Browsing Tag

selflove

Health Inspiration

HEALTHY LIFESTYLE TIPS

It’s January and a new year, and there’s no better time to start getting into lots of healthy habits to live your best life! I fully agree that we are all different, and that it might not be in your interest to get into healthy habits, I completely respect that. But, I do want to say that if you want to feel better, look better, feel more energised and productive and hopefully also feel much better once you get older – then these are some of the tips that might help you achieve all of that!

Here you go, some healthy lifestyle tips:

 

Get enough sleep

Preferably 7-8 hours each night, and the best is to get to bed before 10pm. Turn of the television and electronics at least 1 hour before going to bed since the electric blue light disturbs your body and makes it harder for you to fall asleep. Read a book, or have a good talk with a loved one instead.

 

Eat alkaline food

Eat plenty of vegetables and beans! Especially the green vegetables (broccoli, spinach, kale etc.).

Highly alkaline food: 
– green vegetables
– green salad and seaweed
– potatoes
– sprouts, nuts and seeds
– sesame- and flax seeds
– almonds and brazil nuts
– pumpkin seeds and coconut
– garlig, turmeric and ginger
– avocado
– herbal teas, green and white tea
– olive-, coconut- and flaxseeds oil
 

 

Avoid acidic food

Meat, sugar, candy, sodas. If your body gets too much acidic food it creates an unhealthy and inflamed environment in your body where sickness, pain and overweight can grow.

Very acidic food: 
– meat
– eggs
– sugar and honey
– artificial sweeteners
– vinegar
– dairy products – especially cheese
– industrial processed food
– junkfood
– margarine
– frying oil
– candy and cakes
– alcohol
– black tea and ordinary coffee
– sodas
– fruitjuice
– energy and sportsdrinks

 

Drink lemon water 

When you wake up in the morning drink some hot water with the juice from half a lemon. This helps the digestion and it detoxes the body. After drinking this wait at least 1/2 hour before eating breakfast.

 

Drink lots of water during the day, but not while you are eating 

Drink 2 litres of water or more during the day, but not while you are eating since this disturbs the digestion process and the absorption of the nutrients from the food.

 

Chew your food thoroughly and eat slowly 

Chew your food until it becomes liquid before you swallow it. If you don’t chew the food enough, acid will be created in the body.

 

Exercise – move your body 

Move your body, get your pulse up and sweat out all the toxins from your body. Moving, fx through yoga, also massages your organs and makes your body function better and creates more blood flow and improves digestion. It also releases endorphins which is a “happy hormone”, which makes you feel happier.

 

Drink herbal tea 

Switch the coffee out with some herbal tea (fx green tea).

 

Mental health

Think happy and nice thoughts about yourself. Start to really love yourself and your body just as it is right now. Think that you want to take good care of your body by filling it with lots of healthy food, so it will be fresh and healthy all your life. Look yourself in the mirror each day and tell yourself that you love you <3

 

Do things that you love 

Read, relax, go for a walk in nature, dance, talk, go to a spa a sauna – do things that makes you happy and spend your time with people who makes you feel good and who you love.

 

Take care of your body 

Use natural products, and smear your body into oils. Drybrush your skin. Give yourself a nice oil massage on the body, in the face and your scalp Take a nice bath, scrub your skin. Just relax.

 

These were some of my favourite health tips for taking good care of oneself and ones body. I do want to notice that it’s all about balance. There’s no health in restricting yourself to only eat vegetables all the time, listen to your body and treat yourself once in a while as well, that is also healthy for your soul.
Please share some of your favourite health tips as well! 

Personal

WATCHING YOURSELF CHANGE

Forleden faldt jeg over dette billede af mig, som min søde kæreste delte på sin Instagram for 100 år siden, og jeg er bare et HELT andet menneske i dag end jeg var på det billede, både udvendig og indvendig.

Dette fik mig til at tænke på hvordan jeg har udviklet mig og ændret holdninger, meninger og værdier igennem livet. Jeg synes det er smukt at se ens egen udvikling, og ikke mindst utroligt sjovt.

For bare få år siden afblegede jeg mit hår flere gange om året hos frisøren, jeg var på A-vitamin kuren for at gøre noget ved bumserne, jeg drak og festede ofte, jeg brugte en serum for at få længere øjenvipper og mine livsværdier var bare helt anderledes end de er i dag.

Men det er ikke kun de fysiske forskelle der har ændret sig, det er også de indre.

I dag vil jeg gerne leve så naturligt som overhovedet muligt, fordi at jeg nu synes at naturlig skønhed er det smukkeste – og fordi at jeg mere tror på at skønhed kommer indefra, både i form af hvad vi spiser, men også i form af hvordan vi er som person, og om vi behandler andre mennesker ordentligt.

Kan du genkende dette ved dig selv? Vi ændrer os jo allesammen som mennesker, og det gør vi igennem hele livet – og det er smukt. Hvordan har du selv forandret dig igennem livet?

English

The other day I came across this picture of me, which my sweet boyfriend shared on Instagram ages ago, and I am SUCH a different person today, both when it comes to the outside and the inside.

That made me think of how we develop and change opinions, thoughts and values all throughout life. I think it is so beautiful to watch your own self development, and also very fun.

Just a few years ago I bleached my hair several times a year at the hairdresser, I took the A-vitamin pill to get rid of my pimples, I drank and went to a lot of parties, I used a serum to get longer eyelashes and my values in life have changed completely.

But it is not just the physical differences which have changed, but also those inside.

Today I want to live as naturally as possible, because today I think that natural beauty is the prettiest – and because I believe that beauty comes from the inside, both in terms of what we eat and put into our bodies, but also how we are as a person, and in how we treat others. 

Can you recognize yourself? We all change as humans, and we do that throughout all of our lives – and that is beautiful. How have you changed through your life?

Read also: Learn to love yourself

Happiness Inspiration

LEARN TO LOVE YOURSELF

Noget af det vigtigste i livet, hvis du spørger mig, er at lære at elske sig selv. At stoppe med at tænke grimt om en selv, tænke at man gør ting forkert og være sin egen værste kritiker. Det får man altså ikke meget glæde i livet ud af. Og man kan først rigtigt dele kærlighed ud til andre, hvis man lærer først at elske sig selv. ‘You can’t pour from an empty cup’ som man siger det.

I mine yngre år og op igennem teenage årene har jeg været enormt selvkritisk, både mht. at jeg ikke så ud som jeg gerne ville, at jeg ikke var god nok til dit og dat og så meget mere. Jeg kunne bruge så lang tid på at kritisere mig selv inde i mit hoved og køre tingene op til alt muligt som slet ikke var sandt.

Alle er gode nok lige som de er. Og alle fortjener at være glade og lykkelige. Så derfor vil jeg komme med nogle få tips du kan tage til dig, for lige så stille at prøve at elske dig selv endnu mere og forhåbentlig få et bedre liv.

 • Skriv ting ned på et papir som du er stolt af ved dig selv
 • Sæt dig selv nogle mål, bare nogle små nogle og sørg for at hold aftalen med dig selv og fuldfør disse mål
 • Gør gode ting for dig selv. Gør de ting du elsker, i hvert fald en ting hver eneste day, det kunne være noget så simpelt som at drikke en kop te, læse en god bog, eller tage et dejligt bad.
 • Snak og tænk pænt til og om dig selv
 • Tænk positive tanker og prøv at fortælle forskellige mantraer til dig selv, i starten tror du nok ikke på dig selv, men bliv ved og hav et åbent sind
 • Tænk og tal positivt om andre, lad være med at kritisere andre, det får du det ikke bedre af selv

Husk at vær sød ved dig selv, og lær at elske dig selv som du er. Og hvis du ikke kan lide den person du er, så sæt dig ned og tænk over hvordan du gerne vil være og prøv hver dag at gøre nogle handlinger som bringer dig tættere på at blive hvem du gerne vil være.

One of the most important things in life, if you aske me, is to learn to love yourself. To stop thinking ugly things about yourself, and thinking that you do things wrong and be your own worst critique. You won’t get much happiness out of that. And you can first truly share love with others when you learn to love yourself. ‘You can’t pour from an empty cup’ as you say.

Throughout my younger years and up through the teenage years I’ve always been very self-critical, both when it came to how I looked like and that I wasn’t good at this and that. I could spend so much time criticizing myself in my own head and just run things completely of track which wasn’t true at all.

Everybody is good enough just as they are. And everybody deserves to be happy. So therefore I wanted to come with some tips you can use, to slowly start learning how to love yourself more and hopefully get a better life.

 • Write down things on a piece of paper which you are proud of
 • Set some goals, just some small ones and keep the deal you’ve made with yourself, and complete these
 • Do some good things for yourself. Do the things you love, at least one thing every single day, it could be something as simple as drinking a cup of tea, reading a good book, or taking a lovely bath.
 • Talk and think nicely about yourself
 • Think positive thoughts and try telling yourself different affirmations, in the beginning you might not believe yourself, but keep going and have an open mind
 • Think and speak positively about others, stop criticizing others, you won’t feel better about yourself in doing so

Remember to be nice to yourself, and learn to love yourself just as you are. And if you do not like the person you are, then sit down and write how you would like to be like and try to incorporate some daily actions which will bring you closer to becoming the person you want to be.

Read also: Work on Yourself