Browsing Tag

earth

Holistic & Spiritual living

CONNECT WITH NATURE

Sometimes all we need is just to step outside and be one and connect with nature. So today I don’t want to write a lot, but I will rather post some lovely pictures I took on a wonderful walk in nature a little while ago. 

 

“Nature itself is the best physician” – Hippocrates 

Sometimes we tend to get too stuck inside our heads, and it’s all bubbled up with all the things we have to do, be etc. Whenever you start to feel like this, take a break and just get outside in nature and just BE. 

Sit under the sun. Feel the fresh air on your skin. Feel the rain on your head. Sit under a giant tree. Feel the Earth beneath you. Listen to the birds sing. Just be there. 

 


Happiness Health

GET OUT IN NATURE AND GET GROUNDED

Jeg har på det seneste læst, hørt og set en hel del om det med at komme mere i kontakt med naturen. Jeg har altid været klar over, at nogle af de bedste øjeblikke i mit liv har været udenfor i naturen hvor man har mærket solen, vinden eller vandet på sin krop. Men for nylig har jeg fået øjnene op for, hvor fantastisk det faktisk er for os.

Jeg så en dokumentar på Gaia.com som netop handlede om at ‘get grounded’ og komme i kontakt med naturen. Den handlede om hvordan det at komme helt ned i kontakt med naturen – røre Jorden – kan have en helbredende effekt på os.
For nogle lyder det måske lidt woo-woo, og nogle tror måske at det bare er noget vi forestiller os, at det er naturen der helbreder os. Og det kan da også sagtens være – men hvad forskel gør det så? Så længe at man får det bedre.

Det at ‘getting grounded’ er også noget man har meget fokus på indenfor yoga. Og i sidste uge var jeg til en workshop med Cathrine hvor hun netop havde fokus på det med at get grounded og at komme ud i naturen, som værende en måde at komme ned i gear på, at slappe af og komme væk fra hverdagens stress og jag.

Jeg kan tydeligt mærke en kæmpe forskel på mig selv de dage jeg kommer udenfor og er ude i naturen, og de dage hvor jeg bare sidder indenfor og arbejder på computeren hele dagen. Der er en KÆMPE forskel.

Så dette er blot en lille opfordring, både for at minde mig selv om det, men også til dig, om at komme ud i naturen.
Gå barfodet på græsset eller i sandet, rør et træ, mærk vinden i dit hår, hop en tur i havet og vær ét med bølgerne! Og nyd det.

I have recently read, heard and seen a lot about getting more in contact with nature. I have always been aware of that some of the best moments in my life have been outside in nature where I have felt the sun, wind or water on my body. But recently I have discovered how fantastic it actually is for us.

I recently saw a documentary on Gaia.com which was about getting grounded and getting in contact with nature. It was about how getting in contact with nature – touch the Earth – can have a healing effect on us. For some this might sound a bit woo-woo, and some might think that it is just something we imagine that nature is able to heal us. And perhaps – but what difference does it make? As long as you get better.

“Getting grounded” is also something which are focused upon within the yoga discipline. And in last week I attended a yoga workshop with Cathrine where she had focus on getting grounded and get in contact with nature as a way to calm down, relax and get away from the stress we can tend to have in our everyday lives.

I can clearly feel a huge difference on the days that I get outside in nature, and on the days that I just sit inside and work on my computer all day. There is a HUGE difference. 

So this is simply a little reminder, both to myself, and to you, to get more out in nature. Walk barefooted in the grass or the sand, touch a tree, feel the wind in your hair, jump into the ocean and become one with the waves. And enjoy it!

Read also: What is ayurveda? 

Environment Inspirering people

ZERO WASTE LIVING

Som i kan fornemme, så har jeg lidt svært ved at holde mig helt væk herinde fra bloggen. Dog bliver det ikke til vildt lange skriv, men jeg tænkte at jeg kunne dele nogle af de ting, og mennesker som inspirerer mig, og så kunne det være i kunne få lidt inspiration derfra. Forleden opdagede jeg Lauren Singer, som er en pige fra New York som lever ud fra Zero-waste princippet.

Det handler simplethen om at undgå at smide skrald ud og skabe skrald i ens dagligdag. Og man må sige at hun har gjort det godt, da alt hendes skrald igennem de sidste 4 år kan være i et mason jar-glas! Virkelig imponerende, og sindssygt sejt. Så langt tror jeg aldrig at jeg kommer til at gå, men jeg er allerede blevet en del mere bevidst omkring det hele og vil prøve på at forbedre mig på de områder jeg kan. Lauren har også en youtube kanal, og en blog, hvor man kan få inspiration. Men jeg ville lige dele denne inspirerende TED-talk hun har holdt.

As you can sense, I am not very good at staying completely away from the blog. However this will not be a very long post, but I thought that I could share some of the things, and people, who inspire me, and that you might gain some inspiration from this/them. The other day I discovered Lauren Singer, which is a girl from New York who lives by the zero-waste principal.

It’s about avoiding to throw out, or produce, any kind of trash in your everyday life. And you have to say that she is doing amazing, all the trash she has produced throughout the last 4 years can fit into a mason jar glass! Really impressive, and so cool. I don’t think I’ll be able to live as her, but I’ve already become a lot more conscious about how much I throw out and waste, and I’ll definitely try to improve in different areas. Lauren also has a youtube channel, and a blog where you can find lots of inspiration. But I wanted to share this really inspirering TED-talk she has held, with you.

Read also: Min Klimakamp (tv serie)

Education Environment

CLIMATE CHANGE – WE HAVE TO DO SOMETHING NOW

Jep, dette er et emne som virkelig rør mig. Og når jeg så hører Trump som slet ikke går op i dette emne, og jeg finder ud af at der er mennesker der faktisk er fuldstændig ligeglade, eller ikke tror på den globale opvarmning, så bliver jeg ked af det. For den globale opvarmning er virkelig – og den er her nu, og det sker nu, og vi kan se det overalt i verden i form af vandstigninger, temperaturstigninger, orkaner, tørke og meget andet.
Det er tydeligt, at hvis vi vil redde Jorden, så skal vi gøre noget NU.

Hvis du ikke allerede kender Al Gore, så er han en miljøaktivist, som har kæmpet i mange år for at få klimaet på dagsordenen. Han var vicepræsident under Bill Clinton fra 1993 til 2001, i 2006 udgav han sin dokumentar An Inconvenient Truth, og så har han støttet Obama i hans tiltag om forskellige klimatiltag. Nu kommer han ud med endnu en dokumentar An Inconvenient Sequel, som i den grad er en opfordring til, især USA’s nye præsident Donald Trump, om ikke at feje klima-lovgivninger og tiltag under gulvtæppet, for det har vi ikke råd til. Der skal handles nu hvis vi vil redde Jorden.

Det er skræmmende at se hans film, og se hvor meget at menneskeheden har ødelagt Jorden på så få år. Og ingen er perfekte, men hvis vi alle gør vores i at prøve at mindske vores CO2 udslip så meget som muligt, og prøver at gøre vores bedste for at passe på denne fantastiske planet, så tror jeg på at det nok skal blive godt.

Jeg har lavet et lille indlæg med ting som du kan gøre i din dagligdag for at nedskære dit CO2 udslip, og redde planeten.

Jeg synes du skal se nedenstående trailer, og hvis du ikke ved noget om den globale opvarmning, så prøv at sæt dig ned og undersøge lidt omkring det. Når man gør dette, forstår man hurtigt hvor alvorlig en situation det er, og hvor vigtigt det er, at vi gør noget. Jeg håber at dette kan inspirere dig til at tænke mere over dine daglige valg.

This is a topic that really touches me. And when I then hear Trump who does not care about this at all, and I figure out that there are people who just don’t care at all, or don’t believe in global warming, I become so sad. Because global warming is real – and it is here now, it is happening now, and we can see it all around the world in the form of raising water levels, the temperature is rising, hurricanes, drought and much more.
It is clear, that if we want to save the Planet, that we have to do something NOW.

If you don’t already know Al Gore, he is an environmental activist, which have fought to get climate on the agenda for many years. He was vice president during Bill Clinton from 1993 to 2001, in 2006 he released his documentary An Inconvenient Truth, and he has supported Obama and his initiatives about fighting global warming. Now he is about to release another documentary called An Inconvenient Sequel, which is a request for, especially the new president Donald Trump about not concealing the climate initiatives, because we simple cannot afford to do that. Action needs to be taken now if we want to save the Earth.

It is scary to see his movie, and see how much humanity have destroyed the Earth in such a short amount of time. And no one is perfect, but we can all do our part in reducing the CO2 emission as much as possible, and try to do our best in taking care of this amazing Planet. 

I’ve made a little blog post about things which you can do in your everyday life to reduce your CO2 emission, and save the planet.

I would recommend you to watch the above trailer, and if you don’t anything about global warming, then really try to learn more about this and do your research. When you do this, you quickly understand how serious the situation is, and how important it is that we do something. I hope that this can inspire you to think more about your day to day actions.

 

Environment Health

KNIT YOUR OWN DISHCLOTH

Jeg prøver, som nævnt tidligere herinde, at gøre min part i, ikke at skade jorden for meget. Men en ting jeg overhovedet ikke havde tænkt over, før en veninde nævnte det – var hvor skadelige at normale engangskarklude var for miljøet. Dette havde jeg slet, slet ikke skænket en tanke. Men, engangskarklude indeholder plastik, og dette skylles enten ud, kommer til at hænge i luften, eller ryger i kloakken eller i maden (læs selv mere om det her).

Men man kan vælge at gøre brug af nogle strikkede karklude, og dermed ikke skade miljøet.
Dog kan jeg ikke selv prale af at kunne strikke, men så er det jo skønt, at jeg er så heldig både at have en farmor og en svigermor som har strikket mig både karklude og viskestykker! Så dem er vi begyndt at bruge herhjemme istedet for.
Så hør endelig en du kender om de vil strikke dig nogle karklude, eller måske du selv kan strikke dem, og gør en lille ekstra ting for miljøet. Som man siger “mange bække små gør en stor å“, det samme gælder alle de små ting du gør i din hverdag.

Vidste du det med at engangskludene var skadelige for miljøet? Og er der andre ting som man ikke lige tænker over, som man burde udskifte i sit hjem? Kom endelig med forslag!

As mentioned earlier in here, I try to do my part in not hurting the planet too much. But one thing I had never thought of before as being damaging, before a friend mentioned it – is how damaging once-use dishcloths are for the environment. I had never thought of this before. But, these dishcloths contain plastic, which will either be flushed out, hang in the air, go down the drain or into our food.

But you can choose to use some knitted dishcloths and thereby not harm the environment. But I cannot brag about being very good at knitting, but then it’s good that I’m so lucky to have both a grandma and a mother-in-law which have knitted me both dishcloths and dish towels! So those we have started used instead.
So go and ask someone you know if they will knit you a dishcloth, or maybe you can knit it yourself, and thereby do a little extra thing for the environment. Remember a lot of small good actions, ends up resulting in something bigger. It’s the small things you do everyday that makes a different.

Did you know that the one-time dishcloths were harmful for the environment? And is there any other thing that you should think about changing in your home? Please comment if you know about anything!

Read also: Environmentally Friendly Products 

 

Inspirering people

How You can Save the Planet

Hvis der er noget jeg gerne vil, så er det at hjælpe med at redde vores planet. Det står meget klart og tydeligt, at vi seriøst skal til at gøre noget for at undgå at ødelægge vores planet, hvilket vi er godt igang med pga. kæmpe CO2 udledning. Nogle gange kan det virke helt uoverskueligt, for hvordan skal man som ene menneske kunne gøre nok, til at redde planeten? Men, jeg vælger at se på det på den måde, at hvis flere og flere begynder at gøre små ting i deres dagligdag, så tæller det hurtigt op, og vil have en større påvirkning end vi lige går og tror.

Dermed ikke sagt at der ikke skal ske noget større også – vi skal have politikere til at fokusere på grønne energikilder, og en masse andet som jeg garanteret ikke ved nok om. Men jeg ved nogle ting som jeg kan gøre i min hverdag for at formindske mit CO2-udslip – og dem vil jeg rigtig gerne dele med jer, i håb om at flere og flere kunne tage nogle små vaner til sig og være med til at redde Jorden.

Hvad du kan gøre for at redde planeten

– brug et stof net når du handler ind, og sig nej tak til plastic poserne

– sluk lyset og alle elektroniske apparater når du ikke bruger dem

– du kan tilmelde dig ‘nej tak til reklamer?’. Her kan du krydse af hvilke reklamer du gerne vil modtage, og dermed undgå du at få en masse spild reklamer som du alligevel bare smider ud. Personligt har jeg bare valgt at droppe reklamer fuldstændig.

– du kan skære ned på dit kødforbrug. Kødproduktionen forurener virkelig meget, især rødt kød. Så hvis du skal have kød, så vælg kylling istedet for, da kyllingeproduktionen forurener meget mindre.

– behold dine ting i længere tid, og giv dem til genbrug eller sælg dem videre når du ikke længere bruger dem, så andre kan få glæde af det.

Har du andre gode råd til hvad man kan gøre, for at forurene mindst muligt i sin hverdag, så del dem endelig! 

skaermbillede-2016-11-05-kl-13-41-30

If there is something I want to do, it is to help save our planet. It is very clear, that we seriously need to do something in order to avoid destroying our planet, which we are about to with our giant emission of CO2. Sometimes this can seem quiet impossible, because how are we as one single person gonna be able to do enough to save the planet? But, I choose to look at it in this way, if more and more people start doing some small things in their everyday, then it all counts up, and then it will have a larger effect than you can imagine.

I’m thereby not saying that something bigger doesn’t need to happen – we need our politicians to focus more on green energy, and a lot more which I probably don’t know enough about. But I do know some things which I can do in my everyday life to reduce my CO2 emission – and I’d like to share them with you, in the hope of that more and more could take some of these small actions to them and contributing to saving planet Earth.

What you can do to save the planet:

– use a textile net when you are shopping, and say no to plastic bags

– turn off the lights and all electronic devices when you are not using them

– in Denmark we can choose to say no to physical commercials in our mail, and thereby limit the amount of paper that we throw out. You might have an option like this in your country as well. 

– you can cut down on your meat consumption. The meat industry pollutes a lot, especially red meat. So if you do eat meat, try choosing chicken instead, because the chicken industry is not polluting as much.

– keep your things in a longer time, and recycle them or sell them when you do no longer want them, so others can get joy out of them.

If you have other good ideas on what you can do in order to reduce your CO2 emission in your everyday life, then please share them!