Inspiration Personal

How not following Your Dreams, can keep your Passion Alive

Hm, jeg har haft dette indlæg i tankerne længe. Men har ikke helt vidst hvordan jeg skulle formulere mig ordentligt. For overskriften lyder måske lidt demotiverende og lidt af en dream-killler, men tro mig, jeg går all-in for at man skal følge sine drømme og sine passioner. Men, for ca. en måneds tid siden læste jeg bogen Big Magic – creative living beyond fear skrevet af Elizabeth Gilbert. Og den har mildest talt ændret mit syn på drømme.

Jeg må hellere lige starte med at fortælle, at jeg – siden jeg har været helt lille – altid har elsket at skrive. Der var virkelig intet bedre end at få skriftlige stile og essays for i folkeskolen. Jeg knuselskede at finde på historier. Så da jeg var 13 år fik jeg en idé til en større historie, og siden den dag, har mit mål og mine drømme været, at “når jeg blev stor, skulle jeg være forfatter”. Og tro mig, drømmen har hængt ved lige siden. Efter gymnasiet var jeg voldsomt meget i tvivl om hvad jeg skulle vælge at gøre. Jeg overvejede om jeg skulle give det et skud og søge ind på Forfatterskolen og forfølge min drøm. Men, det har altid ligget i baghovedet det med ‘hvad hvis det nu ikke lykkedes, og du så pludselig ikke kan tjene nogle penge og leve’. Så istedet valgte jeg at søge Litteraturvidenskab på Københavns Universitet som første prioritet. Men, mit snit var ikke højt nok, og jeg endte på Engelsk og Organisationskommunikation på Copenhagen Business School. Som jo vitterligt er noget helt andet. Men, jeg tror faktisk det endte med at være det rigtige for mig.

Tilbage til bogen. Elizabeth Gilbert anbefaler at man ikke har sine kreative drømme og passioner som sit primære job. Og det af den enkelte grund, at så bliver du ‘afhængig’ af at skulle frembringe og skabe noget. Du bliver altså finansielt afhængig af at skulle skabe noget godt hele tiden. Og det er bare stort set fysisk umuligt. For kreativiteten kommer ikke til os hele tiden. Og at lægge det pres på ens kreative side, at det skal være så godt hele tiden, at man kan tjene penge på det – kan i sidste ende gå ind og dræbe ens lyst til at være kreativ, og dermed dræbe din passion.

Og det vil jeg ikke ende med. Jeg elsker at skrive, og har altid elsket det. Og jeg vil virkelig aldrig nå til det punkt, hvor jeg vil føle at det er irriterende, eller noget som bare ‘skal gøres’. Nok skriver jeg ikke så meget mere, for jeg har tusinde andre ting at tage mig til. Men når jeg så skriver – så elsker jeg det, virkelig højt.

Dermed ikke sagt at jeg har droppet drømmen om at blive forfatter for good. Den er her stadig. Men det er mere en fritidsaktivitet, end noget jeg anser som skal være min ‘fulde levevej’. Jeg har en færdig historie liggende, og jeg arbejder på at prøve at få den udgivet. Jeg tror på at det nok skal lykkedes engang. Og hvis ikke, så er det også okay. Det vigtigste er at jeg bliver ved med at skrive – fordi jeg kan lide det. At jeg skaber noget for mig selv, og at jeg altid vil elske at være kreativ.

Med alt det sagt, så ville jeg lige anbefale alle at læse Elizabeth Gilbert’s bog. For den er virkelig fantastisk!

skaermbillede-2016-11-02-kl-14-16-23

So, I’ve had this post in my mind for a long time. But I didn’t quiet know how I should formulate myself clearly. Because the title might sound a bit demotivating and kind of a dream-killer, but trust me, I’m all in for following your dreams and passions. But, for about a month ago I read this book called Big Magic – creative living beyond fear written by Elizabeth Gilbert. And it has changed my view upon dreams.

Let me start by telling you, that ever since I was very small, I’ve always loved to write. There was nothing better than having to write stories and essays in elementary school. I completely loved to create stories. When I was 13 years old I came up with an idea for a bigger story and ever since that day, my goal and my dream has been ‘that when I get big, I’m going to become an Author’. And trust my, the dream is still alive. After high school I was so in doubt about what to do. I considered applying for the Author school here in Copenhagen and following my dream. However, I’ve always had the thought in the back of my mind ‘what if you don’t succeed, and suddenly you cannot earn any money and you cannot live’. So instead I chose to apply for Litteratur science on Copenhagen University as my first priority. However, my grades weren’t high enough, and I ended up on English and Organisation Communication at Copenhagen Business School. Which is something completely different. But, I do believe this ended up being the right thing for me.

Back to the book. Elizabeth Gilbert does not recommend that you have your creative dreams and passions as your primary job. And that is because of the simply reason that you get ‘dependent’ on creating something. You’ll become financially dependent on having to create something good all the time. And that is just physically impossible. Because creativity does not come to us all the time. And putting that kind of pressure on your creative side, that it has to be good all the time, so that you can make money out of it – might eventually kill your desire to create and be creative, and thereby kill your passion for the field.

And that I do certainly not want to end up with. I love to write, and I always have. And I never want to get to that point where it becomes annoying, or something that I just ‘have to do’. I do not write that much anymore, because I have a million other things to do. But when I write – I love it so much. 

But I’m hereby not saying that I’ve given up on my dream to become an Author. It’s still there. But I see it more as an free time activity, than I’m seeing it as a full time job. I have a finished story laying around, and I’m working on getting it published. I believe that I will succeed with it eventually. And if not, that’s okay. The most important part is that I keep writing – because I like to. And that I keep creating for myself, and that I’ll always love being creative.

With all that being said, I just want to recommend everyone to read Elizabeth Gilbert’s book. It’s amazing!

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply
  START A NEW HOBBY TODAY - CAMILLA TROMBORG
  November 10, 2016 at 7:58

  […] Read also: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive.  […]

 • Reply
  WHY BEING BORED MIGHT BE GOOD FOR YOU - CAMILLA TROMBORG
  December 22, 2016 at 8:33

  […] Read also: How not following your Dreams, can keep your Passion Alive. […]

 • Reply
  GOOD BOOKS - BETTER THAN BEFORE - CAMILLA TROMBORG
  January 27, 2017 at 5:45

  […] Read also: How not following your dreams, can keep your passion alive […]

 • Leave a Reply