Browsing Tag

focus

Personal

FOCUS ON ONE THING AT A TIME

Jeg kan godt mærke at jeg er ved at blive lidt overvældet af mængden af læselektier, opgaver, forberedelse til bachelor, arbejde, at jeg også gerne vil skrive blog indlæg, læse bøger, og ses med venner og familie. Der er kun så mange timer i døgnet, at det kan være svært at få tid til det hele.

Derfor prøver jeg også at huske mig selv på, ikke at blive for overvældet, men istedet bare tage én ting af gangen og så kun fokusere på hvad jeg nu har gang i. Ellers kan det hele hurtigt virke for uoverskueligt, og pludselig føler man at det hele ramler sammen.

Så dette er nok mest af alt en reminder til mig selv, men det kan også være det kan hjælpe dig derude. Lav en lille plan, og fokuser på det du har gang i. Stop med at panikke over de tusinde ting du skal nå, og koncentrer dig istedet for om at det du har gang i nu, skal gøres helhjertet og ikke halvhjertet. Det får du et bedre resultat ud af, og det virker meget mere overskueligt at få bearbejdet en ting af gangen – istedet for at prøve at gøre alle tingene på en og samme gang.

Bare en lille update fra mig der har meget om ørerne lige for tiden, men på trods af det stadig har det skide skønt! En ting af gangen, så skal det hele nok gå. Man må bare gøre sit bedste, og så er der ikke mere man kan gøre.

I can feel that I’m close to getting a little overwhelmed by the amount of homeworks, assignments, preparations for bachelor, work, that I also want to write blog posts, read books, and see my friends and family. There are only so many hours in a day, and it can be difficult to find time for everything. 

Therefore I try to remember not to get too overwhelmed, but instead just focus on one thing at a time and only focus on what you are currently dealing with. Else it can quickly become too much, and it can all fall together. 

So this is most of all a reminder to myself, but it might help you as well. Make a little plan, and focus on what you are doing. Stop panicking about the thousand of things that you have to get done, and instead just focus on what you do now with all your energy, and not just half of your energy. You will get the best result out of this, and it will seem much more manageable to work through one thing at a time – instead of doing all things at once. 

Just a little update from me who have a lot of things to do, but despite that I’m still feeling pretty good! One thing at a time, then it will all work out in the end. Do your best that’s all you can do. 

Inspiration

BE PRESENT IN WHAT YOU DO

Jeg læste denne artikel forleden, og den ramte spot on. Mange mennesker har alt for travlt med tusinde ting på én gang. Jeg kender også selv til dette, der er så mange ting man gerne vil nå at gøre, at det nogle gange kan blive lidt halvhjertet når man så gør de ting man gerne vil. Og det er en skam.

Istedet for, bør man prøve på at nå lidt mindre, og så gå mere i dybden med det man foretager sig. At fokusere mere og være nærværende på det man nu foretager sig. Jeg er selv begyndt på at prøve at lade være med at sidde på mobilen når jeg er sammen med mine veninde, da jeg jo er sammen med dem, for at være sammen med dem – og ikke for at sidde og kigge på en skærm.

Derudover vil jeg også blive bedre til at gå igang med en opgave og sætte en god rum tid af til det, lukke ned for distraktioner (fx sætte mobilen på fly tilstand) og så bare kun fokusere på det jeg nu er igang med. Man fordyber sig på en anden måde, og det man laver bliver gjort mere helhjertet, og det kan mærkes.

Bare lige lidt at tænke over.

Er der ellers nogen af jer der er hoppet med på Healthy Habit udfordringen med at gå hver dag i denne uge? I går gik jeg 20 minutter og i dag gik min kæreste og jeg en tur på ca. 35 minutter. Koldt, men godt.

I read this article the other day, and it was spot on. Many people are too busy with a thousand things all at once. I can relate to this, there are so many things I would like to get done, and sometimes it ends up being done half. And that is a shame.

Instead you should try to do less things, but instead go more into depth with the things you are doing. Focus more and be more present with what you are doing. I’ve started to try not to use my phone when I’m together with my friends, because it is them that I’m together with, and them I want to spend time with – and not spending time on staring at a screen.

Besides that I also want to get better at starting a project, and put aside a good amount of time for it, shut down for all distractions (fx put my mobile on fly mode) and only focus on what I’m working on. You just get more in depth with things, and you will do it with all of your heart instead, and that can be felt. 

Just a little something to thing about.

Is there any of you out there who have joined the Healthy Habit challenge with walking each day for a week? Yesterday I went for a 20 minutes walk and today my boyfriend and I took a 35 minutes walk. Cold, but good.

Inspiration

How to save money

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 15.55.39Jeg synes at jeg har været ret god de sidste mange år til altid at spare op, måske det også skyldes opdragelse af min far som går meget op i at have styr på sin økonomi – hvilket jeg jo kun kan takke ham for i dag. Jeg kan godt lide at spare op, da jeg så kan bruge flere penge på de ting jeg virkelig elsker – og for mig, er det at rejse. Jeg vil tusinde gange hellere bruge penge på en ferie, end på tonsvis af tøj og byture. Der er man jo hver især forskellige, men jeg synes at man skal gøre op med sig selv, hvad man bliver mest glad af, og så bruge sine penge på netop det.

I think I have been very good at saving my money for the last couple of years, maybe because of how my dad has raised me to always have a good economy – which I am truly grateful for today. I like saving up, because that means that I can spend more money on the things that I truly love – and for me that is traveling. I would much rather spend money on a vacation, than on lots of clothes and party trips. But, we are all different, and I think you should decide with yourself what makes you the most happy, and then spend your money on exactly that.

Tips til at spare penge:
Hav et mål: gør op med dig selv, hvad du vil bruge dine penge på. Skriv det ned, hvis du for eksempel gerne vil spare penge op til at du kan komme ud på en større rejse – så skriv ned at du gerne vil ud på denne rejse, og hver gang du så skal til at foretage dig et impuls køb, så tænk på dit større mål, og hvad du ville blive mest glad for. Oftest hjælper det mig til at droppe at købe et stykke tøj eller andet, hvis jeg tænker på at hvis jeg istedet for sparer pengene op, så kan jeg hurtigere komme ud og rejse igen.

Brug kun penge på det nødvendige: man kan hurtigt komme til at købe en bluse, selvom man har 10 andre, eller at købe noget hurtigt frokost på farten, selvom man har mad hjemme i køleskabet. Selvfølgelig er det okay at bruge penge på andre ting end det højst nødvendige engang imellem, men nogle gange kan det hurtigt tage overhånd og så må man lige stoppe sig selv mens man er igang med det, og spørge sig selv om det virkelig er noget man har behov for.

Lær at sige nej til andre: noget af det jeg kan have sværest ved, kan være at sige nej til andre. Det kan være dine veninder der spørger om du vil med ud og rejse, eller bare med på en masse café ture – og det er jo også virkelig hyggeligt, og bestemt noget man skal tage tid til også. Men hvis du har et mål om, for eksempel som jeg har lige nu om at komme til New York, så nytter det ikke noget at jeg siger ja til en lille sommerferie tur med mine veninder, for så ryger der jo også lige en tusinde kroner på det, og New York ville dermed ryge længere væk. Så det er okay at sige nej tak engang imellem. Hvis nu det var en café tur dine veninder spurgte om du ville med på, så kunne du også foreslå at i istedet for splittede regningen og lavede mad sammen hjemme hos en af jer.

Tips for saving money:
Have a goal: decide with yourself what you want to spend your money on. Write it down, if you for example wants to go on a bigger vacation, then write down that you want to go to this specific destination and overtime you are about to impulse shopping, think about your bigger goal, and what would make you the most happy. It helps me to stop, for example online shopping, when I think about the travel I could go on instead, if I saved up those money.

Spend only on essentials: it is easy to go buy a shirt because it looks pretty even if you have 10 others, or to buy some quick lunch on the go even though you have food in the fridge. Of course it is okay to buy some impulse stuff once in a while, but some times it can get out of control, and you need to stop and ask yourself if you really need it. 

Learn to say no to others: some of the hardest thing to do for me, is to say no to others. It could be your friends asking if you want to go travel or go to a café – which is amazing and definitely something you should make time for as well. But if you have a goal, for example like I have right now about going to New York, then it does not work if my friends asks me if I want to go on a summer vacation with them, which would cost a lot of money as well, and then New York would just be further away. So it is okay to say no sometimes. And if your friends want to go to a café, then suggest instead if you could buy food and make dinner at home and just split the bill.

I hope you could use some of these tips and please let me know if you have any good saving tips!