Health Holistic beauty & skincare

Do you Take Care of All of your Body?

Hej allesammen! Efter en hel weekend med arbejde (hvor jeg har fået pænt ondt i fødderne – for det får man altså når man står op og går rundt i 7 timer både lørdag og søndag), så tænkte jeg at jeg ville starte mandag ud med et dejligt varmt og afslappende fodbad og rigtigt forkæle mine fødder (de skal nemlig på arbejde igen i aften også). Jeg synes det er enormt vigtigt at vi husker at forkæle og pleje vores krop – alle dele af den – fra tid til anden. Vores krop er den eneste vi har og får, og derfor synes jeg at det er super vigtigt at man passer godt på den, så den (forhåbentligt) kan fungere godt hele ens (forhåbentligt lange) liv.

– Èn gang om ugen tager jeg et fodbad, hvor jeg først filer det hårde hud under fødderne, så sidder jeg med fødderne i i cirka en halv times tid, klipper negle, smører fødderne ind i en fed creme og så tager jeg plastic poser udover fødderne og et par tykke hygge sokker udover og har det på i en times tid (eller hele natten).

– 2-3 gange om ugen, lige inden jeg smutter i bad, bruger jeg min tørbørste til at skrubbe døde hudceller af, samt at få lidt gang i hele systemet. Typisk efter jeg har gjort dette, bruger jeg også samtidig en body scrub mens jeg er i badet, og efter badet, bliver hele kroppen smurt ind i en gang mandelolie, og er dermed blød og dejlig.

– Stort set hver dag bruger jeg også en håndcreme (især herover vinteren), og når jeg husker det, så bruger jeg også en neglebåndsolie, til at forstærke mine negle.

Så bare lige en lille opfordring herfra, med at tage jer ekstra godt af jeres krop! Mange har tendens til kun at have fokus på ansigtet, da det er dette man viser udadtil til andre – men bare tænk på, at du skal være i din krop hele livet – og du fortjener at have en sund, velplejet og velfungerende krop!

Hi everyone! After a whole weekend filled with work (where I’ve gotten some pretty tired feet – because, that’s what you get after standing and walking around for 7 hours both Saturday and Sunday), I thought that I would begin my Monday with a warm and relaxing footbath and truly take care of my feet (because they are going to work again later tonight). I think it is highly important that we remember to spoil and take care of our bodies – all parts of it – regularly. Our body is the only one we have and we’ll ever get, therefore I think it’s highly important to take good care of it, so that it (hopefully) will function very well for our, hopefully, long lives.

– Once a week I take a footbath. First I file the hard skin under my feet, then I sit with my feet in the footbath for about half an hour, then I cut my nails, spread some thick cream all over my feet, and then I put on some plastic bags and take a pair of warm cozy socks on and sit with it on for about an hour (or the entire night).

– 2-3 times a week, just before I go into the shower, I use my dry brush to remove dead skin cells, and get my system going. Typically after having done this, I’ll also use a body scrub while I’m in the shower, and afterwards I’ll reply some almond oil on my entire body, so it gets nice and soft. 

– Almost every day I’ll use a hand cream (especially during winter), and when I remember it, I’ll also use a cuticle oil, to strengthen my nails. 

So just a little request from my, remember to take good care of your body! A lot of people only have focus on their face, because this is what you show to others – but just think about, that you have to be in your body for your entire life – and you deserve a healthy, well-kept and well-functioning body!

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    DIY LIP SCRUB FOR DRY LIPS - CAMILLA TROMBORG
    January 25, 2017 at 5:47

    […] Read also: Do you take care of all of your body? […]

  • Leave a Reply