Browsing Tag

bøger

Education Inspiration

MY NEW BOOKS

Til min fødselsdag havde jeg ønsket mig en masse gode bøger, og så heldig som jeg er, så fik jeg hver og én! Jeg glæder mig så meget til at læse dem allesammen, og få ny viden, eller blive godt underholdt. Jeg tænkte at jeg ville dele dem med jer, hvis nu i kunne få noget bog-inspiration til jeres næste læsning.

For my birthday I had wished for a lot of good books, and lucky as I am, I got each and everyone of them! I look so much forward to read them all, and gain new knowledge, or be entertained. I thought I would share them with you, in case you could get some book-inspiration for your next reading.

1. Papmaché-reglen – Hella Joof *

Ja, denne bog kan man jo nærmest ikke komme udenom i Danmark i øjeblikket! Enten har folk læst den, eller også står den på deres læseliste. Og jeg er blevet fanget af hypen og bliver simpelthen nødt til at læse den. Men nu elsker jeg også Hella Joofs fantastiske væsen, så jeg tror bestemt at jeg vil blive godt underholdt, og få nogle vigtige livslektioner igennem denne bog.

/ This book is in Danish

2. Mastering Your Mean Girl – Melissa Ambrosini *

Melissa Ambrosini er kvinden bag podcastet The Melissa Ambrosini Show, som jeg er stor fan af. Og da jeg fandt ud af at hun havde skrevet en bog, omkring det at lære at være sød og rar mod sig selv, og dermed få mere ud af livet, så måtte jeg da eje den.

/ Melissa Ambrosini is the woman behind the podcast The Melissa Ambrosini Show, which I’m a big fan of. And through that I found out that she had written a book about learning to be kind towards yourself, and thereby get more out of life, so I had to own that book. 

3. Den Plantebaserede Kost – Maria Felding & Tobias Schmidt Hansen *

Maria Felding (klinisk diætist) fandt jeg igennem al min nye veganer-viden jeg har fået via nettet og facebook. Maria er nemlig diætist, og stor fortaler for at få inkorporeret masser af grønt, og spise en varieret kost. Hun har slået hovedet sammen med læge Tobias Schmidt Hansen, og vejleder i denne bog omkring hvad man kan opnå rent helbredsmæssigt ved at spise en optimal kost. Denne viden glæder jeg mig til at lære.

/ This book is in Danish

4. Perfect Health – the complete mind body guide – Deepak Chopra *


Efter en af mine snakke med sødeste Ida, lærte jeg et helt nyt begreb – ayurveda. Jeg havde aldrig hørt om dette før, men det er en form for alternativ behandlingsmetode der især har været brugt indenfor hinduismen. Her går fokus ud på at behandle sygdomme og andre sager ud fra et holistisk synpunkt. Det handler altså ikke bare om at tage en pille og få tingene til at gå væk, men tværtimod snarere finde ud af hovedårsagen til at man har det som man har, og gå ind og behandle dette. Dette er en enormt fascinerende tankegang, og noget jeg gerne ville lære endnu mere om, så jeg googlede hvilke bøger der havde skrevet omkring dette emne, og så kom Deepak Chopra frem, som jeg har læst en del om førhen i tiden. Dette emne glæder jeg mig til at dykke endnu dybere ned i og blive klogere på.

/ After one of my lovely talks with sweet Ida, I learned a new term ayurveda. I had never heard about this before, but it is a form of alternative treatment method which has especially been used in hinduismen. The focus is on treating the sicknesses and other things from a holistic point of view. It’s not just about taking a pill whenever you feel sick and then it will go away, but rather about finding the root cause for why you are feeling the way you are, and then treat this. It’s such a fascinating way of thinking, and something that I want to learn much more about, so I googled which books talked about this topic and came to Deepak Chopra, which I have already read a little bit about in the past. I really look forward to digging deeper into this subject and get some more knowledge within this field.

5. Medical Medium Life-Changing Foods – Anthony William *

Denne bog hørte jeg om gennem en af Ellen Fisher’s youtube videoer, og da jeg elsker sund mad og er enormt fascineret af hvor mange fantastiske egenskaber diverse frugt og grøntsager har, tænkte jeg at dette var en bog jeg bare måtte eje!

/ I heard about this book through one of Ellen Fisher’s youtube videos, and since I love healthy food and is highly fascinated by the magnificent powers that different fruits and vegetables have, I thought that I simply had to own this book!

Read also: Books I want to read

*Contains affiliate links

Happiness Inspiration

GOOD BOOKS – THE HAPPINESS PROJECT

Så fik jeg læst Gretchen Rubin’s bog ‘The Happiness Project’, og jeg er fan! Nok mest af alt fordi Gretchen minder mig utrolig meget om mig selv, den måde hvorpå hun beskriver de fakta hun har indsamlet om forskellige emner, som hun beslutter sig for at prøve at bruge og implementere i sit liv, det kan jeg kun genkende fra mig selv.

The Happiness Project handler om Gretchen Rubin som gerne vil prøve at blive gladere i sin hverdag. Det gør hun ved at lave et projekt som skal vare et helt år. Et år dedikeret til at blive et gladere menneske. Dette gør hun ved at dele hver måned op i forskellige emner, såsom ‘marriage, work, parenthood, friendship’ osv. Hver måned lærer hun så om nye ting der kan forbedre de enkelte områder, og prøver at implementere dette. Det er en rigtig fin bog, og man får en masse viden om forskellige ting og sager, som Gretchen har tilegnet sig igennem hendes research på emnet.

Det er en super god bog hvis man er interesseret i glæde og lykke, og i at gøre små ting hver dag som kan forbedre ens liv. Det er jeg i hvert fald all-about, og elskede den derfor. På Gretchen’s hjemmeside har hun også en sektion der hedder ‘Your Happiness Project’, hvor hun hjælper en til at kunne komme igang med at begynde sit eget lille glædes projekt.

I finally read through Gretchen Rubin’s book “The Happiness Project”, and I’m a fan! Mostly because Gretchen reminds me so much of myself, in the way she describes the facts she has collected within different subject, and how she decides to try to implement these in her life, which I can truly recognize from myself. 

The Happiness Project is about Gretchen Rubin who want to bring more happiness into her everyday. She does that by starting a project that shall last a year. One year dedicated to becoming a happier person. She does this by dividing each month into different topics, such as ‘marriage, work, parenthood, friendship’ etc. Every month she learns about ways to improve the different topics, and she tries to implement these things. It’s a really lovely book, and you gain a lot of knowledge about all kind of things, which Gretchen has learned through her research. 

It’s a super good book if you are interested in happiness and joy, and doing small things everyday which you can do to improve your life. I’m all-about that, and therefore I loved it. On Gretchen’s website she also has a section called ‘Your Happiness Project’ where she helps you get started on your own little happiness project.


Read also:
Better Than Before

Health Inspiration

BOOKS I WANT TO READ

Jeg elsker, elsker, elsker at læse og få ny viden, eller bare blive underholdt i form af en god historie. Dog er jeg de seneste par år især blevet ellevild med alt hvad der omhandler ny viden indenfor selvudvikling, sundhed, kost og velvære. Så det er primært indenfor disse områder at jeg finder stor inspiration når jeg skal kigge efter nye bøger at læse. Jeg elsker at se hvad andre mennesker læser, især folk som jeg finder inspirerende. Og så var det jeg tænkte, at jeg da lige så godt kunne dele nogle af de bøger jeg gerne vil læse her i fremtiden, med jer. For det kunne jo være, at nogle af jer kunne få lidt inspiration til hvad i kan læse næste gang. Og I må endelig komme med bog forslag i kommentar feltet, som sagt elsker jeg at få ny inspiration!

Men her er et lille udpluk af de bøger jeg gerne vil læse indenfor en nær fremtid (tro mig, listen er meget længere, så der kommer nok flere af disse indlæg):

1. How Not to Die – Dr. Michael Greger
 

Jeps, denne bog fik jeg i min fødselsdagsgave sidste år. Men fordi det er sådan en kæmpe moppedreng, så er jeg ikke kommet igang med den (tilgengæld har jeg pløjet tusinde andre korte bøger igennem). Men når jeg får lidt god tid, så skal jeg have læst denne. Dr. Michael Greger er en sand fortaler for at man skal spise plantebaseret for sin sundhedsskyld, og i denne bog bliver der gået i dybden med hvad for noget mad der er dårligt for os, og hvad der er godt for os.

2. The War of Art – Steven Pressfield

Jeg har førhen læst bogen “Do the work” af samme forfatter, og den var enormt inspirerende. Ligesom “Do the work”, så omhandler “The War of Art” også om at forfølge sine kreative drømme. Den bearbejder emnet om at så mange af os, er bange for, eller ikke tør kaste os ud i det vi i virkeligheden gerne vil.

3. The Magic of Thinking Big – David Schwartz

Denne bog skulle omhandle det at drømme stort. At man ikke skal sætte sine standarder for lavt, og bare leve et middelmådigt liv, men at man skal have lov at drømme stort, og at man, ikke mindst, skal gå efter at følge disse drømme.

4. Money and the Law of Attraction – Ester and Jerry Hicks

Man tror straks at dette kun har noget at gøre med penge, og at tiltrække flere penge, når man kigger på titlen på denne bog. Men bogen her skulle behandle alle områder af ens liv, både sundhed, karriere, forhold osv. Den går i dybden med hvordan man skal forstå og bruge ‘the law of attraction’, og den skulle være enormt god til virkelig at forklare principperne bag denne filosofi. 

5. Perfect Health – Deepak Chopra

Denne bog omhandler det indiske medicin system, som også er kendt som Ayurveda. Dette er først noget jeg er blevet bekendt med indenfor nyere tid, og som jeg stadig har enormt meget at lære. Men som jeg har forstået indtil videre, handler det om at hvis man gerne vil være rask og sund, så skal man se på kroppen ud fra et holistisk synspunkt – man skal have flere parametre med ind når man behandler sygdom i kroppen for eksempel. Det nytter ikke noget bare at give piller for et eller andet, tværtimod skal du ind og finde roden til sygdommen inde i dig selv. Det er igen lidt langhåret, men enormt interessant, og jeg tror virkelig at der er noget om snakken. Så dette emne er noget jeg gerne vil lære mere om, og jeg har tænkt mig at starte med denne bog.

I love, love, love to read and gain new knowledge, or just get entertained in the form of a good story. However, the last couple of years I’ve been crazy into gaining new knowledge within the fields of self development, health, nutrition and wellness. I love to see what other people read, especially people I find inspirering. And I thought that I would share some of the books that I plan on reading in the near future. It might inspire some of you to what you could read next time. And please share your book recommendations in the comment section, I love to get new inspiration!

But here you have some of the books I want to read in the near future (believe me, the list is much longer, so more of these posts will come):

1. How Not to Die – Dr. Michael Greger

I got this book as a birthday present last year. But it is such a heavy one, so I have not read anything in it yet (but I have read a thousand other small books instead). But once I get a bit more time I’m going to dig into this and read it. Dr. Michael Greger is a true spokesperson for eating a plant based diet for the sake of your health. And in this book he goes into depth with what kind of food is bad for you, and what is good for you.

2. The War of Art – Steven Pressfield

I’ve read the book “Do the work” by the same Author, and it was very inspirering. Just like “Do the work”, this book is about following your creative dreams. It touches upon the subject that many of us are too scared to actually chase our true dreams and follow our passion.

3. The Magic of Thinking Big – David Schwartz

This book should be about dreaming big. It’s about not setting low standards for your life and just live a mediocre life, but instead dream big, and not least, go after making those dreams come true.

4. Money and the Law of Attraction – Esther and Jerry Hicks

You immediately think that this book is about money, and how to attract more money when you look at the title. But this book should touch upon several topics of your life, such as health, career, relationships etc. It goes into depth with how to understand and how to use ‘the law of attraction’, and it should be really good with explaining the principles behind this philosophy.

5. Perfect Health – Deepak Chopra

 

 

 

 

 

 

 

 

This book is about the indian medicin system, also known as Ayurveda. This is only something I’ve just recently learned about, and which I still have a lot more to learn about. But, as I have understood, it’s about that if you want to be healthy and well, you need to look upon the body from a holistic point of view – you need to take more things into account when treating a disease. It does not work just to take a pill for something, instead you need to dig deep and find the root of the sickness inside you. It’s a bit hippie-ish, but really interesting, and I definitely think that some of it is true. So this subject is something I want to learn much more about, and I’m planning to begin with this book.

 

Inspiration

10 ting at lave på en gråvejrsdag

Når vejret er gråt og kedeligt, hvad kan man så lige foretage sig?

– Du kan være mega sund, og lave juice og smoothies

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Du kan lave en kop te og varme dig med den, og se en god film, dokumentar eller læse en bog

– Du kan lave små gaver til venner og familie

– Du kan skrive dine tanker, drømme og andet ned

– Du kan tegne og være kreativ

– Du kan planlægge hvad du vil lave, lave aftaler med forskellige mennesker

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Du kan beslutte dig for at lære noget nyt, og bruge hele dagen på det

– Du kan gøre alle de kedelige ting, og få brugt den kedelige dag, på de mere kedelige ting (rengøring, handle ind, gå med skrald osv.)

– Du kan finde inspiration via blogs, hjemmesider, instagram profiler, tumblr profiler – alle vegne og blive inspireret!

– Du kan rydde ud i dine ting og dit tøj

Har I andre idéer til hvad man kan lave på sådan en gråvejrsdag som i dag? 🙂

Health

Mere sundhed i hverdagen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Min kæreste og jeg havde en klar aftale om at når vi flyttede sammen skulle vi leve så sundt som muligt, for vores helbreds skyld – og det går faktisk strygende godt 🙂 vi sørger for at spise sundt og godt med frugt og grønt, og hvis man bliver lidt snack sulten har vi kiks, knækbrød osv. til at stille sulten med – og jeg elsker det!

I sammenhæng med at få en sundere hverdag ville jeg også lige anbefale nogle bøger. Bogen “Sund mad – let at lave” fik jeg af mine forældre, og den er virkelig god! Den indeholder en masse sunde og lækre retter, og derudover er der tips og tricks til bl.a. “Kostråd”, “Opbevaring af mad”, “Økologi” osv. alt muligt godt og vigtig viden! Derudover har jeg bøgerne “high on juice” og “high on smoothies”, med lækre og sunde juice og smoothies opskrifter skrevet af Mads Bo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her er et lille eksempel på gårdagens sunde aftensmåltid nedenunder. Efter vi havde været nede og træne, lavede vi søde kartofler i ovnen (krydret med chili, paprika og noget hvidløgsblanding – SÅ godt), kylling og gulerod og agurk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvad gør I for at få en sundere hverdag? Har I nogle gode sunde snacks til at stille sulten med? 😀

Inspiration

Very Good Lives

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The importance of imagination

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“We do not need magic to transform our world; we carry all the power we need inside ourselves already”

I går fik jeg sommerferie! Det vil dermed også sige at min første år på universitetet, og dermed 1/3 af min bachelor allerede er klaret, det er for vildt. Tiden går hurtigt. Men nu har jeg sommerferie, og det er dejligt. Jeg skal læse alle de bøger jeg ikke har haft tid til hele det forgange år, jeg skal ud i solen, jeg skal gå ture, jeg skal opleve og opdage, og jeg skal nyde tiden sammen med venner, familie og kæreste. I dag startede jeg ud med at læse J.K. Rowling’s (Harry Potter forfatteren) dimissionstale til nogle Harvard studerende. Den kvinde er virkelig en af mine aller største inspirationer og rollemodeller. Og hendes tale skuffede heller ikke, hun inspirerer på alle tænkelige måder. Jeg kan i den grad anbefale at læse hendes fine lille tale, som kan læses i bogen “Very Good lives”. For hun formår at gøre det så simpelt, tænksomt, smukt og tankevækkende.

Ja, det står vidst klart for alle at jeg er kæmpe fan af den kvinde, hun er en inspiration uden lige 🙂

English translation:
I have summer holiday now, and I cannot wait to read all the books I haven’t had time for the entire year. I just started by reading J.K. Rowlings’ (the Author of the Harry Potter books) graduation speech for some Harvard students, which can be read in the book “Very Good Lives”. She is one of my biggest inspirations and role models, and I truly recommend this little wonderful speech.