Inspiration

BE PRESENT IN WHAT YOU DO

Jeg læste denne artikel forleden, og den ramte spot on. Mange mennesker har alt for travlt med tusinde ting på én gang. Jeg kender også selv til dette, der er så mange ting man gerne vil nå at gøre, at det nogle gange kan blive lidt halvhjertet når man så gør de ting man gerne vil. Og det er en skam.

Istedet for, bør man prøve på at nå lidt mindre, og så gå mere i dybden med det man foretager sig. At fokusere mere og være nærværende på det man nu foretager sig. Jeg er selv begyndt på at prøve at lade være med at sidde på mobilen når jeg er sammen med mine veninde, da jeg jo er sammen med dem, for at være sammen med dem – og ikke for at sidde og kigge på en skærm.

Derudover vil jeg også blive bedre til at gå igang med en opgave og sætte en god rum tid af til det, lukke ned for distraktioner (fx sætte mobilen på fly tilstand) og så bare kun fokusere på det jeg nu er igang med. Man fordyber sig på en anden måde, og det man laver bliver gjort mere helhjertet, og det kan mærkes.

Bare lige lidt at tænke over.

Er der ellers nogen af jer der er hoppet med på Healthy Habit udfordringen med at gå hver dag i denne uge? I går gik jeg 20 minutter og i dag gik min kæreste og jeg en tur på ca. 35 minutter. Koldt, men godt.

I read this article the other day, and it was spot on. Many people are too busy with a thousand things all at once. I can relate to this, there are so many things I would like to get done, and sometimes it ends up being done half. And that is a shame.

Instead you should try to do less things, but instead go more into depth with the things you are doing. Focus more and be more present with what you are doing. I’ve started to try not to use my phone when I’m together with my friends, because it is them that I’m together with, and them I want to spend time with – and not spending time on staring at a screen.

Besides that I also want to get better at starting a project, and put aside a good amount of time for it, shut down for all distractions (fx put my mobile on fly mode) and only focus on what I’m working on. You just get more in depth with things, and you will do it with all of your heart instead, and that can be felt. 

Just a little something to thing about.

Is there any of you out there who have joined the Healthy Habit challenge with walking each day for a week? Yesterday I went for a 20 minutes walk and today my boyfriend and I took a 35 minutes walk. Cold, but good.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply