Inspiration

Keep developing and educating yourself

Skærmbillede 2016-05-18 kl. 13.14.05Noget som jeg synes er rigtig vigtigt, er at blive ved med at uddanne og udvikle sig selv. Det betyder ikke nødvendigvis at du skal sidde og læse store tunge bøger (selvom jeg må indrømme at det er en af mine yndlingsmåder at lære på). Man kan lære nye ting ved at læse artikler på nettet, se dokumentarer, se youtube videoer, starte til en ny sport eller hobby!

Der er så mange områder hvorpå du kan udvikle dig selv, og få ny og større viden som kan få dig til at vokse som menneske. Det er enormt fascinerende at lære nye ting, og at finde ud af at verden måske er helt anderledes end man egentlig lige gik og troede at den var.

Jeg vil ikke sige at der er nogle bestemte områder som man skal uddanne sig selv indenfor, jeg mener mest af alt at det bør være hvad der interesserer dig her og nu, som du skal tage fat i og grave dybere i. Er din interesse lige faldet på hvordan man tager billeder – så nærstuder det at tage billeder. Lær alt om det, øv dig, praktiser det, læs tips og tricks. Det kan kun berige dig og dit liv, at du dykker ned i de ting du finder interessante.

Mine personlige yndlingsområder at blive klogere på (for tiden), er selvudvikling, at udvikle sine kreative evner, hvordan man bedst tager sig sammen og får gjort de ting man gerne vil, sundhed og ernæring og marketing. Derfor (som I kan se på ovenstående billeder) er det de ting jeg prøver at lære mere om og det gør jeg ved at læse bøger og artikler om det, og ved at se dokumentarer og youtube videoer om netop disse emner.

Hvad er jeres største interesser? Og hvordan kan I bedst lide at lære?

Something that I find highly important it to keep developing and educating yourself. It does not necessarily mean that you have to sit down and read heavy books (although I must admit that that is one of my preferred methods of learning). You can learn new things in so many ways – by reading articles on the internet, watch documentaries, watch youtube videos, begin to a new sport or hobby! 

There are so many ways in which you can develop yourself, and gain new and more knowledge which can make you grow as a human being. It is highly fascinating to learn new things and figuring out that the world might be a lot different than you originally thought it was. 

I would not say that there are any specific areas in which you should educate yourself within, I believe that you should dig into what interests you here and now, and then learn more about that. If your interest right now is photography – then study it closer. Learn everything, take pictures, practice, learn tips and tricks. It can only enrich you and your life, if you dig deeper into the things that you find interesting.

My personal favourite areas to educate myself in (at the moment) is self development, learning how to develop your creative sides, how to beat procrastination and get the things done you want to do, health and nutrition and marketing. Therefore (as you can see in the picture) it is these things that I try to learn more about, and I do this by reading books and articles about it, and by watching documentaries and youtube videos about these subjects. 

What are your biggest interests? And what is your preferred way of method to learn?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply