Inspiration

How to Stay Productive

Jeg elsker at vide hvad jeg skal lave i løbet af en dag, en uge, en måned osv. For når jeg ved dette, så hjælper dette mig med at gøre de ting jeg skal og jeg føler at jeg bruger min tid fornuftigt og at jeg arbejder mig hen imod mine mål og drømme.

Og jeg har nogle tips til hvordan du kan blive mere produktiv.

1) Først skal du finde ud af hvad du gerne vil opnå og opleve i år. Skriv alle de ting ned som du gerne vil se, opnå, opleve. Jeg har en liste med ting jeg gerne vil opnå og opleve for hvert år. (altså, et år af gangen, men jeg gemmer mine gamle lister, så jeg kan se tilbage på de ting jeg har opnået og oplevet gennem årene).

2) Skriv ned hvad du skal gøre, hvad du gerne vil og hvad du bliver nødt til at gøre for hver eneste måned.

3) Planlæg de forskellige uger, og vær realistisk. Nogle mennesker skriver 1000 ting ned som de gerne vil klare på en dag, og de ender som regel med at føle sig skuffede over at de ikke nåede det. Tro mig, det har jeg gjort masser af gange. Planlæg ikke mere end 2-3 store ting per dag, og så kan du altid tilføje mindre opgaver til den liste.
For at holde styr på hvad jeg skal gøre i løbet af en uge, og en dag, bruger jeg mine Productivity Planner, og den er jeg virkelig glad for. På grund af den føler jeg mig meget mere produktiv, og jeg kan holde styr på hvad jeg opnår over dage, uger og måneder.

4) Klar den vigtigste opgave du skal gøre, eller den opgave som du bliver ved med at rykke længere og længere ned på din to-do liste, som den første ting i løbet af dagen. Jeg vil meget hellere klare de ting jeg skal som det første i løbet af dagen, og så kunne slappe ordentlig af senere, og være glad og tilfreds med det jeg har lavet. Sluk din telefon, fokuser på en opgave af gangen og bare få det gjort. Normalt er de opgaver vi skal igang med slet ikke så slemme, som de virker i vores hoveder når vi først starter på dem.

Jeg håber at du kan bruge nogle af disse tips, eller måske har du nogle andre gode tips. Så må du endelig dele dem med mig, for jeg elsker at lære nyt ting!

I like to know what I am going to do for the day, the week, the month etc. Because this just gets me started and it simply just makes me feel good knowing that  am spending my time as good as I possible can, and that I am working towards achieving my goals. 

And I do have some tips on how to make sure that you stay productive.

1) First of all, you need to plan what you want to do and what you want to accomplish for the entire year. Write all the things down which you want to do or achieve in this year. I have a list of things that I want to accomplish for each year. (well, one year at a time, but I save my old lists, so that I am able to see what I have accomplished throughout the years).

2) Write down what you are going to do, what you want to do and what you have to do for the specific months.

3) Plan out your week, and try to be realistic. Some people write 1,000 of things which they want to accomplish or get done in one day, and usually they just end up feeling dissatisfied when they do not get all the things done. Trust me, I have been there. Plan to do no more than 2-3 big things each day, and then you can also add some smaller tasks to your list. 
To keep track on what I have to do each week and each day, I use my Productivity Planner, which I am truly grateful for. 
Because of this I feel so much more productive, and I can see what I accomplish over days, weeks, months. 

4) Do the most important thing you have to do, or the thing that you keep pushing down on your to do list, as the first thing in the day. I will much rather do all the things I have to do as early as possible in the day, so that I can relax later and feel really good about myself. Turn off your phone, focus on one task at a time and just get it done. Usually things are not as hard as they seems to be in our head when we first get started.

I hope that you can use some of these tips, or maybe you have some other tips. Then please share them below, I would love to learn some new things!

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    HOW TO GET INTO PLANNING AND THE BENFITS OF IT - CAMILLA TROMBORG
    December 28, 2016 at 15:34

    […] har jeg også gjort brug af min Productivity Planner, hvor jeg har planlagt hvad jeg vil opnå i den pågældende uge, og så for dag til dag. Snart […]

  • Leave a Reply