Inspirering people

Before the Flood Documentary

Jeg vil lige komme med en opfordring om at se dokumentaren Before the Flood. Man kan se den gratis på YouTube indtil på søndag. Leonardo DiCaprio er manden bag dokumentaren. Han har vist sig at være en sand miljøforkæmper, og han prøver at sætte stort fokus på at få normale folk og politikere til at gøre noget ved den globale opvarmning, inden det er for sent. Jeg er allerede voldsomt optaget af alt hvad der har at gøre med miljø, og vil gerne gøre mit for at hjælpe vores planet på rette vej, og sørge for at det ikke ender så galt, som det gør hvis vi bliver ved med at gøre som vi hidtil har gjort.

Alle kan gøre noget for at hjælpe. Sluk lyset og andre elektriske apparater når du ikke bruger det, skær ned på kød, vælg miljøvenlige produkter når du handler ind, sig nej tak til plastic poserne i butikkerne – find ud af hvad du kan gøre, og så GØR det. Vi har kun én planet, og vi skal passe på den!

I’ll recommend that you go watch the documentary Before the Flood. You can see it for free on YouTube until Sunday. Leonardo DiCaprio is the man behind the movie. He has shown to be a true environmentalist, and he has done a lot in trying to get normal citizens and politicians to do something about global warming, before it is too late. I’m already hugely concerned with everything that has to do with the environment, and I want to do my best in order to help our planet, and make sure that it doesn’t end as bad, as it will if we continue as we have done so far. 

Everybody can do something to help. Turn of the lights and other electronic devices when you don’t use it, cut down on meat, choose environmental friendly products when you’re buying things, say no to plastic bags in the shops – figure out what you can do, and then DO it. We only have one planet, and we need to take care of it! 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply