Inspirering people

How You can Save the Planet

Hvis der er noget jeg gerne vil, så er det at hjælpe med at redde vores planet. Det står meget klart og tydeligt, at vi seriøst skal til at gøre noget for at undgå at ødelægge vores planet, hvilket vi er godt igang med pga. kæmpe CO2 udledning. Nogle gange kan det virke helt uoverskueligt, for hvordan skal man som ene menneske kunne gøre nok, til at redde planeten? Men, jeg vælger at se på det på den måde, at hvis flere og flere begynder at gøre små ting i deres dagligdag, så tæller det hurtigt op, og vil have en større påvirkning end vi lige går og tror.

Dermed ikke sagt at der ikke skal ske noget større også – vi skal have politikere til at fokusere på grønne energikilder, og en masse andet som jeg garanteret ikke ved nok om. Men jeg ved nogle ting som jeg kan gøre i min hverdag for at formindske mit CO2-udslip – og dem vil jeg rigtig gerne dele med jer, i håb om at flere og flere kunne tage nogle små vaner til sig og være med til at redde Jorden.

Hvad du kan gøre for at redde planeten

– brug et stof net når du handler ind, og sig nej tak til plastic poserne

– sluk lyset og alle elektroniske apparater når du ikke bruger dem

– du kan tilmelde dig ‘nej tak til reklamer?’. Her kan du krydse af hvilke reklamer du gerne vil modtage, og dermed undgå du at få en masse spild reklamer som du alligevel bare smider ud. Personligt har jeg bare valgt at droppe reklamer fuldstændig.

– du kan skære ned på dit kødforbrug. Kødproduktionen forurener virkelig meget, især rødt kød. Så hvis du skal have kød, så vælg kylling istedet for, da kyllingeproduktionen forurener meget mindre.

– behold dine ting i længere tid, og giv dem til genbrug eller sælg dem videre når du ikke længere bruger dem, så andre kan få glæde af det.

Har du andre gode råd til hvad man kan gøre, for at forurene mindst muligt i sin hverdag, så del dem endelig! 

skaermbillede-2016-11-05-kl-13-41-30

If there is something I want to do, it is to help save our planet. It is very clear, that we seriously need to do something in order to avoid destroying our planet, which we are about to with our giant emission of CO2. Sometimes this can seem quiet impossible, because how are we as one single person gonna be able to do enough to save the planet? But, I choose to look at it in this way, if more and more people start doing some small things in their everyday, then it all counts up, and then it will have a larger effect than you can imagine.

I’m thereby not saying that something bigger doesn’t need to happen – we need our politicians to focus more on green energy, and a lot more which I probably don’t know enough about. But I do know some things which I can do in my everyday life to reduce my CO2 emission – and I’d like to share them with you, in the hope of that more and more could take some of these small actions to them and contributing to saving planet Earth.

What you can do to save the planet:

– use a textile net when you are shopping, and say no to plastic bags

– turn off the lights and all electronic devices when you are not using them

– in Denmark we can choose to say no to physical commercials in our mail, and thereby limit the amount of paper that we throw out. You might have an option like this in your country as well. 

– you can cut down on your meat consumption. The meat industry pollutes a lot, especially red meat. So if you do eat meat, try choosing chicken instead, because the chicken industry is not polluting as much.

– keep your things in a longer time, and recycle them or sell them when you do no longer want them, so others can get joy out of them.

If you have other good ideas on what you can do in order to reduce your CO2 emission in your everyday life, then please share them!

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    CLIMATE CHANGE - WE HAVE TO DO SOMETHING NOW - CAMILLA TROMBORG
    April 8, 2017 at 8:42

    […] har lavet et lille indlæg med ting som du kan gøre i din dagligdag for at nedskære dit CO2 udslip, og redde […]

  • Leave a Reply