Browsing Tag

selfdevelopment

Inspiration Personal

INTROVERT OR EXTROVERT?

You might have heard the expressions ‘introvert’ and ‘extrovert’, and you might already know which one you are, or if you are a mix of both, or perhaps you have never heard these terms in your life before.

Today I wanted to write a little bit about introverts and extroverts, and identifying what you are and what those close to you are and learning to accept and respect people as they are.

Basically introverts are people who enjoy being alone, having their alone time and get more physically and mentally exhausted when they spend too much time with other people.

Extroverts, are the opposite. They love spending time with other people and get more energy out of this.

And then there are those in the middle, which is a little bit of both. They both enjoy time alone, but they sure also love spending time with other people.

I’m for sure a bit of both, but leaning more towards the introverted side. I love spending time alone. I love reading, writing, watching a good movie or documentary, going for a walk. I truly enjoy my own company and have no problem spending hours alone. But I also love, in smaller doses, to spend time with other people. What I enjoy most is spending time with a few close people for a couple of hours. Whenever I spend an entire day with lots of people I get so drained and tired both mentally and physically.

But enough about me. I wanted to talk about the importance of knowing yourself, and knowing your closed ones. Fx if you are an introvert and don’t really are aware of it, and you spend a lot of time with other people then you might start to feel sick, get annoyed or frustrated with others. When this start to happen you might start to get more irritated and say things you don’t mean or appear angry with others, which of course can lead to lots of conflicts. But, if you know yourself well enough then you can learn to say to yourself that “I’ve had enough, I need time for myself”.

If your friends and families know you, and know how your personality is and what you can and cannot handle, and they love you – then they will respect this. They will know that it’s nothing personal and it’s not you being angry or frustrated with them as persons, but it’s just you who cannot handle anymore because of how you are as a person.

I find it so important to know myself and my boundaries, just like I like to know my friends, families and boyfriend’s. I also find it important to simply just let my closed ones know how I’m feeling and what I can handle. If you are spending time together and you start to feel like you need to go home and sleep, or you simply want to be alone, just tell them. Let them know where you are at. Most people will understand, it’s more the unknowing part of what is happening inside a person that can be frustrating, but if you simply say “I’m really tired, so I think I’m gonna go home now”, chances are that everyone can understand.

If you are interested in learning more about yourself as a person, then I can recommend this test, I found it truly spot on. According to this test I am an “Advocate” (INFJ) – and I found that everything that was written fit me so well. And if your friends and families are into it as well, then make them take the test as well and read each others results. It’s so fun to get to know your closed ones more personally, and learn to understand them much more.

 

I hope this wasn’t too rambling, and it made sense in a way. Do you know what you are? An extrovert or an introvert? And have you tried taking the personality test? Which one were you?

Personal

WATCHING YOURSELF CHANGE

Forleden faldt jeg over dette billede af mig, som min søde kæreste delte på sin Instagram for 100 år siden, og jeg er bare et HELT andet menneske i dag end jeg var på det billede, både udvendig og indvendig.

Dette fik mig til at tænke på hvordan jeg har udviklet mig og ændret holdninger, meninger og værdier igennem livet. Jeg synes det er smukt at se ens egen udvikling, og ikke mindst utroligt sjovt.

For bare få år siden afblegede jeg mit hår flere gange om året hos frisøren, jeg var på A-vitamin kuren for at gøre noget ved bumserne, jeg drak og festede ofte, jeg brugte en serum for at få længere øjenvipper og mine livsværdier var bare helt anderledes end de er i dag.

Men det er ikke kun de fysiske forskelle der har ændret sig, det er også de indre.

I dag vil jeg gerne leve så naturligt som overhovedet muligt, fordi at jeg nu synes at naturlig skønhed er det smukkeste – og fordi at jeg mere tror på at skønhed kommer indefra, både i form af hvad vi spiser, men også i form af hvordan vi er som person, og om vi behandler andre mennesker ordentligt.

Kan du genkende dette ved dig selv? Vi ændrer os jo allesammen som mennesker, og det gør vi igennem hele livet – og det er smukt. Hvordan har du selv forandret dig igennem livet?

English

The other day I came across this picture of me, which my sweet boyfriend shared on Instagram ages ago, and I am SUCH a different person today, both when it comes to the outside and the inside.

That made me think of how we develop and change opinions, thoughts and values all throughout life. I think it is so beautiful to watch your own self development, and also very fun.

Just a few years ago I bleached my hair several times a year at the hairdresser, I took the A-vitamin pill to get rid of my pimples, I drank and went to a lot of parties, I used a serum to get longer eyelashes and my values in life have changed completely.

But it is not just the physical differences which have changed, but also those inside.

Today I want to live as naturally as possible, because today I think that natural beauty is the prettiest – and because I believe that beauty comes from the inside, both in terms of what we eat and put into our bodies, but also how we are as a person, and in how we treat others. 

Can you recognize yourself? We all change as humans, and we do that throughout all of our lives – and that is beautiful. How have you changed through your life?

Read also: Learn to love yourself

Happiness Inspiration

LEARN TO LOVE YOURSELF

Noget af det vigtigste i livet, hvis du spørger mig, er at lære at elske sig selv. At stoppe med at tænke grimt om en selv, tænke at man gør ting forkert og være sin egen værste kritiker. Det får man altså ikke meget glæde i livet ud af. Og man kan først rigtigt dele kærlighed ud til andre, hvis man lærer først at elske sig selv. ‘You can’t pour from an empty cup’ som man siger det.

I mine yngre år og op igennem teenage årene har jeg været enormt selvkritisk, både mht. at jeg ikke så ud som jeg gerne ville, at jeg ikke var god nok til dit og dat og så meget mere. Jeg kunne bruge så lang tid på at kritisere mig selv inde i mit hoved og køre tingene op til alt muligt som slet ikke var sandt.

Alle er gode nok lige som de er. Og alle fortjener at være glade og lykkelige. Så derfor vil jeg komme med nogle få tips du kan tage til dig, for lige så stille at prøve at elske dig selv endnu mere og forhåbentlig få et bedre liv.

 • Skriv ting ned på et papir som du er stolt af ved dig selv
 • Sæt dig selv nogle mål, bare nogle små nogle og sørg for at hold aftalen med dig selv og fuldfør disse mål
 • Gør gode ting for dig selv. Gør de ting du elsker, i hvert fald en ting hver eneste day, det kunne være noget så simpelt som at drikke en kop te, læse en god bog, eller tage et dejligt bad.
 • Snak og tænk pænt til og om dig selv
 • Tænk positive tanker og prøv at fortælle forskellige mantraer til dig selv, i starten tror du nok ikke på dig selv, men bliv ved og hav et åbent sind
 • Tænk og tal positivt om andre, lad være med at kritisere andre, det får du det ikke bedre af selv

Husk at vær sød ved dig selv, og lær at elske dig selv som du er. Og hvis du ikke kan lide den person du er, så sæt dig ned og tænk over hvordan du gerne vil være og prøv hver dag at gøre nogle handlinger som bringer dig tættere på at blive hvem du gerne vil være.

One of the most important things in life, if you aske me, is to learn to love yourself. To stop thinking ugly things about yourself, and thinking that you do things wrong and be your own worst critique. You won’t get much happiness out of that. And you can first truly share love with others when you learn to love yourself. ‘You can’t pour from an empty cup’ as you say.

Throughout my younger years and up through the teenage years I’ve always been very self-critical, both when it came to how I looked like and that I wasn’t good at this and that. I could spend so much time criticizing myself in my own head and just run things completely of track which wasn’t true at all.

Everybody is good enough just as they are. And everybody deserves to be happy. So therefore I wanted to come with some tips you can use, to slowly start learning how to love yourself more and hopefully get a better life.

 • Write down things on a piece of paper which you are proud of
 • Set some goals, just some small ones and keep the deal you’ve made with yourself, and complete these
 • Do some good things for yourself. Do the things you love, at least one thing every single day, it could be something as simple as drinking a cup of tea, reading a good book, or taking a lovely bath.
 • Talk and think nicely about yourself
 • Think positive thoughts and try telling yourself different affirmations, in the beginning you might not believe yourself, but keep going and have an open mind
 • Think and speak positively about others, stop criticizing others, you won’t feel better about yourself in doing so

Remember to be nice to yourself, and learn to love yourself just as you are. And if you do not like the person you are, then sit down and write how you would like to be like and try to incorporate some daily actions which will bring you closer to becoming the person you want to be.

Read also: Work on Yourself

Inspiration

3 GOOD PODCASTS

Er der noget jeg er blevet lidt fan af, så er det at høre nogle gode, interessante og lærerige podcasts. Man slapper af på en anden måde når man sætter sig til at høre et podcast, end når man ser tv eller videoer. Man kan lave sig en god kop te og bare sætte sig i sofaen og lytte til det, eller man kan tage høretelefonerne i ørene og begive sig ud på en tur i den friske luft.

Her er mine bud på 3 gode podcasts, som jeg syntes var værd at dele med jer.

1. Martiny Podcast – Emma Martiny 
Emma Martiny har jeg nævnt herinde førhen, og jeg har også lavet et lille interview med hende som I kan læse her. Men, Emma er simpelthen en af de mest inspirerende kvinder jeg kender, og hun gør sig nogle fantastiske tanker om alle mulige forskellige ting. Så det er en ren fornøjelse at få lov at lytte med i hendes tanker via hendes podcast. Første sæson af hendes podcast handlede meget om business, blogging og seje kvinder – det var super fedt! Nu er Emma lige kommet ud med første episode af 2. sæson af hendes podcast, som kommer til at omhandle det at leve et mere holistisk liv, og endnu mere af hendes tanker. Jeg kan kun sige at jeg glæder mig til at lytte med.

2. The Life Coach School – Brooke Castillo 
The Life Coach School podcast er levet af kvinden Brooke Castillo, som er forfatter og livsstils coach. Den kvinde er så inspirerende, og hun har lavet over hundrede episoder af sit podcast. Hun laver både podcast hvor hun interviewer andre inspirerende mennesker, og episoder hvor hun bare snakker og deler ud af sin viden, som hun har tilegnet sig. Der er så meget brugbart og lærerigt information at få via hendes podcast. Fokus ligger på livsstil og selvudvikling, som nok er nogle af mine absolutte yndlings emner at læse, lytte og lære om.

3. The School of Greatness – Lewis Howes 
The School of Greatness podcast er lavet af manden Lewis Howes. Han er tidligere professionel fodbold spiller, verdens atlet, og bare en super sej mand, som inspirere en til at blive ved med at udvikle sig, og blive bedre og bedre. Hans podcast er blevet ranket som værende i toppen af Self-Development podcast på iTunes. Lewis Howes interviewer også en masse inspirerende mennesker, og deler ud af sin egen viden omkring selvudvikling og meget andet.

Så er der vidst ikke så meget mere at sige, end på med hørebøfferne og lad noget inspiration og motivation flyde ind i jeres ører! Rigtig god dag!

If there is something I’ve become a fan of, it is to listen to some good and interesting podcasts. You relax in another way while listening to a podcast, than you do when watching tv or videos. You can make yourself a good cup of tea, sit in the couch and just listen to it, or you can pluck in your earphones and go outside in the fresh air and listen to it.

Here are my suggestions for 3 good podcasts, which I thought was worth sharing with you guys.

1. Martiny Podcast with Emma Martiny 
This podcast is made by an inspirering Danish woman named Emma Martiny. The podcast is in Danish, so no further need for explanation here.

2. The Life Coach School with Brooke Castillo
The Life Coach School podcast is made by the woman Brooke Castillo, which is an Author and lifestyle coach. That woman is so inspirering, and she has made over a hundred episodes of her podcast. Her podcast contains episodes where she talks with other inspirering people, and episodes where it is just her speaking and sharing her knowledge and wisdom. There is so much useful and clever information to gain from her podcast. Her main focus is within lifestyle and self development, which is probably two of my favourite topics to read, listen and learn about.

3. The School of Greatness with Lewis Howes
The School of Greatness podcast is made by the man Lewis Howes. He is a former professional football player, a world record athlete, and just a very cool man, which inspires one to development yourself and just become better and better. His podcast has been top-ranked within the Self-Development podcast category on iTunes. Lewis Howes both interviews inspirering people, and shares his knowledge about self development and much more.

Then there ain’t much else to say than pluck in your earphones and let the inspiration and motivation flow directly into your ears! Have a great day!

Happiness Inspiration

Work on Yourself

Citatet på billedet siger egentlig det hele. Men jeg vil alligevel gerne uddybe lidt. Der er mange mennesker der har tendens til at gå op i alle mulige andre, og andres liv, og selvfølgelig skal man vise interesse for sine medmennesker og vise omsorg og alt det der, men lad være med at blive smålig og irriteret eller andet over andre mennesker og deres måde at leve deres liv på. Det kommer der absolut intet godt ud af, hverken for dig eller for dem. Det er deres valg hvordan de vil leve deres liv, punktum.

Istedet for, så invester mere af din tid til at arbejde på dig selv. Start et livslangt projekt med dig selv. Lær dig selv at kende, udfordre dig selv, vær sød og rar ved dig selv, lær nye ting, udvid dit livssyn! Begynd at brug mere tid på alle de her ting, og det vil være det bedste du nogensinde har gjort for dig selv. Du skal være sammen med dig selv forevigt, og du skal være i din krop for evigt. Så, arbejd på at blive bedste venner med dig selv, og sørg for at du altid har det fantastisk i dit eget selskab.

Start nogle projekter, det kan være læse nogle selvhjælpsbøger eller nogle bøger der udfordrer dit livssyn – og husk for alt i verden at være åben når du læser nye ting. Eller begynd til en ny hobby, som jeg også har skrevet om i et tidligere indlæg. Overskrid dine grænser, gør ting du normalt ikke gør, eller som du altid har haft lyst til, men ikke rigtigt har turde. Prøv det. Flyt dine grænser. Rejs ud i verdenen. Dette er virkelig noget af det meste givende og lærerige i hele verden hvis du spørger mig. Jeg elsker at rejse, både det at se fantastiske steder i verden, men også at opleve andre kulturer end bare ens egen – det er mildest talt fantastisk at komme ud i noget som ikke er ens vante rammer, og få at se at andre ikke lever og tænker ligesom dig. Du kan lære så meget om dig selv, og om livet – hvis bare du selv er villig til at kaste dig ud i det, og være åben.

skaermbillede-2016-11-17-kl-14-36-32

The quote on the picture actually says it all. But I still want to explain it a bit deeper. A lot of people have a tendency to care too much about others people lifes, and of course you should show interest for other people and show compassion and all that, but don’t get irritated or negative about other people and how they live their lifes. Nothing good will come out of that, neither for you or for them. It is their choice how they choose to live their lifes. 

Instead you should invest your time in working on yourself. Begin a new lifelong project with yourself. Learn to know yourself better, challenge yourself, be sweet and kind to yourself, learn new things, expand your view upon life! Start using more time on all these things, and it will be the best thing you have ever done to yourself. You have to be together with yourself forever, and be in your own body forever. So, work on becoming best friends with yourself, and make sure that you are always in a great company when you are on your own.

Start some new projects, it could be reading some selfhelp books or books that challenges your view upon life – and remember to be open when you read these things. Or begin a new hobby, as I wrote about in another blog post. Challenge your boundaries, do things you do not usually do, or things that you have been wanting to do, but haven’t had the courage to. Try it. Move your boundaries. Travel out in the world. This is one of the most amazing and life-giving things that you can do, if you ask me. I love to travel, both because I get to see amazing places in the world, but also that I get to experience other cultures than just my own – it is simply amazing to get out of your usual place, and get to see that others might not think and live the way you do. You can learn so much about yourself, and about life – if just you are willing to throw yourself out there, and be open.

Inspiration

It’s Not about You

Kender du følelsen når du ikke får jobbet til en jobsamtale? Eller når nogle aflyser en aftale, og du føler at det er dig den er gal med? Tro mig, du er ikke alene.

Hvis der er noget jeg syntes der har været hårdt førhen, har det været følelsen af, at folk ikke kunne lide mig, eller at jeg ikke var god nok. Men, det er jeg efterhånden kommet godt over, for jeg har lært (ved at høre fra andre, og have læst en masse om emnet), at det højst sandsynligt slet ikke har noget med en selv at gøre.

De fleste mennesker har så travlt med dem selv og deres eget liv, at de vitterligt ikke tænker særlig meget over dig og dine valg. Lad mig komme med et eksempel, jeg har efterhånden været til en del jobsamtaler, og i starten tog jeg det virkelig hårdt når jeg fik et nej tak fra arbejdsgiveren, om at jeg ikke fik jobbet. Men nu har jeg efterhånden også været til flere jobsamtaler hvor jeg er kommet til ikke bare 1. samtale, men også 2. samtalen, men alligevel ikke har fået jobbet. Jeg har fået at vide af arbejdsgiveren at jeg virkede rigtig god og passende til jobbet – men, der var bare en der passede endnu bedre. Og bare fordi en anden har en ting mere på CV’et som gør dem mere passende, betyder jo absolut ikke, at du ikke er god – husk på det!

Det er blandt andet også tanken om “åh nej, hvad vil andre ikke tænke”, der har afholdt mig fra at dele det at jeg har en blog på Facebook i lang tid. Jeg turde simpelthen ikke dele med alle dem jeg er ‘facebook venner’ med, at jeg har en blog. For bloggen er jo ret personlig, og jeg har sgu altid været lidt af en people-pleaser, og vil gerne have at folk kan lide mig. Men, jeg er efterhånden kommet dertil hvor at jeg tænker at jeg bare skal være mig selv, og gøre de ting jeg kan lide – og de mennesker som kan lide mig, de hænger ved, og de andre – ja, hvorfor skal man bruge tid på dem overhovedet?

Jeg har endnu et godt eksempel. Som nævnt i et tidligere blog indlæg læste jeg for nyligt bogen ‘Big Magic’ af Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert ville gerne være forfatter, og sendte på et tidspunkt en novelle ind til et magasin, og de afslog. Der gik flere år, Elizabeth fik udgivet noget andet og hun fik sig en agent, og agenten sendte samme novelle ind til det samme magasin som havde afslået hende nogle år tidligere. Nu fik hun at vide, at de elskede historien! Det spøjse er, at det var samme person som dengang afslog hende, som nu elskede selv samme historie. Så nogle gange, handler det ikke om dig. Personen her har højst sandsynligt haft travlt med en masse andet, eller bare skimmet historien i første omgang og ikke læst den grundigt nok. Der er mange ting der kan have indflydelse på alting.

Så det jeg ville sige med dette indlæg er egentlig bare, at lad være med at tænk for meget over hvad andre mennesker tænker om dig. Gør hvad der gør dig glad, og vær dig selv! Så skal der nok ske fantastiske ting her i livet.

skaermbillede-2016-11-14-kl-13-25-37

Do you know that feeling when you don’t get a job you’ve applied for? Or somebody cancels a date, and you feel like it is because of you? Trust me, you’re not alone. If there is something I’ve had problems with beforehand, it is the feeling of people not liking me, or that I wasn’t good enough. But over time I’ve learned to get over this, because I’ve learned (by listening to others, and reading about the subject), that most likely it has nothing to do with you.

Most people are too busy with themself and living their own lives, that they truly don’t think much about you and your choices. Let me give you an example, I’ve been to quite a lot of job interviews now, and in the beginning it really got me down every time I didn’t get the job. But now that I’ve been some interviews where, not only did I get 1 interview, but I got into the 2nd round as well, but still didn’t get the job. I’ve been told by the employer that I seemed really good and fitting for the job – however, there just was another one that fitted even better. And just because someone else has one more thing on their CV does not mean that you wasn’t good – remember that!

It is also the thought of “oh no, what will other think” that has kept me from sharing that I have a blog on my Facebook for such a long time. I simply didn’t have the courage to share with all of my ‘Facebook friends’ that I had a blog. Because my blog is quiet personal, and I’ve always been quiet a people-please, and have been wanting people to like me. But, I’ve come to a place where I’m thinking that I just need to be myself, and do the things that I like – and the people that likes me will stick, and does who doesn’t – well, why even bother? 

I have another good example. As mentioned in an earlier blog post, I just read the book ‘Big Magic’ by Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert wanted to be a writer, and she send in a novel for a magazine, and they turned it down. Many years passede, and Elizabeth got some things published and she got an agent, and the agent send in the exact same novel to the exact same magazine which had turned her down some years earlier. Now she got the answer that they loved the story! The funny thing is, it was the exact same person that rejected her story down the first time, which loved the story this time. And it was the exact same story. So sometimes, it just isn’t about you. The person had most likely been too busy with something else, or had just skimmed the story the first time and not read it thoroughly enough. There are so many things which you influence the outcome. 

So what I wanted to say with this post is; stop thinking so much about what others think about you. Do what makes you happy, and just be yourself! Then amazing things will happen in your life. 

Inspiration

Keep developing and educating yourself

Skærmbillede 2016-05-18 kl. 13.14.05Noget som jeg synes er rigtig vigtigt, er at blive ved med at uddanne og udvikle sig selv. Det betyder ikke nødvendigvis at du skal sidde og læse store tunge bøger (selvom jeg må indrømme at det er en af mine yndlingsmåder at lære på). Man kan lære nye ting ved at læse artikler på nettet, se dokumentarer, se youtube videoer, starte til en ny sport eller hobby!

Der er så mange områder hvorpå du kan udvikle dig selv, og få ny og større viden som kan få dig til at vokse som menneske. Det er enormt fascinerende at lære nye ting, og at finde ud af at verden måske er helt anderledes end man egentlig lige gik og troede at den var.

Jeg vil ikke sige at der er nogle bestemte områder som man skal uddanne sig selv indenfor, jeg mener mest af alt at det bør være hvad der interesserer dig her og nu, som du skal tage fat i og grave dybere i. Er din interesse lige faldet på hvordan man tager billeder – så nærstuder det at tage billeder. Lær alt om det, øv dig, praktiser det, læs tips og tricks. Det kan kun berige dig og dit liv, at du dykker ned i de ting du finder interessante.

Mine personlige yndlingsområder at blive klogere på (for tiden), er selvudvikling, at udvikle sine kreative evner, hvordan man bedst tager sig sammen og får gjort de ting man gerne vil, sundhed og ernæring og marketing. Derfor (som I kan se på ovenstående billeder) er det de ting jeg prøver at lære mere om og det gør jeg ved at læse bøger og artikler om det, og ved at se dokumentarer og youtube videoer om netop disse emner.

Hvad er jeres største interesser? Og hvordan kan I bedst lide at lære?

Something that I find highly important it to keep developing and educating yourself. It does not necessarily mean that you have to sit down and read heavy books (although I must admit that that is one of my preferred methods of learning). You can learn new things in so many ways – by reading articles on the internet, watch documentaries, watch youtube videos, begin to a new sport or hobby! 

There are so many ways in which you can develop yourself, and gain new and more knowledge which can make you grow as a human being. It is highly fascinating to learn new things and figuring out that the world might be a lot different than you originally thought it was. 

I would not say that there are any specific areas in which you should educate yourself within, I believe that you should dig into what interests you here and now, and then learn more about that. If your interest right now is photography – then study it closer. Learn everything, take pictures, practice, learn tips and tricks. It can only enrich you and your life, if you dig deeper into the things that you find interesting.

My personal favourite areas to educate myself in (at the moment) is self development, learning how to develop your creative sides, how to beat procrastination and get the things done you want to do, health and nutrition and marketing. Therefore (as you can see in the picture) it is these things that I try to learn more about, and I do this by reading books and articles about it, and by watching documentaries and youtube videos about these subjects. 

What are your biggest interests? And what is your preferred way of method to learn?