Education Environment

CLIMATE CHANGE – WE HAVE TO DO SOMETHING NOW

Jep, dette er et emne som virkelig rør mig. Og når jeg så hører Trump som slet ikke går op i dette emne, og jeg finder ud af at der er mennesker der faktisk er fuldstændig ligeglade, eller ikke tror på den globale opvarmning, så bliver jeg ked af det. For den globale opvarmning er virkelig – og den er her nu, og det sker nu, og vi kan se det overalt i verden i form af vandstigninger, temperaturstigninger, orkaner, tørke og meget andet.
Det er tydeligt, at hvis vi vil redde Jorden, så skal vi gøre noget NU.

Hvis du ikke allerede kender Al Gore, så er han en miljøaktivist, som har kæmpet i mange år for at få klimaet på dagsordenen. Han var vicepræsident under Bill Clinton fra 1993 til 2001, i 2006 udgav han sin dokumentar An Inconvenient Truth, og så har han støttet Obama i hans tiltag om forskellige klimatiltag. Nu kommer han ud med endnu en dokumentar An Inconvenient Sequel, som i den grad er en opfordring til, især USA’s nye præsident Donald Trump, om ikke at feje klima-lovgivninger og tiltag under gulvtæppet, for det har vi ikke råd til. Der skal handles nu hvis vi vil redde Jorden.

Det er skræmmende at se hans film, og se hvor meget at menneskeheden har ødelagt Jorden på så få år. Og ingen er perfekte, men hvis vi alle gør vores i at prøve at mindske vores CO2 udslip så meget som muligt, og prøver at gøre vores bedste for at passe på denne fantastiske planet, så tror jeg på at det nok skal blive godt.

Jeg har lavet et lille indlæg med ting som du kan gøre i din dagligdag for at nedskære dit CO2 udslip, og redde planeten.

Jeg synes du skal se nedenstående trailer, og hvis du ikke ved noget om den globale opvarmning, så prøv at sæt dig ned og undersøge lidt omkring det. Når man gør dette, forstår man hurtigt hvor alvorlig en situation det er, og hvor vigtigt det er, at vi gør noget. Jeg håber at dette kan inspirere dig til at tænke mere over dine daglige valg.

This is a topic that really touches me. And when I then hear Trump who does not care about this at all, and I figure out that there are people who just don’t care at all, or don’t believe in global warming, I become so sad. Because global warming is real – and it is here now, it is happening now, and we can see it all around the world in the form of raising water levels, the temperature is rising, hurricanes, drought and much more.
It is clear, that if we want to save the Planet, that we have to do something NOW.

If you don’t already know Al Gore, he is an environmental activist, which have fought to get climate on the agenda for many years. He was vice president during Bill Clinton from 1993 to 2001, in 2006 he released his documentary An Inconvenient Truth, and he has supported Obama and his initiatives about fighting global warming. Now he is about to release another documentary called An Inconvenient Sequel, which is a request for, especially the new president Donald Trump about not concealing the climate initiatives, because we simple cannot afford to do that. Action needs to be taken now if we want to save the Earth.

It is scary to see his movie, and see how much humanity have destroyed the Earth in such a short amount of time. And no one is perfect, but we can all do our part in reducing the CO2 emission as much as possible, and try to do our best in taking care of this amazing Planet. 

I’ve made a little blog post about things which you can do in your everyday life to reduce your CO2 emission, and save the planet.

I would recommend you to watch the above trailer, and if you don’t anything about global warming, then really try to learn more about this and do your research. When you do this, you quickly understand how serious the situation is, and how important it is that we do something. I hope that this can inspire you to think more about your day to day actions.

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE WORLD - CAMILLA TROMBORGq
    July 17, 2017 at 11:40

    […] Read also: Climate change – we have to do something now […]

  • Leave a Reply