Browsing Tag

interests

Holistic & Spiritual living Inspiration

HOW TO FIND YOUR SOUL SISTERS

Finding people that are like yourself and have the same interests and passions as you is absolutely wonderful – but, how do you find them?

 

Today I want to talk about how to find people that are interested in the same thing as you are and have the same passions, more accurately said, how to find your soul sisters.

 

1. Get to know yourself first

Before you can attract any of the right kind of people into your life, you first of all need to know yourself. You need to know what you like, what you don’t like, what you are really passionated about etc.

Do some soul searching; read books, try new hobbies, journal. Find your own interests first.

If you don’t do this, then you are likely to just follow what everyone around you does, and that might not be something which is aligned with who you really are as a person. So a very good first step is to first of all get to know yourself.

2. Share your passions

How should people be able to find you, if you do not show your real interests and passions? You might have an Instagram account showing all the parties yo go to, even though you most of all just enjoy drinking tea at home, having great talks, journalling and watching documentaries.

But, if you portray yourself as someone who does the opposite just because you think that is what society wants of you, then how on Earth are the people who have the same interests as you, going to find you? Good question, they aren’t, because what you share and show is not who you really are.

Once you start sharing your real interests, thoughts, ideas, passions – others with the same interests can find you and you can connect. This can be a hard one, because what are other people going to think about you liking ‘yoga, Chinese medicine, herbal teas, crystals etc.’? This is where you need to step outside your comfort zone, and not care so much about what other people might think of you. Be true to yourself, and to who you are as person, and what your interests are – and eventually, the right people will find you.

Start going to events which are exactly in alignment with your interests, whether that be starting a yoga practice, going for a sustainable event, or going to hear an inspirational talk from a person you admire!

 

3. Take action and reach out

Finding new soul sisters is not something that just happens. However, I gotta say Instagram is such a great platform to find people with similar interests, just use relevant hashtags and then you can very easily find new people.

But, how do you go from being ‘Instagram friends’ to ‘in real life friends’?

You gotta take action.

I have gotten 2 of my amazing friends through Instagram. The first one reached out to me and asked if we should get a cup of something together, and so we did, now we have been friends for over a year. The other I reached out to, and now we have also been friends for a long time – and now all 3 of us hang out together as well, because we share the same interests.

Really, just try to reach out to people – the worst thing that can happen is that they say no thank you, but the best thing that can happen is that you get a new friend for life!

 

Have you tried meeting people through Instagram or other kinds of social media? Or, have you considered reaching out to someone?

Read also: 3 Practices that will Change Your Life

 

Holistic & Spiritual living Inspiration

YOU CAN’T GET EVERYTHING FROM ONE PERSON

Jeg lyttede til Melissa Ambrosini’s podcast med Carrie-Anne Moss i går, og der blev nævnt sætningen “realizing that you can’t get everything from one person”. Dette er noget jeg har tænkt på førhen, og da jeg lige blev mindet om det, tænkte jeg at det bestemt var noget jeg måtte dele herinde – for det er altså en vigtig lektie her i livet.

Hvis man er i et forhold, kan man hurtigt komme til at føle at den anden person skal være ALT for en. Ens bedste ven, ens kæreste osv. Men, som citatet så fint siger “you can’t get everything from one person” (“du kan ikke få alt fra én person”). Din partner vil aldrig blive DIG – ingen mennesker kan nogensinde være hundrede procent dig, og det vil også sige at du vil aldrig kunne finde én person som har alle de samme interesser som dig selv, og tror på det samme som dig. Og det er okay. Du skal ikke gå ud og lede efter personer dig matcher dig 100 % – for hvad sjov er der egentlig også i det? Så lærer du jo aldrig noget nyt hvis du er sammen med en person som er helt nøjagtig ligesom dig selv.

 

Find forskellige mennesker til dine forskellige interesser 

Her har jeg lært, at det er en gave at finde forskellige mennesker indenfor ens forskellige interesser. I starten af min kærestes og mit forhold, kunne jeg godt have tendens til at føle at han skulle være “min bedste ven” og at jeg skulle kunne tale med ham om alt – og det kan jeg også, men jeg har også fundet ud af, at vi bare ikke har alle de samme interesserer. Her åbner der sig så en ny mulighed, for alle vores forskellige interesserer skal vi stadig udnytte – man skal jo ikke holde sig tilbage fra de ting man interesserer sig for. Så i dag har jeg fundet venner der interesserer sig for sundhed, nogle der interesserer sig for spiritualitet og andre der interesserer sig for bæredygtighed eller markedsføring og sociale medier osv.. Det fedeste er at man fuldt ud kan udnytte alle ens interesserer, hvis man bare vælger ikke at begrænse sig. Og når jeg så for eksempel er sammen med en ven som er interesseret i bæredygtighed, men ikke i sundhed kan jeg lære nye facetter og perspektiver på livet, som jeg måske aldrig selv ville have tænkt på. Og det synes jeg er smukt.

Det jeg ville sige med det her indlæg er altså, at man skal lade være med at tro på at én enkelt person skal være alt for en. Lad generelt være med at have forventninger over hvad andre skal være for dig – men lad istedet for hver enkelt person være hvem de er og lær af dem, ligesåvel som de kan lære noget af dig.

Kender du til følelsen? Og har du også fundet forskellige mennesker til dine forskellige interesserer?


English:

I listened to Melissa Ambrosini’s podcast with Carrie-Anne Moss yesterday, and I heard the sentence “realizing that you can’t get everything from one person”. This is something which I have thought about before, and when I then got recommended of this I felt like I had to share it in here – because this is such an important life lesson.

If you are in a relationship it is very easy to feel like the other person has to be EVERYTHING for you. Your best friend, your partner etc. But, as the quote so nicely puts it “you can’t get everything from one person“. Your partner will never be YOU – no one can never be hundred percent you, and this also means that you will never be able to find one single person who has the exact same interests as you, and believes in the same as you. And that is okay. Don’t go out there and try to find someone who matches you 100 % – because what is the fun in that? Then you will never be able to learn something new if you are with a person who are exactly like yourself.

Find different people for your different interests 

I’ve learned that having different people for your different interests is a gift. In the beginning of my boyfriend and mines relationship I had a tendency to feel like he should be my “best friend” and that we should talk about everything – which we can, but I’ve also come to realize that we just don’t have all the same interests. This opens up for a new opportunity, because we should still exploit all our different interests – you should never hold any of your interests back. So today I’ve found friends who are interested in health, some who are interested in spirituality and others who are interested in sustainability or marketing and social medias etc.. It is the best feeling to be able to fully exploit all your different interests, if you just chose not to limit yourself. And then when I am spending time with one of my friends who is interested in sustainability but might not be interested in health, then I learn new perspectives upon life, which I might never ever had thought about myself. And I think that is so beautiful.

What I wanted to say with this blogpost was that you should not think that one person can be everything for you. Drop the expectations for what other people shall be for you – but instead just let that person be who they are and learn from them, just as well as they might learn from you.

Do you know the feeling? And have you also found different people for your different interests?

 

Read also: Watching yourself change

Inspiration

Keep developing and educating yourself

Skærmbillede 2016-05-18 kl. 13.14.05Noget som jeg synes er rigtig vigtigt, er at blive ved med at uddanne og udvikle sig selv. Det betyder ikke nødvendigvis at du skal sidde og læse store tunge bøger (selvom jeg må indrømme at det er en af mine yndlingsmåder at lære på). Man kan lære nye ting ved at læse artikler på nettet, se dokumentarer, se youtube videoer, starte til en ny sport eller hobby!

Der er så mange områder hvorpå du kan udvikle dig selv, og få ny og større viden som kan få dig til at vokse som menneske. Det er enormt fascinerende at lære nye ting, og at finde ud af at verden måske er helt anderledes end man egentlig lige gik og troede at den var.

Jeg vil ikke sige at der er nogle bestemte områder som man skal uddanne sig selv indenfor, jeg mener mest af alt at det bør være hvad der interesserer dig her og nu, som du skal tage fat i og grave dybere i. Er din interesse lige faldet på hvordan man tager billeder – så nærstuder det at tage billeder. Lær alt om det, øv dig, praktiser det, læs tips og tricks. Det kan kun berige dig og dit liv, at du dykker ned i de ting du finder interessante.

Mine personlige yndlingsområder at blive klogere på (for tiden), er selvudvikling, at udvikle sine kreative evner, hvordan man bedst tager sig sammen og får gjort de ting man gerne vil, sundhed og ernæring og marketing. Derfor (som I kan se på ovenstående billeder) er det de ting jeg prøver at lære mere om og det gør jeg ved at læse bøger og artikler om det, og ved at se dokumentarer og youtube videoer om netop disse emner.

Hvad er jeres største interesser? Og hvordan kan I bedst lide at lære?

Something that I find highly important it to keep developing and educating yourself. It does not necessarily mean that you have to sit down and read heavy books (although I must admit that that is one of my preferred methods of learning). You can learn new things in so many ways – by reading articles on the internet, watch documentaries, watch youtube videos, begin to a new sport or hobby! 

There are so many ways in which you can develop yourself, and gain new and more knowledge which can make you grow as a human being. It is highly fascinating to learn new things and figuring out that the world might be a lot different than you originally thought it was. 

I would not say that there are any specific areas in which you should educate yourself within, I believe that you should dig into what interests you here and now, and then learn more about that. If your interest right now is photography – then study it closer. Learn everything, take pictures, practice, learn tips and tricks. It can only enrich you and your life, if you dig deeper into the things that you find interesting.

My personal favourite areas to educate myself in (at the moment) is self development, learning how to develop your creative sides, how to beat procrastination and get the things done you want to do, health and nutrition and marketing. Therefore (as you can see in the picture) it is these things that I try to learn more about, and I do this by reading books and articles about it, and by watching documentaries and youtube videos about these subjects. 

What are your biggest interests? And what is your preferred way of method to learn?