Browsing Tag

holistic living

Holistic beauty & skincare

NATURLIGOLIE – ORGANIC FACIAL OILS

Indlæg skrevet i samarbejde med Naturligolie.dk, som har sendt mig nogle af deres produkter. Jeg har selv brugt deres olier igennem de sidste 2-3 års tid, og jeg er så begejstret for dem.

 

Indenfor de sidste par år er jeg virkelig begyndt at tænke mere og mere over hvad jeg bruger af produkter i alle livets aspekter. Jeg vil gerne have, at de er naturlige og ikke er fyldte med alverdens kemikalier og tilsætningsstoffer. Dette gælder især når det kommer til hudpleje, da jeg har lært at 60 % af hvad vi putter på vores hud bliver absorberet ind i blodbanerne og påvirker vores hormonsystem og krop, og dermed vores overordnede sundhed.

Hvorfor at økologiske olier er fantastiske

Det er netop på grund af ovenstående at jeg er blevet så vild med Naturligolie og deres produkter. Her får man de reneste, økologiske olier og det tilmed i en glasflaske i stedet for plastik. For ikke at nævne, at al deres emballage som produkterne bliver sendt afsted i er genbrugeligt og helt uden plastik, det er jeg virkelig stor fan af! Her er man altså sikret at man ikke putter nogle dårlige ingredienser på sin hud, men kun sunde, nærende, økologiske og rene olier som virkelig går ind og nærer og plejer huden.

At vælge økologiske produkter er ikke kun godt for din hud og din egen sundhed, men er også med til at passe på planeten, da produktionen af råvarerne dermed ikke er blevet sprøjtet med pesticider som går ned og forurener og skader jorden.

Forskellige olier til forskellige behov

Jeg kan rigtig godt lide at man hos Naturligolie kan købe enkelte olier, og så kan man helt selv gå ind og blande og mixe som man vil. På den måde kan man lave en olie mix som passer præcis til ens egen hudtype.

Jeg har selv siddet og studeret alle de forskellige olier og læst om hvad de er gode til, samt taget testen på deres hjemmeside for at finde ud af hvilke olier der er gode til lige netop min hudtype. Det er nemlig virkelig individuelt hvad for olier du har behov for, afhængig af din hudtype – om den er tør, moden eller om du har tendens til uren hud osv.

Jeg har tendens til tør hud / uren hud, og er for tiden rigtig glad for at bruge hybenkerneolie blandet med lidt granatæble olie og jojoba olie.

Jeg synes at olier er så skønne at smøre på huden, de sørger virkelig for at huden bliver dejlig blød og fugtet og når man så tilmed går ind og læser om de forskellige egenskaber som de diverse olier har, så bliver det bare endnu bedre, for så føler man virkelig at man gør noget godt for ens hud. Jeg har nu brugt olier i både ansigtet og på kroppen de sidste mange år, og jeg er virkelig glad for det – det gør huden smuk, blød, smidig og fugtet.

 

Du kan også lave dine egne produkter ud af de forskellige råvarer du kan købe hos Naturligolie. Jeg har selv lavet min egen læbepomade, en ansigtscreme og body butter – dem kan du finde opskrifterne på lige her.

 

Har du prøvet at bruge olier i ansigtet? Eller på kroppen? Hvis ja, hvilke olier er dine yndlings?

English:

This post is written in collaboration with Naturligolie.dk (Danish company which means ‘Natural Oils’), which have send me some of their products. I’ve personally used their products during the last 2-3 years and I’m so happy about them. 

Within the last couple of years I’ve really started to think more about what I use of products in all aspects of life. I want them to be natural and not filled with harmful chemicals and additives. This is especially important to me when it comes to skincare products, since I’ve learned that 60 % of what we put on our skin is getting absorbed into our bloodstream and affects our hormonal system and our body, and thereby our overall health. 

Why organic oils are amazing

It is exactly because of the above information that I’m so into Naturligolie and their products. Here you get the purest, organic oils and you also get them in a glass bottle instead of a plastic bottle. Not to miss, all their packaging which the products get send in is recyclable and completely without any plastic, and I really like that!
Here you are ensured that you won’t be putting any bad ingredients on your skin, but only healthy, nourishing, organic and pure oils which really nourishes the skin. 

To choose organic products is not just good for your skin and your overall health, it also helps protect the health of the planet since the production of the raw materials is not getting sprayed with pesticides which then absorbs into the ground and damages the Earth. 

 

Different oils for different needs

I really like that you from Naturligolie can buy oils separately and thereby go in and mix it together just as you like. In that way you can make a mixture which fits exactly your skintype.

I’ve been reading about all the different oils and what they are good for, and taken the test on their website to find out which oils are especially good for my skintype. Because it’s really individual what kind of oils different kind of skin types need – whether it is dry, mature or you have a tendency to breakouts.

Personally I have a tendency to dry skin / smaller breakouts and I’ve become really fond of rosehipseed oil mixed with some pomegranate oil and jojoba oil. 

I really find oils to be so lovely to put on the skin, they really make sure that the skin gets soft and moisturised, and when you start reading about the different benefits of the different oils it just gets even better, because then you really feel that they make a difference on your skin. I’ve now been using oils on my face and body for the last couple of years and I truly love it – it makes the skin glowy, soft and moisturised.

You can also make your own products from the products which you can buy through Naturligolie. I’ve personally made a lip balm, a face cream and a body butter – you can find the recipe for those right here.

Have you tried using oils on your face? Or on your body? If yes, then what are your favourite oils?

 

Health Holistic & Spiritual living

THE 3 AYURVEDIC DOSHAS

In ayurveda there is 3 different doshas, or constellation types. We all have each of these doshas in us, but we tend to have one or two more dominant doshas. Based on these doshas you can find out what brings you out of balance, and what brings you into balance and what makes you the best version of yourself. If you have no idea what ayurveda is, then I have written a little blogpost about ayurveda in general here, but today I want to write a bit about the 3 different doshas.

The 3 different doshas are vata, kapha and pitta. Below you will find some descriptions about the characteristics for each type and what brings them out of balance and what brings them into balance. You can take ayurveda tests several places online or in books, or you might even be able to see which one is your primary one simply based on the descriptions below.

 

Picture source: Raw Ayurveda

 

Vata – space and air

 • Characteristics: typical slim, small persons. Easy to see bones. Tendency to dry skin. Often have cold hands and feet, speaks fast and sleeps very lightly.
 • Vata in balance: imaginative, enthusiastic, flexible, generous, easily gets friends, ready, happy, creative, good communicator, light body, does not care about routines, ordinary and predictable ways. Learns quickly, loving. Because vata is very cold, light and dry it needs warm, stability and routines.
 • Vata in imbalance: easily gets out of balance during the winter and the cold months, and by stress, hard exercising or too much activity, travelling and instability. Easily gets constipated, shakes easily, easily looses appetite, sleepless, gets anxious, have a hard time making decisions and standing by them, feeling divided, dry skin, cannot stay still, worries a lot, anxious, indecisive, unfocused, do things fast, forgets to eat, gets overwhelmed by too much at once.

 

Kapha – Water and Earth

 • Characteristics: Often big and strong.  Skin is clear and eyes are moisture and beautiful. Hair is typically thick, shiny and waved. Strong appetite, good immune system, moves slowly and calmly, loves to sleep for a long time and deep.
 • Kapha in balance: calm, stable, romantic, grounding, a good support for many people, easy to be in company with, satisfied, generous, loyal, faithful, good health, likes cakes, full of love and compassion, happy for routines, empathic, good memory, loves to eat, sit, relax, sleep, easily gains weight, healthy body, strong teeth, thick hair,
 • Kapha in imbalance: very lazy, depressive, greedy, turns inward, lung issues, slow, sleeps more than  hours per night, feels heavy in body and mind, does not take initiatives, passive, lies on the couch, eats comfort foods, easily gains weight, jealous.

 

Pitta – Fire and Water

 • Characteristics: medium building, is often strong and well proportioned. Have a sensitive skin, a good glow, glittering eyes with a sharp look. Hair is soft and thin. A pitta is warm and soft to touch, they speak sharp and precise.
 • Pitta in balance: have lots of fire and energy inside, a big drive, is ambitious, competitive, leader, ask many questions, interpretive, reflective, energetic, intelligent, sharp focus, organised, impatient, warm, adaptable, strong appetit and thirst, disciplined, principle, perfectionist, independent, strong body, charismatic, passionated, good at businesses, healthy and strong appetit.
 • Pitta in imbalance: impatient, frustrated, highly competitive, arrogant, judgemental, critical, angry, aggressive, burns out quickly, gets inflammations, gets skin rashes, looses hair early, high blood pressure, cynical, needs to cool down, feels exhausted, works too much, is a control freak, diarrhea, stomach problems.

 

Once you know which dosha is your primary, you can also learn how to bring it into balance by learning about what foods are good for you, what kind of exercises are good for you, which routines etc.

I can tell you that I’m without a doubt a primary vata, I’m slim, have a tendency to get easily cold, gets easily stressed out if I have too many things going on, love warm food and drinks and I have tons of ideas,  but sometimes have a hard time sticking to routines – a typical vata. Some of the things I’ve learned through learning about ayurveda is what I can do to get more into balance. I can eat warm, grounding food, remember to relax and slow down and try to stick to some routines.

Ayurveda is a very ancient philosophy which goes hands in hand with yoga and really looks at how you can prevent diseases, illnesses etc. rather than fighting them once they are there.

 

I’m interested to hear – what is your dosha type? Can you identify yourself based on these descriptions? Or have you taken a test?

 

If you want to learn more about ayurveda and doshas, then I can recommend these sources, which is also where I’ve found information for this post from

*Affiliate links have been used, which means that I get a small percentage of the sale, if you buy through this link

Health Holistic beauty & skincare

MY SELF CARE TIPS AND WHY IT IS SO IMPORTANT

What is self care?

Basically, in all its simplicity it means to take care of yourself. “You can’t pour from an empty cup” as the saying goes. You cannot give fully to others before you make sure that you are well and feeling good yourself. Therefore it is so important to remember yourself and listen to your own body’s needs. Do you feel completely stressed out and filled up? Have you spend time with too many people the entire day? Have you fuelled your body with good vitamins and nutrients? Have you gotten enough sleep?

If you start to really listen, your body will easily tell you what you need. And, you should learn to listen to it and then accommodate to those needs. If you’re feeling completely overwhelmed by spending too much time with others, then take some time for yourself to just relax and just be alone. Take a bath, just lay on the couch, read a good book. Whatever you need.

It is so important to take care of yourself. And even though I love to-do-lists and being productive, I also know that if I don’t take time for some self-care, then I’ll eventually end up burning out which won’t do any good at all.

Here is a quote that I love:

The most important relationship in your life is the relationship you have with yourself. Because no matter what happens, you will always be with yourself“.

So, as the quote goes, the only person you are sure to be with for the rest of your life is yourself, so be sure to take care of yourself and be happy and content with your own company and who you are.
Next I will share some of my favourite self care tips with you and hopefully you will find some inspiration to tune in with yourself and listen to what you need and then remember to take some time just for you.

 

My favourite self care tips

 • take a warm bath
 • make your skincare ritual a nice part of your evening routine, really take your time and enjoy it
 • make a nice cup of hot tea, a matcha latte, chai or hot chocolate
 • go for a walk and breath in the fresh air
 • move your body
 • find a good movie or serie and just completely relax on the couch with a blanket and a cup of something good
 • take time to make some delicious food
 • journal, write out your thoughts, get them out of your head
 • dance around to your favourite music
 • spend some quality time with someone close to you, and just talk and share what’s on your heart and mind
 • learn to say ‘no’ to things which doesn’t feel like you at all
 • dry brushing and giving yourself oil massages
 • lighting candles and creating a cozy atmosphere
 • doing a little at-home-faical-massage with oil and a gua sha
 • be kind to yourself, tell yourself that you love yourself <3

 

Read also: Essentials for a self care day

Holistic & Spiritual living Inspiration

FORGIVENESS IS THE ONLY WAY TO HEAL

Yesterday I was reading in the book “The Four Agreements“* (which is a must-read!) and the quote “Forgiveness is the only way to heal” came up. I have been thinking about this life lessons myself several times in my own life, and now I got reminded to share it with you guys.

 

In all it’s simplicity it’s about that you will never heal yourself and move on from something if you do not choose to forgive those who you think have hurt or harmed you in any way.

 

Let me show you an example, if you for example have been dating a guy and find out that he has been dating several others at the same time, then you might feel betrayed and hurt. Over time you will move on, but you will never fully heal yourself until you choose to forgive the guy. This doesn’t mean that you in any way have to go up to the guy and say “I forgive you”. You simply just need to forgive him in your own heart. Know that there could have been several reasons for him doing so, and that it really might not have anything to do with you at all. Choose to look at the things you’ve learned along the way instead. Because of this relation you might have learned how to be more open towards other people, you might also have learned that what you want in a potential partner is someone who is loyal towards you. Realise that you would never have learned these things if you hadn’t had that negative experience, and see it as a blessing. I love the Dumbledore quote (you know, from Harry Potter): “Happiness can be found even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the light“.

motivational journal

To take another example, some blame their parents for having given them a certain upbringing. Choose to look at it this way instead – most parents did the best they could with what they had and with the knowledge they had. There’s really no point in holding on to anger or frustration for how you was raised – instead choose to let go, forgive, and choose your own way now.

 

By holding on to anger, or not wanting to forgive someone, you are only holding yourself back and hurting yourself. All those negative feelings are locked inside you. You might think that you are directing them at someone else, but the only person it is truly hurting – is yourself.

 

Choose to forgive and you can thereby heal yourself.

 

*Affiliate link has been used, which means that I get a percentage of the sale if you buy through this link

Health Holistic & Spiritual living

WHAT CYCLE SYNCING IS AND HOW IT CAN IMPROVE YOUR LIFE

Today I want to talk about cycle syncing, what it is and how it can improve your life.

Cycle syncing means syncing your life to your menstrual cycle. We have 4 cycles that we go through: follicular, ovulatory, luteal and menstrual. All my information come from the book Womancode* or the app MyFLO. Cycle syncing is all about how you can optimise your life and your health by syncing your life more with your cycle. Fx we all know the feeling of having menstruation and not feeling like doing anything at all – in this philosophy it’s all about following your flow. If you are having your menstruation you just don’t feel like doing much else except relaxing, and that is what you should strive for.

I really like this idea, because I’ve gone through many years where I’ve been trying to go to the gym when I was on my period even though I didn’t feel like it AT ALL. Now I really tune more in and go with what my body wants to. I know it’s not always possible to do exactly what you want, fx cancelling going to work just because you have your menstruation, but it’s more about learning to be more connected with your body and do some small things which is in alignment with how you are feeling. This philosophy is really all about how you can improve your life, how you are feeling and your health by trying to live more in sync with your cycle. Below you can find out how you can do this more practically.

And just for your information, in the book (Womancode) there is a much more scientific explanation into why you are feeling certain ways during the different times of the month, fx because of estrogen dropping, hormones raising etc. I didn’t want to write about that here, but rather take away the more practical and simple stuff. But if you’re interested, then you can read all about it in the book.

 

The 4 phases

• Follicular phase (7-10 days)

This is when you have most energy and your conscious awareness increases. This is the perfect time for mental creativity, learning, clarity, concentration, researching, structural thinking and independence. During this time focus on setting goals, plan and set intentions.

Food focus: fresh, vibrant, light foods that make you feel more energised during this phase, when all hormone levels are at their lowest. Think: pressed salads (kimchi, sauerkraut), plenty of vegetables, sprouted beans and seeds, energy-sustaining grains.

Exercise focus: try something new. You also have the energy to go for more challenging workouts too at this time.

 

• Ovulatory phase (3-4 days)

This is the time where you are more expressive, outgoing and this is the best time for communication, empathy, productivity, teamwork. Focus on social activities and communication. This is also the time of the month were you are fertile, and you are therefore also more flirty and outgoing because of natural instinct of the body being fertile and thereby want to attract the opposite sex.

Food focus: you have plenty of natural energy and your mood is stable because of all the estrogen floating around, so go easy on carbohydrates and stick to lighter grains such as corn and quinoa. Still eat plenty of vegetables and fruit.

Exercise focus: high-impact workout and group settings. Your energy levels are at their maximum at this time.

 

• Luteal phase (10-14 days)

Pre-menstrual phase. Here you are more creative and active. This is the best time for inspired creativity, out of the box thinking and problem solving.

Food focus: focus on food rich in B vitamins, calcium, magnesium and fiber. Healthy, natural sugar can help with the dip in estrogen that occurs in the second half of the luteal phase which can make you feel irritable. Also make sure to have a good amount of complex carbohydrates to stabilise serotonin and dopamine levels in the brain and help prevent mood swings.

Exercise focus: during the first half of this phase your energy might still be high so just go for the same activities as during your ovulation phase. Then scale down on the intensity during the final days and strive for exercise such as walking, pilates, yoga, mor slow forms.

 

• Menstrual phase (3-7 days)

This is when you have your menstruation. You are more likely to be reflective, passive and withdrawn. Subconscious intuition, best time for inner processing, creative reviewing, reaching the core of things, letting go, new ideas, intuitive creativity and renewall. Focus on time alone, reflecting, selfcare, journalling.

Food focus: during this time your body is eliminating the lining of your uterus – so focus on foods that add nutrients; foods with a low-glycemic index and water-rich fruits and vegetables. Sea-based vegetables will help your body remineralise iron and zinc, which you lose during menstruation.

Exercise focus: rest and recovery. If you want to exercise strive for yoga or walking, take it slow and let your body rest.

 

I have to say that I certainly do not live completely according to the above description, but it really does make perfect sense for me. To live in sync with your hormones and not push yourself to fx Working out when you are on your period and really just feel like laying down and watching a movie. It’s all about learning to listen more to your body and take care of it and it that way optimise your health and life.

If you are in doubt about which phase you are in, then I can for sure recommend the app MyFLO which is created by the author behind the book Womancode. Here you plug in when you have your menstruation, how you feel on different days and it will tell you in which phase you are currently in and how you can optimise your health during the specific phases.

 

What do you think about it? Have you heard about cycle syncing before? Are you trying to live your life more in alignment with how your body is feeling?

 

Read also: Book recommendation – Womancode 

*Affiliate link has been used, which mean that I get a percentage of the sale if you buy through this link

Happiness Personal

EVERYDAY HAPPINESS

The past week has been filled with lots of studying, great time with one of my best friends, coming home to valentines day to find that my boyfriend had bought me flowers and chocolate (so sweet, but I might have hinted it a bit too much, cause that is the first time in 5 years that that happens, nevertheless I’m so grateful and I love him so much) and I’ve been on a lovely yoga retreat with Cathrine on Samsø over the weekend <3

As you might have seen on Instagram, I’ve started tongue scraping and it’s incredibly satisfying once you first begin

I’ve also tried to make my very own face cream, and it turned out really well, it’s so thick and moisturising, perfect for dry winter skin!

I spend the weekend in this beautiful place (Mellem-Rummet) at Samsø on a yoga retreat held by Cathrine, and a lot of kind and loving people. We ate lots of delicious, healthy vegan food, practiced yoga, relaxed, drank herbal teas and just had time to just be. So lovely!

Health Holistic & Spiritual living Holistic beauty & skincare

AYURVEDIC PRACTICES

Today I thought I would share some of the ayurvedic practices which I’m using in my everyday life, and you might find some inspiration for some more loving and selfcaring practices.

 

If you don’t know what ayurveda is, then I’ve already written a blog post about it which you can read about right here. I find ayurveda very fascinating and, as mentioned, I’ve already taken several of the ayurvedic practices to me and use them in my everyday life to take better care of myself, health and happiness.

 

Dry brushing

Dry brushing is a very used practice within ayurveda. Dry brushing is where you brush your dry skin, to get rid of dead skin cells, but more importantly to get your blood circulation flowing in your body. Dry brushing before a bath is such a lovely selfcare practice.

 

Oil massage

Just like dry brushing, then giving yourself an oil massage, is also a very practiced ritual within the ayurvedic belief system. Again this is a way to get your blood circulation going, but also just a lovely way to moisturise your skin and get in tune with your own body.

self care

 

Tongue scraping

Tongue scraping is a new ayurvedic practice which I’ve just started to do. Basically you just scrape your tongue to remove dirt from your tongue. You can do this after you brush your teeth and just incorporate it as a daily practice, like brushing teeth. Tongue scraping is a way to not only remove a bad breath, but also a way to, according to ayurvedic beliefs, improve taste and digestion*.

 

Warm food, drinks and clothes

If you have identified which ayurvedic dosha is your primary (vata, kapha, pita), then you can follow some of the practices which are suggested for your type. My primary dosha is vata, and one of my characteristics is that I very easily get cold and freeze. This is so simple and seems very logic, but the ayurvedic practice recommends, especially for vata doshas, to eat warm food, drink warm drinks (herbal teas, golden milk) and dress in warm clothes in order to keep balanced. So I sip on tea almost all day long, wear lots of warm knits and a blanket if I’m at home, and I truly enjoy eating a delicious warm and nourishing vegetable soup or a good dhal.

 

I’m curious to know if you’ve looked into ayurveda? Are you following any of these selfcare practices? And, what dosha type are your primary?

Source: Why everyone should consider tongue scraping 

Sustainable Sustainable & Conscious living

ORGANIC YOGA CLOTHING

I have been looking for some new yoga clothing, because I simply just didn’t really have any good yoga clothing. And I do find it necessary to have some as I’m practicing more and more yoga nowadays. But as you might know, if you follow me regularly on my blog and Instagram, I don’t really want to support brands which do not take care of the environment and our Planet while producing their products. Therefore, I was very pleased to find the brand Yogamii.

Advertisement

Yogamii – Organic Yoga Clothing

Yogamii is a Danish brand which makes beautiful, organic yoga clothing. Their clothing has the GOTS certificate which means that you can trust that the clothing has been produced with care for both you, the environment and the people who produce the clothing. The clothing design is simple and comfortable and have been created with the intend of making you feel comfortable in whatever you are using the clothes for, whether that be yoga, exercising or just everyday life. Another amazing thing is that for every item you buy on their website, you also help support a girls orphanage in Arni (India) through the help of Danish Indian Child Care. I love brands who make sure to take care of the environment in their production and brands who support good causes as well.

I was grateful to be gifted the clothes on the pictures. I’ve also been trying out Yogamii’s clothes for a couple of hours of yoga filming with Cathrine and Yogavivo, and I feel absolutely comfortable in the clothing and I also think the design is very lovely. I can therefore definitely recommend you the brand.

I’m wearing a black strap top in x-small and black long tights in small on the pictures. 

Discount code

If you also want some organic yoga clothing, then I have a little discount code for you. In collaboration with Yogamii, I have a code for you which you can use on all of the items on Yogamii’s webshop. Thereby you can choose a pair of nice basic yoga pants, or a tank top or a warm blouse for the colder months or just for relaxing in when you are home. Or, if you know of anyone who is interested in yoga then it’s a perfect idea for a Christmas gift!

You get 15 % off on Yogamii’s webshop when you use the discount code “Camilla15”.

Holistic & Spiritual living

WHAT LIVING A HOLISTIC LIFE MEANS TO ME

Jeg gør mit bedste for at leve et holistisk liv.

Men hvad betyder det egentlig, at leve et holistisk liv?

Slår man ordet op i ordbogen betyder det, at: Man lægger fokus på det hele istedet for de individuelle dele.

Hele tankegangen bag det at leve et holistisk liv, går altså ud på at vores krop og sind hænger sammen. Således at det at du er stresset eller bekymret over i dine tanker rent faktisk kan påvirke hvordan du har det rent fysisk – og omvendt.

Jeg tror fuldt og fast på at vores tanker påvirker vores helbred, og omvendt. Derfor prøver jeg så godt jeg kan at leve sundt, tænke tanker der gør mig glad og bruge tid på ting jeg kan lide.

Men samtidig anerkender jeg også at hvis problemer opstår, at det også er okay at mærke dem og at føle ubehag. Det nytter ikke noget bare at feje det ind under gulvtæppet, da problemerne så vil ligge i kroppen og hobe sig op og påvirke dig negativt.

Søde Ida har faktisk lavet et holistisk interview med mig. Så hvis du vil læse om hvad en holistisk livsstil betyder for mig, så tag et smut forbi Ida’s blog. Du kan også læse om mine bedste sundheds, skønheds, bæredygtige og selvkærlige tips og meget mere. Du kan også finde interviews med Mia Gardum og Carolina Ellie derinde.

English

I do my best to live a holistic life.

But what does living a holistic life actually mean?

If you look up the word in the dictionary, it says: putting focus on the whole rather than just the individual parts.

The whole philosophy behind living a holistic life is about how our body and mind is connected. So when you are feeling stressed or worried in your mind this can actually affect you physically – and the other way around. 

I completely believe that our thoughts affects our health, and the other way around. That is why I try to live healthy, think happy thoughts and spend time on things that I like.

But I’m also recognizing that if any problems arise, that it’s okay to feel them and feel the uncomfortable feeling. It just doesn’t work to swipe it away, since the problems is only going to build up inside your body and affect you. 

Sweet Ida has actually made a holistic interview with me. Here you can read about what a holistic lifestyle means to me. You can also read about my best health, beauty, sustainable and selfcaring tips and much more. You can also find interviews with Mia Gardum and Carolina Ellie

Read also: Inspirering People – Ida Blom

Inspiration

INTERESTING THINGS

Som noget nyt herinde på bloggen, vil jeg hver onsdag dele nogle ting som jeg har fundet interessante på det sidste. Det kan være en bog jeg har læst, en artikel jeg har læst, en dokumentar jeg har set, noget jeg ønsker mig, en inspirerende video eller noget helt andet!

Jeg elsker selv at læse disse indlæg hos andre bloggere som har samme interesser som mig (bare se Ida’s liste her!) og finde ny inspiration.

Jeg håber at i kan finde det brugbart og at i kan blive inspirerede!

 1. Bogen “Et Pukka Liv” af Sebastian Pole. Hvis du er interesseret i, eller vil lære mere omkring, ayurveda, så er denne bog bestemt en du skal læse! Den er skrevet af grundlæggeren bag te-firmaet Pukka.
 2. Dette er en youtube kanal anbefaling. Hvis du også er interesseret i en holistisk livsstil, og det er du garanteret hvis du følger med herinde, så SKAL du besøge Holistic Habits youtube kanal. Hun er simpelthen det sødeste menneske, og så er hendes videoer spækket med fantastisk viden og er så fine!
 3. Sustain Daily har lavet en madplan. Ikke mindst er den jo super brugbar, men den er også SÅ fin! Jeg har selv længe tænkt at jeg skal blive bedre til at meal preppe osv., og jeg tænker at deres madplan kommer til at hjælpe en hel del på sagen!
 4. Awaken Radio podcast har jeg allerede anbefalet i dette indlæg, men jeg ville lige give et skud ud for denne episode med Emmily Banks. Her snakkes der om naturlig make-up og hudpleje og hvor vigtigt det er ikke at fylde alverdens kemikalier på sin hud – super spændende!
 5. En stor himalaya salt lampe står aller højest på min ønskeliste lige nu. Ikke bare er de fantastisk flotte, men der er også alverdens fordele ved at have sådan en fin én i sit hjem, læs bare her.
 6. Denne TED-talk omkring at vælge at leve et liv uden skrald er super inspirerende! (Jeg elsker TED talks, så i kan godt regne med mange flere delinger i de kommende indlæg)

 

English:

As something new here on the blog I’m going to share things every Wednesday which I have found interesting. It could be a book I have read, an article, a documentary I’ve seen, something on my wishlist, an inspirering video or something entirely different!

I love to read these kind of blogposts made by other bloggers with the same interests as me (just look at Ida’s list here!) and find new inspiration.   

I hope you will find it useful and get inspired!

 1. The book “A Pukka Life” by Sebastian Pole. If you are interested in, or just want to learn about, ayurveda, then you should read this book! It’s written by the founder behind the tea company Pukka.
 2. This is a youtube channel recommendation. If you also are interested in a holistic lifestyle, and I bet you are if you are following along here, then you MUST visit Holistic Habits youtube channel. She is the sweetest human being, and her videos are filled with amazing knowledge and are just lovely! 
 3. Sustain Daily has made a meal plan. Not only is it very useful, but also so pretty! I’ve been thinking about doing some more meal prepping lately and I am sure that their plan is going to help me out!
 4. Awaken Radio podcast is something I’ve already recommend in this blogpost, but I just wanted to mention this episode with Emmily Banks. They talk about natural make-up and skincare and how important it is not to fill your skin with chemicals – super interesting! 
 5. A big himalayan salt lamp is very high on my wishlist at the moment. Not only are they gorgeous, but there are also a number of benefits to having such a lamp in your home, just read here.
 6. This TED-talk about choosing to live a life without trash is super inspirering! (I love TED talks, so there is going to come a lot more of these in these kind of blog posts)