Browsing Tag

advice

Inspiration Personal

ADVICE TO MY YOUNGER SELF

Hvis jeg kunne møde mit yngre jeg, og fortælle mig selv nogle gode råd, så ville det være dem nedenfor. Jeg ved ikke om nogen kan få noget ud af dette, men hvis det kan hjælpe en yngre pige, eller en voksen for den sags skyld, så var det værd at dele.

1. Stop med at tænk så meget over hvad andre tænker om dit udseende. Folk lægger mere mærke til hvordan du er som person, og hvordan du behandler dem og andre. Eller, nogle bedømmer dig ud fra dit udseende, men dem vil du alligevel ikke være venner med, så bare stop med at bekymre dig så meget om det.

2. Læs så meget som du vil! Også selvom du sidder i skolen og læser en moppedreng af en Harry Potter bog og en af drengene kalder dig for en nørd. Vær ligeglad og bare gør hvad der gør DIG glad.

3. Du må gerne være sårbar og vise dine følelser og sige din mening. Hvis du gemmer det hele væk og holder det inde i dig selv vil det på et tidspunkt blive for meget at rumme. Øv dig på at åbne mere op for dine venner og familie og fortæl dem hvordan du virkelig har det.

4. Stop aldrig med at drømme og tro på magi og fantasi! Det er okay at du stadig troede på julemanden som 13-årig, bare bliv ved med at være et barn og hav en levende fantasi så længe som muligt – ja, faktisk hele livet. Så bliver livet langt sjovere.

5. Værdsæt altid din familie, og vær evigt taknemmelig for at du har lært så mange forskellige personer og personligheder at kende igennem din kæmpe familie, det er en gave.

6. Det er okay at fejle. Faktisk bliver du stærkere af at prøve at fejle engang imellem, det er sundt at få lidt udfordringer på vejen. Bare prøv alt det du gerne vil, og vær ikke så bange for at det ikke går godt og bliver perfekt, bare kast dig ud i det.

7. Lad være med at forestille dig en hel masse ting og tænke mulige-scenarier i hovedet på forhånd så du bliver alt for nervøs og bekymret. Sket er sket, og tag det derfra, der er ikke andet du kan gøre og du ved ikke hvordan tingene udvikler sig eller hvordan folk reagerer.

8. Vær altid sød ved andre mennesker – ved alle du møder, du aner ikke hvad de har været igennem. Og hvis du begynder at dømme folk, så stop dig selv og prøv at snak med dem. Spørg ind til dem og deres historie og sæt dig i deres sted – når du bliver ældre lærer du nemlig at forstå stort set alle mennesker, og forstå at der er grunde til at de gør som de gør, selvom du ikke nødvendigvis forstår det eller er enige med dem.

9. Leg noget mere udenfor og nyd naturen og vær sammen med dine venner, det får du tusinde gange mere ud af, end at sidde på din computer eller at sidde og stene The Voice og MTV hele eftermiddagen.

10. Spis flere grøntsager, og lad være med at proppe dig med slik og kager til du får det fysisk dårligt. På den anden side, så gør det. For det er fordi du har proppet dig med de ting som barn, der til sidst gjorde at du har fået nok og at du derfor lever så sundt som du gør i dag.

If I could meet my younger self, and give some good advice, it would those I’ve written below. I don’t know if any of you can get anything out of this, but if it can help a young girl, or a grown-up for that matter, then it’s worth sharing.

1. Stop thinking so much about what others think about your look. People notice much more how you are as a person, and how you treat others. Or well, some people do judge you from your look, but you don’t want to be friends with people like that anyways, so stop worrying so much about it.

2. Read as much as you want to! Even though you sit in school with the biggest Harry Potter book and one of the guys call you a nerd. Just don’t care about it and do what makes YOU happy.

3. It’s okay to be vulnerable and show your emotions and say your opinion. If you hide it all away and hold it in, eventually it will become too much for you. Practice to open more up for your friends and family and share with them how you are really feeling.

4. Never stop dreaming and believing in magic and fantasy! It’s okay that you still believe in Santa Clause even though you are 13 years old, just keep on being a child and have a wild imagination as long as possible – well, actually for the rest of your life. Then life will be much more fun.

5. Appreciate your family and be forever grateful that you’ve gotten to learn so many different personalities through your giant family, that is indeed a gift.

6. It’s okay to fail. Actually you’ll get a long stronger by failing once in a while, it’s healthy to meet some bumps on the road. Just try everything you want to, and never be afraid of not being good enough or perfect, just throw yourself out there and try it.

7. Stop imagining all kinds of things and think ahead of possible-scenarios beforehand so you get all worried up and nervous. What has happened has happened, and there is not much you can do about it and you don’t know how things will turn out or how people will react. So stop worrying beforehand. 

8. Always be nice and kind to other people – you never know what they might have gone through. And if you start judging people, then stop yourself and try to talk to them instead. Ask about them and listen to their stories and try to put yourself in their shoes – as you get older you’ll actually understand most people, and see that there is a reason behind the way they behave and the way they think and do things, also if you don’t necessarily understand their point of view or agree with them.

9. Play outside some more and enjoy nature and be together with your friends, you’ll get much more out of that, instead of sitting on your computer or watching The Voice and MTV all afternoon.

10. Eat some more vegetables, and don’t fill yourself with so much candy and cake that you get physically sick. On the other side, just do it. Because it’s because that you’ve filled yourself so much with these things as a kid, that eventually led you to having enough and that is the reason why you are living so healthy today, and that you are so interested in health.

Read also: Attracting like-minded people

 

 

 

 

Inspiration

How to save money

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 15.55.39Jeg synes at jeg har været ret god de sidste mange år til altid at spare op, måske det også skyldes opdragelse af min far som går meget op i at have styr på sin økonomi – hvilket jeg jo kun kan takke ham for i dag. Jeg kan godt lide at spare op, da jeg så kan bruge flere penge på de ting jeg virkelig elsker – og for mig, er det at rejse. Jeg vil tusinde gange hellere bruge penge på en ferie, end på tonsvis af tøj og byture. Der er man jo hver især forskellige, men jeg synes at man skal gøre op med sig selv, hvad man bliver mest glad af, og så bruge sine penge på netop det.

I think I have been very good at saving my money for the last couple of years, maybe because of how my dad has raised me to always have a good economy – which I am truly grateful for today. I like saving up, because that means that I can spend more money on the things that I truly love – and for me that is traveling. I would much rather spend money on a vacation, than on lots of clothes and party trips. But, we are all different, and I think you should decide with yourself what makes you the most happy, and then spend your money on exactly that.

Tips til at spare penge:
Hav et mål: gør op med dig selv, hvad du vil bruge dine penge på. Skriv det ned, hvis du for eksempel gerne vil spare penge op til at du kan komme ud på en større rejse – så skriv ned at du gerne vil ud på denne rejse, og hver gang du så skal til at foretage dig et impuls køb, så tænk på dit større mål, og hvad du ville blive mest glad for. Oftest hjælper det mig til at droppe at købe et stykke tøj eller andet, hvis jeg tænker på at hvis jeg istedet for sparer pengene op, så kan jeg hurtigere komme ud og rejse igen.

Brug kun penge på det nødvendige: man kan hurtigt komme til at købe en bluse, selvom man har 10 andre, eller at købe noget hurtigt frokost på farten, selvom man har mad hjemme i køleskabet. Selvfølgelig er det okay at bruge penge på andre ting end det højst nødvendige engang imellem, men nogle gange kan det hurtigt tage overhånd og så må man lige stoppe sig selv mens man er igang med det, og spørge sig selv om det virkelig er noget man har behov for.

Lær at sige nej til andre: noget af det jeg kan have sværest ved, kan være at sige nej til andre. Det kan være dine veninder der spørger om du vil med ud og rejse, eller bare med på en masse café ture – og det er jo også virkelig hyggeligt, og bestemt noget man skal tage tid til også. Men hvis du har et mål om, for eksempel som jeg har lige nu om at komme til New York, så nytter det ikke noget at jeg siger ja til en lille sommerferie tur med mine veninder, for så ryger der jo også lige en tusinde kroner på det, og New York ville dermed ryge længere væk. Så det er okay at sige nej tak engang imellem. Hvis nu det var en café tur dine veninder spurgte om du ville med på, så kunne du også foreslå at i istedet for splittede regningen og lavede mad sammen hjemme hos en af jer.

Tips for saving money:
Have a goal: decide with yourself what you want to spend your money on. Write it down, if you for example wants to go on a bigger vacation, then write down that you want to go to this specific destination and overtime you are about to impulse shopping, think about your bigger goal, and what would make you the most happy. It helps me to stop, for example online shopping, when I think about the travel I could go on instead, if I saved up those money.

Spend only on essentials: it is easy to go buy a shirt because it looks pretty even if you have 10 others, or to buy some quick lunch on the go even though you have food in the fridge. Of course it is okay to buy some impulse stuff once in a while, but some times it can get out of control, and you need to stop and ask yourself if you really need it. 

Learn to say no to others: some of the hardest thing to do for me, is to say no to others. It could be your friends asking if you want to go travel or go to a café – which is amazing and definitely something you should make time for as well. But if you have a goal, for example like I have right now about going to New York, then it does not work if my friends asks me if I want to go on a summer vacation with them, which would cost a lot of money as well, and then New York would just be further away. So it is okay to say no sometimes. And if your friends want to go to a café, then suggest instead if you could buy food and make dinner at home and just split the bill.

I hope you could use some of these tips and please let me know if you have any good saving tips!