Browsing Tag

exercising

Happiness Health

LIFT YOUR MOOD BY MOVING YOUR BODY

Today I want to talk about how you can get happy by moving your body! And no, it’s not just something I say, it’s actually a chemical release happening in your body when you move it – the release of endorphins! 🙌✨


Getting happy by moving your body? What on Earth you might think?

But it’s actually true. You see, when you exercise you increase endorphins in your body. Endorphins are chemicals produced by the body to relieve stress and pain, so these actually boosts your mood and makes you feel better!

Not only can endorphins make you feel better, they also act as a pain reliever. So if you are feeling mildly anxious or depressed, using your body, moving and exercising it, can actually help you to feel better.

Use this knowledge, to change your mindset towards how you perceive exercising.

Instead of thinking to yourself “Oh no I have to go exercise to keep in shape” or whatever you might tend to think – instead choose to think “I’m going to exercise to lift my mood and feel better!“. See exercising as not only a physical service you do for yourself, but also something that can lift your mood and make you feel happier! 🙌✨

You can increase endorphins in your body through other ways as well;

  • Through giving, volunteering, donating, helping
  • Through yoga and meditation
  • Through laughing

Read also: The Benefits of Walking

Health

STRETCH YOUR BODY

Jeg har igennem hele min barndom og stort set hele min ungdom gået til dans, flere gange om ugen. Så jeg har altid følt mig meget smidig da jeg var mindre. Jeg stoppede til dans tilbage i 3.g, og har siden da mest bare trænet styrke og konditionstræning i fitness centeret, eller løbet ture. I starten tænkte jeg ikke vildt meget over at jeg blev mindre smidig, men det gik op for mig her for ca. 2 uger siden, hvor usmidig jeg var blevet. Hvilket jo siger sig selv, hvis du ikke holder det ved lige, så forsvinder det fra dig.

Jeg har aldrig haft problemer med at røre mine tæer når man sidder og strækker ud, men pludselig kunne jeg mærke, at dette begyndte at være svært. Det kunne jeg ikke have, og er siden da begyndt at lave udstrækningsøvelser hver morgen. Ikke synderligt meget, men en lille smule hver dag. Derudover har jeg også lige planlagt med min veninde, at vi skal til yoga i hvert fald én gang om ugen.

Jeg vil gerne holde min krop i form både rent konditions og formmæssigt, men også hvad angår smidighed og fleksibilitet. “Take care of your body, it’s the only place you have to live“. Dette citat minder mig gang på gang om, hvilke valg jeg bør tage i livet. Jeg vil have at min krop skal være velfungerende, sund og rask hele livet – også når jeg bliver 80!

Så husk at tag jer af jeres krop, pas på den – men husk også at nyde livet!

 

I’ve throughout all of my childhood and most of my youth been dancing, several times a week. So I’ve always felt really flexible as I was younger. I stopped dancing in my 3rd year of high school, and since then I’ve mainly been focusing on strength and condition training in the gym, or running outside. In the beginning I didn’t think much about that I became less flexible, but about 2 weeks ago, I realized how inflexible I had become. Which is very obvious, because if you don’t practice flexibility, you will get less flexible.

I’ve never had any problems with touching my toes when I was stretching, but suddenly I noticed, that this started to get harder. I could not live with that, so since I realized that I’ve been doing some small stretching exercises every morning. Not that many, but just a little bit every day. Besides that I’ve planned together with my friend to take a yoga class at least once a week. 

I want to keep my body in in shape both when it comes to condition and shape, but also when it comes to flexibility. “Take care of your body, it’s the only place you have to live”. This quote reminds me of, time after time, which choices I need to take in my life. I want my body to function, be healthy and well throughout all of my life – also when I am 80 years old! 

So remember to move your body, and take care of it – but also remember to enjoy life!

Health

Sitting is the New Smoking?

Har I hørt om udtrykket “Sitting is the new smoking”? Jeg har stødt på det et par gange nu. Og det skræmmer mig. Når man er studerende som mig og sidder til forelæsninger eller sidder og læser dagen lang, så sidder man ned stort set hele dagen. Og når jeg så samtidig går virkelig meget op i krop og sundhed, så går det lidt i modstrid. Jeg læste artiklen her, hvor forskere har fundet ud af at det at sidde så meget ned, som mange gør nu til dags, kan medføre sygdom såsom kræft, hjertesygdom og type 2 diabetes.

Derfor, skal jeg virkelig til at gøre noget ved dette. Jeg vil gerne bevæge mig noget mere, og ud og gå nogle flere ture. Så jeg ikke bare ender med at sidde ned det meste af dagen på en stol og læse lektier. Også bare for min egen skyld, for det bliver godt nok nogle triste dage, hvis hele dagen går med at stirre ind i en computer skærm eller ned i en faglitterær bog.

Så det jeg ville med dette indlæg, var egentlig bare at bringe lidt opmærksomhed på et problem som mange måske ikke lige tænker over i dagligdagen. Men også at binde mig selv lidt op på at få gjort noget ved det. Det virker på en eller anden måde mere bindende at skrive det, sort på hvidt, at jeg vil gøre en indsats for at få mere motion og bevægelse ind i min hverdag. Og så håber jeg at det kan inspirere nogle af jer derude, til også at få rørt jer, for jer selv og jeres helbreds skyld.

Sidder du også ned det meste af dagen? Eller har du nogle gode tips eller rutiner til at komme op og få rørt dig i løbet af dagen?

skaermbillede-2016-11-30-kl-12-04-44

Have you heard about the saying “Sitting is the new smoking”? I’ve crossed this saying a couple of times now. And it terrifies me. As a student I spend most of my days sitting in lecturers, or reading all day long, and I’m thereby sitting down most of the days. And while I also care a lot about my body and my health, this contradicts a bit. I read this article, where scientists have found out, that sitting, as much as people do nowadays, can lead to cancer, heart disease and type 2 diabetes. 

Therefore, I really need to do something about this. I want to move more, and get out and go some more walks. So I do not end up sitting on my chair reading homeworks all day. Also just for my own sake, because the days can be quiet sad, if all you do is sitting and staring into your computer screen or a school book. 

My intention with this post was actually most to bring some more awareness towards this topic, which I think many don’t think about in their everyday life. But also to bind myself and get something done about this. It somehow just seems more binding to write it, black on white, that I want to do something about it and get some more exercising done and move my body. And then I hope to inspire some of you to move yourself, for your own and your healths sake. 

Do you also sit down most of the day? Or do you have any good tips or routines on how to get moving throughout the day?


Read also: Why you should exercise