Inspiration

IF YOU WANT TO CHANGE YOUR LIFE, CHANGE YOUR SMALL HABITS

Har du nogensinde tænkt på, at vores liv er lavet af alle vores små hverdagsvaner?

Hvis du har en vane med at motionere dagligt og spise sundt, så har du en rigtig god forudsætning for at have en sund krop.

Hvis du har en vane med at tænke negative tanker om dig selv, så har du større risiko for at have et dårligt selvværd.

Hvis du har en vane for at at bruge stofposer istedet for plastikposer når du handler ind, så vil det på sigt betyde rigtig meget for hvor meget plastik du undlader at kreere i denne verden.

Se faktisk, så er det alle de små vaner i vores liv der har den store betydning for hvordan at vores liv egentlig ser ud.

Hvilket også betyder, at hvis du vil ændre noget i dit liv. Så prøv at ændre små ting og giv det lidt tid. Vaner tager tid at ændre (21 dage siges det ifølge undersøgelser), så vær tålmodig med dig selv.

Hvis du for eksempel gerne vil være sundere, men du drikker en masse sodavand, så prøv på at skær ned på det, eller skære det helt væk.

Hvis du gerne vil have et bedre selvværd, så prøv at blive bevidst om hvad du faktisk fortæller dig selv i dit sind hver dag, og ændre det bevidst.

Jeg er selv helt vild med Albert Einstein citatet, der lyder således: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” (vi kan ikke ændre vores problemer med den samme tankegang we brugte til at skabe dem med).
Simpelt sagt, vi bliver nødt til at gøre noget nyt end hvad vi hidtil har gjort, hvis vi vil have et andet resultat end hvad vi har fået indtil videre.

English:

Have you ever thought about that our lives are made up of our small everyday habits?

If it is a habit of yours to exercise daily and eat healthy, then you are pretty sure to have a very healthy body.

If it is a habit of yours to think negative thoughts about yourself, then you are more likely to suffer from a bad self-esteem.

If it is a habit of yours to use reusable canvas bags instead of plastic bags whenever you go shopping, then this will mean that you avoid creating a lot of plastic waste in your life.

So actually, it is all the small habits in our everyday life that has adds up and decide how our lives actually look like.

Which also means that if you want to change something in your life, then try to change some small things and give yourself time. It takes time to change a habit, so be patient with yourself.

Hvilket også betyder, at hvis du vil ændre noget i dit liv. Så prøv at ændre små ting og giv det lidt tid. Vaner tager tid at ændre (21 days is what research say), så vær tålmodig med dig selv.

If you, for instance, want to be healthier, but you drink a lot of soft drinks, then try to cut down on it, or cut it completely out of your life.

If you want to have better self-confidence, then pay attention to how you think about yourself in your mind, and consciously change it for the better.

I absolutely love the Albert Einstein quote that sounds like this: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them“.
Simply said – we have to do something differently from what we have done so far, if we want another result than what we have gotten up until now.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply