Browsing Tag

health

Books Inspiration

MY SUMMER READING LIST

I’m always on the hunt for new exciting books to read, and if you are a bookworm, just like me, then you might be too. So I thought I would share some of the books that I plan on diving into this Summer. I might not come around all of them, or I might add some other books, but these are the ones I would for sure love to read!

 

When I was younger I participated in my local library’s competition where you had to read 5 books and then you could pick 1 book for free (such a nerd, but I absolutely loved it! And hey, books are just amazing!) – anyone else who did that when they were younger? Anyway, let’s get into my Summer reading list!

 

Sluk – Kunsten at overleve i en digital verden – Imran Rashid

(This book is in Danish). Jeg er pt. igang med denne bog omkring den digitale verden vi lever i, og om hvor styrede vores samfund er af vores smartphones. Både skræmmende, men også virkelig interessant læsning.

Waking Up in 5D – Maureen J. St. Germain

A book about how we are all transitioning from the third dimension and waking up to the higher vibrations and abilities of the 5th dimension. The book is about how to develop a Higher Self connection, increase your sensitivity to dimensional signatures and consciously choose 5D, where love is the governing force.

Sæt Livet Fri – Den revolutinerende healingteknik EFT, der styrker krop, sind og sjæl – Nick Ortner

(This book is in Danish, but can be bought in English “The Tapping Solution”). Bogen præsenterer den kraftfulde healingteknik EFT, Emotionel frihedsteknik, som er et fantastisk redskab til at arbejde med mentale, følelsesmæssige og kropsrelaterede problemer. EFT er en videreudvikling af tankefeltterapi og kombinerer den gamle kinesiske lære om meridianer med moderne psykologi og positive bekræftelser.

 

The Food Medic For Life – Dr. Hazel Wallace

I’ve been following Hazel Wallace on Instagram for a while and have been listening to her podcast and I find her really inspirering, so when I found out she had written a book about health and filled with food recipes I had to get it. I’m looking forward to diving into this and try out some of the recipes.

Intelligente Celler – Bruce Lipton

(This book is in Danish, but can be bought in English; “The Wisdom of Your Cells”). Bruce Lipton er en anderkendt cellebiolog og har i mere end 20 år forsket i de mekanismer, hvorigennem celler modtager og behandler information, og i denne bog formidler han denne nye videnskab, kaldet epigenetik. Han viser hvordan at DNA bliver styret af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, der udgår fra vores positive og negative tanker.

The Complete Guide to Yin Yoga – Bernie Clark

This book was recommended to me by my yoga-boss Cathrine. It’s an in-depth book about the philosophy and practice of Yin Yoga.

Kiss the Ground – How the food you eat can reverse climate change, heal your body & ultimately save our world – Josh Tickell

How can I not read this book simply just based on this amazing title? I heard about the book in one of Melissa Ambrosini’s podcast episodes where the Author of the book was interviewed and I immediately wrote it down on my reading list. Well, the title says most of what it is about, but more precisely it should be about the importance of our soil that we grow our food in.

Rise Sister Rise – A guide to unleashing the wise, wild woman within – Rebecca Campbell

This book is a call to arms for women yo rise up, tell their truth and lead. It is a guide to co-creating a whole new archetype for women in these awakening times – a woman who does not keep herself small in order to make others feel more comfortable, a woman who knows that she is not her body weight, her sexual partner or her career. A women who understands the true meaning of sisterhood, and that alone we are strong but together we are fierce.

Money and the Law of Attraction – Learning to attract wealth, health and happiness – Ester & Jerry Hicks

One of the leading books about the powerful Law of Attraction. I’ve already read ‘The Secret‘ which was groundbreaking for me, and I’ve understood the basic principles of the law of attraction, but this book should really go into depth with the concept, so I’m very excited to dive into this.

The Big Leap – Conquer your hidden fear and take life to the next level – Gay Hendricks

Hendricks reveals a simple yet comprehensive program for overcoming our one barrier to happiness and fulfilment, providing a clear path for achieving our true potential and attaining not only financial success but also success in love and life.

The Power of Habit – Why we do what we do in life and business – Charles Duhigg

The book dives into the scientific discoveries that explain why habits exist and how they can be changed.  The Power of Habit contains an exhilarating argument: the key to exercising regularly, losing weight, being more productive, and achieving success is understanding how habits work. By harnessing this new science, we can transform our businesses, our communities, and our lives.

Linchpin – Seth Godin

This book is about you – your choices, your future, and your potential to make a huge difference in whatever field you choose. There used to be two teams in every workplace: management and labour. Now there’s a third team: the linchpins. These people figure out what to do when there’s no rule book. They delight and challenge their customers and peers. They love their work, pour their best selves into it, and turn each day into a kind of art. Linchpins are the essential building blocks of great organisations. They may not be famous but they’re indispensable. And in today’s world, they get the best jobs and the most freedom.

 

Have you read any of these books? And, what are you going to read this Summer? Let me know! I’m always looking for new books to add to my reading list!

 

Read also: My Favourite Health Books 

Holistic beauty & skincare

NATURLIGOLIE – ORGANIC FACIAL OILS

Indlæg skrevet i samarbejde med Naturligolie.dk, som har sendt mig nogle af deres produkter. Jeg har selv brugt deres olier igennem de sidste 2-3 års tid, og jeg er så begejstret for dem.

 

Indenfor de sidste par år er jeg virkelig begyndt at tænke mere og mere over hvad jeg bruger af produkter i alle livets aspekter. Jeg vil gerne have, at de er naturlige og ikke er fyldte med alverdens kemikalier og tilsætningsstoffer. Dette gælder især når det kommer til hudpleje, da jeg har lært at 60 % af hvad vi putter på vores hud bliver absorberet ind i blodbanerne og påvirker vores hormonsystem og krop, og dermed vores overordnede sundhed.

Hvorfor at økologiske olier er fantastiske

Det er netop på grund af ovenstående at jeg er blevet så vild med Naturligolie og deres produkter. Her får man de reneste, økologiske olier og det tilmed i en glasflaske i stedet for plastik. For ikke at nævne, at al deres emballage som produkterne bliver sendt afsted i er genbrugeligt og helt uden plastik, det er jeg virkelig stor fan af! Her er man altså sikret at man ikke putter nogle dårlige ingredienser på sin hud, men kun sunde, nærende, økologiske og rene olier som virkelig går ind og nærer og plejer huden.

At vælge økologiske produkter er ikke kun godt for din hud og din egen sundhed, men er også med til at passe på planeten, da produktionen af råvarerne dermed ikke er blevet sprøjtet med pesticider som går ned og forurener og skader jorden.

Forskellige olier til forskellige behov

Jeg kan rigtig godt lide at man hos Naturligolie kan købe enkelte olier, og så kan man helt selv gå ind og blande og mixe som man vil. På den måde kan man lave en olie mix som passer præcis til ens egen hudtype.

Jeg har selv siddet og studeret alle de forskellige olier og læst om hvad de er gode til, samt taget testen på deres hjemmeside for at finde ud af hvilke olier der er gode til lige netop min hudtype. Det er nemlig virkelig individuelt hvad for olier du har behov for, afhængig af din hudtype – om den er tør, moden eller om du har tendens til uren hud osv.

Jeg har tendens til tør hud / uren hud, og er for tiden rigtig glad for at bruge hybenkerneolie blandet med lidt granatæble olie og jojoba olie.

Jeg synes at olier er så skønne at smøre på huden, de sørger virkelig for at huden bliver dejlig blød og fugtet og når man så tilmed går ind og læser om de forskellige egenskaber som de diverse olier har, så bliver det bare endnu bedre, for så føler man virkelig at man gør noget godt for ens hud. Jeg har nu brugt olier i både ansigtet og på kroppen de sidste mange år, og jeg er virkelig glad for det – det gør huden smuk, blød, smidig og fugtet.

 

Du kan også lave dine egne produkter ud af de forskellige råvarer du kan købe hos Naturligolie. Jeg har selv lavet min egen læbepomade, en ansigtscreme og body butter – dem kan du finde opskrifterne på lige her.

 

Har du prøvet at bruge olier i ansigtet? Eller på kroppen? Hvis ja, hvilke olier er dine yndlings?

English:

This post is written in collaboration with Naturligolie.dk (Danish company which means ‘Natural Oils’), which have send me some of their products. I’ve personally used their products during the last 2-3 years and I’m so happy about them. 

Within the last couple of years I’ve really started to think more about what I use of products in all aspects of life. I want them to be natural and not filled with harmful chemicals and additives. This is especially important to me when it comes to skincare products, since I’ve learned that 60 % of what we put on our skin is getting absorbed into our bloodstream and affects our hormonal system and our body, and thereby our overall health. 

Why organic oils are amazing

It is exactly because of the above information that I’m so into Naturligolie and their products. Here you get the purest, organic oils and you also get them in a glass bottle instead of a plastic bottle. Not to miss, all their packaging which the products get send in is recyclable and completely without any plastic, and I really like that!
Here you are ensured that you won’t be putting any bad ingredients on your skin, but only healthy, nourishing, organic and pure oils which really nourishes the skin. 

To choose organic products is not just good for your skin and your overall health, it also helps protect the health of the planet since the production of the raw materials is not getting sprayed with pesticides which then absorbs into the ground and damages the Earth. 

 

Different oils for different needs

I really like that you from Naturligolie can buy oils separately and thereby go in and mix it together just as you like. In that way you can make a mixture which fits exactly your skintype.

I’ve been reading about all the different oils and what they are good for, and taken the test on their website to find out which oils are especially good for my skintype. Because it’s really individual what kind of oils different kind of skin types need – whether it is dry, mature or you have a tendency to breakouts.

Personally I have a tendency to dry skin / smaller breakouts and I’ve become really fond of rosehipseed oil mixed with some pomegranate oil and jojoba oil. 

I really find oils to be so lovely to put on the skin, they really make sure that the skin gets soft and moisturised, and when you start reading about the different benefits of the different oils it just gets even better, because then you really feel that they make a difference on your skin. I’ve now been using oils on my face and body for the last couple of years and I truly love it – it makes the skin glowy, soft and moisturised.

You can also make your own products from the products which you can buy through Naturligolie. I’ve personally made a lip balm, a face cream and a body butter – you can find the recipe for those right here.

Have you tried using oils on your face? Or on your body? If yes, then what are your favourite oils?

 

Health Holistic & Spiritual living

THE 3 AYURVEDIC DOSHAS

In ayurveda there is 3 different doshas, or constellation types. We all have each of these doshas in us, but we tend to have one or two more dominant doshas. Based on these doshas you can find out what brings you out of balance, and what brings you into balance and what makes you the best version of yourself. If you have no idea what ayurveda is, then I have written a little blogpost about ayurveda in general here, but today I want to write a bit about the 3 different doshas.

The 3 different doshas are vata, kapha and pitta. Below you will find some descriptions about the characteristics for each type and what brings them out of balance and what brings them into balance. You can take ayurveda tests several places online or in books, or you might even be able to see which one is your primary one simply based on the descriptions below.

 

Picture source: Raw Ayurveda

 

Vata – space and air

 • Characteristics: typical slim, small persons. Easy to see bones. Tendency to dry skin. Often have cold hands and feet, speaks fast and sleeps very lightly.
 • Vata in balance: imaginative, enthusiastic, flexible, generous, easily gets friends, ready, happy, creative, good communicator, light body, does not care about routines, ordinary and predictable ways. Learns quickly, loving. Because vata is very cold, light and dry it needs warm, stability and routines.
 • Vata in imbalance: easily gets out of balance during the winter and the cold months, and by stress, hard exercising or too much activity, travelling and instability. Easily gets constipated, shakes easily, easily looses appetite, sleepless, gets anxious, have a hard time making decisions and standing by them, feeling divided, dry skin, cannot stay still, worries a lot, anxious, indecisive, unfocused, do things fast, forgets to eat, gets overwhelmed by too much at once.

 

Kapha – Water and Earth

 • Characteristics: Often big and strong.  Skin is clear and eyes are moisture and beautiful. Hair is typically thick, shiny and waved. Strong appetite, good immune system, moves slowly and calmly, loves to sleep for a long time and deep.
 • Kapha in balance: calm, stable, romantic, grounding, a good support for many people, easy to be in company with, satisfied, generous, loyal, faithful, good health, likes cakes, full of love and compassion, happy for routines, empathic, good memory, loves to eat, sit, relax, sleep, easily gains weight, healthy body, strong teeth, thick hair,
 • Kapha in imbalance: very lazy, depressive, greedy, turns inward, lung issues, slow, sleeps more than  hours per night, feels heavy in body and mind, does not take initiatives, passive, lies on the couch, eats comfort foods, easily gains weight, jealous.

 

Pitta – Fire and Water

 • Characteristics: medium building, is often strong and well proportioned. Have a sensitive skin, a good glow, glittering eyes with a sharp look. Hair is soft and thin. A pitta is warm and soft to touch, they speak sharp and precise.
 • Pitta in balance: have lots of fire and energy inside, a big drive, is ambitious, competitive, leader, ask many questions, interpretive, reflective, energetic, intelligent, sharp focus, organised, impatient, warm, adaptable, strong appetit and thirst, disciplined, principle, perfectionist, independent, strong body, charismatic, passionated, good at businesses, healthy and strong appetit.
 • Pitta in imbalance: impatient, frustrated, highly competitive, arrogant, judgemental, critical, angry, aggressive, burns out quickly, gets inflammations, gets skin rashes, looses hair early, high blood pressure, cynical, needs to cool down, feels exhausted, works too much, is a control freak, diarrhea, stomach problems.

 

Once you know which dosha is your primary, you can also learn how to bring it into balance by learning about what foods are good for you, what kind of exercises are good for you, which routines etc.

I can tell you that I’m without a doubt a primary vata, I’m slim, have a tendency to get easily cold, gets easily stressed out if I have too many things going on, love warm food and drinks and I have tons of ideas,  but sometimes have a hard time sticking to routines – a typical vata. Some of the things I’ve learned through learning about ayurveda is what I can do to get more into balance. I can eat warm, grounding food, remember to relax and slow down and try to stick to some routines.

Ayurveda is a very ancient philosophy which goes hands in hand with yoga and really looks at how you can prevent diseases, illnesses etc. rather than fighting them once they are there.

 

I’m interested to hear – what is your dosha type? Can you identify yourself based on these descriptions? Or have you taken a test?

 

If you want to learn more about ayurveda and doshas, then I can recommend these sources, which is also where I’ve found information for this post from

*Affiliate links have been used, which means that I get a small percentage of the sale, if you buy through this link

Health Holistic beauty & skincare

MY SELF CARE TIPS AND WHY IT IS SO IMPORTANT

What is self care?

Basically, in all its simplicity it means to take care of yourself. “You can’t pour from an empty cup” as the saying goes. You cannot give fully to others before you make sure that you are well and feeling good yourself. Therefore it is so important to remember yourself and listen to your own body’s needs. Do you feel completely stressed out and filled up? Have you spend time with too many people the entire day? Have you fuelled your body with good vitamins and nutrients? Have you gotten enough sleep?

If you start to really listen, your body will easily tell you what you need. And, you should learn to listen to it and then accommodate to those needs. If you’re feeling completely overwhelmed by spending too much time with others, then take some time for yourself to just relax and just be alone. Take a bath, just lay on the couch, read a good book. Whatever you need.

It is so important to take care of yourself. And even though I love to-do-lists and being productive, I also know that if I don’t take time for some self-care, then I’ll eventually end up burning out which won’t do any good at all.

Here is a quote that I love:

The most important relationship in your life is the relationship you have with yourself. Because no matter what happens, you will always be with yourself“.

So, as the quote goes, the only person you are sure to be with for the rest of your life is yourself, so be sure to take care of yourself and be happy and content with your own company and who you are.
Next I will share some of my favourite self care tips with you and hopefully you will find some inspiration to tune in with yourself and listen to what you need and then remember to take some time just for you.

 

My favourite self care tips

 • take a warm bath
 • make your skincare ritual a nice part of your evening routine, really take your time and enjoy it
 • make a nice cup of hot tea, a matcha latte, chai or hot chocolate
 • go for a walk and breath in the fresh air
 • move your body
 • find a good movie or serie and just completely relax on the couch with a blanket and a cup of something good
 • take time to make some delicious food
 • journal, write out your thoughts, get them out of your head
 • dance around to your favourite music
 • spend some quality time with someone close to you, and just talk and share what’s on your heart and mind
 • learn to say ‘no’ to things which doesn’t feel like you at all
 • dry brushing and giving yourself oil massages
 • lighting candles and creating a cozy atmosphere
 • doing a little at-home-faical-massage with oil and a gua sha
 • be kind to yourself, tell yourself that you love yourself <3

 

Read also: Essentials for a self care day

Health

WHAT A LADY-COMP IS AND HOW TO USE IT

What is a Lady-comp?

A Lady-Comp is basically a little computer with a thermometer that tells you whether you can have unprotected sex without getting pregnant, or not. It is a natural alternative to the birth control pill or any other hormonal disturbing you can use to prevent getting pregnant. With this computer, you still need to use condoms (or pessars) if you want to have sex on the risky days (yellow/red). And this device only works if you are in a committed relationship with a stable partner, since it of course do not protect against sex diseases.

A Lady-Comp works by measuring your body temperature every day, and keeping track on when you have your menstruation and thereby works out when you are and when you are not fertile, and if it is safe to have sex without protection or not. If you want to learn more about this method, I can recommend you to read the book Taking Charge of Your Fertility*.

*this method only works if you have a relatively stable menstruation cycle, and it does not protect against sexual diseases and should only be used if you are in a committed relationship. 

 

How to use it?

You take your temperature each morning around the same time, as the first thing you do, without even getting out of your bed. This takes about 60 seconds, and then you also plot in whether or not you have your menstruation, and then the Lady-Comp will show you red/yellow or a green symbol. Red means that you are fertile and have a high risk of getting pregnant if you have sex that day. Yellow means there is still a risk, but not as high – if you want to be completely safe from not getting pregnant, you should use protection (fx condoms or pessar) during these days. And green means that you are safe to have sex.

How I use it?

I both use the Lady-comp, but also keep track of my menstruation and my overall cycle with the apps Clue and MyFLO.
It’s really interesting to get to know your body and your cycle and figure out how you are during the different times of the month, I can highly recommend it.

 

Pros

– you don’t have to fill yourself with hormone disturbing pills or anything, it is completely natural!
– it is very easy to use once you learn it
– you’ll learn more about your body and your body’s temperature and how it changes during your cycle
– you can use it both if you don’t want to get pregnant, or if you want to (then you gotta go after those red days)

 

Cons

– the computer alarm is very noisy/loud when it rings and you can’t change the volume, or the sound
– you do have to take your temperature at the same time everyday, but you can, of course, just quickly wake up and take your temperature and then go back to sleep again if you want to
– as mentioned before, it does of course not protect against any sexual diseases, so it works best if you are in a stable relationship
– it is very expensive

All in all I’m very happy with it, and I think it was a good investment.

 

*Affiliate link means that if you buy through this link, then I’ll get a percentage of the sale.

 

Read also: Quitting the pill (birth control) and an alternative method to use instead

Read also: Update on quitting birth control pill 

Health Holistic & Spiritual living

WHAT CYCLE SYNCING IS AND HOW IT CAN IMPROVE YOUR LIFE

Today I want to talk about cycle syncing, what it is and how it can improve your life.

Cycle syncing means syncing your life to your menstrual cycle. We have 4 cycles that we go through: follicular, ovulatory, luteal and menstrual. All my information come from the book Womancode* or the app MyFLO. Cycle syncing is all about how you can optimise your life and your health by syncing your life more with your cycle. Fx we all know the feeling of having menstruation and not feeling like doing anything at all – in this philosophy it’s all about following your flow. If you are having your menstruation you just don’t feel like doing much else except relaxing, and that is what you should strive for.

I really like this idea, because I’ve gone through many years where I’ve been trying to go to the gym when I was on my period even though I didn’t feel like it AT ALL. Now I really tune more in and go with what my body wants to. I know it’s not always possible to do exactly what you want, fx cancelling going to work just because you have your menstruation, but it’s more about learning to be more connected with your body and do some small things which is in alignment with how you are feeling. This philosophy is really all about how you can improve your life, how you are feeling and your health by trying to live more in sync with your cycle. Below you can find out how you can do this more practically.

And just for your information, in the book (Womancode) there is a much more scientific explanation into why you are feeling certain ways during the different times of the month, fx because of estrogen dropping, hormones raising etc. I didn’t want to write about that here, but rather take away the more practical and simple stuff. But if you’re interested, then you can read all about it in the book.

 

The 4 phases

• Follicular phase (7-10 days)

This is when you have most energy and your conscious awareness increases. This is the perfect time for mental creativity, learning, clarity, concentration, researching, structural thinking and independence. During this time focus on setting goals, plan and set intentions.

Food focus: fresh, vibrant, light foods that make you feel more energised during this phase, when all hormone levels are at their lowest. Think: pressed salads (kimchi, sauerkraut), plenty of vegetables, sprouted beans and seeds, energy-sustaining grains.

Exercise focus: try something new. You also have the energy to go for more challenging workouts too at this time.

 

• Ovulatory phase (3-4 days)

This is the time where you are more expressive, outgoing and this is the best time for communication, empathy, productivity, teamwork. Focus on social activities and communication. This is also the time of the month were you are fertile, and you are therefore also more flirty and outgoing because of natural instinct of the body being fertile and thereby want to attract the opposite sex.

Food focus: you have plenty of natural energy and your mood is stable because of all the estrogen floating around, so go easy on carbohydrates and stick to lighter grains such as corn and quinoa. Still eat plenty of vegetables and fruit.

Exercise focus: high-impact workout and group settings. Your energy levels are at their maximum at this time.

 

• Luteal phase (10-14 days)

Pre-menstrual phase. Here you are more creative and active. This is the best time for inspired creativity, out of the box thinking and problem solving.

Food focus: focus on food rich in B vitamins, calcium, magnesium and fiber. Healthy, natural sugar can help with the dip in estrogen that occurs in the second half of the luteal phase which can make you feel irritable. Also make sure to have a good amount of complex carbohydrates to stabilise serotonin and dopamine levels in the brain and help prevent mood swings.

Exercise focus: during the first half of this phase your energy might still be high so just go for the same activities as during your ovulation phase. Then scale down on the intensity during the final days and strive for exercise such as walking, pilates, yoga, mor slow forms.

 

• Menstrual phase (3-7 days)

This is when you have your menstruation. You are more likely to be reflective, passive and withdrawn. Subconscious intuition, best time for inner processing, creative reviewing, reaching the core of things, letting go, new ideas, intuitive creativity and renewall. Focus on time alone, reflecting, selfcare, journalling.

Food focus: during this time your body is eliminating the lining of your uterus – so focus on foods that add nutrients; foods with a low-glycemic index and water-rich fruits and vegetables. Sea-based vegetables will help your body remineralise iron and zinc, which you lose during menstruation.

Exercise focus: rest and recovery. If you want to exercise strive for yoga or walking, take it slow and let your body rest.

 

I have to say that I certainly do not live completely according to the above description, but it really does make perfect sense for me. To live in sync with your hormones and not push yourself to fx Working out when you are on your period and really just feel like laying down and watching a movie. It’s all about learning to listen more to your body and take care of it and it that way optimise your health and life.

If you are in doubt about which phase you are in, then I can for sure recommend the app MyFLO which is created by the author behind the book Womancode. Here you plug in when you have your menstruation, how you feel on different days and it will tell you in which phase you are currently in and how you can optimise your health during the specific phases.

 

What do you think about it? Have you heard about cycle syncing before? Are you trying to live your life more in alignment with how your body is feeling?

 

Read also: Book recommendation – Womancode 

*Affiliate link has been used, which mean that I get a percentage of the sale if you buy through this link

Health

TIPS FOR STOMACH ISSUES

I’ve had problems with my stomach throughout my entire childhood and teen years. When I was around 12-13 years old I got a blood test to figure out if I was allergic to anything, but nothing showed up, so I’ve never really gotten a clear answer to what was causing the problems. However, as I got older I started to notice when I got problems with my stomach. One thing that was sure was every time I ate creamed potatoes or ice-cream I could count on getting problems with my stomach. But it wasn’t until my twenties that I started researching about how dairy could have this effect on people. After having cut dairy out of my diet completely I almost never experience severe problems with my stomach anymore.

However, after years of having lived with a sensitive stomach, I’ve also looked into supplements and other things which can help my stomach function as good as possible, which is what I wanted to share with you today.

There can be many reasons for why you’re having trouble, maybe you eat too much processed food, maybe you’re gluten intolerant, or maybe, like me, you’re dairy intolerant. I hope you can find some useful information in this blogpost, and that it can hopefully help you if you are dealing with the same problems as I have.

 

Tips for a problematic stomach

Eat more fibers

Fibers are essential for a healthy functioning stomach (and body), so strive for eating more green vegetables.  Fibers add more good bacteria into your gut, and this is so essential for having a healthy body. You can fx choose to add a green smoothie into your daily diet every single day. I have a delicious recipe here, and here you can also choose to add psyllium husks or silicon supplement into it as well.

Probiotics

Get a supplement, or eat some probiotic food, like sauerkraut*, to get those good bacterias into your stomach, which helps the gut function better.

 

Psyllium husks

Psyllium husks (Danish: loppefrøskaller/HUSK*) have a high amount of fibers and they are good for the gut, and it is a very well-known supplement for people with stomach issues. So try adding this into your diet, either by putting it into your oatmeal, your smoothies or simply just mix it with water and drink it.

green smoothie and vitamins

Silicon

Silicon (Danish: silicium/spisekisel*) is a supplement that helps keep the body healthy. It improves skin, hair, nails and your digestion. Silicon helps bind toxins in your body and transport them out of your system, which is what improves your digestion. You can get this supplement either in capsules or in powder form. I have the powder form and put a tiny spoon of it into my green smoothies, which I try to make every single day. In that way I both get good fibers and silicon.

 

Cut out dairy products

Try cutting out all dairy products for a while and see how you feel. Nowadays there actually is really no good reason for eating dairy products, you can find substitutes for these which won’t affect you. Now I only use ricemilk when I’m cooking, and when I’m out on a café I always get oat milk in my hot drinks.

 

Cut out gluten

If you have a feeling that gluten might be causing you problems, then try, just as with the dairy, to cut it out for a while and pay close attention to how you feel.

 

Relax and stress down

Being easily stressed, or very nervous and anxious can also cause problems. I’m for sure one of those people that have been easily nervous and which affected my entire body. Try to calm yourself down, take some deep breaths, meditate, learn that the worst thing that can happen isn’t really that bad.

 

Go to the toilet when you need to

This is so important, yet something so many people have problems with, especially girls I think. I guess most of you know the feeling of being out somewhere which is not in the comfort of your home and you need to go to the toilet (we’re talking nr. 2 here) and you seriously don’t want to out of fear that others might hear you, or it will smell or anything. Am I right? I’ve talked to so many girlfriends about how this is something we feel so insecure about, especially if you are fx dating a new guy or at school or work.
But we need to turn this around, and realise that every single person on this planet poops. It is a natural thing, and holding it in will only trouble your body and stomach even more.
Just think about it, poop is filled with all the excess stuff that there isn’t room for in your body – it is something that needs to get out of you, and holding it in will do no good for you or your body.

 

*Affiliate link has been used, this means that if you buy from this link then I’ll get a little percentage of the sale.

 

Sources:

Kisel
Probiotics Benefits, Foods and Supplements
Seven health benefits of psyllium 
How to restore and improve your gut bacteria
Heal your gut heal your life – Melissa Ambrosini podcast 
10 ways to improve your gut bacteria
3 essentielle til en sund fordøjelse – Carolina Ellie

DIY Holistic beauty & skincare

HOMEMADE MOISTURIZING FACE CREAM

I just tried making my own face cream the other day, and it turned out really well. I asked you guys on Instagram if you wanted the recipe, and that was a solid yes! So, here you go!

The recipe is made with only 4 natural and pure ingredients and water. Simply, easy and you are then assured that you only put good ingredients on your face. Because remember, whatever you put on your skin gets absorbed into your body. Therefore I want to use as pure ingredients as possible.

The face cream is very moisturising, and perfect for dry winter skin. This cream is also perfect if you have very sensitive skin, because all the ingredients are very gentle and soothing.

If you are not used to putting oils on your face, then you might find the cream a bit too greasy to use as a day cream, but it sure is perfect for a very moisturising night cream.

homemade moisturizing face cream

face cream

Ingredients

 • 50 g almond oil
 • 10 g sheabutter
 •  6 g bee’s wax
 • 50 g water
 • a few drops of vitamin E oil (optional)

 

*Shea butter is known for repairing skin and boosting collagen

How to do it

It is so simple, you just put all the ingredients into a double boiler and melt it all together. Once it is all melted, you put it into the freezer for 15-20 minutes. Then you take it out and use a mixer to blend it all together until it has a nice, smooth consistency. Then use a spoon to scoop it into a glass or tin container, and voila you’ve got yourself your very own face cream!

 

Read also: Homemade natural and moisturizing lip balm

 

*Repair Skin & Boost Collagen with Raw Shea Butter – Dr. Axe, Food & Medicine 

Health Holistic & Spiritual living Holistic beauty & skincare

AYURVEDIC PRACTICES

Today I thought I would share some of the ayurvedic practices which I’m using in my everyday life, and you might find some inspiration for some more loving and selfcaring practices.

 

If you don’t know what ayurveda is, then I’ve already written a blog post about it which you can read about right here. I find ayurveda very fascinating and, as mentioned, I’ve already taken several of the ayurvedic practices to me and use them in my everyday life to take better care of myself, health and happiness.

 

Dry brushing

Dry brushing is a very used practice within ayurveda. Dry brushing is where you brush your dry skin, to get rid of dead skin cells, but more importantly to get your blood circulation flowing in your body. Dry brushing before a bath is such a lovely selfcare practice.

 

Oil massage

Just like dry brushing, then giving yourself an oil massage, is also a very practiced ritual within the ayurvedic belief system. Again this is a way to get your blood circulation going, but also just a lovely way to moisturise your skin and get in tune with your own body.

self care

 

Tongue scraping

Tongue scraping is a new ayurvedic practice which I’ve just started to do. Basically you just scrape your tongue to remove dirt from your tongue. You can do this after you brush your teeth and just incorporate it as a daily practice, like brushing teeth. Tongue scraping is a way to not only remove a bad breath, but also a way to, according to ayurvedic beliefs, improve taste and digestion*.

 

Warm food, drinks and clothes

If you have identified which ayurvedic dosha is your primary (vata, kapha, pita), then you can follow some of the practices which are suggested for your type. My primary dosha is vata, and one of my characteristics is that I very easily get cold and freeze. This is so simple and seems very logic, but the ayurvedic practice recommends, especially for vata doshas, to eat warm food, drink warm drinks (herbal teas, golden milk) and dress in warm clothes in order to keep balanced. So I sip on tea almost all day long, wear lots of warm knits and a blanket if I’m at home, and I truly enjoy eating a delicious warm and nourishing vegetable soup or a good dhal.

 

I’m curious to know if you’ve looked into ayurveda? Are you following any of these selfcare practices? And, what dosha type are your primary?

Source: Why everyone should consider tongue scraping 

Inspiration

INTERESTING THINGS

It’s Wednesday and time for some things I’ve found interesting lately. Hopefully, you can also find some inspiration in these things. You are very welcome to share if you have any interesting articles, videos, books etc. !

1. Video “Why Humans are so bad thinking about Climate Change

2. Rotten – new Netflix serie, which shows some of the more horrifying sides of certain businesses

3. Dr. Michael Greger’s TED Talk – Food as Medicine

4. Speaking of Dr. Michael Greger, he has also created an app called “Dr. Greger’s Daily Dozen” where you can keep track of getting some of all the healthy essentials you need in a day, I’ve used it for a couple of days now and I love it, and it reminds me to really get those greens, flaxseeds etc.

5. Speaking of flaxseeds – watch this video about the amazing benefits of adding flaxseeds into your daily diet!