Browsing Category

Health

Food Health Sustainable & Conscious living

VEGETARIAN FESTIVAL IN COPENHAGEN

Lige et hurtigt tip!

Her i weekenden er der Vegetarisk Festival fra d.25.-27. august, og det bliver holdt på Tiøren ude ved Amager Strandvej.
Jeg skal selv derud i morgen sammen med Ida og høre et oplæg omkring om alle mennesker kan brødfødes bæredygtigt med en plantebaseret kost, og til en ayurveda workshop – og ellers bare tulle lidt omkring og se på hvad der er af spændende sager derude.

Du kan se det fulde program lige her.

English:
Just a quick tip!

This weekend there is a Vegetarian Festival from August 25th-27th and it is being held at Tiøren at Amager Strandvej.
I’m going myself with my friend Ida to hear about whether all people on the planet could be fed sustainably on a plant based diet, and for an ayurveda workshop – and else just walk around and see what interesting things is out there.

You can see the full program here

Food Health

WHAT ALKALINE FOOD IS AND WHY IT IS GOOD FOR YOU

I bund og grund har jeg længe vidst hvad der er sundt, og hvad der ikke er lige så sundt, at spise for vores krop. Men for nylig lærte jeg et helt nyt term, som jeg aldrig havde hørt om før: alkaline (eller på dansk: basisk) mad.

Hele tankegangen bag alkaline mad, er at den mad vi indtager har forskellig pH-værdi. Den kan enten være syreholdig eller basisk. Kroppen har det bedst hvis den er basisk, og skal derfor gerne ligge på en pH-værdi på 7 eller derover.

Hvorfor er det så lige, at vores krop helst skal være basisk?

Hvis vores indre er fyldt med for meget syre, så er dette grobund for inflammation i kroppen. Og inflammation er IKKE godt. Hvis du har for meget inflammation i kroppen, så har du større risiko for diverse sygdomme som hjertekar-sygdomme, kræft, type 2-diabetes og mange andre. Man kan bekæmpe inflammation ved at spise mere anti-inflammatorisk mad (hvilket jeg også vil skrive et blogindlæg om på et tidspunkt), og ved simpelthen at holde sin krop basisk, hvilket gøres ved at indtage basisk mad.

Hvad er basisk mad så?

Generelt er grøntsager, og især de grønne af slagsen, basiske. Nogle af de bedste ting du kan indtage er avokado, spinat og andre bladgrøntsager, kål, agurk, broccoli, peberfrugter og bladselleri. Derudover er citron også rigtig basisk, og et godt tip er at starte hver morgen ud med varmt vand med noget citronsaft i.

Hvad er syreholdig mad?

Syreholdig mad er blandt andet kød, slik, kager, sukker, kaffe og alkohol.
På skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de forskellige fødevarer og hvor de ligger på pH-skalaen.

Noget af det jeg især har fundet interessant ved de alkaline bøger jeg har læst (Alkaline kuren af Dr. Stephan Domenig og Alkaline Living af Bettinna Delfs) er, at forfatterne har taget et meget holistisk synspunkt når det kommer til at leve et sundt liv. De fortæller også om hvordan at søvn, motion, frisk luft, glæde og glade tanker er en lige så stor del, af det at være sund.

English:

I have known for many years what is healthy and what is not healthy for our bodies. But recently I just learned a new term which I had never heard before: alkaline food.

The philosophy behind alkaline food, is that the food you eat can have different pH-values. It can either be acidic or alkaline. The body functions best if it’s in an alkaline state, and therefore your pH-value should be 7 or above.

Why is it that our bodies should be alkaline?

If our internal is filled up with too much acid, this will be a soil for inflammation in the body. And inflammation is NOT good. If you have too much inflammation in the body, you have a higher risk of getting diseases such as cardiovascular disease, cancer, type 2-diabetes and many others. You can fight inflammation by eating more anti-inflammatory food (which I’m also going to make a blog post about soon), and by keeping your body alkaline, which can be done by eating alkaline food.

What is alkaline food?

In general it’s vegetables, especially the green ones, which is alkaline. Some of the best things you can eat is avocado, spinach and other green leafs, kale, cucumber, broccoli, peppers and celery. Besides that lemon is really alkaline, and a good tip is to start each morning with a cup of hot water with some lemon water.

What is acidic food?

Acidic food is meat, candy, cakes, sugar, coffee or alcohol.
On the chart above you can see where the different foods are on the pH-scale.

Some of the things I’ve found especially interesting in the books I have read about alkaline living (Alkaline diet by Dr. Stephan Domenig and Alkaline Living by Bettinna Delfs) is that the Authors take a very holistic approach when it comes to living a healthy life. They mention how sleep, exercise, fresh air, happiness and happy thoughts also plays a big role in determining your healthy state.

Read also: Get out in nature and get grounded

Health Holistic & Spiritual living Holistic beauty & skincare

MY FAVOURITE PODCASTS ABOUT HEALTH AND SPIRITUALITY

Det er noget tid siden jeg har delt mine yndlings podcast, og dengang var det mere rent generelt. Nu har jeg fundet nogle nye favoritter, og da jeg for tiden er all-in-for sundhed, holisme og spiritualitet, så tænkte jeg at det kunne være interessant at dele mine yndlings podcast indenfor denne genre med jer. Og så passer det jo perfekt hertil weekenden! Selv skal jeg på arbejde hele weekenden, men det kan være at du har helt fri og kunne bruge et godt og inspirerende podcast til en god gå tur ude i naturen.

 

The Melissa Ambrosini Show

Denne her er efterhånden en gammel favorit, for jeg har efterhånden hørt med længe, og har også anbefalet podcastet flere gange herinde på bloggen. Men, hvis du ikke kender til det, så interviewer Melissa Ambrosini alverdens spændende mennesker og man får en masse ny og spændende viden. Især er der fokus på sundhed, men der kommer også emner som parforhold, selvudvikling og meget mere.

 

Awaken Radio

Denne her er en ny favorit. Podcastet er lavet af Connie Chapman (som forresten har den fineste Instagram profil!). Connie’s stemme er så dejligt beroligende, og dette podcast har også fokus på sundhed, men det har også et meget spirituelt fokus – hvilket jeg er elle vild med disse dage.

 

Everyday Ayurveda and Yoga at Hale Pule

Jeg er begyndt at være meget fascineret af Ayurveda (læs lidt mere om det her), og i dette podcast finder man information og hverdagstips til hvordan man kan implementere ayurvedaen i sin egen hverdag. Podcastet er lavet af Myra Lewin som er ayurvedisk udøver og er stifteren af Hale Pule som er et ayurveda og yoga skole.

 

The Spa Dr

The Spa Dr er også kendt som Dr. Trevor Cates, besvarer på spørgsmål omkring sundheds myter, interviewer spændende mennesker indenfor sundhedsfeltet og kommer med en masse tips og tricks til hvordan man kan passe bedst muligt på sin krop rent sundhedsmæssigt.


Hvis i har nogle gode podcasts indenfor samme genre, så må i endelig dele dem med mig, for jeg elsker at opdage nye gode podcasts!

English:

It’s been a while since I last shared my favourite podcasts, and at that time it was more podcasts in general. Now I’ve found some new favourites, and since I’m at the moment all about health, holistic and spiritual living, I thought it would be interesting to share some of my favourite podcasts within this genre with you. And it’s perfect here for the weekend! I have to work all weekend, but you might have a free weekend and could use a good and inspirational podcast to listen to while going for a walk outside in nature. 

 

The Melissa Ambrosini Show

This is an old favourite, which I’ve already shared several times on the blog. But, if you do not know about it, Melissa Ambrosini interviews a lot of different people and you get so much new knowledge. There is especially focus on health, but it also touches upon subjects such as relationships, self development and much more.

 

Awaken Radio

This is a new favourite of mine. The podcast is made by Connie Chapman (which btw has the most lovely Instagram account!). Connie’s voice is so soothing and calm, and this podcast has focus on health, but also a lot of spirituality – which I’m loving these days.

 

Everyday Ayurveda and Yoga at Hale Pule

I’ve become very fascinated with ayurveda (read more about it here), and in this podcast you get information and everyday tips and tricks on how to implement the ayurvedic lifestyle into your everyday life. The podcast is made by Myra Lewin which is an ayurvedic practitioner and the founder of Hale Pule which is an ayurveda and yoga school.

 

The Spa Dr

The Spa Dr is also known as Dr. Trevor Cates, and she answers questions about health myths, interviews exciting people within the health field and comes with a lot of tips and tricks on how to take care of your body and yourself in the best way. 

If you have any good podcasts within the same kind of genre, please share them with me, because I love discovering new amazing podcasts!

 

Read also: Improve your life by simplifying it

Happiness Health

GET OUT IN NATURE AND GET GROUNDED

Jeg har på det seneste læst, hørt og set en hel del om det med at komme mere i kontakt med naturen. Jeg har altid været klar over, at nogle af de bedste øjeblikke i mit liv har været udenfor i naturen hvor man har mærket solen, vinden eller vandet på sin krop. Men for nylig har jeg fået øjnene op for, hvor fantastisk det faktisk er for os.

Jeg så en dokumentar på Gaia.com som netop handlede om at ‘get grounded’ og komme i kontakt med naturen. Den handlede om hvordan det at komme helt ned i kontakt med naturen – røre Jorden – kan have en helbredende effekt på os.
For nogle lyder det måske lidt woo-woo, og nogle tror måske at det bare er noget vi forestiller os, at det er naturen der helbreder os. Og det kan da også sagtens være – men hvad forskel gør det så? Så længe at man får det bedre.

Det at ‘getting grounded’ er også noget man har meget fokus på indenfor yoga. Og i sidste uge var jeg til en workshop med Cathrine hvor hun netop havde fokus på det med at get grounded og at komme ud i naturen, som værende en måde at komme ned i gear på, at slappe af og komme væk fra hverdagens stress og jag.

Jeg kan tydeligt mærke en kæmpe forskel på mig selv de dage jeg kommer udenfor og er ude i naturen, og de dage hvor jeg bare sidder indenfor og arbejder på computeren hele dagen. Der er en KÆMPE forskel.

Så dette er blot en lille opfordring, både for at minde mig selv om det, men også til dig, om at komme ud i naturen.
Gå barfodet på græsset eller i sandet, rør et træ, mærk vinden i dit hår, hop en tur i havet og vær ét med bølgerne! Og nyd det.

I have recently read, heard and seen a lot about getting more in contact with nature. I have always been aware of that some of the best moments in my life have been outside in nature where I have felt the sun, wind or water on my body. But recently I have discovered how fantastic it actually is for us.

I recently saw a documentary on Gaia.com which was about getting grounded and getting in contact with nature. It was about how getting in contact with nature – touch the Earth – can have a healing effect on us. For some this might sound a bit woo-woo, and some might think that it is just something we imagine that nature is able to heal us. And perhaps – but what difference does it make? As long as you get better.

“Getting grounded” is also something which are focused upon within the yoga discipline. And in last week I attended a yoga workshop with Cathrine where she had focus on getting grounded and get in contact with nature as a way to calm down, relax and get away from the stress we can tend to have in our everyday lives.

I can clearly feel a huge difference on the days that I get outside in nature, and on the days that I just sit inside and work on my computer all day. There is a HUGE difference. 

So this is simply a little reminder, both to myself, and to you, to get more out in nature. Walk barefooted in the grass or the sand, touch a tree, feel the wind in your hair, jump into the ocean and become one with the waves. And enjoy it!

Read also: What is ayurveda? 

Health Sustainable & Conscious living

WHAT IS AYURVEDA?

Hvad er ayurveda? Det var faktisk noget jeg selv spurgte om for cirka et halvt år siden. Jeg kan huske første gang jeg mødtes med Ida, at hun nævnte ayurveda og jeg tænkte “ayur-hva-for-noget?”. Jeg havde aldrig hørt om dette udtryk før, men tak for at jeg lærte omkring det, for nu er jeg enormt fascineret af det.

Hvad er ayurveda?
Ayurveda er en indisk lægevidenskab, og filosofien bygger ikke kun på behandling ligesom det gør i vestens lægevidenskab, men også på forebyggelse. Man kigger altså både på hvad mad man kan spise, hvordan man kan bevæge sin krop, hvordan man kan få et sind i balance og meget mere for at få en krop i balance og leve et sundt liv. Alt hvad jeg elsker! Jeg er nemlig en ultimativ “sucker” for alt hvad der handler om sundhed og helse.

De 3 doshaer
Ayurveda er den overordnede filosofi. Men indenfor ayurveda er der 3 doshaer. Disse er kaldet vata, pitta og kapha. Alle mennesker rummer alle 3 doshaer, men typisk har man en eller to som er mere dominerende. Man kan tage en ayurveda test og finde frem til ens midlertidige dosha. Jeg har fundet ud af at jeg primært er en vata.

Når man så kender til sin dosha, så kan man læse om forskellige tips og tricks man kan gøre brug af for at holde sig selv i balance, og dermed ikke komme ud af balance. For når man kommer ud af balance, så er det at man begynder at kan få problemer, såsom at blive syg, få dårlig mave, blive stresset og meget andet – altså, alle de ting man gerne vil undgå.

Jeg er enormt fascineret af hele denne tankegang, og det er især det jeg læser og ser en del dokumentarer om for tiden. Jeg er så heldig at min kæreste og jeg skal til Thailand til Oktober, og det hotel vi skal bo på faktisk har fokus på ayurveda – hvilket jeg kun er endnu mere spændt på nu!

Hvis du gerne vil lære mere om ayurveda så kan jeg anbefale dig at læse Karen Pallisgaards bog “begynder yogabogen” hvor man netop kan tage en ayurveda test og læse meget mere om de forskellige typer doshaer. Derudover har jeg også bogen “Perfect Health” af Deepak Chopra til gode, som også har fokus på ayurveda. Jeg kan også anbefale at abonnere på gaia.com, hvor der også er en masse små videoer om ayurveda at finde.

Kender du allerede til ayurveda? Og i så fald, hvilken er din primære dosha?

What is ayurveda? That was actually something I asked myself about half a year ago. I remember the first time I met Ida, and she mentioned ayurveda and I thought “ayur-what?”. I had never heard that expression before, but I am so grateful that I now know about it, because I’m truly fascinated by it. 

What is ayurveda?
Ayurveda is a traditional indian medicin science, and the philosophy is not just focused upon treatment like it’s done in western medicin, but also on prevention. You both look at what you eat, how you move your body, how you can create balance in your mind and much more in order to get a body in balance and live a healthy life. Everything I love! Because I truly am a “sucker” for everything that has to do with health and wellness.

The 3 dosha’s
Ayurveda is the overall philosophy. But within ayurveda there are 3 dosha’s. These are called data, pitta and kappa. All humans contain all 3 dosha’s, but typically you’ll have one or to which are more dominating. You can take an ayurveda test and find which is your temporary dosha. I’ve found out that I’m primarily a vata. 

When you know your dosha, you can read about different tips and tricks which you can use to keep yourself in balance and thereby not get out of balance. Because when you get out of balance, that is when you start to get problems, like becoming sick, get an irritated stomach, get stressed and much more – all those things that you want to avoid.

I’m very fascinated by this philosophy, and that is especially what I’m currently reading and watching documentaries about. I’m so lucky that my boyfriend and I are going to Thailand in October, and the hotel that we’re going to stay at actually has focus on ayurveda – which I’m just even more excited about now!

If you want to learn more about ayurveda, then I can recommend you to read Karen Pallisgaard’s book “begynder yogabogen” (only in Danish), where you can take an ayurveda test and learn about the different dosha types. Besides that I also have the book “Perfect Health” by Deepak Chopra waiting for me, which also has focus on ayurveda. I can also recommend subscribing to gaia.com, where you can watch a lot of small videos about ayurveda. 

Do you already know about ayurveda? And if you do, which is your primary dosha?

Read also: Establish a good morning routine

Health Sustainable & Conscious living

DEODORANT WITHOUT ALUMINIUM

Hvis du ikke orker at lave en deodorant selv, så kan du også sagtens købe en. Forleden dag var jeg i Isangs og købe deres deodorant både til mig selv og min mor. Og det var der en helt særlig grund til.

Jeg har nemlig for nyligt set dokumentaren ‘The Aluminium Age‘, som omhandler hvordan der findes aluminium i rigtig mange produkter i dag, og hvordan det påvirker os på en negativ måde. Rigtig mange deodoranter i dag indeholder nemlig aluminium, og oftest er aluminium en af hovedingredienserne i deodorant. Hvis du kigger på ingredienslisten på et produkt, kan du se hvilke ingredienser der er mest af ved at se hvilke der står skrevet først.

I denne dokumentar viser de blandt andet sammenhængen mellem aluminium og alzheimers, brystkræft og grunden til at rigtig mange i dag har problemer med at få børn. Det er virkelig skræmmende, og bestemt ikke noget jeg vil risikere – og jeg vil også gerne have at min familie skal undgå at få nogle af disse negative påvirkninger. Så, derfor købte jeg en aluminiums fri deodorant til min mor, efter at have kigget hendes andre deodoranter igennem.

Deodoranten fra Isangs er lidt anderledes end de deodoranter man er vant til i dag. Man skal nemlig selv smøre den på under armhulen. Men, tilgengæld er den kun fyldt med rene og naturlige ingredienser som ikke skader en.

If you do not want to make your own deodorant, you can just buy one. The other day I visited Isangs and I bought their new deodorant for both myself and my mom. And there was a very special reason for that.

I have recently watched the documentary ‘The Aluminium Age‘, which is about how there is aluminium in so many products today, and how it affects us in a negative way. A lot of deodorants today contains aluminium, and often aluminium is one of the main ingredients in a deodorant. If you check the ingredients list on a product, you can see which ingredients there are the most of in it, by looking at the things that comes first on the ingredient list.

In this documentary they show a connection between aluminium and alzheimers, breast cancer and the reason for why so many people have a hard time getting pregnant today. It’s truly scary, and definitely not a risk I want to take – and I would also like my family to avoid these things. So, therefore I bought an aluminium free deodorant for my mom, after having looked through the ingredients of her other deodorants.

The deodorant from Isangs is a little bit different from conventional deodorants. You have to smear it under your armpit yourself. But, it’s only filled with clean and natural ingredients which do not harm you in any way.

Read also: How to make your own deodorant

Health Sustainable & Conscious living

HEAL YOUR MIND HEAL YOUR LIFE

Jeg har netop set filmen ‘E-motion’ (kan ses via www.gaia.com), som handler om hvordan vi kan helbrede os selv via vores tanker.

Har du nogensinde hørt om begrebet placebo effekten? Det handler om at syge mennesker kan gøre sig selv raske blot ved hjælp af deres tanker og følelser. Der er lavet en del undersøgelser omkring dette hvor folk får piller som siges at skulle helbrede dem, men pillerne er faktisk bare ‘falske piller’, og alligevel blev de syge mennesker helbredt. Det samme gør sig også gældende omvendt – man kan gøre sig selv syg, blot ved tankens kræft. Du kender garanteret til følelsen af at alle er syge omkring dig og du allerede dér tænker “åh nej, jeg bliver garanteret syg lige om lidt”. Selvfølgelig gør du det hvis du går og tænker på det.

Ved at ændre dine tanker, kan du altså ændre din situation. Du kan helbrede din egen krop.

Filmen går også i dybden med hvordan, at det med at vi har ondt eller skavanker forskellige steder, kan være knyttet til negative følelser som vi ikke har bearbejdet, og som ligger og nager i kroppen. Det er enormt fascinerende, og noget jeg skal dykke meget mere ned i.

Men for nu, vil jeg bare anbefale dig at se filmen E-motion, den er smuk, fantastisk, fascinerende og livsbekræftende.

I’ve just watched the movie ‘E-motion’ (watch it at www.gaia.com), which is about how we can heal ourselves through our thoughts.

Have you ever heard about the placebo effect? It’s about how sick people can get well again just by using their thoughts and feelings. There have been done some studies where people get pills which are supposed to make them healthy again, but the pills are actually ‘fake pills’, yet the sick people got cured. The same applies for the other way around – you can make yourself sick just by thinking about it. You might know the feeling that everyone around you is sick, and you start to think “oh no, I’m without doubt going to get sick soon”. And of course you do if that’s what you’re thinking. 

By changing your thoughts, you can thereby change your situation. You can heal your own body.

The movie also goes into depth with how having pain different places in the body, can be connected to negative emotions which we have not processed thoroughly, and which gets buried in the body. It’s highly fascinating, and definitely something I’m going to dive more into.

But for now I’ll just recommend you to watch the movie E-motion, it’s beautiful, fantastic, fascinating and life-enhancing.


Read also:
The Human Experiment Documentary

Health

WHY I DON’T DRINK MILK ANYMORE

Jep, i dag skal det handle om mælk. Min egen ‘mælke rejse’ har været længe undervejs. Ligesom de fleste andre danskere er jeg også vokset op med at man gerne skulle have 1 glas mælk om dagen for at blive sund og rask. Så det drak jeg i mange år.

Da jeg var omkring de 12-13 år kan jeg huske at jeg pludselig begyndte at tænke over hvad det egentlig var for noget jeg drak. Jeg fik billeder i hovedet af hvordan denne hvide substans kom fra en ko’s yver – og det fik jeg ærlig talt decideret kvalme over. Dette gjorde at jeg i lange perioder stoppede med at drikke mælk. Alligevel vendte jeg altid tilbage til det, fordi jeg stadig var af den overbevisning, at jeg skulle have mælk for at være sund og rask.

Mælk og sygdomme
Jeg kan ikke huske den præcise alder, men jeg tror jeg har været omkring de 15-16 år da jeg igen stoppede helt med at drikke mælk, på dette tidspunkt var det fordi jeg havde en del bumser og fik læst mig frem til at der kunne være en sammenhæng mellem mælkeindtag og bumser. Og så skruer vi lige tiden frem til 2015-16 hvor jeg begyndte at lære om veganisme. Her så jeg tonsvis af dokumentarer og researchede en masse, og fandt frem til hvor usundt at mælk er. Ja, der er kalcium i mælk – men, der er også dårlige ting.

I årevis har vi fået fortalt af mælkeindustrien, at for at få stærke knogler – så skal vi drikke mælk. I dag viser der sig dog en sammenhæng mellem de lande der drikker mest mælk, også har flere mennesker ramt af knogleskørhed. Knogleskørhed betyder at man har skrøbelige knogler og nedsat knoglestyrke. Udover knogleskørhed er der også blevet lavet studier som viser en sammenhæng mellem mælk og forskellige typer kræft, udviklingen af type 1 diabetes og øget kolesterol tal.

Komælk er til kalve
Prøv lige at tænk lidt over den sætning engang. Komælk er produceret af koen, som føde for dens kalv. Koens mælk er altså lavet på en sådan måde at en lille kalv, skal kunne vokse sig stor og blive til en ko. Mennesker er ikke køer, og det der er i mælken er altså ikke ment til os. Ja, vi mennesker skal have mælk i de første år af vores liv – men det skal være fra vores egen mor, brystmælk.

Men hvad skal man så drikke, og hvad skal man spise for at få kalcium?
Du kan bare drikke vand. Meget simpelt. Egentlig behøver du ikke drikke noget for at få dit kalcium. Dog kan det være svært for mange at droppe mælk da de er vant til det, eller da de bruger det til mange madretter. Men bare rolig, her er der fantastisk mange plantedrikke som du kan bruge istedet – havremælk, rismælk, soyamælk, mandelmælk!

Men hvordan får man så kalcium tænker du så? Det kan du få igennem mange ting. Spinat, broccoli, tofu, sesamfrø, appelsiner, mandler, kidney bønner, kål osv. Helt overordnet set så skal du ikke være bange for at komme til at lide af kalcium mangel så længe du lever sundt og spiser varieret og får nok mad.


English:
Yep, today it’s going to be all about milk. My own ‘milk journey’ has been a long one. Like most other Danes (or just people in general) I grew up with the information that I had to drink at least 1 glass of milk per day in order to be healthy. So I drank it for many years.

But when I was about 12-13 years old I remember starting to actually think about what it was that I drank. I got images in my head of this white substance coming out from a cow – and I literally felt sick of the thought and got nausea. This resulted in long periods where I stopped drinking milk. However, I always kept going back to drinking it, because I was still very convinced that I needed to drink it in order to stay healthy.

Milk and sicknesses
I cannot remember the exact age, but I think I’ve been around 15-16 years old when I completely stopped drinking milk, at this time it was mostly because I had a lot of pimples and I had read about a connection between drinking milk and getting pimples/acne. Fast forward to 2015-16 when I started to learn about veganism. I watched a lot of documentaries and did a lot of research, and found out how unhealthy milk actually is. Yes, there is calcium in it – but there are also bad things in it.

For years we’ve been told by the milk industry that in order to get strong bones – we need to drink milk. However, studies are showing that the countries which drink most milk, have a higher percentage of people getting osteoporosis. Osteoporosis means that you get vulnerable bones and reduced bone strength. Besides osteoporosis there have been made several studies showing a connection between milk and several types of cancer, the development of type 1 diabetes and rising cholesterol.

Cow’s milk is for calves 
Just try to think about that sentence. Cow’s milk is produced by the cow, in order to feed it’s calve. Cow’s milk is thereby constructed in such a way to make the calve be able to grow big and become a full grown cow. Humans are not cows, and what’s in the milk is not meant for us. Yes, humans do need milk in the first years of their lifes – but it has to be from our own mother, breastmilk.

But what can you drink instead, and what should you eat to get calcium?
You can just drink water. Very simple. You actually do not need to drink anything in order to get calcium. However, it can be difficult for many to quit drinking milk because they are so used to it, or what to use as a substitute when cooking food. But don’t worry, there are lots of plant drinks you can use instead – oat milk, rice milk, soy milk, almond milk!

But how do I get my calcium? You can get it through many things. Spinach, broccoli, tofu, sesame seeds, oranges, almonds, kidney beans, kale etc. In general you do not have to worry about suffering from calcium deficiency as long as you eat healthy and a wide range of foods, and that you eat enough food.

Sources:
12 Frightening facts about milk
Debunking the milk myth: Why milk is bad for your bones
Is milk good for our bones?
Dangers of dairy milk
Milk consumption and prostate cancer
The truth about hormones in milk

Documentaries to watch:
What The Health
Cowspiracy

Videos:
Dr. Michael Klaper about cow’s milk
The scary truth about dairy
Dairy: 6 reasons you should avoid it at all costs

Happiness Health

ESTABLISH A GOOD MORNING ROUTINE

Jeg læste lige Melissa Ambrosini’s blog indlæg ‘ Magical Morning Routines‘ og blev særdeles inspireret til at få en mere fast morgen-rutine med ‘non-negotiables’ (dvs. ting man skal gøre, for sin egen skyld).

Mine morgener har nemlig altid været lidt løse og mest bestået af hvad jeg lige følte for den pågældende dag, hvilket man da også skal mærke efter og lytte til. Men, jeg har længe beundret de personer jeg ser op til i livet, som formår at dyrke både yoga, meditere og meget andet om morgnen. Og sådan vil jeg også være – så nu skal der gøres noget ved det. Måske du også kunne være interesseret?

Melissa’s første råd er først at finde ud af, hvad man gerne vil have at ens morgen skal bestå af – hvilke rutiner vil du gerne have inkorporeret i din egen morgenrutine? Skriv alle disse ting ned.

Derefter skal du overstrege de 3 vigtigste ting som du VIL gøre hver morgen, og som ikke er til diskussion. Det er disse 3 ting du altid skal prioritere højest, og alle de andre kommer efterfølgende, hvis du har tid til det.

Herefter skal du sætte tid af. Find ud af hvornår du står op, og hvor længe du vil (eller kan) bruge på din morgenrutine, og læg så en plan for hvornår du gør hvad, og i hvilken rækkefølge.

Jeg er elle vild med denne plan, og skal netop til at udfylde min egen plan. Jeg ved allerede at det jeg gerne vil gøre om morgnen er at få bevæget mig (måske i form af noget roligt yoga), udvist taknemmelighed i form af at skrive en taknemmelighedsliste og den sidste ting vil jeg gerne have til at bestå af at meditere.

Hvordan ser din ideelle morgen ud? Og hvad for nogle ting vil du kan have med i din egen morgenrutine? Hvis du allerede har en god morgenrutine, så vil jeg elske at høre om den – så skriv endelig i kommentarfeltet!

I just read Melissa Ambrosini’s blog post ‘Magical Morning Routines’, and got really inspired to create a more stable morning routine with non-negotiables (meaning; things you have to do, for your own sake).

My mornings have always been a bit lose and I have just done whatever I felt like on that specific day, which you of course also have to feel and do what feels right. But, I have been inspired by the people I look up to in life for a long time which succeed in practicing yoga, meditating and much more in the morning. And I want to be like that as well – so now is the time to do something about it. Maybe you could be interested in that as well?

Melissa’s first advice is to find out what it is that you actually want your morning to consist of – which routines would you like to incorporate into your own morning routine? Write all these things down.

After this you shall highlight the 3 most important things which you WILL do every morning, and this is not for discussion. It is these 3 things you should always prioritize the most, and the rest of the things you can do if you have time for it.

After this you need to put aside some time. Figure out when you are going to wake up, and for how long you want to spend on your morning routine, and then make a plan for when you are going to do what and in which order.

I love this plan, and I’m just about to fill out my own plan. I already know that what I want to do in the morning is first of all to move my body (maybe in the form of some slow yoga), feel gratitude through a gratitude-journal, and lastly I want to meditate. 

How does you ideal morning look like? And which things do you want to incorporate into your own morning routine? If you already have a good morning routine, then I would love to hear about it – just tell me in the comments!

Read also: Learn to love yourself

Health Sustainable & Conscious living Zero waste

SWITCHING TO A MENSTRUAL CUP

Nu til et emne, som nogle nok kan finde en smule grænseoverskridende, men ikke desto mindre er det altså noget som vi kvinder skal forholde os til hver evig eneste måned. Det er selvfølgelig, menstruation.

Jeg kan huske at jeg hørte om menstruationskoppen engang for 1-2 år siden, og var totalt frastødt ved tanken om at skulle bruge en kop til at samle ens menstruation og så skulle smide det ud. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at tænke på hvor sindssygt smart det var at man kun skulle købe én kop som man så kunne bruge i mange år, og man derved ikke skulle bruge tonsvis af penge på bind eller tamponer hver måned. Alligevel var den frastødende tanke lidt mere dominerende på daværende tidspunkt og jeg gjorde ikke mere ved det.

Men, da en veninde så begyndte at fortælle om at hun brugte den og flere hun kendte brugte den og var virkelig fan af den, så blev min interesse alligevel vækket. Jeg begyndte at undersøge lidt på det hele, og fandt frem til hvor usunde bind og tamponer er for ens underliv da der er en masse dårlige ting i dem, jeg blev også igen klar over hvor mange penge jeg selv kunne spare hver måned, og ikke mindst hvor meget skrald jeg ville kunne spare miljøet for ved at skifte.

Så, jeg købte en kop! Men ærlig talt, så var det altså ikke en succes historie første gang. Heller ikke anden gang. Men jeg var rimelig opsat på at få det til at virke. Og jeg eksperimenterer stadig lidt, men er allerede blevet virkelig glad for den. Og i “opstartsfasen” kan man bruge bind samtidig, bare så man er sikker på at der ikke sker uheld. Men jeg kan i den grad anbefale det! Jeg har altid følt mig sådan lidt ad og ulækker førhen når jeg havde menstruation og brugte bind, men nu føles det egentlig bare som enhver anden dag, da man slet ikke mærker det på samme måde. Så det er virkelig skønt, plus jeg sparer masser af penge og skåner miljøet for en hel del skrald!

Men hvordan gør man så?
Det er meget simpelt. Du folder koppen sammen, og sætter den op. Og så tager du den ud om morgnen og om aftenen og tømmer den ud i toilettet, og skyller den lige inden du sætter den i igen. Når menstruationen er færdig skoller du den bare i noget kogt vand, tørrer den af og ligger den i den lille pose den kom i da du købte den.

Selv bruger jeg en OrganiCup, men ved at der er tonsvis af andre versioner derude også MoonCup, DivaCup osv.

Du kan læse meget mere om fordelene ved menstruationskoppen lige her!

Now to a topic which can be a bit too much for some people, nonetheless it is something which we women have to deal with every single month. And that is of course, menstruation.

I can remember when I first heard about the menstrual cup for 1-2 years ago, and was totally disgusted by the thought of collecting your menstruation into a cup and throwing it out. However, I could not help but thinking about how cool it was that you only had to buy 1 cup which can last you for years, and thereby you could save so much money on not having to buy pads or tampons every month. Yet, the disgusting thought seemed to dominate more in my head at the time and I did nothing about it.

But when a friend started telling about how she used it and several of her friends used it and were huge fans of it, it woke my interest. I started researching a bit about it, and found out how unhealthy pads and tampons are for our lower body since they are filled with a lot of bad stuff, and I also got more aware of how much money I could save every month, and not least how much trash I could spare the planet from by switching to a menstrual cup.

So I bought a cup! But to be honest, it was no success story the first time. Neither the second. But I was really hooked on getting it to work. And I’m still experimenting a but, but I’m already really happy about it. And in the “beginning phase” you can still use pads just to be sure you’re not leaking or anything. But I can definitely recommend it! I’ve always felt kind of gross whenever I had my menstruation beforehand and used pads, but now it just feels like every other day, since you don’t feel it the same way. So that is really wonderful, plus I save a lot of money and spare the environment for a lot of trash!

But how do you do it?
It’s very simple. You fold the cup together and put it up. And then you take it out in the morning and in the evening and empty it out in the toilet, rinse it with water and put it up again. When the menstruation is done you just put the cup in a bowl and pour some boiling water over, dry it and put it back in the little bag it came in when you bought it.

I use an OrganiCup, but there are lots of other versions out there fx MoonCup, DivaCup etc.

You can read much more about the benefits of using a menstrual cup right here!