Browsing Category

Personal

Health Personal

QUITTING THE PILL (BIRTH CONTROL) AND AN ALTERNATIVE METHOD TO USE INSTEAD

Dette emne har jeg ville skrive et indlæg om i laaaang tid. Men jeg følte at jeg havde behov for mere viden og information om emnet, før det var noget jeg delte ud af, og også noget jeg selv kastede mig ud i. Det handler nemlig om p-piller.
Og det er et emne som jeg har diskuteret med mig selv om hvorvidt at jeg skulle dele herinde, da jeg synes det er ret grænseoverskridende at dele ud af. På den anden side, så synes jeg også bare at det er enormt vigtigt, og jeg håber at det kan sætte nogle tanker og overvejelser igang.

Konsekvenser ved p-piller
Der er mange konsekvenser ved at tage p-piller, og det er lidt skræmmende at man ikke bliver mere oplyst om dette før at man får adgang til dem. Jeg kan huske at det eneste jeg har fået at vide af min læge omkring ulemper ved p-piller det var at nogle kan få blodpropper (hvilket allerede er ret slemt), og det skulle jeg bare komme ned og få tjekket op på engang imellem, ellers var der ikke noget. Men når jeg nu har læst mere omkring p-piller har jeg fundet ud af, at der er virkelig mange konsekvenser ved at tage dem. Man kan også få slemme hovedpiner, nogle tager meget på i vægt af dem, du kan miste sexlysten og meget mere. Derudover kan man få enormt uren hud når man stopper med dem, og der kan gå lang tid før man får sin menstruation igen.

Alternative Metoder
Det startede egentlig med at jeg så nogle youtube videoer om piger som ikke var på p-piller længere, men som istedet brugte denne maskine kaldet ‘Lady Comp’. Selve maskinen bruger du til at tage din temperatur hver morgen, og så giver den dig rød/gul/grøn signal om hvornår at det er sikkert, eller ikke sikkert at have sex. For det viser sig faktisk at man kun kan blive gravid i 5 dage i ens cyklus! 5 dage! Og jeg som altid har troet at man kunne blive gravid hele tiden – det siger vidst lidt om min seksual undervisning i skolen.

Nå, men jeg så altså disse videoer og tanken om ikke at fylde ens krop med hormonelle piller hver evig eneste dag virkede bare så rigtig. For jeg synes at det virker så forkert at proppe sin krop med hormoner, og også bare det at man kan kontrollere sin menstruation og faktisk kan springe menstruationer over med p-piller, det virker bare så forkert. Især når jeg prøver at være sund på alle andre områder i mit liv, så virker det bare virkelig modsigende at man tager en lille pille hver dag som så ødelægger hele ens krop og system.

Men for at være ærlig har jeg ikke turde stoppe med p-pillerne endnu – for jeg skal i hvert fald ikke være gravid nu og her. Derfor har jeg ville være sikker på at jeg først lærte en masse omkring disse alternative beskyttelses metoder. Så jeg lånte bogen ‘Taking Charge of Your Fertility’ af en veninde, og læste alt det vigtige information og tog masser af noter. Derudover har jeg lyttet til en masse podcast og youtube videoer om selvsamme emne (og jeg skal nok linke til dem allesammen i dette indlæg). Jeg er nu ved at nå til det punkt hvor jeg føler at jeg snart er ‘mentalt’ klar til at prøve at stoppe. Dog er jeg også lidt skræmt, for der er mange skræmme-historier fra folk der stopper med p-pillerne (hvilket mest af alt viser hvor ekstremt meget at pillerne påvirker vores krop). Nogle oplever at der går flere år før de får deres menstruation igen, andre oplever at de får enorm uren hud. Problemet er jo så også, at man ikke kan stole på disse ‘alternative metoder’ (FAM – Fertility Awareness Method) før man har regelmæssig menstruation. Derfor skal man indtil da bruge kondom eller anden form for prævention.

Det skal lige nævnes at denne naturlige metode jeg snakker om (FAM), selvfølgelig kun er brugbar hvis man er i et fast forhold. For da man ikke bruger kondom eller andet til at beskytte sig med, så er man altså stadig modtagelig overfor kønssygdomme.

Min Plan
Jeg har lagt mig en plan for forløbet. Jeg skal først lige spare lidt op, for jeg vil gerne købe ‘lady comp’ computeren til at kunne tracke min cyklus med, og dermed også bruge den som redskab til at vide hvornår det er sikkert at have sex uden at der er chance for at man bliver gravid. Det er altså step 1 at få skaffet mig denne computer først. Derudover skal jeg have læst mere op på de forskellige kost tilskud jeg kan tage inden jeg stopper med at tage pillerne og efter, i håbet om hurtigt at kunne balancere mine hormoner, og forhåbentlig ikke få alt for mange bivirkninger (uren hud og fraværende menstruation). Når jeg har fået disse ting på plads og er et sted i mit liv hvor jeg føler at jeg er klar til det, så er planen altså at stoppe.

Mit Råd
Jeg anbefaler selvfølgelig ikke at man bare pludselig stopper med at tage p-piller. Man skal sætte sig ned og lære omkring andre metoder, og sætte sig ind i det. Men jeg ville måske anbefale yngre piger at de ikke bare skal til at begynde på p-piller bare for fx at kunne styre deres menstruation, eller fordi nogle siger at det kan hjælpe på uren hud.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (artikel)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (bog)

Redskaber til at holde styr på din cyklus:
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)

This is something I’ve been wanting to write about for a looooong time. But I felt like I needed more knowledge and information upon the topic before I shared anything, or started throwing myself out into it. It’s about birth control pills (the contraception pill).

And this is a topic I’ve discussed with myself whether I would share in here or not, since I find it to be a very ‘crossing-the-boundaries’ topic. But on the other hand, I just find it so important, and I hope that this can get some thoughts started and make you consider some things.

Consequences of birth control pills
There are many consequences when it comes to the contraception pill, and it’s quiet scary that we are not told about these when we first get access to the pill. I remember that the only thing my doctor mentioned about the pill was that some might get higher blood pressure and have a risk of getting blood clots (which is already pretty bad), and I just had to come down to the doctor once in a while to get my blood pressure checked, and that was all. But now that I’ve read about the birth control pill, I’ve found out that there are so many more consequences. You can get really bad headaches, you can gain weight, you get the risk of decreasing your libido and much more. Besides that you can get really bad skin and break out once you stop taking the pill, and there can go a long time before you get your menstruation back.

Alternative Methods
It all started when I was watching some youtube videos about some girls that did no longer take the pill, but instead used a machine called ‘Lady Comp’. This machine you use to take your temperature every morning, and then it will either give you a red/yellow/green light about whether it’s safe or not to have sex. Because it turns out, you can actually only get pregnant within 5 days of your cycle! 5 days! And I who always thought that you could get pregnant the entire time – that says something about my sexual education in school.

Well, but these videos and the thought about not filling my body with hormonal pills every single day just seemed so right. Because I truly think it’s wrong to fill my body with hormones, and also just being able to control your menstruation and skip some with the birth control pill, it just seems so wrong. Especially when I’m trying to be as healthy as possible in so many areas of my life, then it just seems very contradictive to take  a little pill each day which messes up your body and system.

But to be honest I have not had the courage to stop with the pills yet – because I certainly do not want to get pregnant right now. Therefore I wanted to be sure to learn a lot about these alternative methods of protection before I stopped. So I borrowed the book ‘Taking Charge of Your Fertility’ by a friend, and read all the important parts and took lots of notes. Besides that I’ve also been listening to lots of podcasts and watches youtube videos about the same topic (I’ll link them all below in this post). And I’m about to reach the point where I feel mentally prepared to stop. But I’m still a bit scared of the stories I’ve heard from people getting off their birth control (which once again shows how extreme these pills affects our body). Some experience that there can go several years before they get their menstruation back again, other experience that their skin break out. And the problem is also that you cannot rely on these alternative methods (FAM – Fertility Awareness Method) before you get your menstruation back regularly. Therefore you need to use a condom or some other protection in the meanwhile.

I just want to mention that this natural method that I talk about, is of course only useful if you are in a committed monogamous relationship. Because since you do not use a condom or anything else to protect yourself with, you can therefore still get sexually transmitted diseases.

My Plan
I’ve made myself a plan for this process of quitting with my birth control pill. First I want to save up and buy the ‘lady comp’ computer to track my cycles with, and also use this device for knowing when it’s safe to have sex without having the risk of getting pregnant. This is step 1. Besides that I want to read more about the different supplements that you can take before stopping with the pill, in the hope of balancing out your hormones, and hopefully not get as many side effects (skin breaking out and loss of menstruation). So when I got these things in place and when I’m at a place in my life where I feel ready for it, the plan is to stop.

My Advice
I of course do not recommend that you just all of sudden stop taking your birth control pill. You need to put yourself into this stuff and learn about the different methods and understand them. But I would advice younger girls not just to begin taking birth control pills just to fx being able to control their menstruation, or because it might help get clearer skin.

Relevante links:
10 Most Common Birth Control Pill Side Effects (article)
The Pill, Periods and Fertility With Dr Nat Kringoudis (podcast)
Christine Bonde om P-Piller og Hormonel Ubalance (podcast) (Danish)
Natural Birth Control (youtube video)
5 Tips for Healthy Fertility on a Vegan Lifestyle (youtube video)
Taking Charge of Your Fertility (book)

Devices to keep track of your cycle: 
Lady Comp (computer)
Clue (app)
Monthly-Cycle (app)

Happiness Personal

EVERYDAY HAPPINESS

Lige et lille tilbageblik på sidste uge, som endte ud med en omgang forkølelse. Ikke lige hvad jeg havde planlagt, men på den anden side, hvornår har man nogensinde det? Udover det, var sidste uge nu også meget skøn, og dermed lige nogle tilbageblik i form af Instagram-billeder.

Just a little throwback to last week, which ended with me getting a cold. Not exactly what I had planned, but on the other hand, when will you ever plan such a thing? Despite that, last week was pretty wonderful, and hence the pictures from Instagram.

Jeg startede mandag ud med en god time på uni, og tog lige et lille billede af den flotte skole – som åbenbart er designet af selvsamme mand som har designet Opera huset i København.

/ I started out with a Monday class at uni, and just took a little shot of the pretty school – which apparently is designed by the same man who designed the Opera House in Copenhagen.

 


Så var jeg et smut forbi Paludan Bogcafé inde i byen sammen med min bachelor makker og fik lavet lidt på vores bachelor projekt. Efterfølgende var jeg ude for at finde gaver til min kærestes mors fødselsdag (blandt andet forbi Torvehallerne, hvor billedet blev taget). Dog gik jeg selv glip af fødselsdagen, da jeg blev syg senere på ugen… øv altså

/ Then I went to Paludan café in the city with my bachelor-mate and worked on our project. Afterwards I went out to find some presents for my boyfriends’ mom’s birthday (e.g. in Torvehallerne, which is where the picture was taken). I unfortunately missed the birthday, since I got sick later that week…

 

Jeg drak masser af te, for at prøve at få afværget forkølelsen hurtigst muligt

/I drank lots and lots of tea, trying to get rid of the cold I could feel started coming

 


Jeg spiste min yndlings frokost – som simpelthen er noget af det nemmeste og mest simple. Bare godt med grøntsager og ris!

/ I ate one of my favourite lunch dishes – which is one of the easiest and simplest things. Just lots of greens and rice!

Sidst på ugen blev jeg som sagt syg… øv altså. Så det betød at jeg lå på langs på sofaen og ikke bevægede mig i 3 dage. Tilgengæld fik jeg set den nye sundhedsdokumentar ‘What The Health‘, som er lavet af de samme mennesker som har lavet ‘Cowspiracy’. Den kan jeg virkelig kun anbefale. Igen blev jeg så chokeret over sundheds/medicinal/kød-industrien ovre i USA, det er simpelthen bare så grotesk at nogle virksomheder går mere op i at tjene penge, og er ligeglade med at folk bliver syge/dør af at indtage deres produkter. Frygteligt! Bestemt en dokumentar der er værd at se, den får virkelig en til at tænke over nogle ting.

/At the end of the week I got sick … damn it. Which meant that I lay on the couch and did not move for 3 days. But, then I got to see the new documentary ‘What The Health‘, which is made by the same people who also made ‘Cowspiracy’. I can truly recommend this documentary. Once again I was just shocked about the health/medical/meat-industry in the US, it is just so unbelievable that some corporations care more about making money, and that they just don’t care about people getting sick/or dying from consuming their products. It’s terrible! Definitely a documentary worth watching, it really makes you think about some things.

 

Men ja, det var pænt meget min uge. Halvdelen af den gik med at være syg, desværre. Og så afsluttede jeg den af med en søndagsvagt på arbejdet. Jeg er stadig en smule ramt af forkølelsen, men håber på at den snart er helt ovre og så glæder jeg mig til den kommende uge som både byder på mere bachelorskrivning, kaffe-hygge med min mor, kandidat søgning, møde på mit frivillige arbejde og møde på mit arbejde, fødselsdagsfejring for mig sammen med min familie, og måske en tur i biografen og se Beauty and the Beast (den vil jeg nemlig såsåså gerne ind og se!). Jeg håber at I har haft en skøn uge, og at I får endnu en dejlig uge!

But ya, that was pretty much my week. Half of it went by being sick, unfortunately. And then I ended it with work on Sunday. I’m still having a bit of a cold, but I hope that it will be over soon. And then I have lots of good things to look forward to in the upcoming week which will consists of more bachelor project, coffe-date with mom, applying for my master, meeting on my voluntary work and meeting on my regular work, birthday celebration for me with my family, and maybe a trip to the Cinema to watch the new Beauty and the Beast (because I really want to see it!). I hope that you’ve all had a lovely week, and that the next one is going to be just as wonderful!

Personal

SOCIAL MEDIA

Husk at I kan følge mig på flere af mine sociale medier, for at følge med i hvad jeg poster.

Bloglovin
Hvis du kan lide min blog, og finder det jeg skriver interessant, så kan du trykke på ‘bloglovin’ knappen ude i højre side og følge mig. Det ville gøre mig super glad! Og skriv endelig kommentarer til mine indlæg og byd ind med hvad du har på hjerte, det gør det så meget sjovere at sidde og skrive og dele ting, når man ved at der er nogen derude på den anden side der får noget ud af det.

Facebook
Jeg har oprettet en Facebook side for min blog, her opdaterer jævnligt med nogle af de forskellige blog opslag jeg skriver, så her kan du også blive opdateret når jeg skriver nye sager.

Instagram
Instagram er et fantastisk medie, og jeg elsker simpelthen at tage billeder og jeg bliver selv så inspireret af andre menneskers profiler. Her opdaterer jeg rigtig tit, også på Insta stories, så der kan du også følge med.

YouTube
YouTube prøver jeg lidt af engang imellem, og må nok indrømme at jeg ikke er helt så stabil til at opdatere jævnligt. Men, når jeg føler mig ekstra inspireret, så kommer der en video op engang imellem. Det kan være alt fra små vlogs, what I eat in a day videoer og især rejsevideoer er jeg fan af at lave (glæd jer til flere, jeg har nemlig lige booket en tur til Budapest med min mor i juni måned og en tur til Thailand med min kæreste i oktober!)

Hav en rigtig skøn dag!

Remember that you can follow me on all my social media sites, to keep up with what I’m posting.

Bloglovin
If you like my blog and that you think that what I write is interesting, then you can click on the ‘bloglovin’ button in the right site of the screen and follow me. That would make me super happy! And please write a comment in my posts and share if you have anything you want to share, it’s so much more fun to write and share things, when I know there is someone on the other side that actually gets something out of it.

Facebook
I’ve created a Facebook page for my blog, here I update quite often with the different blog posts I’ve made, so you can get updated on the new things that I write.

Instagram
Instagram is an amazing media, and I just love to take nice pictures and I get so inspired by others profiles. I update quite frequently in here, also on Insta stories, so here you can follow along as well.

YouTube
YouTube I’m not so good at updating. But, when I feel extra inspired there will come a video up. It can be anything from small vlogs, what I eat in a day videos or travel videos – which I love to make (and soon some more will come, I just booked a trip to Budapest with my mom in June, and a trip to Thailand with my boyfriend in October!)

Have a lovely day!

Inspiration Personal

ADVICE TO MY YOUNGER SELF

Hvis jeg kunne møde mit yngre jeg, og fortælle mig selv nogle gode råd, så ville det være dem nedenfor. Jeg ved ikke om nogen kan få noget ud af dette, men hvis det kan hjælpe en yngre pige, eller en voksen for den sags skyld, så var det værd at dele.

1. Stop med at tænk så meget over hvad andre tænker om dit udseende. Folk lægger mere mærke til hvordan du er som person, og hvordan du behandler dem og andre. Eller, nogle bedømmer dig ud fra dit udseende, men dem vil du alligevel ikke være venner med, så bare stop med at bekymre dig så meget om det.

2. Læs så meget som du vil! Også selvom du sidder i skolen og læser en moppedreng af en Harry Potter bog og en af drengene kalder dig for en nørd. Vær ligeglad og bare gør hvad der gør DIG glad.

3. Du må gerne være sårbar og vise dine følelser og sige din mening. Hvis du gemmer det hele væk og holder det inde i dig selv vil det på et tidspunkt blive for meget at rumme. Øv dig på at åbne mere op for dine venner og familie og fortæl dem hvordan du virkelig har det.

4. Stop aldrig med at drømme og tro på magi og fantasi! Det er okay at du stadig troede på julemanden som 13-årig, bare bliv ved med at være et barn og hav en levende fantasi så længe som muligt – ja, faktisk hele livet. Så bliver livet langt sjovere.

5. Værdsæt altid din familie, og vær evigt taknemmelig for at du har lært så mange forskellige personer og personligheder at kende igennem din kæmpe familie, det er en gave.

6. Det er okay at fejle. Faktisk bliver du stærkere af at prøve at fejle engang imellem, det er sundt at få lidt udfordringer på vejen. Bare prøv alt det du gerne vil, og vær ikke så bange for at det ikke går godt og bliver perfekt, bare kast dig ud i det.

7. Lad være med at forestille dig en hel masse ting og tænke mulige-scenarier i hovedet på forhånd så du bliver alt for nervøs og bekymret. Sket er sket, og tag det derfra, der er ikke andet du kan gøre og du ved ikke hvordan tingene udvikler sig eller hvordan folk reagerer.

8. Vær altid sød ved andre mennesker – ved alle du møder, du aner ikke hvad de har været igennem. Og hvis du begynder at dømme folk, så stop dig selv og prøv at snak med dem. Spørg ind til dem og deres historie og sæt dig i deres sted – når du bliver ældre lærer du nemlig at forstå stort set alle mennesker, og forstå at der er grunde til at de gør som de gør, selvom du ikke nødvendigvis forstår det eller er enige med dem.

9. Leg noget mere udenfor og nyd naturen og vær sammen med dine venner, det får du tusinde gange mere ud af, end at sidde på din computer eller at sidde og stene The Voice og MTV hele eftermiddagen.

10. Spis flere grøntsager, og lad være med at proppe dig med slik og kager til du får det fysisk dårligt. På den anden side, så gør det. For det er fordi du har proppet dig med de ting som barn, der til sidst gjorde at du har fået nok og at du derfor lever så sundt som du gør i dag.

If I could meet my younger self, and give some good advice, it would those I’ve written below. I don’t know if any of you can get anything out of this, but if it can help a young girl, or a grown-up for that matter, then it’s worth sharing.

1. Stop thinking so much about what others think about your look. People notice much more how you are as a person, and how you treat others. Or well, some people do judge you from your look, but you don’t want to be friends with people like that anyways, so stop worrying so much about it.

2. Read as much as you want to! Even though you sit in school with the biggest Harry Potter book and one of the guys call you a nerd. Just don’t care about it and do what makes YOU happy.

3. It’s okay to be vulnerable and show your emotions and say your opinion. If you hide it all away and hold it in, eventually it will become too much for you. Practice to open more up for your friends and family and share with them how you are really feeling.

4. Never stop dreaming and believing in magic and fantasy! It’s okay that you still believe in Santa Clause even though you are 13 years old, just keep on being a child and have a wild imagination as long as possible – well, actually for the rest of your life. Then life will be much more fun.

5. Appreciate your family and be forever grateful that you’ve gotten to learn so many different personalities through your giant family, that is indeed a gift.

6. It’s okay to fail. Actually you’ll get a long stronger by failing once in a while, it’s healthy to meet some bumps on the road. Just try everything you want to, and never be afraid of not being good enough or perfect, just throw yourself out there and try it.

7. Stop imagining all kinds of things and think ahead of possible-scenarios beforehand so you get all worried up and nervous. What has happened has happened, and there is not much you can do about it and you don’t know how things will turn out or how people will react. So stop worrying beforehand. 

8. Always be nice and kind to other people – you never know what they might have gone through. And if you start judging people, then stop yourself and try to talk to them instead. Ask about them and listen to their stories and try to put yourself in their shoes – as you get older you’ll actually understand most people, and see that there is a reason behind the way they behave and the way they think and do things, also if you don’t necessarily understand their point of view or agree with them.

9. Play outside some more and enjoy nature and be together with your friends, you’ll get much more out of that, instead of sitting on your computer or watching The Voice and MTV all afternoon.

10. Eat some more vegetables, and don’t fill yourself with so much candy and cake that you get physically sick. On the other side, just do it. Because it’s because that you’ve filled yourself so much with these things as a kid, that eventually led you to having enough and that is the reason why you are living so healthy today, and that you are so interested in health.

Read also: Attracting like-minded people

 

 

 

 

Personal

FOCUS ON ONE THING AT A TIME

Jeg kan godt mærke at jeg er ved at blive lidt overvældet af mængden af læselektier, opgaver, forberedelse til bachelor, arbejde, at jeg også gerne vil skrive blog indlæg, læse bøger, og ses med venner og familie. Der er kun så mange timer i døgnet, at det kan være svært at få tid til det hele.

Derfor prøver jeg også at huske mig selv på, ikke at blive for overvældet, men istedet bare tage én ting af gangen og så kun fokusere på hvad jeg nu har gang i. Ellers kan det hele hurtigt virke for uoverskueligt, og pludselig føler man at det hele ramler sammen.

Så dette er nok mest af alt en reminder til mig selv, men det kan også være det kan hjælpe dig derude. Lav en lille plan, og fokuser på det du har gang i. Stop med at panikke over de tusinde ting du skal nå, og koncentrer dig istedet for om at det du har gang i nu, skal gøres helhjertet og ikke halvhjertet. Det får du et bedre resultat ud af, og det virker meget mere overskueligt at få bearbejdet en ting af gangen – istedet for at prøve at gøre alle tingene på en og samme gang.

Bare en lille update fra mig der har meget om ørerne lige for tiden, men på trods af det stadig har det skide skønt! En ting af gangen, så skal det hele nok gå. Man må bare gøre sit bedste, og så er der ikke mere man kan gøre.

I can feel that I’m close to getting a little overwhelmed by the amount of homeworks, assignments, preparations for bachelor, work, that I also want to write blog posts, read books, and see my friends and family. There are only so many hours in a day, and it can be difficult to find time for everything. 

Therefore I try to remember not to get too overwhelmed, but instead just focus on one thing at a time and only focus on what you are currently dealing with. Else it can quickly become too much, and it can all fall together. 

So this is most of all a reminder to myself, but it might help you as well. Make a little plan, and focus on what you are doing. Stop panicking about the thousand of things that you have to get done, and instead just focus on what you do now with all your energy, and not just half of your energy. You will get the best result out of this, and it will seem much more manageable to work through one thing at a time – instead of doing all things at once. 

Just a little update from me who have a lot of things to do, but despite that I’m still feeling pretty good! One thing at a time, then it will all work out in the end. Do your best that’s all you can do. 

Personal Videos

VLOG JANUARY 5TH

Så fik jeg endelig taget mig sammen og lavet en vlog, hvor jeg også selv snakker. Det er bare en helt normal dag, hvor der ikke sker det helt vilde. Men jeg synes selv det er så hyggeligt at følge med i andres vlogs og videoer over deres hverdage, så tænkte at jeg også selv ville lave en. Men hold nu op jeg skulle tage mig sammen til at filme mig selv, jeg hader selv at høre min egen stemme på video, og så synes jeg bare at jeg er ret så akavet på video – men, så tænkte jeg også, at de bedste ting sker, når man vælger at overskride sine egne grænser. Og, jeg skal lære ikke at tænke så meget over hvad andre mon vil tænke, og istedet for bare gøre det jeg gerne vil. Så det har jeg prøvet på. Jeg håber at I vil tage godt imod den, og I må endelig komme med forslag til hvis der er nogle bestemte videoer I gerne vil se.

Hav en skøn fredag, og en rigtig god weekend!

So I finally pulled myself together and made a vlog, where I’m talking. It’s just a vlog about a very normal day, and nothing specifically interesting is happening. But I think it’s so cozy to follow other people’s videos and vlogs about their everyday lifes, so I thought that I would make one myself. But gosh I really needed to pull myself together to film myself, because I think my voice sound stupid and that I look really awkward on video – but, then I thought, that some of the best things happens when you cross your own boundaries. And I also need to start learning not to think so much about what others might think of me, and instead just do what I want to do. So that is what I’ve tried. I hope that you will like the video, and please come with suggestions for what videos you would like to see in the future.

Have a wonderful Friday, and a really good weekend!

See another vlog here: Christmas blog 2nd Advent

Happiness Personal

MAKE A LIST OF WHY YOU LOVE SOMEONE

Jeg følger Tony Robbins på Instagram (hvis I ikke allerede kender Tony Robbins, men elsker hvad der har at gøre med coaching og selvudvikling, så tjek ham ud! Der er blandt andet en film om ham på Netflix som hedder ‘I am not your guru’), og forleden lagde han et billede ud hvor der stod:
Give your best friend and/or significant other a list of reasons why you love them“.

Jeg syntes simpelthen at tanken var så fin og smuk, jeg screenshottede straks billedet og i dag fik jeg så sat mig ned og skrevet et lille brev til henholdsvis min mor, far, søster og kæreste, med grunde til at jeg elsker dem. Jeg tænkte at jeg ville dele tanken herinde, ikke brevene – de er for private, og er kun til de enkelte personer. Men syntes at det var så fin en lille ting at gøre, og det kræver ikke det helt vilde, og det kan man give som et julekort – et helt specielt julekort, hvor der er lagt ekstra tanke og følelse i det. Jeg håber at de bliver glade for det, og jeg glæder mig til at se deres ansigtsudtryk når de læser dem.

I’m following Tony Robbins on Instagram (if you do not already know Tony Robbins, but you are interested in coaching and self development, you should definitely check him out! There’s a movie about him on Netflix called ‘I am not your guru’), and the other day he posted a picture saying:
“Give your best friend and/or significant other a list of reasons why you love them”.

And I thought that it was just the sweetest and kindest thing one can do for another, I immediately took a screenshot of the picture, and today I sat down and wrote a little letter for my mom, dad, sister and boyfriend, with reasons for why I love them. I thought I would share the thought in here, not the letters – they are too private, and only meant for the specific persons. But I thought that it was such a nice gesture, and something you can give as a Christmas card – a very special card, where you’ve put some extra thoughts and feelings into it. I hope that they’ll get happy when they receive it, and I cannot wait to see the look on their face as they read it.

Personal

DESK DREAMS AND LIFE UPDATE

Jeg er tilbage! Jeg har endelig fået afleveret mine to eksamener (Public Relations og Social Media Management), og er lykkelig, for jeg starter først skole igen i starten af februar, det er altså lidt vildt. Jeg har så mange ting jeg gerne vil nå, folk jeg vil se, osv. osv. Så det er skønt at have hele januar helt fri til alt dette. Jeg skal lige på arbejde hele weekenden, og mandag aften, men så er der juleferie!

Men, tænkte jeg lige ville komme med en mindre update, nu hvor jeg ikke har været aktiv herinde i alt for lang tid. Lige for tiden går jeg og drømmer om at lave et lille ‘mini kontor’ herhjemme. Pt. sidder jeg nemlig ved vores spisebord og laver lektier osv., hvilket egentlig også fungerer fint nok, men jeg vil enormt gerne have et lille sted hvor jeg kan sidde og føle mig ekstra produktiv, og som dermed kan være mit lille arbejdssted. Så jeg skal snart have købt mig et lille skrivebord (har allerede et i tankerne), og så have købt mig en stol dertil, og det er sådan set det. Så skal det måske dekoreres med et lille lys, og min kalender skal fast ligge på bordet. Ja, jeg har visualiseret det hele for mig, og tror at det bliver skide godt.

Nu til mine januar planer, for jeg har allerede mange ting jeg gerne vil, og tænkte at noget af det måske kunne inspirere jer, så dem får I her:

– læse ‘Better than Before’ af Gretchen Rubin
– læse ‘Harry Potter and the Cursed Child’ af J.K. Rowling
– læse ‘Linchpin’ af Seth Godin
(som I nok kan se, så får jeg ikke læst alle de fritidsbøger jeg gerne vil normalt når jeg studerer, så der skal pløjes bøger igennem nu)
– se Normann Copenhagen på Østerbro
– på Glyptoteket
– på Lousiana Museum
– få set en masse veninder
– på Cousins med min mor
– i genbrugsbutikker med min veninde, som lige har fået lejlighed
– få gået en masse ture
– undersøge hvor meget en altan vil koste at få lavet
– så småt begynde at forberede bachelor projekt

I’m back! I’ve finally handed in my two exams (Public Relations and Social Media Management), and I’m so happy, because my school first begin once in February again, it’s crazy. I have so many things I want to do, and people I want to see etc. So it’s absolutely wonderful to have all of January free for this. I just have to work all weekend and on Monday evening, and then it’s Christmas Holiday!

But I thought I would update you guys, since I haven’t been very active in here lately. At the moment I’m dreaming about making a little mini office in our apartment. Currently I’m just sitting at our Dinning table when I make homeworks etc., which is also working fine, but I really want a little place where I can just sit and feel extra productive, and which can function as my little working space. So soon I’m going to buy a little desk (I have one in my mind), and a chair for it, and that’s it. Maybe a little candle, and my calendar by the table. Yep, I’ve been visualizing this for myself, and I think it’s going to be so good.

Now for my January plans, cause I already have a lot in my mind, and I thought I would share it with you guys, if you could find any inspiration in it: 

– read ‘Better than Before’ by Gretchen Rubin
– read ‘Harry Potter and the Cursed Child’ by J.K. Rowling
– read ‘Linchpin’ by Seth Godin
(as you can see, I never get to read all my hobby books when I study, so I want to read a lot of them now)
– see Normann Copenhagen on Østerbro
– go to Glyptoteket
– visit Lousiana Museum
– see a lot of my girlfriends
– on Cousins with my mom
– in recycling stores with my friend, who just got her own apartment
– go for a lot of walks 
– investigate how much a balcony would cost
– slowly begin preparing for the bachelor project

Personal Videos

CHRISTMAS VLOG 2ND ADVENT

I går var en super hyggelig 2. advent. Min kæreste og jeg sov lige til vi vågnede, spiste morgenmad, åbnede vores pakkekalendre, lavede juice og en god frokost. Og så tog vi ellers afsted mod familie bageren, for at mødes med det meste af min familie og bage julekager i massevis. Jeg lavede en lille vlog fra dagen, øver mig på at gøre dem bedre og bedre, lad mig endelig vide hvad I synes om den! Jeg håber også at I havde en skøn 2. advent, og at I har jer en dejlig jul indtil videre. I dag kl. 12 får jeg endnu en eksamen, så jeg kommer nok ikke til at være så aktiv herinde før jeg har afsluttet mine 2 eksamener (er færdig d.16. december!). Men derefter har jeg hele januar fri, så glæd jer til masser af ting og sager herinde! Glædelig jul!

Yesterday I had a lovely 2nd Advent. My boyfriend and I slept till we couldn’t anymore, ate breakfast, opened our Christmas calendars, made some juice and a good lunch. Afterwards we went to the family bakery, and met up with most of my family to bake Christmas cookies. I made a little vlog for the day, I’m practicing more and more with the filming, so please let me know what you think about it! I hope you all had a wonderful 2nd Advent, and that you have a great Christmas so far. Today at 12 o’clock I’m getting another exam assignment, so I’m not going to be so active on the blog before I’ve finished my 2 exams (I’m done December 16!). But I have free from school all of January, so look forward to a lot of good stuff in here! Merry Christmas! 

Personal

Welcome

Velkommen til!
Jeg kan se at der lige så stille kommer flere og flere nye læsere til herinde, og det er FANTASTISK! For hvor bliver det altså meget sjovere at skrive indlæg, når I er nogle der følger med derude. I må endelig skrive i kommentarfeltet hvis I kunne tænke jer at læse om noget bestemt, eller se videoer om noget bestemt. Husk at I kan føle mig flere forskellige steder: på Facebook, på Instagram eller på YouTube!
Kan I alle have en rigtig dejlig dag!

Welcome!
I can see that I am getting more and more followers in here, and it is AMAZING! Because it is so much more fun to write blog posts, when someone is actually reading them. Remember that you are very welcome to write a comment if there is anything you would like to read about, or if there is a video you would like me to make.  And remember that you can follow me on various social media sites: on Facebook, Instagram or YouTube!
I wish you all a wonderful day!