Browsing Tag

træning

Health

MAKE BEING HEALTHY EASY FOR YOURSELF

Hvis du gerne vil leve et sundt liv, med masser af dejlig sund kost og motion, hvilket jeg kun kan anbefale for der er såsåså mange fordele ved det – så handler det også om, at prøve at gøre det så nemt for dig selv som overhovedet muligt, at være sund. Man kan have nok så mange gode intentioner om at leve sundt, men hvis man ikke prøver at gøre det lidt nemt for sig at leve sundt, så kan man hurtigt falde i fælden og spise en masse slik, købe fast food osv. osv.

Derfor ville jeg komme med nogle tips til hvordan man bedst muligt kan gøre det nemt for sig selv, at leve et sundt liv! Dette er både til jer derude, men også en reminder til mig selv om at huske på at gøre nogle af disse ting.

1. Hav altid en masse sund og lækker mad i dit hjem
Sørg for altid at have masser af sund mad tilgængeligt i dit hjem, på den måde fristes du ikke til hurtigt at smutte ned og købe noget mindre sundt, når du pludselig bliver sulten. Sørg for at have masser af grøntsager, frugt, ris, bønner osv., som du kan mikse sammen til et dejligt måltid.

2. Forbered mad (meal prep!)
Dette er jeg ikke selv så god tid, selvom jeg prøver til tider. Men det er simpelthen så smart. Når du laver mad, så lav større portioner og gem resten til frokost dagen efter, eller frys ned så du altid hurtigt kan snuppe noget op og tage med til frokost eller til aftensmad senere. Dette sparer dig tid, og så er det bare så dejlig nemt når du står og er sulten.

3. Hav altid sunde snacks i dit hjem, eller på dig
Det er super godt at have sunde snacks med sig, især i skole eller på arbejde hvis man pludselig bliver sulten, for ellers er det man kan have tendens til at købe usunde sager. Så prøv altid at have nødder, frugt, tørret frugt, lav nogle sunde cookies eller snack bars og tag med dig.

4. Køb en mini smoothie maskine
Virkelig, jeg kan kun anbefale sådan en mini smoothie blender, de er geniale. Jeg har aldrig drukket så mange smoothies som efter at jeg købte denne her. Den er så nem at gøre ren, og det tager under 3 minutter at lave en smoothie, så smart!

5. Smid alt slik ud af dit hjem
Vi spiser det vi har i hjemmet. Man kan sige nok så meget til sig selv at man ikke vil spise dit og dat, men når sulten eller snack-sulten melder sig, og du tilfældigvis har noget usundt liggende, så er det de fleste der har tendens til at hapse dette. Så smid alt det usunde ud! Selvfølgelig skal der være plads til at snacke på nogle usunde sager og forkæle sig selv engang imellem, men så køb evt. lidt mindre portioner af noget og spis det på dagen, så du ikke har det liggende i huset efterfølgende.

6. Hav en træningsmakker
Dette er noget der kan anbefales, især hvis man har svært ved selv at slæbe sig selv afsted og få trænet. Hav en at træne sammen med, det er både hyggeligere, men det gør også at du har en aftale med en, og at du dermed kan have sværere ved at skippe træningen, fordi der er en der venter på dig og regner med dig.

Jeg håber at du kunne bruge nogle af disse tips til noget, og del endelig i kommentarfeltet hvis du har andre gode råd!

If you want to live a healthy life, filled with lots of healthy and delicious food and exercise, which I can only recommend since there are sososo many benefits to it – it’s all about trying to make it as easy as possible for yourself to stay healthy. You can have plenty of good intention about living healthy, but if you don’t try to make it easy for yourself, it’s so easy to fall into the trap and start eating a lot of candy, buy fast food etc.

Therefore I wanted to come with some tips for how to make it as easy for yourself to live healthy! This is both for you guys out there, but just as much a reminder to myself to remember to try to do these things.

1. Always have healthy and delicious food in your home
Make sure to always have lots of healthy food available in your home, in that way you will not get as tempted to go down and buy something less healthy, when you get hungry. Make sure to always have lots of vegetables, fruits, rice, beans etc., which you can easily create a lovely meal out of.

2. Meal prep!
This is something I want to get better at myself. But it is so smart. When you cook food, try to make larger portions, and save the rest for lunch the day after, or put it in the freezer so you can always take it up and quickly have lunch or dinner ready. This saves you a lot of time, and it is just so easy when you are hungry.

3. Always have healthy snacks in your home, or with you
It’s super good to have healthy snacks along with you, especially to school or at work if you suddenly get hungry, because otherwise you can easily fall into the trap and buy some unhealthy snacks. So try to always have nuts, dried fruits, fruits, make some healthy cookies or snack bars and bring them along with you.

4. Buy a mini smoothie blender
Really, I can truly recommend buying a mini smoothie blender, they are genius. I’ve never been drinken as many smoothies as I have after I bought this. It’s so easy to clean, and it takes under 3 minutes to make a smoothie!

5. Throw out all candy from your home
We eat what we have in our home. You can tell yourself that you do not want to eat this and this, but as soon as you start to get hungry or snack-hungry, and you happen to have something unhealthy in your house, most of us will have a tendency to eat this. So throw out all the unhealthy stuff! Of course there shall be room for snacking some unhealthy stuff and spoiling yourself once in a while, but try to buy smaller portions and eat it right away instead of having it laying around in your house.

6. Get a training partner
This I can truly recommend, especially if you have a hard time going to training on your own. Having someone to train together with is both more fun, but it also makes sure that you have a deal with someone, and you thereby feel obligated not to skip the training, because someone is waiting for you and counting on you.

I hope that you could use some of these tips, and please share in the comment section if you have some other good advice!

 

Read also: Skin problems? Try a plantbased diet

Health

STRETCH YOUR BODY

Jeg har igennem hele min barndom og stort set hele min ungdom gået til dans, flere gange om ugen. Så jeg har altid følt mig meget smidig da jeg var mindre. Jeg stoppede til dans tilbage i 3.g, og har siden da mest bare trænet styrke og konditionstræning i fitness centeret, eller løbet ture. I starten tænkte jeg ikke vildt meget over at jeg blev mindre smidig, men det gik op for mig her for ca. 2 uger siden, hvor usmidig jeg var blevet. Hvilket jo siger sig selv, hvis du ikke holder det ved lige, så forsvinder det fra dig.

Jeg har aldrig haft problemer med at røre mine tæer når man sidder og strækker ud, men pludselig kunne jeg mærke, at dette begyndte at være svært. Det kunne jeg ikke have, og er siden da begyndt at lave udstrækningsøvelser hver morgen. Ikke synderligt meget, men en lille smule hver dag. Derudover har jeg også lige planlagt med min veninde, at vi skal til yoga i hvert fald én gang om ugen.

Jeg vil gerne holde min krop i form både rent konditions og formmæssigt, men også hvad angår smidighed og fleksibilitet. “Take care of your body, it’s the only place you have to live“. Dette citat minder mig gang på gang om, hvilke valg jeg bør tage i livet. Jeg vil have at min krop skal være velfungerende, sund og rask hele livet – også når jeg bliver 80!

Så husk at tag jer af jeres krop, pas på den – men husk også at nyde livet!

 

I’ve throughout all of my childhood and most of my youth been dancing, several times a week. So I’ve always felt really flexible as I was younger. I stopped dancing in my 3rd year of high school, and since then I’ve mainly been focusing on strength and condition training in the gym, or running outside. In the beginning I didn’t think much about that I became less flexible, but about 2 weeks ago, I realized how inflexible I had become. Which is very obvious, because if you don’t practice flexibility, you will get less flexible.

I’ve never had any problems with touching my toes when I was stretching, but suddenly I noticed, that this started to get harder. I could not live with that, so since I realized that I’ve been doing some small stretching exercises every morning. Not that many, but just a little bit every day. Besides that I’ve planned together with my friend to take a yoga class at least once a week. 

I want to keep my body in in shape both when it comes to condition and shape, but also when it comes to flexibility. “Take care of your body, it’s the only place you have to live”. This quote reminds me of, time after time, which choices I need to take in my life. I want my body to function, be healthy and well throughout all of my life – also when I am 80 years old! 

So remember to move your body, and take care of it – but also remember to enjoy life!

Health

Why You Should Exercise Everyday

skaermbillede-2016-09-22-kl-13-30-16

Jeg har altid det meste af mit liv haft den holdning til træning, at jeg mest gjorde det fordi det enten var sjovt, eller for at få en flot krop. Jeg har selvfølgelig godt været bevidst om at det er sundt og godt og vigtigt for os at træne vores krop, men jeg har ikke været så bevidst om det, som jeg blev i går.

Som nogle af jer måske godt ved, så er jeg pt. igang med at tage en online sundhedskursus via AT work skolen (Sundhedsugle kurset). Og i går lærte jeg en masse omkring fysisk aktivitet, vigtigheden af det – og ikke mindst alle farerne ved at være fysisk inaktiv.
Det gav mig lige endnu mere inspiration og motivation til at komme igang med at træne regelmæssigt, og bare at få rørt min krop til dagligt. Egentlig har jeg altid elsket motion, og at bevæge mig, men man glemmer det lidt, når man bare sidder dagen lang og læser lektier, eller er til forelæsning. Men, med min nye viden om hvor vigtig motion faktisk er, så vil jeg blive bedre til det!

Vidste du, at det at være fysisk aktiv har en positiv virkning på:
– astma
– depression
– type-2 diabetes
– forhøjet blodtryk
– forhøjet kolesterol
– leddegigt
– slidgigt
– knogleskørhed
– rygsmerter
– slagtilfælde

Samt, det at dyrke motion kan også nedsætte din risiko for hjerte-kar sygdomme, type-2 diabetes, og visse former for kræft.

Så virkelig, der er jo INGEN undskyldning for ikke at komme igang og få rørt sig. Desuden, så er det også blevet bevidst at man ikke behøves være fysisk aktiv 30 minutter af gangen i træk i løbet af dagen, det er mindst lige så effektivt at være aktiv 3 gange om dagen i 10 minutters tid.
Med det sagt – så skal jeg ned og træne i fitness med min kæreste i aften, og give den max gas – for jeg vil gerne have en sund og rask krop – og gerne en som jeg kan bruge hele mit liv!

**************

I’ve always had the belief about training that I mostly did it because it was either fun, or to get a good looking body. Of course I’ve also been aware of the health benefits of training for us and our body, but I’ve never been so aware of all the good benefits you get from it, as I became aware of yesterday.

As some of you might know, I’m currently taking an online health course through AT work skolen (Sundhedsugle kurset). And yesterday I learned about exercising, and the importance of it – and also about the dangers of not exercising. 
That just gave me even more inspiration and motivation to start training regularly, and just move my body daily. I’ve actually always loved to exercise, and move my body, but I just seem to forget a bit about it, especially when I’m sitting all day long reading homeworks, or at lectures in school. But, with my new knowledge about how important exercise is for us, I’ll start getting better at remembering it!

Did you know, that being physically active has a positive influence on:
– asthma
– depression
– type-2 diabetes 
– raised blood pressure
– raised cholesterol
– arthritis
– osteoarhtritis
– osteroporosis 
– back pain
– strokes 

Plus exercising also reduces your risk of getting cardiovascular disease, type-2 diabetes and certain types of cancer.

So really, there is NO excuse why not to exercise and move your body. Besides, studies has also shown that it is just as good to exercise 3 times a day in 10 minutes each time, as it is to exercise 30 minutes a day at once. 
With that being said – I’m going to fitness tonight with my boyfriend, and I’m going to give it all my power – because I want a healthy body – and I want to be able to use it all my life!

Read also The Importance of Drinking Water right here!

Health

30 dages yoga challenge

Skærmbillede 2016-02-29 kl. 10.04.22I går opsagde jeg, som sagt, mit fitness medlemsskab i Fitness World (efter at have været medlem i over 3 år tror jeg, men med alt for mange on-and-off tider), var jeg simpelthen bare gået død i det. Istedet for vil jeg (og min kæreste) nu prøve at gå og løbe en masse ture udenfor, og samtidig også få en masse frisk luft derved. Derudover har jeg besluttet mig for at prøve at lave en
30 dages yoga challenge
!

Jeg er startet i dag, og jeg følger serien ‘yoga with Adriene‘. Jeg synes at hun er rigtig god og dejlig sjov og afslappet. Hvis der er nogen derude som vil være med på udfordringen, og måske få en ny god yoga vane implementeret, så hop endelig med på udfordringen og skriv hvordan det går for jer.

Jeg har tidligere dyrket yoga i et år og så har jeg gået til dans i 14 år, så jeg er lidt inde i det med smidighed. Men jeg har holdt pause i virkelig lang tid fra alt hvad der har med smidighed at gøre, så jeg vil virkelig gerne ind i rutinen igen, og blive mere smidig.
So now it is!

Skærmbillede 2016-02-29 kl. 10.04.53

Skærmbillede 2016-02-29 kl. 10.05.11

Personal

Søndag

Skærmbillede 2016-02-28 kl. 15.06.35Så det var egentlig meningen at min kæreste og jeg skulle have været nede og træne i dag – men, istedet blev vi til sidst enige om at melde os ud af Fitness World. Bum Bum. Vi får simpelthen ikke taget os sammen til at tage derhen, så istedet vil vi nu prøve at løbe og gå en masse ture udenfor, og lave lidt hjemmetræning herhjemme.

I dag er der ikke sket så meget, vi har handlet ind, set serie (Modern Family – vi er obsessed!) , slappet af og spist frokost (se min frokost på billederne, mhmm havregrød med mandelmælk, chiafrø og toppet med blåbær!). Her om 20 minutter har jeg et telefonmøde med en fra mit frivillige arbejde, og så efter det skal min kæreste og jeg ud og løbe!

Og så ville jeg lige sige at I skal glæde jer til den kommende uge, hvor der kommer endnu et interview med en inspirerende person op!
Skærmbillede 2016-02-28 kl. 15.07.05

Rigtig god søndag til alle derude!