Browsing Tag

money

Health

HEALTHY HABIT – MONITOR YOUR SPENDINGS

Så er det blevet en ny uge igen igen, og det betyder tid til en ny healthy habit! Men først, opsummering af sidste uges healthy habit, som var at meditere 10 minutter hver dag i den pågældende uge. Det er såmænd gået meget fint, udfordringen var ikke så svær og krævende, og er bestemt noget jeg vil prøve at holde fast i. Dog blev jeg syg i sidste uge, og har ligget med hoste og snot det meste af ugen, så det der med at meditere og trække vejret dybt fungerede ikke helt så godt, som hvis jeg havde været rask. Jeg prøvede dog at vedligeholde vanen alligevel, men jeg havde nok haft mere gavn og glæde af den, hvis jeg havde været rask. Fulgte nogen af jer derude med i vanen, og hvordan gik det for jer?

Men nu til denne uges healthy habit!

Den vane jeg gerne vil etablere i denne uge er; at skrive ned og holde styr på hvad jeg bruger mine penge på!

Generelt er jeg meget god til at holde styr på min økonomi. Og betaler altid mine regninger osv. til tiden og sparer også op. Dog, har jeg nogen gange været lidt i chok i nogle måneder over hvor mange penge jeg har brugt på ting hist og her. Min tanke er, at hvis jeg noterer hver gang jeg køber noget, så bliver jeg også mere bevidst og tænker mere over mine køb, som måske kan hjælpe min økonomi til at blive endnu bedre. Hvilket jeg mener er sundt. Jeg tror på at vi kan få langt mere ro i sjælen, og have det godt, hvis vi har en god økonomi og ved at vi kan betale vores regninger, uventede regninger og har opsparing til ting vi virkelig vil.

Min tanke er altså, at jeg i denne uge vil notere alt ned hvad jeg bruger penge på (dog ikke mad indkøb, da min kæreste og jeg har et fast rådighedsbeløb til dette, som vi ikke overskrider). Men jeg vil notere alt ned hvad jeg bruger penge på, såsom ting, tøj, café køb osv.

Har du styr på hvad du bruger dine penge på til daglig? Eller kan du ikke forstå hvor de forsvinder hen? Så tag endelig del i denne uges udfordring!

So it’s time for a new week once again, and that means time for a new healthy habit! But first, a little sum up from last weeks healthy habit, which was to meditate each day for 10 minutes. It went well, the habit wasn’t hard or difficult to execute, and is definitely something I’ll try to keep doing. However, I got sick last week, coughing etc., so meditating and breathing deeply did not function as well, as if I had not been sick. Although, I did try to keep the habit, but I think I would have had more joy out of it, if I had been well. Did any of you guys follow the habit, and how did it go for you?

But now time for this weeks healthy habit!

The habit I want to establish this week is; to write down and monitor what I’m spending my money on!

In general I would say that I’m really good at keeping track of my economy. I pay my bills at the right time and saves up money. However, I have had sometimes where I’ve been in a bit of a shock of how much money I’ve spend on something here and there. My thought is to write down every time I spend money on something, so that I can become more aware and think more about what I’m spending my money on, and this might help might economy to get even better. Which I believe is healthy. I believe that we can relax much more and feel good, if we have a good economy and can pay our regular bills, unexpected bills and have a saving account for the things we really want to do.

So my thought is that this week I’ll write down everything that I’m spending my money on (just not grocery shopping, since my boyfriend and I have a stable amount of money which we spend on this, and don’t spend more than that). But I’ll write down everything I spend my money on such as, for example, things, clothes, café visits etc.

Are you aware of what you spend your money on? Or do they somehow just disappear? Please join this weeks healthy habit, and leave a comment if you do!

 

 

Inspiration

How to save money

Skærmbillede 2016-04-18 kl. 15.55.39Jeg synes at jeg har været ret god de sidste mange år til altid at spare op, måske det også skyldes opdragelse af min far som går meget op i at have styr på sin økonomi – hvilket jeg jo kun kan takke ham for i dag. Jeg kan godt lide at spare op, da jeg så kan bruge flere penge på de ting jeg virkelig elsker – og for mig, er det at rejse. Jeg vil tusinde gange hellere bruge penge på en ferie, end på tonsvis af tøj og byture. Der er man jo hver især forskellige, men jeg synes at man skal gøre op med sig selv, hvad man bliver mest glad af, og så bruge sine penge på netop det.

I think I have been very good at saving my money for the last couple of years, maybe because of how my dad has raised me to always have a good economy – which I am truly grateful for today. I like saving up, because that means that I can spend more money on the things that I truly love – and for me that is traveling. I would much rather spend money on a vacation, than on lots of clothes and party trips. But, we are all different, and I think you should decide with yourself what makes you the most happy, and then spend your money on exactly that.

Tips til at spare penge:
Hav et mål: gør op med dig selv, hvad du vil bruge dine penge på. Skriv det ned, hvis du for eksempel gerne vil spare penge op til at du kan komme ud på en større rejse – så skriv ned at du gerne vil ud på denne rejse, og hver gang du så skal til at foretage dig et impuls køb, så tænk på dit større mål, og hvad du ville blive mest glad for. Oftest hjælper det mig til at droppe at købe et stykke tøj eller andet, hvis jeg tænker på at hvis jeg istedet for sparer pengene op, så kan jeg hurtigere komme ud og rejse igen.

Brug kun penge på det nødvendige: man kan hurtigt komme til at købe en bluse, selvom man har 10 andre, eller at købe noget hurtigt frokost på farten, selvom man har mad hjemme i køleskabet. Selvfølgelig er det okay at bruge penge på andre ting end det højst nødvendige engang imellem, men nogle gange kan det hurtigt tage overhånd og så må man lige stoppe sig selv mens man er igang med det, og spørge sig selv om det virkelig er noget man har behov for.

Lær at sige nej til andre: noget af det jeg kan have sværest ved, kan være at sige nej til andre. Det kan være dine veninder der spørger om du vil med ud og rejse, eller bare med på en masse café ture – og det er jo også virkelig hyggeligt, og bestemt noget man skal tage tid til også. Men hvis du har et mål om, for eksempel som jeg har lige nu om at komme til New York, så nytter det ikke noget at jeg siger ja til en lille sommerferie tur med mine veninder, for så ryger der jo også lige en tusinde kroner på det, og New York ville dermed ryge længere væk. Så det er okay at sige nej tak engang imellem. Hvis nu det var en café tur dine veninder spurgte om du ville med på, så kunne du også foreslå at i istedet for splittede regningen og lavede mad sammen hjemme hos en af jer.

Tips for saving money:
Have a goal: decide with yourself what you want to spend your money on. Write it down, if you for example wants to go on a bigger vacation, then write down that you want to go to this specific destination and overtime you are about to impulse shopping, think about your bigger goal, and what would make you the most happy. It helps me to stop, for example online shopping, when I think about the travel I could go on instead, if I saved up those money.

Spend only on essentials: it is easy to go buy a shirt because it looks pretty even if you have 10 others, or to buy some quick lunch on the go even though you have food in the fridge. Of course it is okay to buy some impulse stuff once in a while, but some times it can get out of control, and you need to stop and ask yourself if you really need it. 

Learn to say no to others: some of the hardest thing to do for me, is to say no to others. It could be your friends asking if you want to go travel or go to a café – which is amazing and definitely something you should make time for as well. But if you have a goal, for example like I have right now about going to New York, then it does not work if my friends asks me if I want to go on a summer vacation with them, which would cost a lot of money as well, and then New York would just be further away. So it is okay to say no sometimes. And if your friends want to go to a café, then suggest instead if you could buy food and make dinner at home and just split the bill.

I hope you could use some of these tips and please let me know if you have any good saving tips!