Browsing Tag

conscious living

Happiness Sustainable & Conscious living

IMPROVE YOUR LIFE BY SIMPLIFYING IT

Nogle gange har vi tendens til at komplicere tingene alt for meget. Hvis vi vil være sunde tror vi at vi skal ud og investere i 20 forskellige superfoods. Hvis vi vil have flot hud tror vi at vi skal investere i 5 forskellige, dyre hudplejeprodukter. Hvis vi vil være gladere tror vi at vi vil opnå dette ved at købe det ene, det andet og dit og dat.

Men nogle gange overkomplicerer vi tingene alt for meget.

Istedet burde vi fokusere mere på at forenkle vores liv mere. Gøre det nemt og enkelt for os selv.

Hvis du vil være sund behøves du ikke investere i en masse superfoods. Bare hold dig til det nemme og simple valg: grøntsager og frugt.

Hvis du vil have flot hud, så prøv istedet at skære så mange hudplejeprodukter fra som overhovedet muligt, og brug kun produkter med helt rene og naturlige ingredienser – og drik masser af vand, og i forbindelse med valget ovenover med grøntsager, så hjælper dette også på at få fantastisk flot hud.

Hvis du vil være gladere, så lad være med at investere i ting. Brug istedet for din tid på, at sætte dig ned og tænke over hvilke ting det egentlig er der gør dig glad, oftest er det de helt simple ting i livet. Det kunne være at drikke en kop te, læse en god bog, gå en tur udenfor, snakke med en god ven eller kæmpe for en sag du virkelig tror på.

Det er ikke altid nemt, specielt ikke i en verden hvor vi bliver fortalt at vi har brug for det ene og det andet for at være glade, smukke, sunde osv. Jeg falder også selv i fælden alt for ofte. Hvor har jeg ikke købt mange superfoods, hudplejeprodukter og remedier som jeg troede jeg ville blive lykkeligere af igennem livet.

Men jeg er ved at være der hvor jeg ved, at det at forenkle mit liv, faktisk er med til at forbedre det. Jeg bliver gladere af at læse en god bog eller snakke med en god veninde, end jeg gør af at gå på shopping tur og købe en hulens masse ting. Jeg bliver sundere af at spise helt enkle grøntsager, end at bruge en formue på forskelligt spirulina eller acai pulver. Og min hud har det aller bedst når jeg spiser sundt, drikker masser af vand, er udenfor i naturen og bruger så lidt produkter som overhovedet muligt.

Kender du til det med at overkomplicere tingene i dit liv? Og på hvilke områder har du gjort det?

Sometimes we have a tendency to overcomplicate things too much. If we want to be healthy we think that we need to invest in 20 different superfoods. If we want to have beautiful skin, we think we need to invest in 5 different expensive skincare products. If we want to be happy we think we need to buy this and that.

But sometimes we overcomplicate things way too much.

Instead we should focus more on simplifying our lives. Make it as easy and simple for ourselves.

If you want to be healthy you do not have to invest in a lot of superfoods. Just stay with the easy and simple choice: vegetables and fruits.

If you want to have beautiful skin, try cutting out as many skincare products as possible, and only use simple, pure and natural ingredients – and drink lots of water, and in connection to the choice above, eating more vegetables also helps on getting beautiful skin.

If you want to be happier, stop investing in things. Instead use your time on sitting down and really think about which things make you happy, often it is the simple things in life. It could be drinking a cup of tea, reading a good book, going for a walk outside, talk with a good friend or fight for a cause you truly believe in.

It is not always easy, especially not in this world where we get told that we need to buy this and that in order to be happy, beautiful, healthy etc. I often fall into this trap. I have bought so much superfoods, skincare products and things which I thought would bring me more joy and happiness in life.

But I am starting to get there where I know that simplifying my life actually is improving it. I get more happy by reading a good book or talk with a good friend, than I do going shopping and buying a lot of stuff I really don’t need. I get healthier when I eat simple, whole foods, instead of using a fortune on spirulina or acai powder. On my skin feel the best when I eat healthy, drink lots of water, spend time in nature and use as few products as possible.

Do you know the feeling about overcomplicating things in your life? And in which areas have you done it?

Read also: Get out in nature and get grounded

Environment Sustainable & Conscious living

CLEAN UP COPENHAGEN

Jeg er lige kommet hjem fra en skøn ferie på Kreta, og under ferien opdagede jeg en Instagram profil kaldet 5minutebeachcleanup, som handlede om at inspirere folk til at bruge 5 minutter af deres tid på stranden til at samle skrald op fra naturen. Jeg blev simpelthen så inspireret af dette initiativ, at jeg besluttede mig for at lave et lignende et bare med fokus på København.

Derfor har jeg nu lavet initiativet Clean Up Copenhagen. I al sin enkelhed går det bare ud på at inspirere folk til ikke at smide skrald i naturen, og at samle det op hvis man har tid og lyst til at hjælpe med at gøre naturen fri for affald.

Jeg har lavet en Facebook gruppe, og en Instagram profil hvor du kan følge selve konceptet – og også MEGET gerne dele ud af dine egne skrald fund og bruge hashtaggene #cleanupcopenhagen og #cleanupcph .

Forhåbentligt kan vi sammen inspirere hinanden og mange andre til at passe lidt bedre på vores dejlige by, og vores dejlige Planet!

 

I’ve just got home from a wonderful trip to Crete, and during the vacation I discovered an Instagram profile called 5minutebeachcleanup, which was about inspiring people to use 5 minutes of their time on the beach to pick up trash from nature. I got so inspired by this initiative and decided to make a similar one just with focus on Copenhagen.

Therefore I have now made the initiative Clean Up Copenhagen. In all its simplicity it’s about inspirering people to not throw trash in nature, and to pick it up if they have the time and want to and help make the nature free of trash.

I have made a Facebook group and an Instagram profile where you can follow this concept – and please share your own trash findings and use the hashtags #cleanupcopenhagen and #cleanupcph.

Hopefully we can inspire each other and many others to take better care of our lovely city, and our wonderful Planet!

Environment Sustainable & Conscious living

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD

I går så jeg dokumentaren “Chasing Corals“, som kan ses på Netflix. Den handlede om hvordan de mange koralrev der findes i havene er ved at dø ud på grund af den stigende temperatur der skyldes global opvarmning. Koralrevene er essentielle for liv under vandet, og rigtig meget af livet i havet kan dø hvis korallerne dør. Indenfor blot de sidste 30 år er næsten 50 % af verdens koraller døde. Det er fuldkommen sindssygt hvor meget vi har skadet Jorden indenfor de sidste par år. Gang på gang ser jeg film og beviser som viser hvordan at vi indenfor de sidste 30-50 år har skadet Jorden i en sådan grad, som det aldrig før er set i historien. Det er skræmmende så hurtigt det er gået, og det er en skræmmende tanke, så hurtigt det kan gå de kommende år. Hvis ikke vi gør noget!

Men, vi kan gøre noget. Og det er det jeg bliver ved med at sige til mig selv. Nogle gange kan det hele virke så uoverskueligt og håbløst, men hvis hver enkelt person tager bare nogle små valg i sit liv og ændrer dem, så vil det enkelte valg have en stor betydning. Jeg husker altid på Ghandi’s citat “Be the change you want to see in the world”.

Hvis der er noget du ikke er tilfreds med, så nytter det ikke noget at beklage sig og brokke sig. Istedet for gør noget ved det. Vælg at ændre noget i dit liv. Du kan gøre SÅ mange små ting i dit liv, som virker små og ubetydelige, men som alligevel vil have en stor indflydelse på Jorden på sigt. Og dine valg kan også inspirere andre mennesker, og sammen kan vi gøre verden til et bedre sted.

Det er det jeg ønsker mere end noget andet. Selv at være med til at bidrage til at gøre Jorden til et bedre sted, og forhåbentlig inspirere bare én eller to mennesker til at ændre nogle af deres handlinger og gøre noget godt for vores planet.

Yesterday I watched the documentary “Chasing Corals” on Netflix. It was about how many coral reefs in the oceans are dying because of rising temperatures caused by global warming. The coral reeds are essential for life under water, og a lot of life will die if the corals die. Within the last 30 years almost 50 % of the world’s corals have died. It’s completely insane how much we have damaged our Earth within the last couple of years. Time after time I watch documentaries and see evidence on how we within the last 30-50 years have damaged the Earth in such a matter, which have never before been witnessed throughout history. It’s terrifying how fast it goes, and it is a terrifying thought how fast it can go the next couple of years. If we do not do something about it!

But, we can do something about it. And that is what I keep telling myself. Sometimes it can seem like too much and seem hopeless, but if every individual just take a decision to change some small things in their life, then the small changes will have a big impact. I always remember Ghandi’s quote “Be the change you want to see in the world”.

If there is something you are not content with, it simply doesn’t work to just keep complaining about it. Instead do something about it. Choose to change something in your life. You can do SO many small things in your life which might seem insignificant, but which will have a big and significant impact on Earth. And your choices might inspire other people, and together we can make the world a better place.

That is what I want more than anything. To contribute to making Earth a better place, and hopefully inspire just one or two other humans to change their actions and do something good for our Planet.

Read also: Climate change – we have to do something now

Happiness Inspiration Sustainable & Conscious living

FIND OUT WHAT YOU DREAM OF AND MAKE A VISION BOARD

Kender du til vision boards? Eller sagt på dansk ‘visions tavle’. Det går i al sin enkelthed ud på at du finder en masse billeder som inspirerer dig, og at du finder billeder af ting (oplevelser, rejser, ting osv.) som du gerne vil have ind i dit liv. Herefter laver du en collage, enten på computeren eller på god gammeldags manér med saks og lim og papir i fysisk form.

Jeg har lige læst Hella Joof’s bog ‘papmaché reglen’ (I know, I’m late to the party!) men den er fantastisk og hylende morsom – og en af reglerne i denne bog er pizza-reglen. Når du ringer og bestiller en pizza, så ved du hvad du gerne vil have og det er det du ringer og bestiller. Det samme gør sig gældende for livet. Du skal vide hvad du gerne vil have, før du kan få det.

Så sæt dig ned og find først ud af hvad det er du egentlig gerne vil i livet. Ikke hvad andre gerne vil have dig til, eller hvad samfundet gerne vil have dig til. Nej. Hvad DU gerne vil have her i livet. Nogle drømmer om store huse, andre bare 30kvm og muligheden for at rejse jorden rundt. Nogle drømmer om ferier i Marokko, mens andre drømmer om ferie i Danmark.

Du skal altså finde ud af hvad du gerne vil have her i livet. Start med at skrive det, og virkelig tænk over det.

Herefter skal du igang med at finde billeder – for hvis du laver et vision board af dine drømme, så kan du kigge på det hver evig eneste dag og blive mindet om hvad det egentlig er, du gerne vil have her i livet. Prøv det, det er sjovt og inspirerende!

På billedet kan du se en lille skitse af mit nuværende vision board – og så kan du jo gætte på hvad jeg går og drømmer om!

Have you heard about vision boards? In all its simplicity it’s about finding a lot of pictures which inspire you, or pictures of things you want (experiences, travels, things etc.) in your life. After this you make a collage, either on your computer or in an old-fashioned manner with scissor, glue and paper in a physical form.

I’ve just read this Danish book written by Hella Joof and it’s amazing and so fun – one of the ‘rules’ in the book is the pizza-rule. Whenever you call and order a pizza, then you know what you want and this is what you call and order. The same rule applies for your life. You need to know what you want, before you can get it.

So sit down and first figure out what it actually is that you want in life. Not what others want you to, or what society tells you to do. No. What YOU want in this life. Some dream of big houses, others just of small places and the ability to travel the world. Some dreams of vacations in Morocco, others just of a holiday in Denmark.

You need to figure out what it is that you want in your life. Begin writing it down, and really think about it.

Afterwards you need to start finding pictures – because if you make a vision board containing your dreams, then you can look at it every single day and get reminded of what it actually is that you want in this life. Try it, it’s fun and inspirering!

On the collage you can see a little sketch of my current vision board – and then you might guess what I’m currently dreaming about!


Read also:
The Law Of Attraction

 

Health Sustainable & Conscious living Zero waste

SWITCHING TO A MENSTRUAL CUP

Nu til et emne, som nogle nok kan finde en smule grænseoverskridende, men ikke desto mindre er det altså noget som vi kvinder skal forholde os til hver evig eneste måned. Det er selvfølgelig, menstruation.

Jeg kan huske at jeg hørte om menstruationskoppen engang for 1-2 år siden, og var totalt frastødt ved tanken om at skulle bruge en kop til at samle ens menstruation og så skulle smide det ud. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at tænke på hvor sindssygt smart det var at man kun skulle købe én kop som man så kunne bruge i mange år, og man derved ikke skulle bruge tonsvis af penge på bind eller tamponer hver måned. Alligevel var den frastødende tanke lidt mere dominerende på daværende tidspunkt og jeg gjorde ikke mere ved det.

Men, da en veninde så begyndte at fortælle om at hun brugte den og flere hun kendte brugte den og var virkelig fan af den, så blev min interesse alligevel vækket. Jeg begyndte at undersøge lidt på det hele, og fandt frem til hvor usunde bind og tamponer er for ens underliv da der er en masse dårlige ting i dem, jeg blev også igen klar over hvor mange penge jeg selv kunne spare hver måned, og ikke mindst hvor meget skrald jeg ville kunne spare miljøet for ved at skifte.

Så, jeg købte en kop! Men ærlig talt, så var det altså ikke en succes historie første gang. Heller ikke anden gang. Men jeg var rimelig opsat på at få det til at virke. Og jeg eksperimenterer stadig lidt, men er allerede blevet virkelig glad for den. Og i “opstartsfasen” kan man bruge bind samtidig, bare så man er sikker på at der ikke sker uheld. Men jeg kan i den grad anbefale det! Jeg har altid følt mig sådan lidt ad og ulækker førhen når jeg havde menstruation og brugte bind, men nu føles det egentlig bare som enhver anden dag, da man slet ikke mærker det på samme måde. Så det er virkelig skønt, plus jeg sparer masser af penge og skåner miljøet for en hel del skrald!

Men hvordan gør man så?
Det er meget simpelt. Du folder koppen sammen, og sætter den op. Og så tager du den ud om morgnen og om aftenen og tømmer den ud i toilettet, og skyller den lige inden du sætter den i igen. Når menstruationen er færdig skoller du den bare i noget kogt vand, tørrer den af og ligger den i den lille pose den kom i da du købte den.

Selv bruger jeg en OrganiCup, men ved at der er tonsvis af andre versioner derude også MoonCup, DivaCup osv.

Du kan læse meget mere om fordelene ved menstruationskoppen lige her!

Now to a topic which can be a bit too much for some people, nonetheless it is something which we women have to deal with every single month. And that is of course, menstruation.

I can remember when I first heard about the menstrual cup for 1-2 years ago, and was totally disgusted by the thought of collecting your menstruation into a cup and throwing it out. However, I could not help but thinking about how cool it was that you only had to buy 1 cup which can last you for years, and thereby you could save so much money on not having to buy pads or tampons every month. Yet, the disgusting thought seemed to dominate more in my head at the time and I did nothing about it.

But when a friend started telling about how she used it and several of her friends used it and were huge fans of it, it woke my interest. I started researching a bit about it, and found out how unhealthy pads and tampons are for our lower body since they are filled with a lot of bad stuff, and I also got more aware of how much money I could save every month, and not least how much trash I could spare the planet from by switching to a menstrual cup.

So I bought a cup! But to be honest, it was no success story the first time. Neither the second. But I was really hooked on getting it to work. And I’m still experimenting a but, but I’m already really happy about it. And in the “beginning phase” you can still use pads just to be sure you’re not leaking or anything. But I can definitely recommend it! I’ve always felt kind of gross whenever I had my menstruation beforehand and used pads, but now it just feels like every other day, since you don’t feel it the same way. So that is really wonderful, plus I save a lot of money and spare the environment for a lot of trash!

But how do you do it?
It’s very simple. You fold the cup together and put it up. And then you take it out in the morning and in the evening and empty it out in the toilet, rinse it with water and put it up again. When the menstruation is done you just put the cup in a bowl and pour some boiling water over, dry it and put it back in the little bag it came in when you bought it.

I use an OrganiCup, but there are lots of other versions out there fx MoonCup, DivaCup etc.

You can read much more about the benefits of using a menstrual cup right here!

 

 

Inspirering people Sustainable & Conscious living

WHY I’D RATHER BE A HYPOCRITE THAN A CYNIC

I dag lyttede jeg til Sustain Daily’s podcast (som forresten er virkelig godt hvis du er interesseret i en bæredygtig livsstil, eller bare gerne vil lære mere om det!) episode 4 “dårlig samvittighed”. Her kom Emma Slebsager ind på et citat, der lød således “Jeg vil hellere være hyklerisk end kynisk“. Og jeg elsker dette citat!

Det går simpelthen ud på at man hellere skal vælge at tro på at man kan gøre en forskel hvis man tror på noget, end bare at opgive og gøre ingenting. Ved at gøre alle disse bæredygtige ting i sit liv, kan man måske blive anset som værende hyklerisk af andre. Men jeg vil hellere vælge at tro på, at mine små handlinger faktisk gør en forskel og måske kan inspirere andre, og dermed tro på at jeg kan gøre noget og bevare håbet – end bare at opgive håbet og vælge slet ikke at gøre noget.

Jeg vil langt hellere have at nogle måske synes det er ekstremt at skære kødet fra, at gå rundt med genbrugelige poser i tasken, at bruge stål sugerør istedet for plastik, at sige nej tak til plastik kopper osv. af andre bæredygtige tiltag som jeg vælger at gøre i min hverdag.  Det vigtigste er at jeg tror på og ved, at jeg faktisk kan gøre en forskel. Og så er jeg ærlig talt ligeglad med hvad andre tænker omkring det. Hvis jeg tror på, at disse små handlinger kan være med til at redde Jorden, så er dette med til at gøre mig glad, da jeg dermed føler at jeg bidrager til noget og hjælper verden på vej i den rigtige retning.

Så synes jeg egentlig at det er okay at andre synes, at nogle af mine valg er lidt “skøre og langt ude” – så længe at jeg gør ting som er i overenstemmelse med hvad jeg tror på. For hvis du tror på noget, så sørg for at gøre ting i dit liv som er i overensstemmelse med det du tror på – jeg kan love dig for, at det er den bedste følelse i verden!

Today I listened to a Danish podcast about sustainability called Sustain Daily. I listened to an episode where one of the girls mentioned a quote “I’d rather be a hypocrite than a cynic”. And I love this quote! It’s about that all the small sustainable actions you can do in your everyday life which you do as others might perceive as being hypocritical. I will much rather believe that my small actions actually make a difference, and maybe inspire other people and believe that I can make a difference and have hope – than just give up hope and choose to do nothing instead.

I will much rather be perceived as being a hypocrite for cutting out meat in my diet, or for using reusable bags when I’m buying groceries etc. or other sustainable actions which I chose to do in my life – as long as I believe that I can make a difference, then I actually don’t really care about what others think about it. If I believe that these small actions can help save the Planet, and that this makes me happy and I feel that I contribute – then that is what’s important.

So ya, then I actually think it’s okay that others see these choices as being “crazy or extreme”, as long as I do something which is in alignment with what I believe in. Because if you believe in something in your life, then make sure to make your actions in alignment with what you believe in – I promise you, it’s the best feeling in the world!

 

Sustainable & Conscious living

THE HUMAN EXPERIMENT DOCUMENTARY

Denne dokumentar på Netflix burde alle se (lige så vel som alle burde se Cowspiracy, Forks over Knives, What The Health og mange andre – oplysning er simpelthen så vigtigt!). Denne dokumentar handler nemlig om alle de skadelige kemikalier der er at finde i både rengøringsprodukter, krops produkter, make-up osv. som vi hver dag udsætter vores hud og krop for. Disse kemikalier går ind og kan have alvorlige konsekvenser, og de mistænkes for at være skyld i det stigende antal af astma-, autister-, kræftramte og at mange i dag har problemer med at få børn. Det er simpelthen så skræmmende.

Dokumentaren tager udgangspunkt i USA, og jeg er så heldig at bo i Europa hvor der heldigvis er kommet regler for hvilke kemikalier man må og ikke må bruge. Men dette er stadig information som alle burde få – og bruge den information til at begynde at tænke mere over hvilke produkter man bruger i sin dagligdag.

Som nævnt i et tidligere blogindlæg, vil jeg anbefale at man enten går efter så naturlige produkter som overhovedet muligt, eller at man prøver at lave dem selv. Så ved du præcis hvad der er i dem og at du ikke udsætter din krop for skadelige kemikalier som kan påvirke dig på sigt.

Everybody should watch this documentary on Netflix (just like everyone should watch Conspiracy, Forks over Knives, What The Health etc.). This documentary focuses on harmful chemicals which are found in cleaning products, body products, make-up etc. and which we expose our skin and body for every single day. These chemicals go in and have severe consequences for our health, and are suspected of being the reason for more people having astma, autism, cancer and the reason for many people having problems getting kids today. That is terrifying.

The documentary takes place in the US, and I’m so lucky to live in EU where regulations have been made when it comes to which chemicals it is allowed to use and not to use. But the documentary contains information that everyone should know about – and start to think about which products you use in your everyday life.

As mentioned in a previously blogpost, I will recommend using as natural products as possible, or make them yourself. Then you know exactly what is in them and you do not expose your body to any harmful chemicals which can affect you in the long run.

Environment Food Sustainable & Conscious living

BUY IN BULK (LØS MARKET)

Jeg har fundet en intet mindre end fantastisk butik! Den hedder LØS market og er et sted hvor du kan handle madvarer i løs-vægt. Konceptet er genialt. Det går ud på at mindske affald. Du kender måske det at du går ned og handler ind i dit normale supermarked og næsten alt er pakket ind i plastik! Men alt dette plastik kan du netop undgå ved at handle ind i LØS Market. Her tager du bare dine egne glas og beholdere med og fylder op.

I butikken har de en vægt hvor du vejer dit glas, og så får du en lille etik ud med hvad det vejer, sådan så du ikke behøves betale for glassets/beholderens vægt når du skal betale. Så fylder du ellers bare op af hvad du nu mangler. Og de har så mange forskellige ting, bare se deres sortiment liste lige her.

Jeg kan i den grad anbefale at besøge dette sted. Udover at konceptet er fantastisk og særdeles miljøvenligt, så er ejerne også virkelig søde, hjælpsomme og entusiastiske. Man kan virkelig mærke at de brænder for at gøre en forskel, og det er skønt!

LØS market finder du på Saxogade 77, 1662 København V.

I have found a wonderful store! It’s called LØS market, and is a place where you can buy groceries in bulk. The concept is so brilliant. It’s all about minimizing the amount of trash. You might know the feeling of buying so much plastic whenever you are in your local supermarket because almost everything is wrapped in plastic! But you can avoid all this plastic by buying in bulk. When you buy in bulk you can bring your own glasses and containers and fill up. 

When you buy bulk you start with weighing your own glass so you know how much it weighs and in that way you do not have to pay for the weight of the glas, but only what you have filled in it. I can definitely recommend visiting LØS market if you are in Copenhagen, or if you are interested in finding a place which sells in bulk you can check out this site.

You can find LØS market at Saxogade 77, 1662 Copenhagen V.


Read also:
Zero waste swap inspiration

Sustainable & Conscious living Zero waste

ZERO WASTE SWAP INSPIRATION

Jeg har efterhånden set så mange zero waste blog indlæg, instagram posts og youtube videoer og mange af dem indebærer hvad man kan skifte sine daglige ting ud med, for at gøre sin hverdag mere bæredygtig. Jeg har ikke selv fået skiftet alt ud endnu, da jeg gerne vil bruge mine nuværende ting op før jeg køber noget nyt, men derfor tænkte jeg at jeg jo godt alligevel kunne dele denne liste med jer og måske inspirere jer. Men jeg vil selvfølgelig anbefale at man bruger sine nuværende ting op, giver dem videre eller sælger dem, istedet for bare at smide dem ud, før man anskaffer sig nogle nye ting.
Så her har i altså en liste med ting man kan udskifte i sin daglig dag med mere miljøvenlige valg.

I have read so many zero waste blog posts, instagram posts and watched youtube videos with which things you can switch in your daily life, and buy an alternative which is more sustainable. I have not switched all of these things out myself, since I want to use my old products up before I’ll buy something new, but nonetheless I thought I could share this list with you and maybe inspire some of you. But I will of course recommend to use your old stuff up, or give them away or sell them, before you acquire some new stuff.
So here you have a list of things which you can swap in your everyday life for some more sustainable choices.

Istedet for en standard barberskraber, kan du købe en safety razor lavet af stål. Denne kan holde i rigtig mange år, og så skifter du bare bladene ud, som du så kan sende til genbrug.
/Instead of a regular razor you can buy a safety razor which is made of steel. This can hold for several years, and you just switch the blades which is also made of steel and can therefore be recycled.

Du kan skifte dine plastic sugerør derhjemme, eller når du er ude, ud med stål sugerør eller glas sugerør
/You can swap your regular plastic straws at home, or when you are out somewhere, with some stainless steel or glass straws

Når du skal ud og handle eller købe noget, så kan du bruge stofposer istedet for at takke ja til, eller købe, plastik poser
/When you are going out to buy groceries or to shop, instead of saying yes to, or buying, plastic bags, you can use a canvas bag

Istedet for at købe plastikflasker med vand når du er ude og omkring, så medbring din egen vandflaske! På den måde sparer du også en hel del penge, og jorden for plastik
/Instead of buying plastic water bottles when you are out and about, then just bring your own water bottle! In that way you save a lot of money, and save the environment for a lot of plastic

Ligesom med vandflasken, så gælder det samme hvis du skal ud og have te eller kaffe i byen! Medbring din egen to-go kop og sig nej tak til standard to-go kopper
/Just like with the water bottle, the same applies for when you are going out for coffee or tea in the city. Bring your own reusable to-go cup and say no to regular to-go cups

Når du skal handle ind, så prøv evt. at gå efter supermarkeder hvor du kan købe i løsvægt (hvis du har sådan nogle i nærheden). Fx i LØS Market inde i København, her kan du selv medbringe dine egne glas og poser og fylde op, og dermed undgår du den plastik som varer normalt er pakket ind i i standard supermarkeder
/When you are going to buy groceries, try to go after a supermarket where you can buy things in bulk (if you have something like that near you). Fx is LØS Market in Copenhagen a place where you can buy things in bulk, so you can just bring your own glasses or bags and fill them up, and thereby avoid all the plastic which the groceries would usually be wrapped in in a regular supermarket 

Du kan også udskifte din shampoo eller sæber i plastikflasker med sæber og shampoo barer. Du kan fx købe sådanne nogle i Isangs inde i København (de har også en hjemmeside så man kan få det leveret).
/You can also change your shampoo or soaps in plastic bottles for shampoo and soap bars. You can fx buy these in Isangs in Copenhagen (they also have a website so you can get it delivered)

Udskift plastikmadkasserne med enten nogle glas beholdere, eller stålmadkasser
/Change plastic boxes for lunch with glasses or steel boxes 

Til at fjerne make-up med, så kan du istedet for at købe vatrondeller som du smider ud købe genbrugelige vatrondeller som du bare vasker og så er de klar til brug igen
/To remove make-up you can instead of buying cotton pads, buy reusable cotton pads which you can wash and use over and over again 

Angående det personlige hygiejne, så kan du istedet for at bruge bind og tamponer vælge at bruge en menstruationskop. Den vil ikke kun spare dig ufattelig mange penge, men er også bedre for dit underliv, da den ikke indeholder de samme dårlige sager som bind og tamponer gør. Der findes flere forskellige versioner både OrganiCup, Lunette Cup, Ruby Cup, The Diva Cup osv.
/Concerning hygiene you can switch regular pads and tampons with a menstrual cup. This will not only save you a ton of money, but also be a lot better for your area down there, since pads and tampons contain some bad stuff. There are many different versions both OrganiCup, Lunette Cup, Ruby Cup, The Diva Cup etc.

Du kan skifte din standard plastik tandbørste ud med en bambus tandbørste som er nedbrydelig
/You can switch your regular plastic toothbrush with a bamboo toothbrush with is biodegradable 

Og der er mange flere ting man kan skifte ud, men her er en lille starter-pack hvis man er interesseret i hvilke ting man kan købe istedet for det man normalt plejer, og dermed udlede lidt mindre plastik i sin hverdag.

/There are many more things you can switch out, but this is just a little starter-kit if you are interested in which things you can buy instead of what you usually buy, and thereby reduce the amount of plastic you use in your everyday life.

Sustainable & Conscious living Zero waste

SWITCHING TO SOY CANDLES

Jeg har altid elsket stearinlys, og altid fundet det utrolig hyggeligt at have levende lys tændt omkring mig. Dog har jeg lært de seneste år, at stearinlys er virkelig dårlige for både miljøet, og for dig selv. Heldigvis er der et alternativ, og det er soyalys.

Indtil videre har jeg kun ét soyalys, som jeg fik i gave af mine søde veninder. Men min intention er at når jeg fremover får opbrugt mine gamle stearinlys, og skal have nye lys, så skal det fremover kun være soyalys. Man kan købe soja lys flere forskellige steder, for eksempel har jeg set af ‘A Door’ på Istedgade og ‘Gå Grøn’ på Jægersborggade skulle have nogle. Derudover kan man også bestille dem via nettet fra Åbenlys (hvor mit eget lys, som i kan se på billederne, er fra).

Bare et lille tip som kan gøre din hverdag mere bæredygtig!

I’e always loved candles, and always found it incredibly cozy to have living candles around me. However, I’ve throughout the recent years found out that regular candles are really bad for the environment, and for you. Luckily, there is an alternative, and that is soy candles.

At the moment I only have one soy candle, which I got as a present from my sweet friends. But my intention is that in the future when I’ve used up my old regular candles and need new ones, it will only be soy candles. 

Just a little tip to make your everyday life more sustainable!