Environment Sustainable & Conscious living

NATURAL AND TOXIC-FREE CLEANING

Da jeg begyndte min egen lille sundhedsrejse, var rengøringsprodukter bestemt ikke én af ting de ting jeg skænkede meget tanke. Men, jeg har fundet ud af, at det bør man, hvis man gerne vil have et sundt hjem, vil være sund og passe godt på Jorden.

Der er over 85.000 industrielle kemikalier og størstedelen af dem er ikke engang testet for om de er sikre. Derudover er mange rengøringsfirmaer ikke forpligtet til at skrive ingredienserne på deres produkter (link).

Det er vildt. De rengøringsprodukter du bruger i dit hjem kan altså ikke kun være skadelige for dig og dit helbred, men de løber også ud igennem din vask og videre ud i naturen, hvor de kan være skadelige for planeten.

Jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke lyst til at mit hjem (og naturen) skal udsættes for alverdens skadelige kemikalier, bare for at jeg kan få et rent hjem. Desværre er det ligesom med hudplejeprodukter og make-up, at det er noget som man ikke tænker over kan være fyldt med skadelige sager som kan påvirke ens helbred og miljøet.

Slet ikke når man kan få et rent hjem ved hjælp af helt naturlige ingredienser!

Naturlige rengøringsmidler

 

Lager eddike

Lager eddike kan du bruge helt som det er, eller blandet op med vand, til at rengøre overflader, glas og vinduer, køleskabet, toilettet og meget mere.

Citroner

Skær en citron i halv og brug den til at rengøre din vask, skærebrædder og andet med.

Sæbenødder

Sæbenødder har jeg selv til gode, da jeg pt. er igang med at opbruge de vaskemidler vi nu har. Men sæbenødder kan bruges til at vaske tøj med, og så skulle de holde rigtig længe.

Natron

Natron blandet sammen med lidt vand er genialt til at fjerne det meste skidt og snavs. Du kan bruge det hvis dine kopper er blevet grimme efter te eller kaffe, så bare hæld vand og natron ned i og lad dem stå lidt og skyl af efter. Du kan også bruge blandingen til at proppe på glasset i din ovn, lade det sidde på mens ovnen er tændt på lav varme i et par timer og så fjerner du det bare med vand bagefter og så er det helt rent igen.

Rengørings tilbehør

Jeg har selv lige købt denne skuresvamp og svamp til at tørre støv af fra Maistic. Maistic produkterne er 100 % plastfri og så er de 100 % biobaserede og genanvendelige og kan vaskes igen og igen efter brug, bare et lille tip hvis du vil undgå normale skuresvampe og klude med mikroplast i.

English:

When I first began my own health journey, cleaning products was certainly not one of the things I gave much thought. But I have since found out that if you want a healthy home, and want to be healthy yourself and take care of the environment – you should think about which cleaning products you use.

There are over 85,000 industrial chemicals and the majority is not even tasted for safety. Besides that many cleaning manufacturers are not even legally required to write the ingredients on their products (link).

That is crazy. The cleaning products you use at home cannot just be harmful for you and your health, but they also run out in nature where they can harm the Earth.

I don’t know about you, but I do not want my home (and Earth) to be exposed to several harmful chemicals, just so that I can get a clean home. Unfortunately it is, just like with skincare products and make-up, not something we consider to be filled with harmful stuff which can affect our health and the environment.

And not even when you can get a clean home just by using all natural ingredients!

Natural cleaning products

 

Vinegar

Vinegar can be used just as it is or mixed together with some water to wipe off surfaces, glass and windows, the refrigerator, the toilet and much more.

Lemons

Cut a lemon in half and use it to clean your wash, cutting-boards and other stuff with.

Soapberries

Soapberries are something I can look forward to using as well, since I’m currently using up our existing laundry detergent. But soapberries can be used to wash your clothes with and they should last for a very long time.

Baking soda

Baking soda mixed with some water is genius to remove dust and dirt. You can use it if your cups have been stained from tea or coffee, just pour some water and baking soda into the cup and let it sit and wash it afterwards. You can also use the mixture to put on the glass in your oven, put the oven on a low heat and let it stay for a few hours and then you just wash it off with water afterwards and it’s clean again.

Cleaning tools

I’ve just bought these sponges on the picture from Maistic. Maistic’s products are 100 % plastic free and they are 100 % biobased and reusable and can be washed over and over again, just a little tip if you want to avoid normal sponges and cloths filled with microplast.

 

Read also: Make your own natural products

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    HOMEMADE AND SIMPLE CLEANING SPRAY - CAMILLA TROMBORG
    January 24, 2018 at 6:22

    […] Read also: Natural and toxic-free cleaning  […]

  • Leave a Reply