Browsing Tag

learn

Inspiration Self-development

PROGRESS NOT PERFECTION

If you wait until you’re ready, you’ll never do anything. It’s all about progress not perfection ✨ So start that project, do that workshop, release that song. Send it out into this world.

That one thing you’ve always been wanting to do, but haven’t done yet because you are afraid that it’s not perfect – put it out into the world! If you keep on waiting and waiting and never get the things out, you’ll never be able to reach those dreams, or improve the thing. The first things you put out in the world – whether that be a workshop, a book, a movie, a song, will probably never be ‘perfect’. But because of that first piece you put out, you’re now able to learn from that first thing and do it even better the next time, and the next. But if you never put it out, you’ll never improve and you’ll end up disappointing yourself for never having tried.

It’s all about progress, not perfection. See everything you do as a learning opportunity. The first time a child walks, it will fall down so many times. But it does not give up. It keeps trying and trying, until it eventually one day walks.

But so many people nowadays give up so easily, if they feel like they are ‘failing’. But there is no such thing as failure, there is only learning that is a spring board for you to become even better.

“If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of your lives”
– Lemony Snicket

Take this as a sign to start that project. Send it out into the world. Begin it, and don’t worry about it being perfect. Rather worry about it never reaching the world. Make it, send it out, learn from it and see what amazing things will come your way once you start to send out your creations ✨

Environment Food Health

VIDEOS TO LEARN MORE ABOUT A PLANT-BASED DIET

Dette er nogle af mine yndlings YouTube videoer, som I den grad har påvirket mig til, at jeg i dag spiser stort set plantebaseret hver evig eneste dag. Disse videoer, samt dokumentarer som Cowspicary, Food Choices, Forks over Knives og andre, har i den grad ændret mit liv og mit livsperspektiv. I disse videoer får man svar på så utroligt mange ting omkring det at leve plantebaseret. Både om hvor meget bedre det er for dig selv og dit helbred at spise plantebaseret, om hvor meget bedre det er for miljøet, og ikke mindst, om hvor direkte forfærdeligt det er at dyrene bliver behandlet. Hvis du er interesseret i at spise mere plantebaseret, eller, hvis du ikke er – men har mod på at se disse videoer med et åbent sind, så er jeg mere end taknemmelig. Det er så vigtigt at lære om hvad der sker i verden, og lære om hvordan dette påvirker dig og Jorden – lær, og tag derefter et valg om hvordan du vil handle, ud fra den nye viden du har.

These are some of my favourite YouTube videos which have definitely affected me to eat plant based almost every single day. These videos, along with documentaries such as Cowspiracy, Food Choices, Forks over Knives etc. have really changed my life and my life perspective. In these movies you get answer on so many things. You get to know how much better it is for you and your health to eat plants, how much better it is for the environment, and not least, how horrible it is the way the animals get treated. If you are interested in eating more plant-based, or, if you aren’t – but you have the courage to watch these videos with an open mind, I’ll be more than grateful. It’s so important to learn what is happening in the world, and how it affects you and the Earth – learn, and then make a choice based on your new knowledge. 

The Power of Plant-Based Eating

5 reasons you SHOULDN’T go vegan

Best Speech You Will Ever Hear

101 – Reasons to go Vegan

Plant-strong and Healthy Living

 

Read also: Food Choices Documentary

Happiness Inspiration

Work on Yourself

Citatet på billedet siger egentlig det hele. Men jeg vil alligevel gerne uddybe lidt. Der er mange mennesker der har tendens til at gå op i alle mulige andre, og andres liv, og selvfølgelig skal man vise interesse for sine medmennesker og vise omsorg og alt det der, men lad være med at blive smålig og irriteret eller andet over andre mennesker og deres måde at leve deres liv på. Det kommer der absolut intet godt ud af, hverken for dig eller for dem. Det er deres valg hvordan de vil leve deres liv, punktum.

Istedet for, så invester mere af din tid til at arbejde på dig selv. Start et livslangt projekt med dig selv. Lær dig selv at kende, udfordre dig selv, vær sød og rar ved dig selv, lær nye ting, udvid dit livssyn! Begynd at brug mere tid på alle de her ting, og det vil være det bedste du nogensinde har gjort for dig selv. Du skal være sammen med dig selv forevigt, og du skal være i din krop for evigt. Så, arbejd på at blive bedste venner med dig selv, og sørg for at du altid har det fantastisk i dit eget selskab.

Start nogle projekter, det kan være læse nogle selvhjælpsbøger eller nogle bøger der udfordrer dit livssyn – og husk for alt i verden at være åben når du læser nye ting. Eller begynd til en ny hobby, som jeg også har skrevet om i et tidligere indlæg. Overskrid dine grænser, gør ting du normalt ikke gør, eller som du altid har haft lyst til, men ikke rigtigt har turde. Prøv det. Flyt dine grænser. Rejs ud i verdenen. Dette er virkelig noget af det meste givende og lærerige i hele verden hvis du spørger mig. Jeg elsker at rejse, både det at se fantastiske steder i verden, men også at opleve andre kulturer end bare ens egen – det er mildest talt fantastisk at komme ud i noget som ikke er ens vante rammer, og få at se at andre ikke lever og tænker ligesom dig. Du kan lære så meget om dig selv, og om livet – hvis bare du selv er villig til at kaste dig ud i det, og være åben.

skaermbillede-2016-11-17-kl-14-36-32

The quote on the picture actually says it all. But I still want to explain it a bit deeper. A lot of people have a tendency to care too much about others people lifes, and of course you should show interest for other people and show compassion and all that, but don’t get irritated or negative about other people and how they live their lifes. Nothing good will come out of that, neither for you or for them. It is their choice how they choose to live their lifes. 

Instead you should invest your time in working on yourself. Begin a new lifelong project with yourself. Learn to know yourself better, challenge yourself, be sweet and kind to yourself, learn new things, expand your view upon life! Start using more time on all these things, and it will be the best thing you have ever done to yourself. You have to be together with yourself forever, and be in your own body forever. So, work on becoming best friends with yourself, and make sure that you are always in a great company when you are on your own.

Start some new projects, it could be reading some selfhelp books or books that challenges your view upon life – and remember to be open when you read these things. Or begin a new hobby, as I wrote about in another blog post. Challenge your boundaries, do things you do not usually do, or things that you have been wanting to do, but haven’t had the courage to. Try it. Move your boundaries. Travel out in the world. This is one of the most amazing and life-giving things that you can do, if you ask me. I love to travel, both because I get to see amazing places in the world, but also that I get to experience other cultures than just my own – it is simply amazing to get out of your usual place, and get to see that others might not think and live the way you do. You can learn so much about yourself, and about life – if just you are willing to throw yourself out there, and be open.

Inspiration

Keep developing and educating yourself

Skærmbillede 2016-05-18 kl. 13.14.05Noget som jeg synes er rigtig vigtigt, er at blive ved med at uddanne og udvikle sig selv. Det betyder ikke nødvendigvis at du skal sidde og læse store tunge bøger (selvom jeg må indrømme at det er en af mine yndlingsmåder at lære på). Man kan lære nye ting ved at læse artikler på nettet, se dokumentarer, se youtube videoer, starte til en ny sport eller hobby!

Der er så mange områder hvorpå du kan udvikle dig selv, og få ny og større viden som kan få dig til at vokse som menneske. Det er enormt fascinerende at lære nye ting, og at finde ud af at verden måske er helt anderledes end man egentlig lige gik og troede at den var.

Jeg vil ikke sige at der er nogle bestemte områder som man skal uddanne sig selv indenfor, jeg mener mest af alt at det bør være hvad der interesserer dig her og nu, som du skal tage fat i og grave dybere i. Er din interesse lige faldet på hvordan man tager billeder – så nærstuder det at tage billeder. Lær alt om det, øv dig, praktiser det, læs tips og tricks. Det kan kun berige dig og dit liv, at du dykker ned i de ting du finder interessante.

Mine personlige yndlingsområder at blive klogere på (for tiden), er selvudvikling, at udvikle sine kreative evner, hvordan man bedst tager sig sammen og får gjort de ting man gerne vil, sundhed og ernæring og marketing. Derfor (som I kan se på ovenstående billeder) er det de ting jeg prøver at lære mere om og det gør jeg ved at læse bøger og artikler om det, og ved at se dokumentarer og youtube videoer om netop disse emner.

Hvad er jeres største interesser? Og hvordan kan I bedst lide at lære?

Something that I find highly important it to keep developing and educating yourself. It does not necessarily mean that you have to sit down and read heavy books (although I must admit that that is one of my preferred methods of learning). You can learn new things in so many ways – by reading articles on the internet, watch documentaries, watch youtube videos, begin to a new sport or hobby! 

There are so many ways in which you can develop yourself, and gain new and more knowledge which can make you grow as a human being. It is highly fascinating to learn new things and figuring out that the world might be a lot different than you originally thought it was. 

I would not say that there are any specific areas in which you should educate yourself within, I believe that you should dig into what interests you here and now, and then learn more about that. If your interest right now is photography – then study it closer. Learn everything, take pictures, practice, learn tips and tricks. It can only enrich you and your life, if you dig deeper into the things that you find interesting.

My personal favourite areas to educate myself in (at the moment) is self development, learning how to develop your creative sides, how to beat procrastination and get the things done you want to do, health and nutrition and marketing. Therefore (as you can see in the picture) it is these things that I try to learn more about, and I do this by reading books and articles about it, and by watching documentaries and youtube videos about these subjects. 

What are your biggest interests? And what is your preferred way of method to learn?