Health Inspiration

GOTTA SEE DOCUMENTARIES

Hvis du har læst med herinde i noget tid, så er du vidst godt klar over, at jeg elsker dokumentarer. Især dokumentarer omkring sundhed, velvære, tankernes kraft og miljøet. Og jeg har en lille liste over dokumentarer jeg gerne vil se. Derfor tænkte jeg at jeg ville dele dem med jer, ligesom jeg delte min liste over bøger jeg gerne vil læse, i håb om at det også kunne være noget for nogen af jer derude! Og hvis I kender til andre spændende dokumentarer så skriv endelig en kommentar og del dem!

1. What The Health

Denne dokumentar udkommer snart, og er igang med at blive hypet helt op. Det er nemlig folkene bag ‘Cowspiracy’ dokumentaren (som kan ses på Netflix, og som er blevet en kæmpe succes) som står bag den. Denne dokumentar sætter fokus på hvor korrupt at sundhedsindustrien er ovre i USA, og hvordan at flere firmaer der påstår at være sunde og er der for at hjælpe folk til bedre helbred, slet ikke gør dette, pga. de får penge for at gøre det modsatte. Det er helt klart en film jeg skal se, for jeg er enormt interesseret i, og ikke mindst chokeret over, hvordan at mange firmaer ovre i USA snyder folket, bare for at tjene penge.

2. Eating You Alive

Denne har jeg lige hørt om i dag, men det skulle minde om en god blanding af alle mulige tidligere sundhedsdokumentarer, og fokus ligger selvfølgelig på hvordan en sund kost kan gøre os raske, og hvordan en dårlig kost tværtimod kan gøre os syge.

3. The Connection

The Connection hørte jeg om fra min veninde Ida. Vi havde nemlig en god snak omkring det holistiske synspunkt på sygdomme og kroppen, og om hvordan at ens tanker og andet kan kreere og kurere sygdomme. Det er dette emne, som denne film går ind og kigger nærmere på. Meget interessant, og bestemt en dokumentar jeg skal have set.

4. E-motion

E-motion skulle handle om hvordan vi kan bruge vores hjerner og tankens kraft meget mere end man lige er klar over. Det lyder lidt som ‘the law of attraction’ der ligger bag denne, og det er jeg elle vild med, så bestemt også en dokumentar jeg skal have set.
5. Minimalism 

Minimalisme er det helt store for tiden! Og jeg er bestemt også fan af tanken om at eje mindre, og istedet for lægge ens fokus på de ting der virkelig betyder noget i ens liv; familie, venner, oplevelser, udvikling. De to mænd som står bag denne film er gået fra at være mere eller mindre besatte af at eje en masse og have en masse ting, til at afskaffe stort set alle deres ejendele, og istedet fokusere på de indre værdier.

If you have read some of my posts in here before, you are well aware of the fact that I love documentaries. Especially if they are about health, wellness, the power of the mind and the environment. And I have a little list of documentaries that I want to see. Therefore I thought that I would share this with you, just as I shared my list of books that I want to read, in hope of giving some inspiration for you out there. And if you know any other exciting documentaries, please write a comment and share them!

1. What The Health

This documentary is about to be released soon, and are currently being completely hyped up. Because it is the people behind the ‘Cowspiracy’ documentary (which can be seen on Netflix, and which ended up being a huge success) which has made it. This documentary should put focus on how corrupt the health industries in the US are, and how many companies claims to be healthy and helping people to better health, but actually doesn’t at all, because they get money to do the opposite. It’s definitely a movie I want to see, because I’m highly interested in, and not least chocked by, how many companies in the US are cheating people, just to earn money. 

2. Eating You Alive

I’ve just heard about this one today, but it should be a good mixture of previously health documentaries, and the focus is of course on how a healthy diet can make us well, and how eating badly can make us sick.

3. The Connection

The Connection I heard about from my friend Ida. We had a great talk about the holistic viewpoint of our body and sicknesses, and how our thoughts can create or cure diseases. This topic is what the documentary focuses on. Highly fascinating, and definitely a documentary I have to watch.

4. E-motion

E-motion should be about how our brains and the power of our thoughts can achieve much more than we might be aware of. It sounds a bit like ‘the law of attraction’, and I love this, so another one I gotta see.

5. Minimalism 

Minimalism is the big thing at the moment! And I’m definitely a fan of the thought of owning less and instead put your focus on the things that really matters in your life; family, friends, experiences, development. The 2 men behind the movie has gone from owning a lot of stuff and having many things, to getting rid of almost all of their things, and instead focus on the internal values.

 

Read also: Food Choices Documentary

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    CAFÈS TO VISIT IN COPENHAGEN - CAMILLA TROMBORG
    March 2, 2017 at 12:45

    […] har set billeder af diverse steder og lækkert mad på Instagram. Og ligesom med min bog liste, og min dokumentar liste, så tænkte jeg at det kunne være til inspiration for nogen af jer […]

  • Leave a Reply