Browsing Tag

jorden

Education Environment

CLIMATE CHANGE – WE HAVE TO DO SOMETHING NOW

Jep, dette er et emne som virkelig rør mig. Og når jeg så hører Trump som slet ikke går op i dette emne, og jeg finder ud af at der er mennesker der faktisk er fuldstændig ligeglade, eller ikke tror på den globale opvarmning, så bliver jeg ked af det. For den globale opvarmning er virkelig – og den er her nu, og det sker nu, og vi kan se det overalt i verden i form af vandstigninger, temperaturstigninger, orkaner, tørke og meget andet.
Det er tydeligt, at hvis vi vil redde Jorden, så skal vi gøre noget NU.

Hvis du ikke allerede kender Al Gore, så er han en miljøaktivist, som har kæmpet i mange år for at få klimaet på dagsordenen. Han var vicepræsident under Bill Clinton fra 1993 til 2001, i 2006 udgav han sin dokumentar An Inconvenient Truth, og så har han støttet Obama i hans tiltag om forskellige klimatiltag. Nu kommer han ud med endnu en dokumentar An Inconvenient Sequel, som i den grad er en opfordring til, især USA’s nye præsident Donald Trump, om ikke at feje klima-lovgivninger og tiltag under gulvtæppet, for det har vi ikke råd til. Der skal handles nu hvis vi vil redde Jorden.

Det er skræmmende at se hans film, og se hvor meget at menneskeheden har ødelagt Jorden på så få år. Og ingen er perfekte, men hvis vi alle gør vores i at prøve at mindske vores CO2 udslip så meget som muligt, og prøver at gøre vores bedste for at passe på denne fantastiske planet, så tror jeg på at det nok skal blive godt.

Jeg har lavet et lille indlæg med ting som du kan gøre i din dagligdag for at nedskære dit CO2 udslip, og redde planeten.

Jeg synes du skal se nedenstående trailer, og hvis du ikke ved noget om den globale opvarmning, så prøv at sæt dig ned og undersøge lidt omkring det. Når man gør dette, forstår man hurtigt hvor alvorlig en situation det er, og hvor vigtigt det er, at vi gør noget. Jeg håber at dette kan inspirere dig til at tænke mere over dine daglige valg.

This is a topic that really touches me. And when I then hear Trump who does not care about this at all, and I figure out that there are people who just don’t care at all, or don’t believe in global warming, I become so sad. Because global warming is real – and it is here now, it is happening now, and we can see it all around the world in the form of raising water levels, the temperature is rising, hurricanes, drought and much more.
It is clear, that if we want to save the Planet, that we have to do something NOW.

If you don’t already know Al Gore, he is an environmental activist, which have fought to get climate on the agenda for many years. He was vice president during Bill Clinton from 1993 to 2001, in 2006 he released his documentary An Inconvenient Truth, and he has supported Obama and his initiatives about fighting global warming. Now he is about to release another documentary called An Inconvenient Sequel, which is a request for, especially the new president Donald Trump about not concealing the climate initiatives, because we simple cannot afford to do that. Action needs to be taken now if we want to save the Earth.

It is scary to see his movie, and see how much humanity have destroyed the Earth in such a short amount of time. And no one is perfect, but we can all do our part in reducing the CO2 emission as much as possible, and try to do our best in taking care of this amazing Planet. 

I’ve made a little blog post about things which you can do in your everyday life to reduce your CO2 emission, and save the planet.

I would recommend you to watch the above trailer, and if you don’t anything about global warming, then really try to learn more about this and do your research. When you do this, you quickly understand how serious the situation is, and how important it is that we do something. I hope that this can inspire you to think more about your day to day actions.

 

Inspirering people

How You can Save the Planet

Hvis der er noget jeg gerne vil, så er det at hjælpe med at redde vores planet. Det står meget klart og tydeligt, at vi seriøst skal til at gøre noget for at undgå at ødelægge vores planet, hvilket vi er godt igang med pga. kæmpe CO2 udledning. Nogle gange kan det virke helt uoverskueligt, for hvordan skal man som ene menneske kunne gøre nok, til at redde planeten? Men, jeg vælger at se på det på den måde, at hvis flere og flere begynder at gøre små ting i deres dagligdag, så tæller det hurtigt op, og vil have en større påvirkning end vi lige går og tror.

Dermed ikke sagt at der ikke skal ske noget større også – vi skal have politikere til at fokusere på grønne energikilder, og en masse andet som jeg garanteret ikke ved nok om. Men jeg ved nogle ting som jeg kan gøre i min hverdag for at formindske mit CO2-udslip – og dem vil jeg rigtig gerne dele med jer, i håb om at flere og flere kunne tage nogle små vaner til sig og være med til at redde Jorden.

Hvad du kan gøre for at redde planeten

– brug et stof net når du handler ind, og sig nej tak til plastic poserne

– sluk lyset og alle elektroniske apparater når du ikke bruger dem

– du kan tilmelde dig ‘nej tak til reklamer?’. Her kan du krydse af hvilke reklamer du gerne vil modtage, og dermed undgå du at få en masse spild reklamer som du alligevel bare smider ud. Personligt har jeg bare valgt at droppe reklamer fuldstændig.

– du kan skære ned på dit kødforbrug. Kødproduktionen forurener virkelig meget, især rødt kød. Så hvis du skal have kød, så vælg kylling istedet for, da kyllingeproduktionen forurener meget mindre.

– behold dine ting i længere tid, og giv dem til genbrug eller sælg dem videre når du ikke længere bruger dem, så andre kan få glæde af det.

Har du andre gode råd til hvad man kan gøre, for at forurene mindst muligt i sin hverdag, så del dem endelig! 

skaermbillede-2016-11-05-kl-13-41-30

If there is something I want to do, it is to help save our planet. It is very clear, that we seriously need to do something in order to avoid destroying our planet, which we are about to with our giant emission of CO2. Sometimes this can seem quiet impossible, because how are we as one single person gonna be able to do enough to save the planet? But, I choose to look at it in this way, if more and more people start doing some small things in their everyday, then it all counts up, and then it will have a larger effect than you can imagine.

I’m thereby not saying that something bigger doesn’t need to happen – we need our politicians to focus more on green energy, and a lot more which I probably don’t know enough about. But I do know some things which I can do in my everyday life to reduce my CO2 emission – and I’d like to share them with you, in the hope of that more and more could take some of these small actions to them and contributing to saving planet Earth.

What you can do to save the planet:

– use a textile net when you are shopping, and say no to plastic bags

– turn off the lights and all electronic devices when you are not using them

– in Denmark we can choose to say no to physical commercials in our mail, and thereby limit the amount of paper that we throw out. You might have an option like this in your country as well. 

– you can cut down on your meat consumption. The meat industry pollutes a lot, especially red meat. So if you do eat meat, try choosing chicken instead, because the chicken industry is not polluting as much.

– keep your things in a longer time, and recycle them or sell them when you do no longer want them, so others can get joy out of them.

If you have other good ideas on what you can do in order to reduce your CO2 emission in your everyday life, then please share them!