Browsing Tag

books

Education Inspiration

MY NEW BOOKS

Til min fødselsdag havde jeg ønsket mig en masse gode bøger, og så heldig som jeg er, så fik jeg hver og én! Jeg glæder mig så meget til at læse dem allesammen, og få ny viden, eller blive godt underholdt. Jeg tænkte at jeg ville dele dem med jer, hvis nu i kunne få noget bog-inspiration til jeres næste læsning.

For my birthday I had wished for a lot of good books, and lucky as I am, I got each and everyone of them! I look so much forward to read them all, and gain new knowledge, or be entertained. I thought I would share them with you, in case you could get some book-inspiration for your next reading.

1. Papmaché-reglen – Hella Joof *

Ja, denne bog kan man jo nærmest ikke komme udenom i Danmark i øjeblikket! Enten har folk læst den, eller også står den på deres læseliste. Og jeg er blevet fanget af hypen og bliver simpelthen nødt til at læse den. Men nu elsker jeg også Hella Joofs fantastiske væsen, så jeg tror bestemt at jeg vil blive godt underholdt, og få nogle vigtige livslektioner igennem denne bog.

/ This book is in Danish

2. Mastering Your Mean Girl – Melissa Ambrosini *

Melissa Ambrosini er kvinden bag podcastet The Melissa Ambrosini Show, som jeg er stor fan af. Og da jeg fandt ud af at hun havde skrevet en bog, omkring det at lære at være sød og rar mod sig selv, og dermed få mere ud af livet, så måtte jeg da eje den.

/ Melissa Ambrosini is the woman behind the podcast The Melissa Ambrosini Show, which I’m a big fan of. And through that I found out that she had written a book about learning to be kind towards yourself, and thereby get more out of life, so I had to own that book. 

3. Den Plantebaserede Kost – Maria Felding & Tobias Schmidt Hansen *

Maria Felding (klinisk diætist) fandt jeg igennem al min nye veganer-viden jeg har fået via nettet og facebook. Maria er nemlig diætist, og stor fortaler for at få inkorporeret masser af grønt, og spise en varieret kost. Hun har slået hovedet sammen med læge Tobias Schmidt Hansen, og vejleder i denne bog omkring hvad man kan opnå rent helbredsmæssigt ved at spise en optimal kost. Denne viden glæder jeg mig til at lære.

/ This book is in Danish

4. Perfect Health – the complete mind body guide – Deepak Chopra *


Efter en af mine snakke med sødeste Ida, lærte jeg et helt nyt begreb – ayurveda. Jeg havde aldrig hørt om dette før, men det er en form for alternativ behandlingsmetode der især har været brugt indenfor hinduismen. Her går fokus ud på at behandle sygdomme og andre sager ud fra et holistisk synpunkt. Det handler altså ikke bare om at tage en pille og få tingene til at gå væk, men tværtimod snarere finde ud af hovedårsagen til at man har det som man har, og gå ind og behandle dette. Dette er en enormt fascinerende tankegang, og noget jeg gerne ville lære endnu mere om, så jeg googlede hvilke bøger der havde skrevet omkring dette emne, og så kom Deepak Chopra frem, som jeg har læst en del om førhen i tiden. Dette emne glæder jeg mig til at dykke endnu dybere ned i og blive klogere på.

/ After one of my lovely talks with sweet Ida, I learned a new term ayurveda. I had never heard about this before, but it is a form of alternative treatment method which has especially been used in hinduismen. The focus is on treating the sicknesses and other things from a holistic point of view. It’s not just about taking a pill whenever you feel sick and then it will go away, but rather about finding the root cause for why you are feeling the way you are, and then treat this. It’s such a fascinating way of thinking, and something that I want to learn much more about, so I googled which books talked about this topic and came to Deepak Chopra, which I have already read a little bit about in the past. I really look forward to digging deeper into this subject and get some more knowledge within this field.

5. Medical Medium Life-Changing Foods – Anthony William *

Denne bog hørte jeg om gennem en af Ellen Fisher’s youtube videoer, og da jeg elsker sund mad og er enormt fascineret af hvor mange fantastiske egenskaber diverse frugt og grøntsager har, tænkte jeg at dette var en bog jeg bare måtte eje!

/ I heard about this book through one of Ellen Fisher’s youtube videos, and since I love healthy food and is highly fascinated by the magnificent powers that different fruits and vegetables have, I thought that I simply had to own this book!

Read also: Books I want to read

*Contains affiliate links

Happiness Inspiration

GOOD BOOKS – THE HAPPINESS PROJECT

Så fik jeg læst Gretchen Rubin’s bog ‘The Happiness Project’, og jeg er fan! Nok mest af alt fordi Gretchen minder mig utrolig meget om mig selv, den måde hvorpå hun beskriver de fakta hun har indsamlet om forskellige emner, som hun beslutter sig for at prøve at bruge og implementere i sit liv, det kan jeg kun genkende fra mig selv.

The Happiness Project handler om Gretchen Rubin som gerne vil prøve at blive gladere i sin hverdag. Det gør hun ved at lave et projekt som skal vare et helt år. Et år dedikeret til at blive et gladere menneske. Dette gør hun ved at dele hver måned op i forskellige emner, såsom ‘marriage, work, parenthood, friendship’ osv. Hver måned lærer hun så om nye ting der kan forbedre de enkelte områder, og prøver at implementere dette. Det er en rigtig fin bog, og man får en masse viden om forskellige ting og sager, som Gretchen har tilegnet sig igennem hendes research på emnet.

Det er en super god bog hvis man er interesseret i glæde og lykke, og i at gøre små ting hver dag som kan forbedre ens liv. Det er jeg i hvert fald all-about, og elskede den derfor. På Gretchen’s hjemmeside har hun også en sektion der hedder ‘Your Happiness Project’, hvor hun hjælper en til at kunne komme igang med at begynde sit eget lille glædes projekt.

I finally read through Gretchen Rubin’s book “The Happiness Project”, and I’m a fan! Mostly because Gretchen reminds me so much of myself, in the way she describes the facts she has collected within different subject, and how she decides to try to implement these in her life, which I can truly recognize from myself. 

The Happiness Project is about Gretchen Rubin who want to bring more happiness into her everyday. She does that by starting a project that shall last a year. One year dedicated to becoming a happier person. She does this by dividing each month into different topics, such as ‘marriage, work, parenthood, friendship’ etc. Every month she learns about ways to improve the different topics, and she tries to implement these things. It’s a really lovely book, and you gain a lot of knowledge about all kind of things, which Gretchen has learned through her research. 

It’s a super good book if you are interested in happiness and joy, and doing small things everyday which you can do to improve your life. I’m all-about that, and therefore I loved it. On Gretchen’s website she also has a section called ‘Your Happiness Project’ where she helps you get started on your own little happiness project.


Read also:
Better Than Before

Health Inspiration

BOOKS I WANT TO READ

Jeg elsker, elsker, elsker at læse og få ny viden, eller bare blive underholdt i form af en god historie. Dog er jeg de seneste par år især blevet ellevild med alt hvad der omhandler ny viden indenfor selvudvikling, sundhed, kost og velvære. Så det er primært indenfor disse områder at jeg finder stor inspiration når jeg skal kigge efter nye bøger at læse. Jeg elsker at se hvad andre mennesker læser, især folk som jeg finder inspirerende. Og så var det jeg tænkte, at jeg da lige så godt kunne dele nogle af de bøger jeg gerne vil læse her i fremtiden, med jer. For det kunne jo være, at nogle af jer kunne få lidt inspiration til hvad i kan læse næste gang. Og I må endelig komme med bog forslag i kommentar feltet, som sagt elsker jeg at få ny inspiration!

Men her er et lille udpluk af de bøger jeg gerne vil læse indenfor en nær fremtid (tro mig, listen er meget længere, så der kommer nok flere af disse indlæg):

1. How Not to Die – Dr. Michael Greger
 

Jeps, denne bog fik jeg i min fødselsdagsgave sidste år. Men fordi det er sådan en kæmpe moppedreng, så er jeg ikke kommet igang med den (tilgengæld har jeg pløjet tusinde andre korte bøger igennem). Men når jeg får lidt god tid, så skal jeg have læst denne. Dr. Michael Greger er en sand fortaler for at man skal spise plantebaseret for sin sundhedsskyld, og i denne bog bliver der gået i dybden med hvad for noget mad der er dårligt for os, og hvad der er godt for os.

2. The War of Art – Steven Pressfield

Jeg har førhen læst bogen “Do the work” af samme forfatter, og den var enormt inspirerende. Ligesom “Do the work”, så omhandler “The War of Art” også om at forfølge sine kreative drømme. Den bearbejder emnet om at så mange af os, er bange for, eller ikke tør kaste os ud i det vi i virkeligheden gerne vil.

3. The Magic of Thinking Big – David Schwartz

Denne bog skulle omhandle det at drømme stort. At man ikke skal sætte sine standarder for lavt, og bare leve et middelmådigt liv, men at man skal have lov at drømme stort, og at man, ikke mindst, skal gå efter at følge disse drømme.

4. Money and the Law of Attraction – Ester and Jerry Hicks

Man tror straks at dette kun har noget at gøre med penge, og at tiltrække flere penge, når man kigger på titlen på denne bog. Men bogen her skulle behandle alle områder af ens liv, både sundhed, karriere, forhold osv. Den går i dybden med hvordan man skal forstå og bruge ‘the law of attraction’, og den skulle være enormt god til virkelig at forklare principperne bag denne filosofi. 

5. Perfect Health – Deepak Chopra

Denne bog omhandler det indiske medicin system, som også er kendt som Ayurveda. Dette er først noget jeg er blevet bekendt med indenfor nyere tid, og som jeg stadig har enormt meget at lære. Men som jeg har forstået indtil videre, handler det om at hvis man gerne vil være rask og sund, så skal man se på kroppen ud fra et holistisk synspunkt – man skal have flere parametre med ind når man behandler sygdom i kroppen for eksempel. Det nytter ikke noget bare at give piller for et eller andet, tværtimod skal du ind og finde roden til sygdommen inde i dig selv. Det er igen lidt langhåret, men enormt interessant, og jeg tror virkelig at der er noget om snakken. Så dette emne er noget jeg gerne vil lære mere om, og jeg har tænkt mig at starte med denne bog.

I love, love, love to read and gain new knowledge, or just get entertained in the form of a good story. However, the last couple of years I’ve been crazy into gaining new knowledge within the fields of self development, health, nutrition and wellness. I love to see what other people read, especially people I find inspirering. And I thought that I would share some of the books that I plan on reading in the near future. It might inspire some of you to what you could read next time. And please share your book recommendations in the comment section, I love to get new inspiration!

But here you have some of the books I want to read in the near future (believe me, the list is much longer, so more of these posts will come):

1. How Not to Die – Dr. Michael Greger

I got this book as a birthday present last year. But it is such a heavy one, so I have not read anything in it yet (but I have read a thousand other small books instead). But once I get a bit more time I’m going to dig into this and read it. Dr. Michael Greger is a true spokesperson for eating a plant based diet for the sake of your health. And in this book he goes into depth with what kind of food is bad for you, and what is good for you.

2. The War of Art – Steven Pressfield

I’ve read the book “Do the work” by the same Author, and it was very inspirering. Just like “Do the work”, this book is about following your creative dreams. It touches upon the subject that many of us are too scared to actually chase our true dreams and follow our passion.

3. The Magic of Thinking Big – David Schwartz

This book should be about dreaming big. It’s about not setting low standards for your life and just live a mediocre life, but instead dream big, and not least, go after making those dreams come true.

4. Money and the Law of Attraction – Esther and Jerry Hicks

You immediately think that this book is about money, and how to attract more money when you look at the title. But this book should touch upon several topics of your life, such as health, career, relationships etc. It goes into depth with how to understand and how to use ‘the law of attraction’, and it should be really good with explaining the principles behind this philosophy.

5. Perfect Health – Deepak Chopra

 

 

 

 

 

 

 

 

This book is about the indian medicin system, also known as Ayurveda. This is only something I’ve just recently learned about, and which I still have a lot more to learn about. But, as I have understood, it’s about that if you want to be healthy and well, you need to look upon the body from a holistic point of view – you need to take more things into account when treating a disease. It does not work just to take a pill for something, instead you need to dig deep and find the root of the sickness inside you. It’s a bit hippie-ish, but really interesting, and I definitely think that some of it is true. So this subject is something I want to learn much more about, and I’m planning to begin with this book.

 

Inspiration Personal

How not following Your Dreams, can keep your Passion Alive

Hm, jeg har haft dette indlæg i tankerne længe. Men har ikke helt vidst hvordan jeg skulle formulere mig ordentligt. For overskriften lyder måske lidt demotiverende og lidt af en dream-killler, men tro mig, jeg går all-in for at man skal følge sine drømme og sine passioner. Men, for ca. en måneds tid siden læste jeg bogen Big Magic – creative living beyond fear skrevet af Elizabeth Gilbert. Og den har mildest talt ændret mit syn på drømme.

Jeg må hellere lige starte med at fortælle, at jeg – siden jeg har været helt lille – altid har elsket at skrive. Der var virkelig intet bedre end at få skriftlige stile og essays for i folkeskolen. Jeg knuselskede at finde på historier. Så da jeg var 13 år fik jeg en idé til en større historie, og siden den dag, har mit mål og mine drømme været, at “når jeg blev stor, skulle jeg være forfatter”. Og tro mig, drømmen har hængt ved lige siden. Efter gymnasiet var jeg voldsomt meget i tvivl om hvad jeg skulle vælge at gøre. Jeg overvejede om jeg skulle give det et skud og søge ind på Forfatterskolen og forfølge min drøm. Men, det har altid ligget i baghovedet det med ‘hvad hvis det nu ikke lykkedes, og du så pludselig ikke kan tjene nogle penge og leve’. Så istedet valgte jeg at søge Litteraturvidenskab på Københavns Universitet som første prioritet. Men, mit snit var ikke højt nok, og jeg endte på Engelsk og Organisationskommunikation på Copenhagen Business School. Som jo vitterligt er noget helt andet. Men, jeg tror faktisk det endte med at være det rigtige for mig.

Tilbage til bogen. Elizabeth Gilbert anbefaler at man ikke har sine kreative drømme og passioner som sit primære job. Og det af den enkelte grund, at så bliver du ‘afhængig’ af at skulle frembringe og skabe noget. Du bliver altså finansielt afhængig af at skulle skabe noget godt hele tiden. Og det er bare stort set fysisk umuligt. For kreativiteten kommer ikke til os hele tiden. Og at lægge det pres på ens kreative side, at det skal være så godt hele tiden, at man kan tjene penge på det – kan i sidste ende gå ind og dræbe ens lyst til at være kreativ, og dermed dræbe din passion.

Og det vil jeg ikke ende med. Jeg elsker at skrive, og har altid elsket det. Og jeg vil virkelig aldrig nå til det punkt, hvor jeg vil føle at det er irriterende, eller noget som bare ‘skal gøres’. Nok skriver jeg ikke så meget mere, for jeg har tusinde andre ting at tage mig til. Men når jeg så skriver – så elsker jeg det, virkelig højt.

Dermed ikke sagt at jeg har droppet drømmen om at blive forfatter for good. Den er her stadig. Men det er mere en fritidsaktivitet, end noget jeg anser som skal være min ‘fulde levevej’. Jeg har en færdig historie liggende, og jeg arbejder på at prøve at få den udgivet. Jeg tror på at det nok skal lykkedes engang. Og hvis ikke, så er det også okay. Det vigtigste er at jeg bliver ved med at skrive – fordi jeg kan lide det. At jeg skaber noget for mig selv, og at jeg altid vil elske at være kreativ.

Med alt det sagt, så ville jeg lige anbefale alle at læse Elizabeth Gilbert’s bog. For den er virkelig fantastisk!

skaermbillede-2016-11-02-kl-14-16-23

So, I’ve had this post in my mind for a long time. But I didn’t quiet know how I should formulate myself clearly. Because the title might sound a bit demotivating and kind of a dream-killer, but trust me, I’m all in for following your dreams and passions. But, for about a month ago I read this book called Big Magic – creative living beyond fear written by Elizabeth Gilbert. And it has changed my view upon dreams.

Let me start by telling you, that ever since I was very small, I’ve always loved to write. There was nothing better than having to write stories and essays in elementary school. I completely loved to create stories. When I was 13 years old I came up with an idea for a bigger story and ever since that day, my goal and my dream has been ‘that when I get big, I’m going to become an Author’. And trust my, the dream is still alive. After high school I was so in doubt about what to do. I considered applying for the Author school here in Copenhagen and following my dream. However, I’ve always had the thought in the back of my mind ‘what if you don’t succeed, and suddenly you cannot earn any money and you cannot live’. So instead I chose to apply for Litteratur science on Copenhagen University as my first priority. However, my grades weren’t high enough, and I ended up on English and Organisation Communication at Copenhagen Business School. Which is something completely different. But, I do believe this ended up being the right thing for me.

Back to the book. Elizabeth Gilbert does not recommend that you have your creative dreams and passions as your primary job. And that is because of the simply reason that you get ‘dependent’ on creating something. You’ll become financially dependent on having to create something good all the time. And that is just physically impossible. Because creativity does not come to us all the time. And putting that kind of pressure on your creative side, that it has to be good all the time, so that you can make money out of it – might eventually kill your desire to create and be creative, and thereby kill your passion for the field.

And that I do certainly not want to end up with. I love to write, and I always have. And I never want to get to that point where it becomes annoying, or something that I just ‘have to do’. I do not write that much anymore, because I have a million other things to do. But when I write – I love it so much. 

But I’m hereby not saying that I’ve given up on my dream to become an Author. It’s still there. But I see it more as an free time activity, than I’m seeing it as a full time job. I have a finished story laying around, and I’m working on getting it published. I believe that I will succeed with it eventually. And if not, that’s okay. The most important part is that I keep writing – because I like to. And that I keep creating for myself, and that I’ll always love being creative.

With all that being said, I just want to recommend everyone to read Elizabeth Gilbert’s book. It’s amazing!