Browsing Tag

gretchen rubin

Happiness Inspiration

GOOD BOOKS – THE HAPPINESS PROJECT

Så fik jeg læst Gretchen Rubin’s bog ‘The Happiness Project’, og jeg er fan! Nok mest af alt fordi Gretchen minder mig utrolig meget om mig selv, den måde hvorpå hun beskriver de fakta hun har indsamlet om forskellige emner, som hun beslutter sig for at prøve at bruge og implementere i sit liv, det kan jeg kun genkende fra mig selv.

The Happiness Project handler om Gretchen Rubin som gerne vil prøve at blive gladere i sin hverdag. Det gør hun ved at lave et projekt som skal vare et helt år. Et år dedikeret til at blive et gladere menneske. Dette gør hun ved at dele hver måned op i forskellige emner, såsom ‘marriage, work, parenthood, friendship’ osv. Hver måned lærer hun så om nye ting der kan forbedre de enkelte områder, og prøver at implementere dette. Det er en rigtig fin bog, og man får en masse viden om forskellige ting og sager, som Gretchen har tilegnet sig igennem hendes research på emnet.

Det er en super god bog hvis man er interesseret i glæde og lykke, og i at gøre små ting hver dag som kan forbedre ens liv. Det er jeg i hvert fald all-about, og elskede den derfor. På Gretchen’s hjemmeside har hun også en sektion der hedder ‘Your Happiness Project’, hvor hun hjælper en til at kunne komme igang med at begynde sit eget lille glædes projekt.

I finally read through Gretchen Rubin’s book “The Happiness Project”, and I’m a fan! Mostly because Gretchen reminds me so much of myself, in the way she describes the facts she has collected within different subject, and how she decides to try to implement these in her life, which I can truly recognize from myself. 

The Happiness Project is about Gretchen Rubin who want to bring more happiness into her everyday. She does that by starting a project that shall last a year. One year dedicated to becoming a happier person. She does this by dividing each month into different topics, such as ‘marriage, work, parenthood, friendship’ etc. Every month she learns about ways to improve the different topics, and she tries to implement these things. It’s a really lovely book, and you gain a lot of knowledge about all kind of things, which Gretchen has learned through her research. 

It’s a super good book if you are interested in happiness and joy, and doing small things everyday which you can do to improve your life. I’m all-about that, and therefore I loved it. On Gretchen’s website she also has a section called ‘Your Happiness Project’ where she helps you get started on your own little happiness project.


Read also:
Better Than Before

Happiness Inspiration

GOOD BOOKS – BETTER THAN BEFORE

Jeg har lige læst bogen ‘Better Than Before – Mastering the Habits of Our Everyday Lives‘ * af Gretchen Rubin, og tænkte at jeg lige ville komme med en lille anmeldelse af den, hvis det kunne være noget for nogen af jer derude. Gretchen Rubin har også skrevet bøgerne ‘The Happiness Project’ og ‘Happier at Home’, som har fået stor succes. Jeg ELSKEDE denne bog.

Gretchen går i dybden med det med at etablere gode vaner, for at få sig et bedre liv. Hun identificerer mennesker under forskellige kategorier, og siger at hvis man lærer sig selv bedre at kende, og ved hvordan man er – så kan man også ændre nogle ting i sit liv, sådan så man ved hvordan man skal agere i forskellige situationer. Det kan være noget så simpelt som fx, at jeg ved at jeg kan blive irritabel og få det dårligt, hvis jeg bliver alt for sulten. Dette kan jeg så sørge for ikke sker, ved altid at have noget mad eller en snack med. Det hele handler om at vide hvad der hjælper en til at få et bedre liv, og vælge at se på livet som at man enten kan acceptere hvor man er, eller gøre noget ved det og ændre på hvor man er.

Super fin bog, især hvis man er interesseret i vaner, og glæde. Jeg har lige købt hendes bog ‘The Happiness Project’, og det er en af de næste bøger jeg snart skal igang med, og den glæder jeg mig virkelig også til at læse.

Har du læst nogen af Gretchen Rubin’s bøger? Og hvad syntes du om dem?

I’ve just read the book ‘Better Than Before – Mastering the Habits of Our Everyday Lives‘ * by Gretchen Rubin, and I thought that I would make a little review of it, in case some of you out there wanted to read it as well. Gretchen Rubin is also the Author behind ‘The Happiness Project’ and ‘Happier at Home’, which are both New York Times bestellers. I LOVED this book.

Gretchen goes into depth with establishing good habits, in order to get a better life. She identifies people under different categories, and says that if you learn to know yourself better, and know how you are – then you can also change some things in your life, so that you know how to act in different situations. This can be as simple as fx, I know that I can get irritated and feel bad, if I get too hungry. I can make sure that this doesn’t happen, by simply just bringing some food or snacks along with me all the time. It’s all about knowing what can help you to get a better life, and choose to look at the things in your life and either accept them, or change them.

It’s a lovely book, especially if you are interested in habits, and happiness. I’ve just bought her book ‘The Happiness Project’ and it’s one of the next books that I’m going to read, and I’m looking so much forward to it.

Have you read any of Gretchen Rubin’s books? And what did you think about them?

Read also: How not following your dreams, can keep your passion alive

 

*This post contains an affiliate link