Health Sustainable & Conscious living

HEAL YOUR MIND HEAL YOUR LIFE

Jeg har netop set filmen ‘E-motion’ (kan ses via www.gaia.com), som handler om hvordan vi kan helbrede os selv via vores tanker.

Har du nogensinde hørt om begrebet placebo effekten? Det handler om at syge mennesker kan gøre sig selv raske blot ved hjælp af deres tanker og følelser. Der er lavet en del undersøgelser omkring dette hvor folk får piller som siges at skulle helbrede dem, men pillerne er faktisk bare ‘falske piller’, og alligevel blev de syge mennesker helbredt. Det samme gør sig også gældende omvendt – man kan gøre sig selv syg, blot ved tankens kræft. Du kender garanteret til følelsen af at alle er syge omkring dig og du allerede dér tænker “åh nej, jeg bliver garanteret syg lige om lidt”. Selvfølgelig gør du det hvis du går og tænker på det.

Ved at ændre dine tanker, kan du altså ændre din situation. Du kan helbrede din egen krop.

Filmen går også i dybden med hvordan, at det med at vi har ondt eller skavanker forskellige steder, kan være knyttet til negative følelser som vi ikke har bearbejdet, og som ligger og nager i kroppen. Det er enormt fascinerende, og noget jeg skal dykke meget mere ned i.

Men for nu, vil jeg bare anbefale dig at se filmen E-motion, den er smuk, fantastisk, fascinerende og livsbekræftende.

I’ve just watched the movie ‘E-motion’ (watch it at www.gaia.com), which is about how we can heal ourselves through our thoughts.

Have you ever heard about the placebo effect? It’s about how sick people can get well again just by using their thoughts and feelings. There have been done some studies where people get pills which are supposed to make them healthy again, but the pills are actually ‘fake pills’, yet the sick people got cured. The same applies for the other way around – you can make yourself sick just by thinking about it. You might know the feeling that everyone around you is sick, and you start to think “oh no, I’m without doubt going to get sick soon”. And of course you do if that’s what you’re thinking. 

By changing your thoughts, you can thereby change your situation. You can heal your own body.

The movie also goes into depth with how having pain different places in the body, can be connected to negative emotions which we have not processed thoroughly, and which gets buried in the body. It’s highly fascinating, and definitely something I’m going to dive more into.

But for now I’ll just recommend you to watch the movie E-motion, it’s beautiful, fantastic, fascinating and life-enhancing.


Read also:
The Human Experiment Documentary

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply