Environment Sustainable & Conscious living

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD

I går så jeg dokumentaren “Chasing Corals“, som kan ses på Netflix. Den handlede om hvordan de mange koralrev der findes i havene er ved at dø ud på grund af den stigende temperatur der skyldes global opvarmning. Koralrevene er essentielle for liv under vandet, og rigtig meget af livet i havet kan dø hvis korallerne dør. Indenfor blot de sidste 30 år er næsten 50 % af verdens koraller døde. Det er fuldkommen sindssygt hvor meget vi har skadet Jorden indenfor de sidste par år. Gang på gang ser jeg film og beviser som viser hvordan at vi indenfor de sidste 30-50 år har skadet Jorden i en sådan grad, som det aldrig før er set i historien. Det er skræmmende så hurtigt det er gået, og det er en skræmmende tanke, så hurtigt det kan gå de kommende år. Hvis ikke vi gør noget!

Men, vi kan gøre noget. Og det er det jeg bliver ved med at sige til mig selv. Nogle gange kan det hele virke så uoverskueligt og håbløst, men hvis hver enkelt person tager bare nogle små valg i sit liv og ændrer dem, så vil det enkelte valg have en stor betydning. Jeg husker altid på Ghandi’s citat “Be the change you want to see in the world”.

Hvis der er noget du ikke er tilfreds med, så nytter det ikke noget at beklage sig og brokke sig. Istedet for gør noget ved det. Vælg at ændre noget i dit liv. Du kan gøre SÅ mange små ting i dit liv, som virker små og ubetydelige, men som alligevel vil have en stor indflydelse på Jorden på sigt. Og dine valg kan også inspirere andre mennesker, og sammen kan vi gøre verden til et bedre sted.

Det er det jeg ønsker mere end noget andet. Selv at være med til at bidrage til at gøre Jorden til et bedre sted, og forhåbentlig inspirere bare én eller to mennesker til at ændre nogle af deres handlinger og gøre noget godt for vores planet.

Yesterday I watched the documentary “Chasing Corals” on Netflix. It was about how many coral reefs in the oceans are dying because of rising temperatures caused by global warming. The coral reeds are essential for life under water, og a lot of life will die if the corals die. Within the last 30 years almost 50 % of the world’s corals have died. It’s completely insane how much we have damaged our Earth within the last couple of years. Time after time I watch documentaries and see evidence on how we within the last 30-50 years have damaged the Earth in such a matter, which have never before been witnessed throughout history. It’s terrifying how fast it goes, and it is a terrifying thought how fast it can go the next couple of years. If we do not do something about it!

But, we can do something about it. And that is what I keep telling myself. Sometimes it can seem like too much and seem hopeless, but if every individual just take a decision to change some small things in their life, then the small changes will have a big impact. I always remember Ghandi’s quote “Be the change you want to see in the world”.

If there is something you are not content with, it simply doesn’t work to just keep complaining about it. Instead do something about it. Choose to change something in your life. You can do SO many small things in your life which might seem insignificant, but which will have a big and significant impact on Earth. And your choices might inspire other people, and together we can make the world a better place.

That is what I want more than anything. To contribute to making Earth a better place, and hopefully inspire just one or two other humans to change their actions and do something good for our Planet.

Read also: Climate change – we have to do something now

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Ida
    July 17, 2017 at 14:08

    Du er så inspirerende! 🙂

  • Leave a Reply