Inspirering people

HOW TO GET INTO PLANNING AND THE BENEFITS OF IT

Der er mange fordele ved at planlægge forskellige ting i sit liv. Det hjælper dig med at få mere overblik over dit liv, og dermed også mere overskud i din hverdag. Det kan hjælpe dig med at spare penge og tid. Og ikke mindst, så kan det hjælpe dig med at gå mere målrettet efter at opnå dine mål og drømme. Fordelene er altså mange ved at bruge lidt tid på at planlægge sit liv. Jeg er allerede elle vild med det! Det er først noget jeg rigtigt er begyndt på indenfor de seneste 2 år. Før i tiden skriblede jeg altid bare en masse noter ned på random papirer, men aldrig noget decideret konkret. Men nu skriver jeg flere ting ned. På min mobil har jeg en lille liste i mine noter for hvad jeg skal for den kommende dag, og den indeholder altså de helt simple ting såsom ‘udstrækning, bad, handle ind, lave lektier’ osv. Meget simpelt, men det gør bare at jeg husker alle de små ting jeg går og tænker på at jeg skal have gjort.

Derudover har jeg også gjort brug af min Productivity Planner, hvor jeg har planlagt hvad jeg vil opnå i den pågældende uge, og så for dag til dag. Snart træder vi ind i det nye år, og så skal jeg til at bruge min Atelier Aarhus kalender, og det glæder jeg mig virkelig også til.

Hvad kan man planlægge?
Du kan planlægge alt. Bogstaveligt talt. Du kan planlægge hvordan dine dage skal se ud, hvordan og hvornår du vil lave dine lektier, dine projekter, din træning, dine indkøb, din madlavning osv. Du kan planlægge lige hvad du vil. Selvfølgelig skal man ikke planlægge hele sit liv ned til mindste detalje, der skal være plads til sjov og spontanitet. Men planlægning kan hjælpe med at give dig mere overskud, og på den måde også give dig mere plads til netop de sjove og spontane aftaler.

Hvad du kan bruge til at planlægge 
Der findes efterhånden meget forskellige planlægnings udstyr derude, kalendre, skemaer, to do lister og så videre. Og man behøves jo ikke planlægge alt i ens liv, men nedenfor er der lidt forskelligt som kan være en inspiration til hvordan du kan planlægge dit liv. Man behøves jo heller ikke at købe nogle at tingene, man kan faktisk bare lave sit eget lille planlægningsskema på et stykke papir – så nemt er det.

Normale kalendre: Atelier Aarhus, Life Planner.

Produktivtets kalender: Productivity Planner.

Måltidsplanlægning: Meal planner.

To do uge skema: To do this week.

Træningsplanlægning: Workout.

Hvad jeg selv gerne vil blive bedre til at planlægge
Selv vil jeg gerne blive bedre til at planlægge mine indkøb når det kommer til madvarer, samt hvad vi skal have at spise herhjemme. Oftest ender det nemlig bare med at vi på selve dagen lige får snakket om hvad vi kan lave, og en af os så handler ind. Det resulterer både i at vi spilder en masse tid i løbet af ugen på at handle ind, samt at vi kører lidt rundt i de samme retter, fordi vi bare hurtigt skal finde på noget og ikke får sat os ned og planlagt ordentligt. Derfor vil jeg gerne blive bedre til at sidde og kigge på forskellige retter jeg og min kæreste gerne vil prøve, og så lave 1 eller 2 indkøb i løbet af ugen, og ikke hver og hver anden dag. Dette kan både hjælpe os med at spare tid, men også penge, da man hurtigt kan komme til at købe ‘ekstra’ ting når man er nede at handle ind.

Har du nogle ting du gerne vil blive bedre til at planlægge? Eller som du vil begynde at planlægge? Og hvad planlægger du i forvejen?

There are many benefits when it comes to planning different things in your life. It can help you maintain an overview of your life, and give you more energy in your everyday life. It can also help you save time and money. And not least, it can help you go more directly and achieve your goals and dreams. The benefits of spending just a little bit time on planning your life are many. I’m already loving it! It is first something I’ve started doing the last 2 years. Before I just scribbled down some notes on what was on my mind on random papers, never something specific. But now I write down several things. On my mobile I have a little list in my notes about what I’ll be doing for the specific day, and it mainly contains simple things such as ‘stretch, take a shower, buy groceries, do homeworks’ etc. Very simple, but it makes me remember all the little things that I want to do.

Besides that I’ve also used my Productivity Planner, where I’ve planned what I wanted to do for the following week, and for each day. Soon we step into the new year, and then I’m going to start using my Atelier Aarhus calendar, which I’m looking very much forward to.

What can you plan?
You can plan almost everything. Literally everything. You can plan your day, when and how to do your homeworks, your projects, your training, your grocery shopping, your cooking etc. You can plan whatever you like. Of course you cannot plan all of your life down to the smallest detail, there also need to be some space for fun and spontaneity. But planning can help give you more energy, and in that way also give you more space for all the fun stuff and spontaneius deals.

What can you use for planning
There are various different kind of things you can use for planning your life, such as calendars, schemes, to do lists etc. And you don’t have to plan everything in your life, but below you can see some different things you can use to plan different things in your life, just as some inspiration. And you don’t need to buy any of the things, you can just take a piece of paper and make it yourself – simple as that.

Normal calendars: Atelier AarhusLife Planner.

Productivity Planner: Productivity Planner.

Meal planner: Meal planner.

To do scheme: To do this week.

Workout Planner: Workout.

What I want to become better at planning
I want to become better at planning my grocery shopping and what we shall eat. Often it just ends up with us talking about what we want to eat on the specific day, and then one of us go grocery shopping. This result in that we waste a lot of time on grocery shopping each week, and that we eat a lot of the same dishes, just because we quickly needed to come up with some idea for what to eat. Therefor I want to become better at sitting down and look at different dishes which we wish to make, and then only shop for groceries one to two times a week, instead of every other day. This can help us save both time, but also a lot of money, since we tend to buy ‘extra’ things when we go shopping.

Do you have anything you want to become better at planning? Or something you want to start planning? Or what are you already planning?

 

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Ida
  January 4, 2017 at 17:08

  Har du bare købt din productivity planner online?
  Jeg prøver virkelig at blive bedre til at planlægge og den ser ud som et brugbart side kick til min ellers gode kalender!

  • Reply
   Camilla Tromborg
   January 4, 2017 at 18:52

   Ja, jeg købte den bare via https://www.intelligentchange.com, og så gik der vidst en uge eller to før jeg modtog den. Den kan virkelig varmt anbefales, den er skide god til at planlægge i, og holde styr på hvad man skal! 😀

  Leave a Reply