Browsing Tag

climate change

Inspiration

INTERESTING THINGS

It’s Wednesday and time for some things I’ve found interesting lately. Hopefully, you can also find some inspiration in these things. You are very welcome to share if you have any interesting articles, videos, books etc. !

1. Video “Why Humans are so bad thinking about Climate Change

2. Rotten – new Netflix serie, which shows some of the more horrifying sides of certain businesses

3. Dr. Michael Greger’s TED Talk – Food as Medicine

4. Speaking of Dr. Michael Greger, he has also created an app called “Dr. Greger’s Daily Dozen” where you can keep track of getting some of all the healthy essentials you need in a day, I’ve used it for a couple of days now and I love it, and it reminds me to really get those greens, flaxseeds etc.

5. Speaking of flaxseeds – watch this video about the amazing benefits of adding flaxseeds into your daily diet!

Environment Sustainable & Conscious living

5 DOCUMENTARIES ABOUT GLOBAL WARMING

Food Choices

Food Choices handler om hvordan vi spiser i verden i dag. Der bliver spist så meget kød, og produktionen af kød er på ingen måde bæredygtig for vores planet. Dokumentaren kommer også ind på hvordan det vi spiser i dag påvirker vores helbred i en dårlig retning.

/ Food Choices is about how we eat in the world today. A lot of meat is being eaten, and the large production of meat is in no way sustainable for our planet. The documentary also touches upon how what we eat affect our health in a negative way.

Chasing Ice

Denne dokumentar handler om en mand som vil fotografere udviklingen af hvordan isen smelter, og overbevise befolkningen om, at klimaforandringerne og global opvarmning faktisk er en realitet. Hans beviser har været med til at gøre global opvarmning til noget man faktisk kan se ændrer naturen og den verden vi lever i.

/This documentary is about a man who wants to take photos of the development of how the ice is melting and thereby convince the population about climate change and global warming is a reality. His evidence has been crucial to actually prove that global warming is something tangible that you can actually see in the world we live in.

Chasing Coral

Chasing Coral er direkte sørgelig, og jeg må ærligt indrømme at jeg var ved at tude da jeg så den. Den handler om hvordan at flere og flere koraller i verdenshavene dør, og de dør hurtigt. Koraller er grobund for økosystemer i havet, og hvad der sker i havene viser hvad der også kan komme til at ske på Jorden. Grunden til at korallerne dør er temperaturstigningerne pga. den globale opvarmning. Chasing Coral blev til som inspiration af ovenstående dokumentar, Chasing Ice, og dokumenterer på samme måde, med billeder, udviklingen af hvordan korallerne dør.

/Chasing Coral is really sad, and I must admit I cried a bit while watching it. It’s about how more and more corals are dying in the oceans, and they are dying fast. Corals is the foundation for ecosystems in the ocean, and what happens in the oceans show what will eventually happen at Earth as well. The reason for the corals dying is because of the rising temperatures caused by global warming. Chasing Coral became a reality through inspiration from the above documentary, Chasing Ice, and documents in the same way, with pictures showing how the corals are dying.

Cowspiracy

Ligesom ‘Food Choices’, kigger Cowspiracy også på hvordan vi spiser gør os syge, men også påvirker planeten på en dårlig måde.

/Just like ‘Food Choices’, Cowspiracy looks at how what we eat make us sick, and how it also affects the planet in a very negative way. 

A Plastic Ocean

Denne dokumentar handler om en mand som ville filme nogle store hvaler. Men da ham og hans filmhold var ude for at filme dem, indså de hvor meget plastik der var midt ude i havet. Verdenshavene er fyldt med plastik, og i denne dokumentar vil filminstruktøren undersøge forureningens indvirkning på miljøet.

/This documentary is about a man who wanted to film big whales. But when him and his production team were out filming them, they realized how much plastic was in the oceans. The oceans are filled with plastic, and in this documentary, the instructor wants to investigate how the plastic affects the environment. 

Alle dokumentarerne kan ses på Netflix pt.
/All documentaries are currently available on Netflix.

Inspirering people

Before the Flood Documentary

Jeg vil lige komme med en opfordring om at se dokumentaren Before the Flood. Man kan se den gratis på YouTube indtil på søndag. Leonardo DiCaprio er manden bag dokumentaren. Han har vist sig at være en sand miljøforkæmper, og han prøver at sætte stort fokus på at få normale folk og politikere til at gøre noget ved den globale opvarmning, inden det er for sent. Jeg er allerede voldsomt optaget af alt hvad der har at gøre med miljø, og vil gerne gøre mit for at hjælpe vores planet på rette vej, og sørge for at det ikke ender så galt, som det gør hvis vi bliver ved med at gøre som vi hidtil har gjort.

Alle kan gøre noget for at hjælpe. Sluk lyset og andre elektriske apparater når du ikke bruger det, skær ned på kød, vælg miljøvenlige produkter når du handler ind, sig nej tak til plastic poserne i butikkerne – find ud af hvad du kan gøre, og så GØR det. Vi har kun én planet, og vi skal passe på den!

I’ll recommend that you go watch the documentary Before the Flood. You can see it for free on YouTube until Sunday. Leonardo DiCaprio is the man behind the movie. He has shown to be a true environmentalist, and he has done a lot in trying to get normal citizens and politicians to do something about global warming, before it is too late. I’m already hugely concerned with everything that has to do with the environment, and I want to do my best in order to help our planet, and make sure that it doesn’t end as bad, as it will if we continue as we have done so far. 

Everybody can do something to help. Turn of the lights and other electronic devices when you don’t use it, cut down on meat, choose environmental friendly products when you’re buying things, say no to plastic bags in the shops – figure out what you can do, and then DO it. We only have one planet, and we need to take care of it!