Food Health

FOCUS ON EATING SLOWLY

Jeg tror de fleste af os har hørt på et eller andet tidspunkt i vores liv, at vi skal huske at tygge maden og ikke bare kaste den i os. Men hvorfor er det egentlig?

Hvis man bare kaster maden i sig, så når kroppen ikke at forberede sig på, at den skal fordøje noget, hvilket gør at de store klumper mad du kaster ned i maven har svært ved at blive nedbrudt.

Hvis du derimod tygger din mad, så signalerer dette til kroppen at den skal fordøje noget.

Nedbrydningsprocessen starter altså allerede i munden. Jo mere du tygger maden og gør den flydende inden du sluger den, jo bedre er det for din fordøjelse og din krop, da du gør arbejdet meget lettere.

Det er også bevist, at folk der spiser langsommere spiser mindre. Undersøgelser har vist, at folk der spiser deres mad meget hurtigt, også typisk er de folk der har tendens til at blive overvægtige.

Så et lille godt råd, er at have mere fokus på at tygge maden til den er flydende inden du synker den. Man kan også prøve at have mere fokus på ‘mindful eating’. Prøve at være mere til stede når du spiser. Lad være med at sidde på din mobil, computer eller se tv. Prøv at koncentrere dig om din mad, nyd den og tyg den godt og grundigt.

English:
I think most of us have heard at some point in our life, that we need to chew our food and not just throw it into us. But why is that? 

If you just throw the food into your stomach, the body is not prepared to digest something, which makes the big food limo you just threw into your stomach very hard to digest. 

If you instead chew your food, this signals to your body that it needs to digest something. The breakdown process already starts in the mouth. The more you chew the food and make it more liquid before you swallow it, the better it is for your digestion and your body, since you make the work much easier.

It has also been proven that people to eat more slowly eat less food. Studies have shown that people who eat their food very fast, are typically also people who have a tendency to become overweight. 

So a little tip is to chew your food until it is liquid before you swallow it. You can also try to have more focus on ‘mindful eating’. Try to be more present and mindful when you eat. Stop looking at your phone, computer or at the TV. Try to concentrate on your food, enjoy it and chew it thoroughly.

Sources: 
Why slow eaters may burn more calories
Why chewing your food can change your life


Read also:
Anti-inflammatory food 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply