Browsing Tag

love

Holistic & Spiritual living Inspiration

FORGIVENESS IS THE ONLY WAY TO HEAL

Yesterday I was reading in the book “The Four Agreements“* (which is a must-read!) and the quote “Forgiveness is the only way to heal” came up. I have been thinking about this life lessons myself several times in my own life, and now I got reminded to share it with you guys.

 

In all it’s simplicity it’s about that you will never heal yourself and move on from something if you do not choose to forgive those who you think have hurt or harmed you in any way.

 

Let me show you an example, if you for example have been dating a guy and find out that he has been dating several others at the same time, then you might feel betrayed and hurt. Over time you will move on, but you will never fully heal yourself until you choose to forgive the guy. This doesn’t mean that you in any way have to go up to the guy and say “I forgive you”. You simply just need to forgive him in your own heart. Know that there could have been several reasons for him doing so, and that it really might not have anything to do with you at all. Choose to look at the things you’ve learned along the way instead. Because of this relation you might have learned how to be more open towards other people, you might also have learned that what you want in a potential partner is someone who is loyal towards you. Realise that you would never have learned these things if you hadn’t had that negative experience, and see it as a blessing. I love the Dumbledore quote (you know, from Harry Potter): “Happiness can be found even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the light“.

motivational journal

To take another example, some blame their parents for having given them a certain upbringing. Choose to look at it this way instead – most parents did the best they could with what they had and with the knowledge they had. There’s really no point in holding on to anger or frustration for how you was raised – instead choose to let go, forgive, and choose your own way now.

 

By holding on to anger, or not wanting to forgive someone, you are only holding yourself back and hurting yourself. All those negative feelings are locked inside you. You might think that you are directing them at someone else, but the only person it is truly hurting – is yourself.

 

Choose to forgive and you can thereby heal yourself.

 

*Affiliate link has been used, which means that I get a percentage of the sale if you buy through this link

Happiness Personal

EVERYDAY HAPPINESS

Monday and time to look back at some of the lovely things from the past week – everyday happiness.
I’ve been to school, studying, photographing Copenhagen with one of my best friends, relaxing and taking time for selfcare, studying with one of my other best friends, watched Atlantis with my boyfriend and been to my cousins birthday – lovely week.

How was your past week?

the wave

marmorkirken

This week my friend and I went to a certain part of Copenhagen to take pictures and enjoy the city. It was freezing cold, but still beautiful!

I also took time to just be still, do some selfcare, drink some tea and relax. I really try my best that whenever I start to feel overwhelmed with things to do – instead of doing more, I try to take some time to relax and calm down. And once I’m calm and relaxed again I can usually handle much more and without feeling any kind of stress <3

  chai latte

Saturday I had a lovely study day with one of my best friends – just reading a lot, drinking chai latte, talking and eating lunch <3

green smoothies

Later that Saturday I came home and my boyfriend and I made some green smoothies, cuddled up on the couch with a blanket and watched the ‘Atlantis’ movie – lovely evening!

Happiness Holistic & Spiritual living

TILBAGE TIL DET VIGTIGE

“Julen er hjerternes fest ❤ Hvis dit julehjerte banker for bæredygtighed, bevidst forbrug, klimavenlige hverdagsvaner og inspiration til et grønnere liv, så er Sustain Daily Julestafet til dig. Vi viser dig hver dag i december, hvordan du kan tage dine grønne værdier med ind i juletiden.

Dette er låge nummer 13 i Sustain Daily Julestafet, og i dag skal det handle om at finde tilbage til hvad julen virkelig handler om.

Julen er efterhånden godt over os, og for mange betyder det julestress og jag. Det synes jeg er noget så ærgeligt. For dengang jeg var lille, så var julen den bedste tid – og der var ingen stress, ingen gaver der skulle nå at købes, eller noget med at man skulle nå dit og dat.

Dengang handlede det bare om at nyde den der helt specielle stemning der kun er i julen. Det var magisk, og selvom jeg også var glad for gaverne, så var det mere det med, at det handlede så meget om nærvær som virkelig var det vigtige. Alle de aftener man sad og så julekalender sammen med sin familie, julebag med familien, juleture i Tivoli, og at drikke te og spise gode julekager og snakke.

For det er i virkeligheden dét, som at julen virkelig handler om. Nærvær. At bruge tid sammen med dem man holder af og elsker.

Julen er for mange blevet en årstid der handler om gaverne og det materielle, og at man skal finde den rette gave, huske at få pyntet op, og stresse over at gøre klar til gæsterne kommer juleaften – så man kan hurtigt komme til at glemme hvad det egentlig er det hele handler om. Og det er synd.

Nærvær

Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tænke lidt over, hvad julen egentlig betyder for dig. Prøv at lade være med at stresse over de mindre ting, som alligevel ikke er helt så vigtige. Vend istedet for tilbage til det vigtige – tilbage til hyggen og nærværet.

Brug mere tid med familien og vennerne, og det behøves ikke indebære at du disker op med hjemmelavet konfekt og julesmåkager, hvis det ikke er det du har lyst til. Så køb istedet for nogle, eller smut en tur på café og bare nyd hinandens nærvær og selskab.

Holistic & Spiritual living Inspiration

YOU CAN’T GET EVERYTHING FROM ONE PERSON

Jeg lyttede til Melissa Ambrosini’s podcast med Carrie-Anne Moss i går, og der blev nævnt sætningen “realizing that you can’t get everything from one person”. Dette er noget jeg har tænkt på førhen, og da jeg lige blev mindet om det, tænkte jeg at det bestemt var noget jeg måtte dele herinde – for det er altså en vigtig lektie her i livet.

Hvis man er i et forhold, kan man hurtigt komme til at føle at den anden person skal være ALT for en. Ens bedste ven, ens kæreste osv. Men, som citatet så fint siger “you can’t get everything from one person” (“du kan ikke få alt fra én person”). Din partner vil aldrig blive DIG – ingen mennesker kan nogensinde være hundrede procent dig, og det vil også sige at du vil aldrig kunne finde én person som har alle de samme interesser som dig selv, og tror på det samme som dig. Og det er okay. Du skal ikke gå ud og lede efter personer dig matcher dig 100 % – for hvad sjov er der egentlig også i det? Så lærer du jo aldrig noget nyt hvis du er sammen med en person som er helt nøjagtig ligesom dig selv.

 

Find forskellige mennesker til dine forskellige interesser 

Her har jeg lært, at det er en gave at finde forskellige mennesker indenfor ens forskellige interesser. I starten af min kærestes og mit forhold, kunne jeg godt have tendens til at føle at han skulle være “min bedste ven” og at jeg skulle kunne tale med ham om alt – og det kan jeg også, men jeg har også fundet ud af, at vi bare ikke har alle de samme interesserer. Her åbner der sig så en ny mulighed, for alle vores forskellige interesserer skal vi stadig udnytte – man skal jo ikke holde sig tilbage fra de ting man interesserer sig for. Så i dag har jeg fundet venner der interesserer sig for sundhed, nogle der interesserer sig for spiritualitet og andre der interesserer sig for bæredygtighed eller markedsføring og sociale medier osv.. Det fedeste er at man fuldt ud kan udnytte alle ens interesserer, hvis man bare vælger ikke at begrænse sig. Og når jeg så for eksempel er sammen med en ven som er interesseret i bæredygtighed, men ikke i sundhed kan jeg lære nye facetter og perspektiver på livet, som jeg måske aldrig selv ville have tænkt på. Og det synes jeg er smukt.

Det jeg ville sige med det her indlæg er altså, at man skal lade være med at tro på at én enkelt person skal være alt for en. Lad generelt være med at have forventninger over hvad andre skal være for dig – men lad istedet for hver enkelt person være hvem de er og lær af dem, ligesåvel som de kan lære noget af dig.

Kender du til følelsen? Og har du også fundet forskellige mennesker til dine forskellige interesserer?


English:

I listened to Melissa Ambrosini’s podcast with Carrie-Anne Moss yesterday, and I heard the sentence “realizing that you can’t get everything from one person”. This is something which I have thought about before, and when I then got recommended of this I felt like I had to share it in here – because this is such an important life lesson.

If you are in a relationship it is very easy to feel like the other person has to be EVERYTHING for you. Your best friend, your partner etc. But, as the quote so nicely puts it “you can’t get everything from one person“. Your partner will never be YOU – no one can never be hundred percent you, and this also means that you will never be able to find one single person who has the exact same interests as you, and believes in the same as you. And that is okay. Don’t go out there and try to find someone who matches you 100 % – because what is the fun in that? Then you will never be able to learn something new if you are with a person who are exactly like yourself.

Find different people for your different interests 

I’ve learned that having different people for your different interests is a gift. In the beginning of my boyfriend and mines relationship I had a tendency to feel like he should be my “best friend” and that we should talk about everything – which we can, but I’ve also come to realize that we just don’t have all the same interests. This opens up for a new opportunity, because we should still exploit all our different interests – you should never hold any of your interests back. So today I’ve found friends who are interested in health, some who are interested in spirituality and others who are interested in sustainability or marketing and social medias etc.. It is the best feeling to be able to fully exploit all your different interests, if you just chose not to limit yourself. And then when I am spending time with one of my friends who is interested in sustainability but might not be interested in health, then I learn new perspectives upon life, which I might never ever had thought about myself. And I think that is so beautiful.

What I wanted to say with this blogpost was that you should not think that one person can be everything for you. Drop the expectations for what other people shall be for you – but instead just let that person be who they are and learn from them, just as well as they might learn from you.

Do you know the feeling? And have you also found different people for your different interests?

 

Read also: Watching yourself change

Happiness Inspiration

LEARN TO LOVE YOURSELF

Noget af det vigtigste i livet, hvis du spørger mig, er at lære at elske sig selv. At stoppe med at tænke grimt om en selv, tænke at man gør ting forkert og være sin egen værste kritiker. Det får man altså ikke meget glæde i livet ud af. Og man kan først rigtigt dele kærlighed ud til andre, hvis man lærer først at elske sig selv. ‘You can’t pour from an empty cup’ som man siger det.

I mine yngre år og op igennem teenage årene har jeg været enormt selvkritisk, både mht. at jeg ikke så ud som jeg gerne ville, at jeg ikke var god nok til dit og dat og så meget mere. Jeg kunne bruge så lang tid på at kritisere mig selv inde i mit hoved og køre tingene op til alt muligt som slet ikke var sandt.

Alle er gode nok lige som de er. Og alle fortjener at være glade og lykkelige. Så derfor vil jeg komme med nogle få tips du kan tage til dig, for lige så stille at prøve at elske dig selv endnu mere og forhåbentlig få et bedre liv.

 • Skriv ting ned på et papir som du er stolt af ved dig selv
 • Sæt dig selv nogle mål, bare nogle små nogle og sørg for at hold aftalen med dig selv og fuldfør disse mål
 • Gør gode ting for dig selv. Gør de ting du elsker, i hvert fald en ting hver eneste day, det kunne være noget så simpelt som at drikke en kop te, læse en god bog, eller tage et dejligt bad.
 • Snak og tænk pænt til og om dig selv
 • Tænk positive tanker og prøv at fortælle forskellige mantraer til dig selv, i starten tror du nok ikke på dig selv, men bliv ved og hav et åbent sind
 • Tænk og tal positivt om andre, lad være med at kritisere andre, det får du det ikke bedre af selv

Husk at vær sød ved dig selv, og lær at elske dig selv som du er. Og hvis du ikke kan lide den person du er, så sæt dig ned og tænk over hvordan du gerne vil være og prøv hver dag at gøre nogle handlinger som bringer dig tættere på at blive hvem du gerne vil være.

One of the most important things in life, if you aske me, is to learn to love yourself. To stop thinking ugly things about yourself, and thinking that you do things wrong and be your own worst critique. You won’t get much happiness out of that. And you can first truly share love with others when you learn to love yourself. ‘You can’t pour from an empty cup’ as you say.

Throughout my younger years and up through the teenage years I’ve always been very self-critical, both when it came to how I looked like and that I wasn’t good at this and that. I could spend so much time criticizing myself in my own head and just run things completely of track which wasn’t true at all.

Everybody is good enough just as they are. And everybody deserves to be happy. So therefore I wanted to come with some tips you can use, to slowly start learning how to love yourself more and hopefully get a better life.

 • Write down things on a piece of paper which you are proud of
 • Set some goals, just some small ones and keep the deal you’ve made with yourself, and complete these
 • Do some good things for yourself. Do the things you love, at least one thing every single day, it could be something as simple as drinking a cup of tea, reading a good book, or taking a lovely bath.
 • Talk and think nicely about yourself
 • Think positive thoughts and try telling yourself different affirmations, in the beginning you might not believe yourself, but keep going and have an open mind
 • Think and speak positively about others, stop criticizing others, you won’t feel better about yourself in doing so

Remember to be nice to yourself, and learn to love yourself just as you are. And if you do not like the person you are, then sit down and write how you would like to be like and try to incorporate some daily actions which will bring you closer to becoming the person you want to be.

Read also: Work on Yourself

Happiness Personal

MAKE A LIST OF WHY YOU LOVE SOMEONE

Jeg følger Tony Robbins på Instagram (hvis I ikke allerede kender Tony Robbins, men elsker hvad der har at gøre med coaching og selvudvikling, så tjek ham ud! Der er blandt andet en film om ham på Netflix som hedder ‘I am not your guru’), og forleden lagde han et billede ud hvor der stod:
Give your best friend and/or significant other a list of reasons why you love them“.

Jeg syntes simpelthen at tanken var så fin og smuk, jeg screenshottede straks billedet og i dag fik jeg så sat mig ned og skrevet et lille brev til henholdsvis min mor, far, søster og kæreste, med grunde til at jeg elsker dem. Jeg tænkte at jeg ville dele tanken herinde, ikke brevene – de er for private, og er kun til de enkelte personer. Men syntes at det var så fin en lille ting at gøre, og det kræver ikke det helt vilde, og det kan man give som et julekort – et helt specielt julekort, hvor der er lagt ekstra tanke og følelse i det. Jeg håber at de bliver glade for det, og jeg glæder mig til at se deres ansigtsudtryk når de læser dem.

I’m following Tony Robbins on Instagram (if you do not already know Tony Robbins, but you are interested in coaching and self development, you should definitely check him out! There’s a movie about him on Netflix called ‘I am not your guru’), and the other day he posted a picture saying:
“Give your best friend and/or significant other a list of reasons why you love them”.

And I thought that it was just the sweetest and kindest thing one can do for another, I immediately took a screenshot of the picture, and today I sat down and wrote a little letter for my mom, dad, sister and boyfriend, with reasons for why I love them. I thought I would share the thought in here, not the letters – they are too private, and only meant for the specific persons. But I thought that it was such a nice gesture, and something you can give as a Christmas card – a very special card, where you’ve put some extra thoughts and feelings into it. I hope that they’ll get happy when they receive it, and I cannot wait to see the look on their face as they read it.