Inspiration Personal

ADVICE TO MY YOUNGER SELF

Hvis jeg kunne møde mit yngre jeg, og fortælle mig selv nogle gode råd, så ville det være dem nedenfor. Jeg ved ikke om nogen kan få noget ud af dette, men hvis det kan hjælpe en yngre pige, eller en voksen for den sags skyld, så var det værd at dele.

1. Stop med at tænk så meget over hvad andre tænker om dit udseende. Folk lægger mere mærke til hvordan du er som person, og hvordan du behandler dem og andre. Eller, nogle bedømmer dig ud fra dit udseende, men dem vil du alligevel ikke være venner med, så bare stop med at bekymre dig så meget om det.

2. Læs så meget som du vil! Også selvom du sidder i skolen og læser en moppedreng af en Harry Potter bog og en af drengene kalder dig for en nørd. Vær ligeglad og bare gør hvad der gør DIG glad.

3. Du må gerne være sårbar og vise dine følelser og sige din mening. Hvis du gemmer det hele væk og holder det inde i dig selv vil det på et tidspunkt blive for meget at rumme. Øv dig på at åbne mere op for dine venner og familie og fortæl dem hvordan du virkelig har det.

4. Stop aldrig med at drømme og tro på magi og fantasi! Det er okay at du stadig troede på julemanden som 13-årig, bare bliv ved med at være et barn og hav en levende fantasi så længe som muligt – ja, faktisk hele livet. Så bliver livet langt sjovere.

5. Værdsæt altid din familie, og vær evigt taknemmelig for at du har lært så mange forskellige personer og personligheder at kende igennem din kæmpe familie, det er en gave.

6. Det er okay at fejle. Faktisk bliver du stærkere af at prøve at fejle engang imellem, det er sundt at få lidt udfordringer på vejen. Bare prøv alt det du gerne vil, og vær ikke så bange for at det ikke går godt og bliver perfekt, bare kast dig ud i det.

7. Lad være med at forestille dig en hel masse ting og tænke mulige-scenarier i hovedet på forhånd så du bliver alt for nervøs og bekymret. Sket er sket, og tag det derfra, der er ikke andet du kan gøre og du ved ikke hvordan tingene udvikler sig eller hvordan folk reagerer.

8. Vær altid sød ved andre mennesker – ved alle du møder, du aner ikke hvad de har været igennem. Og hvis du begynder at dømme folk, så stop dig selv og prøv at snak med dem. Spørg ind til dem og deres historie og sæt dig i deres sted – når du bliver ældre lærer du nemlig at forstå stort set alle mennesker, og forstå at der er grunde til at de gør som de gør, selvom du ikke nødvendigvis forstår det eller er enige med dem.

9. Leg noget mere udenfor og nyd naturen og vær sammen med dine venner, det får du tusinde gange mere ud af, end at sidde på din computer eller at sidde og stene The Voice og MTV hele eftermiddagen.

10. Spis flere grøntsager, og lad være med at proppe dig med slik og kager til du får det fysisk dårligt. På den anden side, så gør det. For det er fordi du har proppet dig med de ting som barn, der til sidst gjorde at du har fået nok og at du derfor lever så sundt som du gør i dag.

If I could meet my younger self, and give some good advice, it would those I’ve written below. I don’t know if any of you can get anything out of this, but if it can help a young girl, or a grown-up for that matter, then it’s worth sharing.

1. Stop thinking so much about what others think about your look. People notice much more how you are as a person, and how you treat others. Or well, some people do judge you from your look, but you don’t want to be friends with people like that anyways, so stop worrying so much about it.

2. Read as much as you want to! Even though you sit in school with the biggest Harry Potter book and one of the guys call you a nerd. Just don’t care about it and do what makes YOU happy.

3. It’s okay to be vulnerable and show your emotions and say your opinion. If you hide it all away and hold it in, eventually it will become too much for you. Practice to open more up for your friends and family and share with them how you are really feeling.

4. Never stop dreaming and believing in magic and fantasy! It’s okay that you still believe in Santa Clause even though you are 13 years old, just keep on being a child and have a wild imagination as long as possible – well, actually for the rest of your life. Then life will be much more fun.

5. Appreciate your family and be forever grateful that you’ve gotten to learn so many different personalities through your giant family, that is indeed a gift.

6. It’s okay to fail. Actually you’ll get a long stronger by failing once in a while, it’s healthy to meet some bumps on the road. Just try everything you want to, and never be afraid of not being good enough or perfect, just throw yourself out there and try it.

7. Stop imagining all kinds of things and think ahead of possible-scenarios beforehand so you get all worried up and nervous. What has happened has happened, and there is not much you can do about it and you don’t know how things will turn out or how people will react. So stop worrying beforehand. 

8. Always be nice and kind to other people – you never know what they might have gone through. And if you start judging people, then stop yourself and try to talk to them instead. Ask about them and listen to their stories and try to put yourself in their shoes – as you get older you’ll actually understand most people, and see that there is a reason behind the way they behave and the way they think and do things, also if you don’t necessarily understand their point of view or agree with them.

9. Play outside some more and enjoy nature and be together with your friends, you’ll get much more out of that, instead of sitting on your computer or watching The Voice and MTV all afternoon.

10. Eat some more vegetables, and don’t fill yourself with so much candy and cake that you get physically sick. On the other side, just do it. Because it’s because that you’ve filled yourself so much with these things as a kid, that eventually led you to having enough and that is the reason why you are living so healthy today, and that you are so interested in health.

Read also: Attracting like-minded people

 

 

 

 

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply
  kathrine johansen
  March 7, 2017 at 18:33

  Det er virkelig et godt tankeværdigt indlæg, som sætter ens tanker igang faktisk. Sikke fint! 🙂

  God aften!
  http://blogbykathrine.bloggersdelight.dk/

  • Reply
   Camilla Tromborg
   March 7, 2017 at 20:10

   ih sikke nogle søde ord, mange tak skal du have! 🙂 Rigtig god aften til dig også!

 • Reply
  Christina
  March 8, 2017 at 8:26

  Så fint indlæg – noget man lige så godt kunne bruge nu 🙂

 • Leave a Reply