Browsing Tag

menstruation

Health

TRACK YOUR PERIOD – MENSTRUATION APPS

As you might know I’ve stopped taking birth control (the pill), because I did not want to disturb my hormonal balance anymore. And, I’m currently reading and learning a lot about women’s cycles and how to balance your hormones, which I’ll write more about later on. But today I wanted to share some Menstruation Apps with you!

Why use a Menstruation app?

You can use a menstruation app, or a period tracker, to figure out when you’re going to get your menstruation. You can also learn where you are in your cycle, and thereby learn when you need to be extra protective when having sex, or you can learn about different things to eat and do during the different phases.

I’m currently testing out 3 different menstruation apps.

Clue

In this app you can plot in the data of when you’re having your menstruation and it will predict when you’re going to get your next period. It also tells you when you’re fertile (and therefore should be extra careful concerning protection, if you don’t want to get pregnant). You can also plot in data for every day; whether or not you’ve bled, if you have felt any pain, how you’re feeling, how many hours you’ve slept, whether or not you’ve had sex, your energy level, your temperature and your discharge. In general a good and simple app which make the tracking very easy.

MC (My Cycles)

My Cycles you can also plot in when you’re having your menstruation and additional information such as; how much you’re bleeding, your mood, your weight, symptoms, whether you’ve had sex and how your cervical mucous is.

MyFLO

MyFLO is the app created by the woman who wrote WomanCode (which I’m currently reading and loving). Here you can plot in your period, see when you’re fertile and see in which phase of your cycle you’re in. You can also add in additional information like the above apps, and what I like the most is that this app follows the guidelines from the WomanCode book and every time you enter the app a little information box pops up telling you in which phase of your cycle you are in, and what would be good to do. Fx taking it slow when you’re having your menstruation, or get creative in other parts of the cycle.

So far my favourite app is the MyFLO app, because I can both track my menstruation, but also get informative knowledge about where I’m at in my cycle.


Have you tried a menstruation app? What do you think about it? And which one have you tried?

 

Health Sustainable & Conscious living Zero waste

SWITCHING TO A MENSTRUAL CUP

Nu til et emne, som nogle nok kan finde en smule grænseoverskridende, men ikke desto mindre er det altså noget som vi kvinder skal forholde os til hver evig eneste måned. Det er selvfølgelig, menstruation.

Jeg kan huske at jeg hørte om menstruationskoppen engang for 1-2 år siden, og var totalt frastødt ved tanken om at skulle bruge en kop til at samle ens menstruation og så skulle smide det ud. Alligevel kunne jeg ikke lade være med at tænke på hvor sindssygt smart det var at man kun skulle købe én kop som man så kunne bruge i mange år, og man derved ikke skulle bruge tonsvis af penge på bind eller tamponer hver måned. Alligevel var den frastødende tanke lidt mere dominerende på daværende tidspunkt og jeg gjorde ikke mere ved det.

Men, da en veninde så begyndte at fortælle om at hun brugte den og flere hun kendte brugte den og var virkelig fan af den, så blev min interesse alligevel vækket. Jeg begyndte at undersøge lidt på det hele, og fandt frem til hvor usunde bind og tamponer er for ens underliv da der er en masse dårlige ting i dem, jeg blev også igen klar over hvor mange penge jeg selv kunne spare hver måned, og ikke mindst hvor meget skrald jeg ville kunne spare miljøet for ved at skifte.

Så, jeg købte en kop! Men ærlig talt, så var det altså ikke en succes historie første gang. Heller ikke anden gang. Men jeg var rimelig opsat på at få det til at virke. Og jeg eksperimenterer stadig lidt, men er allerede blevet virkelig glad for den. Og i “opstartsfasen” kan man bruge bind samtidig, bare så man er sikker på at der ikke sker uheld. Men jeg kan i den grad anbefale det! Jeg har altid følt mig sådan lidt ad og ulækker førhen når jeg havde menstruation og brugte bind, men nu føles det egentlig bare som enhver anden dag, da man slet ikke mærker det på samme måde. Så det er virkelig skønt, plus jeg sparer masser af penge og skåner miljøet for en hel del skrald!

Men hvordan gør man så?
Det er meget simpelt. Du folder koppen sammen, og sætter den op. Og så tager du den ud om morgnen og om aftenen og tømmer den ud i toilettet, og skyller den lige inden du sætter den i igen. Når menstruationen er færdig skoller du den bare i noget kogt vand, tørrer den af og ligger den i den lille pose den kom i da du købte den.

Selv bruger jeg en OrganiCup, men ved at der er tonsvis af andre versioner derude også MoonCup, DivaCup osv.

Du kan læse meget mere om fordelene ved menstruationskoppen lige her!

Now to a topic which can be a bit too much for some people, nonetheless it is something which we women have to deal with every single month. And that is of course, menstruation.

I can remember when I first heard about the menstrual cup for 1-2 years ago, and was totally disgusted by the thought of collecting your menstruation into a cup and throwing it out. However, I could not help but thinking about how cool it was that you only had to buy 1 cup which can last you for years, and thereby you could save so much money on not having to buy pads or tampons every month. Yet, the disgusting thought seemed to dominate more in my head at the time and I did nothing about it.

But when a friend started telling about how she used it and several of her friends used it and were huge fans of it, it woke my interest. I started researching a bit about it, and found out how unhealthy pads and tampons are for our lower body since they are filled with a lot of bad stuff, and I also got more aware of how much money I could save every month, and not least how much trash I could spare the planet from by switching to a menstrual cup.

So I bought a cup! But to be honest, it was no success story the first time. Neither the second. But I was really hooked on getting it to work. And I’m still experimenting a but, but I’m already really happy about it. And in the “beginning phase” you can still use pads just to be sure you’re not leaking or anything. But I can definitely recommend it! I’ve always felt kind of gross whenever I had my menstruation beforehand and used pads, but now it just feels like every other day, since you don’t feel it the same way. So that is really wonderful, plus I save a lot of money and spare the environment for a lot of trash!

But how do you do it?
It’s very simple. You fold the cup together and put it up. And then you take it out in the morning and in the evening and empty it out in the toilet, rinse it with water and put it up again. When the menstruation is done you just put the cup in a bowl and pour some boiling water over, dry it and put it back in the little bag it came in when you bought it.

I use an OrganiCup, but there are lots of other versions out there fx MoonCup, DivaCup etc.

You can read much more about the benefits of using a menstrual cup right here!