate change and global warming is a reality. His evidence has been crucial to actually prove that global warming is something tangible that you can actually see in the world we live in.

Chasing Coral

Chasing Coral er direkte sørgelig, og jeg må ærligt indrømme at jeg var ved at tude da jeg så den. Den handler om hvordan at flere og flere koraller i verdenshavene dør, og de dør hurtigt. Koraller er grobund for økosystemer i havet, og hvad der sker i havene viser hvad der også kan komme til at ske på Jorden. Grunden til at korallerne dør er temperaturstigningerne pga. den globale opvarmning. Chasing Coral blev til som inspiration af ovenstående dokumentar, Chasing Ice, og dokumenterer på samme måde, med billeder, udviklingen af hvordan korallerne dør.

/Chasing Coral is really sad, and I must admit I cried a bit while watching it. It’s about how more and more corals are dying in the oceans, and they are dying fast. Corals is the foundation for ecosystems in the ocean, and what happens in the oceans show what will eventually happen at Earth as well. The reason for the corals dying is because of the rising temperatures caused by global warming. Chasing Coral became a reality through inspiration from the above documentary, Chasing Ice, and documents in the same way, with pictures showing how the corals are dying.

Cowspiracy

Ligesom ‘Food Choices’, kigger Cowspiracy også på hvordan vi spiser gør os syge, men også påvirker planeten på en dårlig måde.

/Just like ‘Food Choices’, Cowspiracy looks at how what we eat make us sick, and how it also affects the planet in a very negative way. 

A Plastic Ocean

Denne dokumentar handler om en mand som ville filme nogle store hvaler. Men da ham og hans filmhold var ude for at filme dem, indså de hvor meget plastik der var midt ude i havet. Verdenshavene er fyldt med plastik, og i denne dokumentar vil filminstruktøren undersøge forureningens indvirkning på miljøet.

/This documentary is about a man who wanted to film big whales. But when him and his production team were out filming them, they realized how much plastic was in the oceans. The oceans are filled with plastic, and in this documentary, the instructor wants to investigate how the plastic affects the environment. 

Alle dokumentarerne kan ses på Netflix pt.
/All documentaries are currently available on Netflix.

Environment Sustainable & Conscious living

SLOW FASHION AND BUYING SECONDHAND

Et nyt område jeg pt. prøver at udforske endnu mere er, at købe brugt tøj.

Tøj industrien er en af de mest forurenende i verden, og bare det at producere én enkelt t-shirt kræver 2.700 liter vand. Det er altså utrolig meget vand der bliver brugt på at producere tøj. Og så bliver rigtig meget tøj også farvet som også forurener naturen.

Derudover kan man også vælge at se på de dårlige (forfærdelige) arbejdsforhold som medarbejdere i sweatshops har i fx Kina og Indien. Hvis du ikke er bekendt med dette, så kan jeg kun anbefale dig at se dokumentaren The True Cost. Det er virkelig en øjenåbner, og du får lyst til aldrig at købe tøj fra store kædeforretninger.

Men, nu skal det hele ikke være så trist og forfærdeligt. For min pointe med dette indlæg er nemlig, at der selvfølgelig er noget vi kan gøre ved det, for at leve et mere bæredygtigt liv og passe på Planeten, og samtidig have tøj på.

Køb dit tøj secondhand!

Vi kan nemlig vælge at købe vores tøj brugt. Og stop lige engang, her er der måske nogle der tænker at man kun kan finde grimt og nusset og gammelt tøj brugt – men nej, der er SÅ mange der sælger tøj alle steder, både gammelt tøj, men i den grad også nyt.

Du kan finde fedt secondhand tøj alverdens steder! Du kan finde det på loppemarkeder, til bytte-dage, du kan lave store-bytte-tøj-dag med dine veninder, i genbrugsbutikker og så er der et hav af salgssider og apps som du kan bruge i dag.

Det er selv noget jeg er begyndt at tænke meget mere over (for tro mig, jeg har været kæmpe fan af billigt tøj før i tiden, men må erkende at jeg ikke længere har det godt med at købe det, på trods af at det virker økonomisk overskueligt. Men hey, det er det fede ved secondhand tøj, det kan du også finde rigtig billigt!). Det kan dog stadig være svært til tider. Fx hvis man ser noget fedt tøj, og man bare så gerne vil have det, og ved lige præcis hvilken butik der sælger det. Men her kommer den nye sjove udfordring så: enten kan man finde tøjet hos en bæredygtig tøjforretning, eller man kan gå på jagt og lede lidt længere efter det brugt.

Hvis du er på udkig efter brands som er bæredygtige, så har Johanne fra BedreMode lavet en fin lille guide inde på Sustain Daily som du kan se lige her.

(Alt tøjet på billedet er noget jeg har købt brugt – og jeg elsker hvert et stykke. Læderjakken har jeg især været glad for, selv har jeg nu haft den i 6 år, og den blev købt brugt og den holder altså stadig endnu – og jeg fik den for kun 250,- dengang)
 

English:
A new area I’m trying to explore more is to buy secondhand clothing.

The fashion industry is one of the most polluting ones in the world, and just producing 1 single t-shirt demands 2,700 liters of water. That is incredibly much water that needs to be used in order to produce clothing. And when the clothing needs to be colored this also affects the nature in a negative way

Besides that you can also choose to look at the bad (terrible) work conditions that the employees in sweatshops have fx in China and India. If you are not already familiar with this, then I can recommend you to watch the documentary The True Cost. It’s a real eye opener and it makes you want to stop buying clothes from big fast fashion stores. 

But, I don’t want this blogpost to be all moody and terrible. Because my actual point with this post was to tell you that there is of course something we can do in order to live a more sustainable life and take care of the Planet, while still wearing clothes. 

Buy your clothes secondhand!

We can buy our clothes secondhand! And just stop for a minute here, because some might think that it’s only possible to find ugly and dirty old clothes secondhand – but no, there are SO many people selling clothes everywhere, both old and certainly also new. 

You can find awesome secondhand clothes so many places! You can find it at secondhand markets, you can make a trade-clothes-day with your girlfriends, shop in thrift stores, and there are a ton of sales websites and apps which you can use. 

It’s something I’ve begun to think a lot more about (and trust me, I’ve been a huge fan of cheap clothing beforehand, but I have to admit that I don’t really feel good about buying it anymore, despite the fact that it seems so economically friendly. But hey, that is the cool thing about secondhand clothing – it is cheap!). However, it can be difficult to find at times. Fx if you see some awesome piece of clothing and you know exactly in which store you can get it from. But here comes the fun challenge: either to find the clothes from a more sustainable clothing brand, or to spend some time looking for it secondhand.

(All the clothes on the picture is bought secondhand – and I love every single piece. I’ve especially been happy about the leather jacket, which I’ve now had for 6 years, and it was used when I bought it, but it’s still going strong – and I bought it for only 250 DKKR at that time). 

 

Read also: 3 things you can do to live more sustainable

Environment Sustainable & Conscious living

NATURAL AND TOXIC-FREE CLEANING

Da jeg begyndte min egen lille sundhedsrejse, var rengøringsprodukter bestemt ikke én af ting de ting jeg skænkede meget tanke. Men, jeg har fundet ud af, at det bør man, hvis man gerne vil have et sundt hjem, vil være sund og passe godt på Jorden.

Der er over 85.000 industrielle kemikalier og størstedelen af dem er ikke engang testet for om de er sikre. Derudover er mange rengøringsfirmaer ikke forpligtet til at skrive ingredienserne på deres produkter (link).

Det er vildt. De rengøringsprodukter du bruger i dit hjem kan altså ikke kun være skadelige for dig og dit helbred, men de løber også ud igennem din vask og videre ud i naturen, hvor de kan være skadelige for planeten.

Jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke lyst til at mit hjem (og naturen) skal udsættes for alverdens skadelige kemikalier, bare for at jeg kan få et rent hjem. Desværre er det ligesom med hudplejeprodukter og make-up, at det er noget som man ikke tænker over kan være fyldt med skadelige sager som kan påvirke ens helbred og miljøet.

Slet ikke når man kan få et rent hjem ved hjælp af helt naturlige ingredienser!

Naturlige rengøringsmidler

 

Lager eddike

Lager eddike kan du bruge helt som det er, eller blandet op med vand, til at rengøre overflader, glas og vinduer, køleskabet, toilettet og meget mere.

Citroner

Skær en citron i halv og brug den til at rengøre din vask, skærebrædder og andet med.

Sæbenødder

Sæbenødder har jeg selv til gode, da jeg pt. er igang med at opbruge de vaskemidler vi nu har. Men sæbenødder kan bruges til at vaske tøj med, og så skulle de holde rigtig længe.

Natron

Natron blandet sammen med lidt vand er genialt til at fjerne det meste skidt og snavs. Du kan bruge det hvis dine kopper er blevet grimme efter te eller kaffe, så bare hæld vand og natron ned i og lad dem stå lidt og skyl af efter. Du kan også bruge blandingen til at proppe på glasset i din ovn, lade det sidde på mens ovnen er tændt på lav varme i et par timer og så fjerner du det bare med vand bagefter og så er det helt rent igen.

Rengørings tilbehør

Jeg har selv lige købt denne skuresvamp og svamp til at tørre støv af fra Maistic. Maistic produkterne er 100 % plastfri og så er de 100 % biobaserede og genanvendelige og kan vaskes igen og igen efter brug, bare et lille tip hvis du vil undgå normale skuresvampe og klude med mikroplast i.

English:

When I first began my own health journey, cleaning products was certainly not one of the things I gave much thought. But I have since found out that if you want a healthy home, and want to be healthy yourself and take care of the environment – you should think about which cleaning products you use.

There are over 85,000 industrial chemicals and the majority is not even tasted for safety. Besides that many cleaning manufacturers are not even legally required to write the ingredients on their products (link).

That is crazy. The cleaning products you use at home cannot just be harmful for you and your health, but they also run out in nature where they can harm the Earth.

I don’t know about you, but I do not want my home (and Earth) to be exposed to several harmful chemicals, just so that I can get a clean home. Unfortunately it is, just like with skincare products and make-up, not something we consider to be filled with harmful stuff which can affect our health and the environment.

And not even when you can get a clean home just by using all natural ingredients!

Natural cleaning products

 

Vinegar

Vinegar can be used just as it is or mixed together with some water to wipe off surfaces, glass and windows, the refrigerator, the toilet and much more.

Lemons

Cut a lemon in half and use it to clean your wash, cutting-boards and other stuff with.

Soapberries

Soapberries are something I can look forward to using as well, since I’m currently using up our existing laundry detergent. But soapberries can be used to wash your clothes with and they should last for a very long time.

Baking soda

Baking soda mixed with some water is genius to remove dust and dirt. You can use it if your cups have been stained from tea or coffee, just pour some water and baking soda into the cup and let it sit and wash it afterwards. You can also use the mixture to put on the glass in your oven, put the oven on a low heat and let it stay for a few hours and then you just wash it off with water afterwards and it’s clean again.

Cleaning tools

I’ve just bought these sponges on the picture from Maistic. Maistic’s products are 100 % plastic free and they are 100 % biobased and reusable and can be washed over and over again, just a little tip if you want to avoid normal sponges and cloths filled with microplast.

 

Read also: Make your own natural products

Environment Sustainable & Conscious living Zero waste

3 THINGS YOU CAN DO TO LIVE MORE SUSTAINABLE

Her er 3 simple ting som du kan implementere i din hverdag for at passe bedre på miljøet og leve et mere bæredygtigt liv:

1. Brug et stofnet

Istedet for at takke ja tak til, eller bruge penge på, plastikposer, så sørg istedet for altid for at medbringe dit eget stofnet når du er ude og handle eller shoppe eller hvad du nu er. Det sparer dig ikke blot penge på den lange bane, men skåner kloden for en masse unødvendig plastik.

2. Brug en genanvendelig drikkedunk

Istedet for at købe en plastikflaske hver gang du er ude på farten, så invester istedet for i en genanvendelig drikkedunk. Det er ideelt især når man lever i Danmark, for vores postevand er så rent, at du kan fylde den op alle de steder du nu engang kommer forbi. Plus, det er så vigtigt at huske at drikke nok vand i løbet af dagen – så en god måde at holde styr på hvor meget vand du drikker, er også at du kan sige til dig selv hvor mange flasker vand du skal have drukket i løbet af en dag.

3. Invester i en to-go kaffe kop

Istedet for at takke ja tak til de små to-go kopper man normalt får hvis man tager sin kaffe eller te to-go, så vær forberedt og køb en genbrugelig to-go kop. Det eneste svære her, er at huske at have den med dig, og sørge baristaen om de ikke vil hælde din te eller kaffe i din egen kop istedet for. Dette er selv en udfordring jeg glæder mig til at skulle tage fat på engang i efteråret, når vejret bliver til en hyggelig gang te eller kaffe og en gå tur i skoven imens farverne på bladene skifter.

English:
Here are 3 simple things you can implement in your everyday life to take better care of the environment and live a more sustainable life:

1. Use a reusable bag

Instead of saying yes to, or spending money on, plasticbags, make sure to always carry around a canvas bag when you are out buying groceries or shopping or whatever you are. It not only saves you money on the long run, but it also saves the Planet for a lot of unnecessary plastic. 

2. Use a reusable water bottle 

Instead of buying a plastic bottle every time you are out on the run, invest in a reusable water bottle. You can fill it up as you go, plus it is so important to remember to drink enough water throughout the day – and by keeping your own bottle you can keep track of how many bottles you have to drink through the day.

3. Invest in a to-go cup

Instead of saying yes to small to-go cups when you buy your coffee or tea to-go, be prepared and buy a reusable to-go cup instead. The only hard thing here is to remember to bring it along with you, and make sure to ask the Barista to pour the tea or coffee into your own cup instead. This is a challenge I myself look forward to in the Autumn, when the weather calls for a nice cup of warm tea or coffee and a walk in the park while the colors are changing on the leaves.


Read also
: Switching to reusable cotton pads 

Environment Sustainable & Conscious living

DITCH THE JUNK MAIL

En simpel ting du kan gøre for at passe bedre på miljøet, er at framelde dig reklamer. Dette var selv en ting jeg aldrig rigtig havde tænkt over, for det var jo bare helt normalt at få tonsvis af reklamer ind af døren.

Men prøv lige at tænk over hvor meget papir der går til spilde på nogle tilbudsaviser som man knap nok læser? Prøv at tænk på sidste gang du faktisk kiggede igennem reklamer? For mig var dette nærmest aldrig. Og hvis man gør, så kan man stadig finde reklamerne online hos de forskellige butikker.

Ved at tilmelde dig Reklamer Nej Tak, kan du altså undgå virkelig meget unødvendigt papirspild. Og du kan gøre det lige herinde.

Bare et lille tip, som alligevel gør en stor forskel på den lange bane!

I don’t know how this works in other countries, but in Denmark you can sign up for not receiving junk mails and commercials in your mailbox. This is such a great thing to do in order to reduce waste in your everyday life. Most of the offers and commercials you can find online anyway nowadays, so there is no need for getting it in the physical form.

Environment Sustainable & Conscious living

CLEAN UP COPENHAGEN

Jeg er lige kommet hjem fra en skøn ferie på Kreta, og under ferien opdagede jeg en Instagram profil kaldet 5minutebeachcleanup, som handlede om at inspirere folk til at bruge 5 minutter af deres tid på stranden til at samle skrald op fra naturen. Jeg blev simpelthen så inspireret af dette initiativ, at jeg besluttede mig for at lave et lignende et bare med fokus på København.

Derfor har jeg nu lavet initiativet Clean Up Copenhagen. I al sin enkelhed går det bare ud på at inspirere folk til ikke at smide skrald i naturen, og at samle det op hvis man har tid og lyst til at hjælpe med at gøre naturen fri for affald.

Jeg har lavet en Facebook gruppe, og en Instagram profil hvor du kan følge selve konceptet – og også MEGET gerne dele ud af dine egne skrald fund og bruge hashtaggene #cleanupcopenhagen og #cleanupcph .

Forhåbentligt kan vi sammen inspirere hinanden og mange andre til at passe lidt bedre på vores dejlige by, og vores dejlige Planet!

 

I’ve just got home from a wonderful trip to Crete, and during the vacation I discovered an Instagram profile called 5minutebeachcleanup, which was about inspiring people to use 5 minutes of their time on the beach to pick up trash from nature. I got so inspired by this initiative and decided to make a similar one just with focus on Copenhagen.

Therefore I have now made the initiative Clean Up Copenhagen. In all its simplicity it’s about inspirering people to not throw trash in nature, and to pick it up if they have the time and want to and help make the nature free of trash.

I have made a Facebook group and an Instagram profile where you can follow this concept – and please share your own trash findings and use the hashtags #cleanupcopenhagen and #cleanupcph.

Hopefully we can inspire each other and many others to take better care of our lovely city, and our wonderful Planet!

Environment Sustainable & Conscious living

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD

I går så jeg dokumentaren “Chasing Corals“, som kan ses på Netflix. Den handlede om hvordan de mange koralrev der findes i havene er ved at dø ud på grund af den stigende temperatur der skyldes global opvarmning. Koralrevene er essentielle for liv under vandet, og rigtig meget af livet i havet kan dø hvis korallerne dør. Indenfor blot de sidste 30 år er næsten 50 % af verdens koraller døde. Det er fuldkommen sindssygt hvor meget vi har skadet Jorden indenfor de sidste par år. Gang på gang ser jeg film og beviser som viser hvordan at vi indenfor de sidste 30-50 år har skadet Jorden i en sådan grad, som det aldrig før er set i historien. Det er skræmmende så hurtigt det er gået, og det er en skræmmende tanke, så hurtigt det kan gå de kommende år. Hvis ikke vi gør noget!

Men, vi kan gøre noget. Og det er det jeg bliver ved med at sige til mig selv. Nogle gange kan det hele virke så uoverskueligt og håbløst, men hvis hver enkelt person tager bare nogle små valg i sit liv og ændrer dem, så vil det enkelte valg have en stor betydning. Jeg husker altid på Ghandi’s citat “Be the change you want to see in the world”.

Hvis der er noget du ikke er tilfreds med, så nytter det ikke noget at beklage sig og brokke sig. Istedet for gør noget ved det. Vælg at ændre noget i dit liv. Du kan gøre SÅ mange små ting i dit liv, som virker små og ubetydelige, men som alligevel vil have en stor indflydelse på Jorden på sigt. Og dine valg kan også inspirere andre mennesker, og sammen kan vi gøre verden til et bedre sted.

Det er det jeg ønsker mere end noget andet. Selv at være med til at bidrage til at gøre Jorden til et bedre sted, og forhåbentlig inspirere bare én eller to mennesker til at ændre nogle af deres handlinger og gøre noget godt for vores planet.

Yesterday I watched the documentary “Chasing Corals” on Netflix. It was about how many coral reefs in the oceans are dying because of rising temperatures caused by global warming. The coral reeds are essential for life under water, og a lot of life will die if the corals die. Within the last 30 years almost 50 % of the world’s corals have died. It’s completely insane how much we have damaged our Earth within the last couple of years. Time after time I watch documentaries and see evidence on how we within the last 30-50 years have damaged the Earth in such a matter, which have never before been witnessed throughout history. It’s terrifying how fast it goes, and it is a terrifying thought how fast it can go the next couple of years. If we do not do something about it!

But, we can do something about it. And that is what I keep telling myself. Sometimes it can seem like too much and seem hopeless, but if every individual just take a decision to change some small things in their life, then the small changes will have a big impact. I always remember Ghandi’s quote “Be the change you want to see in the world”.

If there is something you are not content with, it simply doesn’t work to just keep complaining about it. Instead do something about it. Choose to change something in your life. You can do SO many small things in your life which might seem insignificant, but which will have a big and significant impact on Earth. And your choices might inspire other people, and together we can make the world a better place.

That is what I want more than anything. To contribute to making Earth a better place, and hopefully inspire just one or two other humans to change their actions and do something good for our Planet.

Read also: Climate change – we have to do something now

Environment Sustainable & Conscious living Zero waste

SWITCHING TO A REUSABLE TO-GO CUP

Som en del af hele mit zero-waste projekt, så var en af tingene på min liste, at få købt mig en genbrugelig to-go kop. Det blev denne fine sag fra Ecoffee Cup i farven sort.

Men hvorfor skal man anskaffe sig en genbrugelig to-go kop, tænker du måske? Alene i USA smider man 25 millioner to-go kopper ud hvert eneste år, det er sindssygt meget skrald man producerer på blot et enkelt år. Og det er kun i USA. I Danmark, som også er et kaffe-elskende land, kan vi også godt regne med at der dagligt smides en masse af disse to-go kopper ud. På verdensplan smides der over 100 millioner to-go kopper ud hvert år!

Og det er netop derfor at det er en fantastisk idé at købe en genbrugelig to-go kop, som man kan have med sig og bruge igen og igen, og derved ikke behøves at smide de andre kopper ud hver eneste gang man køber sig en to-go kaffe. Man kan selvfølgelig også bare vælge at sidde på den pågældende café og få sin kaffe, eller te, i en normal kop. Men to-go kop kulturen er ret stor efterhånden – og her er det så smart at kunne spare verden for en masse skrald, ved blot at tage sin egen med.

Det smarte ved Ecoffee Cup’en er at den er lavet af bambus materiale, og når du engang er færdig med at bruge den (om mange år), blot kan kompostere den.

Nu har jeg altså fået fat på sådan en smart to-go kop, nu er udfordringen bare at huske at medbringe den når jeg skal ud og have mig en kaffe eller te med på farten!


As part of my whole zero-waste project, one of the things on my list that I wanted to buy was a reusable to-go cup. It ended up being this pretty thing from Coffee Cup in black.

But you might think, why get a reusable to-go cup? Alone in the US they throw out 25 billion to-go cups every single year, that produce a lot of trash in just a single year. And that is in the US alone. In Denmark, being a coffee-loving country, I bet we can count on throwing out a lot of to-go cups every single day as well. In the entire world we throw out 100 billion to-go cups every single year!

And that is exactly why it is such a great idea to buy a reusable to-go cup, which you can bring along and use over and over again, and thereby you do not have to throw out single-used cups every time you buy a coffee to-go. You can of course also just chose to sit down at the café you buy your coffee or tea at and get it in a regular cup. But the whole to-go cup culture has become quiet big – and therefore it is so easy to save the world from a lot of trash, just by bringing your own cup.

A smart thing about the Coffee Cup is that it’s made out of bamboo material, which means that once you are actually done with using it (in many years), you can just compost it.

Now I’ve got my hands on this to-go cup, the only challenge is going to be to remember to bring it along with my whenever I’m going to buy a cup of coffee or tea on the go!

Read also: Switching to a menstrual cup

Environment Inspiration Sustainable & Conscious living

THE GIRL FROM CLUELESS IS A VEGAN AND ENVIRONMENTALIST?

Kan i huske filmen Clueless? Jep, den film med hende den blonde pige fra 1995? Forleden dag på youtube faldt jeg over denne her video med skuespillerinden fra den film, nemlig Alicia Silverstone. Det viser sig nemlig at Alicia er den sejeste veganer og ikke mindst miljøforkæmper! Og det har hun været i årevis nu. Alicia’s arbejde er fantastisk og virkelig inspirerende! Så jeg vil bestemt anbefale at se denne video med hende.

Jeg elsker at finde ud af at seje store rollemodeller er veganere eller miljøforkæmpere, det er så fantastisk og tænk på hvor mange mennesker de kan inspirere? Vidste i blandt andet at Ellen Degeneres, Justin Timberlake, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, Ariana Grande og mange andre er veganere? Så sejt!

Do you remember the movie Clueless? Yeah, the movie with the blonde girl from 1995? The other day on youtube I fell over this video with the actress from that movie, Alicia Silverstone. And it turns out that Alicia is the coolest vegan and environmentalist! And she has been for years. Alicia’s work is amazing and truly inspirering! And I will definitely recommend watching this video with her.

I love finding out of big rolemodels being vegans or environmentalists, because just think about how many people they can inspire? Did you know that Ellen Degeneres, Justin Timberlake, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, Ariana Grande and many more are vegans? So cool!

Environment Food Sustainable & Conscious living

BUY IN BULK (LØS MARKET)

Jeg har fundet en intet mindre end fantastisk butik! Den hedder LØS market og er et sted hvor du kan handle madvarer i løs-vægt. Konceptet er genialt. Det går ud på at mindske affald. Du kender måske det at du går ned og handler ind i dit normale supermarked og næsten alt er pakket ind i plastik! Men alt dette plastik kan du netop undgå ved at handle ind i LØS Market. Her tager du bare dine egne glas og beholdere med og fylder op.

I butikken har de en vægt hvor du vejer dit glas, og så får du en lille etik ud med hvad det vejer, sådan så du ikke behøves betale for glassets/beholderens vægt når du skal betale. Så fylder du ellers bare op af hvad du nu mangler. Og de har så mange forskellige ting, bare se deres sortiment liste lige her.

Jeg kan i den grad anbefale at besøge dette sted. Udover at konceptet er fantastisk og særdeles miljøvenligt, så er ejerne også virkelig søde, hjælpsomme og entusiastiske. Man kan virkelig mærke at de brænder for at gøre en forskel, og det er skønt!

LØS market finder du på Saxogade 77, 1662 København V.

I have found a wonderful store! It’s called LØS market, and is a place where you can buy groceries in bulk. The concept is so brilliant. It’s all about minimizing the amount of trash. You might know the feeling of buying so much plastic whenever you are in your local supermarket because almost everything is wrapped in plastic! But you can avoid all this plastic by buying in bulk. When you buy in bulk you can bring your own glasses and containers and fill up. 

When you buy bulk you start with weighing your own glass so you know how much it weighs and in that way you do not have to pay for the weight of the glas, but only what you have filled in it. I can definitely recommend visiting LØS market if you are in Copenhagen, or if you are interested in finding a place which sells in bulk you can check out this site.

You can find LØS market at Saxogade 77, 1662 Copenhagen V.


Read also:
Zero waste swap inspiration