Browsing Tag

self development

Happiness Inspiration

WRITE A LETTER OF GRATITUDE

Gratitude. I have written so much about this topic before, but it truly is wonderful to show and feel gratitude, for both the bigger and the smaller things in life. One of the best practices I have come across is to write a letter of gratitude.

 

When I first discovered ‘the power’ of gratitude, one of the exercises that had the biggest impressions on me and my life, was to write gratitude letters to people who have had an impact on my life. It could both be positive and negative impacts, the important thing was just to write letters to people who had taught me something important about life, and who had had an impact on my life and made me who I am.

In the beginning I wrote these letters for myself, so the people I wrote to never received these words of gratitude, but just the feeling of expressing my gratitude towards these different people had a huge impact on my life. Whether it was for being grateful for what certain people had taught me, or if it was to forgive someone for something they had done which had affected me.

I wrote letters (in my diary), to all kinds of people. To my old Danish teacher in elementary school for cheering on me to “never stop writing“, to my dancing teachers who I looked so much up to when I was younger, to people in high school who was just awesome, to my family members (mom, dad, sis etc.), to my mom’s cousins’ who treated me with so much love like I was their own daughter, to people who disappointed me or just showed me how I did personally not want to be like, to my boyfriend whom showed me true love and happiness, to all the amazing authors who have inspired me with their stories – and so many other people.

 

“We met for a reason, either you’re a blessing or a lesson” – Frank Ocean

 

Later on I started to share more of these letters with the people I really loved. I love expressing gratitude and love in the form a personal letter, whether that be to my mom, sister, dad, boyfriend or my friends. The best thing is to see their responses, and see people get touched by my gratitude for them – there is really no better feeling in this world. I can highly recommend to share those words that you might have inside your head, with people that mean something to you. Just think about how happy and grateful you get, when someone says or writes something kind to you.

 

Try this Gratitude Practice Yourself

  • Write a letter of gratitude to 10 people who have had an impact on your life.
    Remember, you don’t have to show these letters to anyone else than yourself – but if you feel like it, I can definitely recommend sharing the letters with those you love.

 

Read also: Write Down What You are Grateful for 

 

Health Holistic & Spiritual living Holistic beauty & skincare

MY FAVOURITE PODCASTS ABOUT HEALTH AND SPIRITUALITY

Det er noget tid siden jeg har delt mine yndlings podcast, og dengang var det mere rent generelt. Nu har jeg fundet nogle nye favoritter, og da jeg for tiden er all-in-for sundhed, holisme og spiritualitet, så tænkte jeg at det kunne være interessant at dele mine yndlings podcast indenfor denne genre med jer. Og så passer det jo perfekt hertil weekenden! Selv skal jeg på arbejde hele weekenden, men det kan være at du har helt fri og kunne bruge et godt og inspirerende podcast til en god gå tur ude i naturen.

 

The Melissa Ambrosini Show

Denne her er efterhånden en gammel favorit, for jeg har efterhånden hørt med længe, og har også anbefalet podcastet flere gange herinde på bloggen. Men, hvis du ikke kender til det, så interviewer Melissa Ambrosini alverdens spændende mennesker og man får en masse ny og spændende viden. Især er der fokus på sundhed, men der kommer også emner som parforhold, selvudvikling og meget mere.

 

Awaken Radio

Denne her er en ny favorit. Podcastet er lavet af Connie Chapman (som forresten har den fineste Instagram profil!). Connie’s stemme er så dejligt beroligende, og dette podcast har også fokus på sundhed, men det har også et meget spirituelt fokus – hvilket jeg er elle vild med disse dage.

 

Everyday Ayurveda and Yoga at Hale Pule

Jeg er begyndt at være meget fascineret af Ayurveda (læs lidt mere om det her), og i dette podcast finder man information og hverdagstips til hvordan man kan implementere ayurvedaen i sin egen hverdag. Podcastet er lavet af Myra Lewin som er ayurvedisk udøver og er stifteren af Hale Pule som er et ayurveda og yoga skole.

 

The Spa Dr

The Spa Dr er også kendt som Dr. Trevor Cates, besvarer på spørgsmål omkring sundheds myter, interviewer spændende mennesker indenfor sundhedsfeltet og kommer med en masse tips og tricks til hvordan man kan passe bedst muligt på sin krop rent sundhedsmæssigt.


Hvis i har nogle gode podcasts indenfor samme genre, så må i endelig dele dem med mig, for jeg elsker at opdage nye gode podcasts!

English:

It’s been a while since I last shared my favourite podcasts, and at that time it was more podcasts in general. Now I’ve found some new favourites, and since I’m at the moment all about health, holistic and spiritual living, I thought it would be interesting to share some of my favourite podcasts within this genre with you. And it’s perfect here for the weekend! I have to work all weekend, but you might have a free weekend and could use a good and inspirational podcast to listen to while going for a walk outside in nature. 

 

The Melissa Ambrosini Show

This is an old favourite, which I’ve already shared several times on the blog. But, if you do not know about it, Melissa Ambrosini interviews a lot of different people and you get so much new knowledge. There is especially focus on health, but it also touches upon subjects such as relationships, self development and much more.

 

Awaken Radio

This is a new favourite of mine. The podcast is made by Connie Chapman (which btw has the most lovely Instagram account!). Connie’s voice is so soothing and calm, and this podcast has focus on health, but also a lot of spirituality – which I’m loving these days.

 

Everyday Ayurveda and Yoga at Hale Pule

I’ve become very fascinated with ayurveda (read more about it here), and in this podcast you get information and everyday tips and tricks on how to implement the ayurvedic lifestyle into your everyday life. The podcast is made by Myra Lewin which is an ayurvedic practitioner and the founder of Hale Pule which is an ayurveda and yoga school.

 

The Spa Dr

The Spa Dr is also known as Dr. Trevor Cates, and she answers questions about health myths, interviews exciting people within the health field and comes with a lot of tips and tricks on how to take care of your body and yourself in the best way. 

If you have any good podcasts within the same kind of genre, please share them with me, because I love discovering new amazing podcasts!

 

Read also: Improve your life by simplifying it

Inspiration

How to Stay Productive

Jeg elsker at vide hvad jeg skal lave i løbet af en dag, en uge, en måned osv. For når jeg ved dette, så hjælper dette mig med at gøre de ting jeg skal og jeg føler at jeg bruger min tid fornuftigt og at jeg arbejder mig hen imod mine mål og drømme.

Og jeg har nogle tips til hvordan du kan blive mere produktiv.

1) Først skal du finde ud af hvad du gerne vil opnå og opleve i år. Skriv alle de ting ned som du gerne vil se, opnå, opleve. Jeg har en liste med ting jeg gerne vil opnå og opleve for hvert år. (altså, et år af gangen, men jeg gemmer mine gamle lister, så jeg kan se tilbage på de ting jeg har opnået og oplevet gennem årene).

2) Skriv ned hvad du skal gøre, hvad du gerne vil og hvad du bliver nødt til at gøre for hver eneste måned.

3) Planlæg de forskellige uger, og vær realistisk. Nogle mennesker skriver 1000 ting ned som de gerne vil klare på en dag, og de ender som regel med at føle sig skuffede over at de ikke nåede det. Tro mig, det har jeg gjort masser af gange. Planlæg ikke mere end 2-3 store ting per dag, og så kan du altid tilføje mindre opgaver til den liste.
For at holde styr på hvad jeg skal gøre i løbet af en uge, og en dag, bruger jeg mine Productivity Planner, og den er jeg virkelig glad for. På grund af den føler jeg mig meget mere produktiv, og jeg kan holde styr på hvad jeg opnår over dage, uger og måneder.

4) Klar den vigtigste opgave du skal gøre, eller den opgave som du bliver ved med at rykke længere og længere ned på din to-do liste, som den første ting i løbet af dagen. Jeg vil meget hellere klare de ting jeg skal som det første i løbet af dagen, og så kunne slappe ordentlig af senere, og være glad og tilfreds med det jeg har lavet. Sluk din telefon, fokuser på en opgave af gangen og bare få det gjort. Normalt er de opgaver vi skal igang med slet ikke så slemme, som de virker i vores hoveder når vi først starter på dem.

Jeg håber at du kan bruge nogle af disse tips, eller måske har du nogle andre gode tips. Så må du endelig dele dem med mig, for jeg elsker at lære nyt ting!

I like to know what I am going to do for the day, the week, the month etc. Because this just gets me started and it simply just makes me feel good knowing that  am spending my time as good as I possible can, and that I am working towards achieving my goals. 

And I do have some tips on how to make sure that you stay productive.

1) First of all, you need to plan what you want to do and what you want to accomplish for the entire year. Write all the things down which you want to do or achieve in this year. I have a list of things that I want to accomplish for each year. (well, one year at a time, but I save my old lists, so that I am able to see what I have accomplished throughout the years).

2) Write down what you are going to do, what you want to do and what you have to do for the specific months.

3) Plan out your week, and try to be realistic. Some people write 1,000 of things which they want to accomplish or get done in one day, and usually they just end up feeling dissatisfied when they do not get all the things done. Trust me, I have been there. Plan to do no more than 2-3 big things each day, and then you can also add some smaller tasks to your list. 
To keep track on what I have to do each week and each day, I use my Productivity Planner, which I am truly grateful for. 
Because of this I feel so much more productive, and I can see what I accomplish over days, weeks, months. 

4) Do the most important thing you have to do, or the thing that you keep pushing down on your to do list, as the first thing in the day. I will much rather do all the things I have to do as early as possible in the day, so that I can relax later and feel really good about myself. Turn off your phone, focus on one task at a time and just get it done. Usually things are not as hard as they seems to be in our head when we first get started.

I hope that you can use some of these tips, or maybe you have some other tips. Then please share them below, I would love to learn some new things!