Happiness Health

ESTABLISH A GOOD MORNING ROUTINE

Jeg læste lige Melissa Ambrosini’s blog indlæg ‘ Magical Morning Routines‘ og blev særdeles inspireret til at få en mere fast morgen-rutine med ‘non-negotiables’ (dvs. ting man skal gøre, for sin egen skyld).

Mine morgener har nemlig altid været lidt løse og mest bestået af hvad jeg lige følte for den pågældende dag, hvilket man da også skal mærke efter og lytte til. Men, jeg har længe beundret de personer jeg ser op til i livet, som formår at dyrke både yoga, meditere og meget andet om morgnen. Og sådan vil jeg også være – så nu skal der gøres noget ved det. Måske du også kunne være interesseret?

Melissa’s første råd er først at finde ud af, hvad man gerne vil have at ens morgen skal bestå af – hvilke rutiner vil du gerne have inkorporeret i din egen morgenrutine? Skriv alle disse ting ned.

Derefter skal du overstrege de 3 vigtigste ting som du VIL gøre hver morgen, og som ikke er til diskussion. Det er disse 3 ting du altid skal prioritere højest, og alle de andre kommer efterfølgende, hvis du har tid til det.

Herefter skal du sætte tid af. Find ud af hvornår du står op, og hvor længe du vil (eller kan) bruge på din morgenrutine, og læg så en plan for hvornår du gør hvad, og i hvilken rækkefølge.

Jeg er elle vild med denne plan, og skal netop til at udfylde min egen plan. Jeg ved allerede at det jeg gerne vil gøre om morgnen er at få bevæget mig (måske i form af noget roligt yoga), udvist taknemmelighed i form af at skrive en taknemmelighedsliste og den sidste ting vil jeg gerne have til at bestå af at meditere.

Hvordan ser din ideelle morgen ud? Og hvad for nogle ting vil du kan have med i din egen morgenrutine? Hvis du allerede har en god morgenrutine, så vil jeg elske at høre om den – så skriv endelig i kommentarfeltet!

I just read Melissa Ambrosini’s blog post ‘Magical Morning Routines’, and got really inspired to create a more stable morning routine with non-negotiables (meaning; things you have to do, for your own sake).

My mornings have always been a bit lose and I have just done whatever I felt like on that specific day, which you of course also have to feel and do what feels right. But, I have been inspired by the people I look up to in life for a long time which succeed in practicing yoga, meditating and much more in the morning. And I want to be like that as well – so now is the time to do something about it. Maybe you could be interested in that as well?

Melissa’s first advice is to find out what it is that you actually want your morning to consist of – which routines would you like to incorporate into your own morning routine? Write all these things down.

After this you shall highlight the 3 most important things which you WILL do every morning, and this is not for discussion. It is these 3 things you should always prioritize the most, and the rest of the things you can do if you have time for it.

After this you need to put aside some time. Figure out when you are going to wake up, and for how long you want to spend on your morning routine, and then make a plan for when you are going to do what and in which order.

I love this plan, and I’m just about to fill out my own plan. I already know that what I want to do in the morning is first of all to move my body (maybe in the form of some slow yoga), feel gratitude through a gratitude-journal, and lastly I want to meditate. 

How does you ideal morning look like? And which things do you want to incorporate into your own morning routine? If you already have a good morning routine, then I would love to hear about it – just tell me in the comments!

Read also: Learn to love yourself

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply
  Ida
  July 2, 2017 at 12:09

  Uh, det må jeg også i gang med! Også selvom det bare er 5 minutter 🙂

 • Reply
  WHAT IS AYURVEDA? - CAMILLA TROMBORG
  July 12, 2017 at 6:16

  […] Read also: Establish a good morning routine […]

 • Leave a Reply