Health

MAKE BEING HEALTHY EASY FOR YOURSELF

Hvis du gerne vil leve et sundt liv, med masser af dejlig sund kost og motion, hvilket jeg kun kan anbefale for der er såsåså mange fordele ved det – så handler det også om, at prøve at gøre det så nemt for dig selv som overhovedet muligt, at være sund. Man kan have nok så mange gode intentioner om at leve sundt, men hvis man ikke prøver at gøre det lidt nemt for sig at leve sundt, så kan man hurtigt falde i fælden og spise en masse slik, købe fast food osv. osv.

Derfor ville jeg komme med nogle tips til hvordan man bedst muligt kan gøre det nemt for sig selv, at leve et sundt liv! Dette er både til jer derude, men også en reminder til mig selv om at huske på at gøre nogle af disse ting.

1. Hav altid en masse sund og lækker mad i dit hjem
Sørg for altid at have masser af sund mad tilgængeligt i dit hjem, på den måde fristes du ikke til hurtigt at smutte ned og købe noget mindre sundt, når du pludselig bliver sulten. Sørg for at have masser af grøntsager, frugt, ris, bønner osv., som du kan mikse sammen til et dejligt måltid.

2. Forbered mad (meal prep!)
Dette er jeg ikke selv så god tid, selvom jeg prøver til tider. Men det er simpelthen så smart. Når du laver mad, så lav større portioner og gem resten til frokost dagen efter, eller frys ned så du altid hurtigt kan snuppe noget op og tage med til frokost eller til aftensmad senere. Dette sparer dig tid, og så er det bare så dejlig nemt når du står og er sulten.

3. Hav altid sunde snacks i dit hjem, eller på dig
Det er super godt at have sunde snacks med sig, især i skole eller på arbejde hvis man pludselig bliver sulten, for ellers er det man kan have tendens til at købe usunde sager. Så prøv altid at have nødder, frugt, tørret frugt, lav nogle sunde cookies eller snack bars og tag med dig.

4. Køb en mini smoothie maskine
Virkelig, jeg kan kun anbefale sådan en mini smoothie blender, de er geniale. Jeg har aldrig drukket så mange smoothies som efter at jeg købte denne her. Den er så nem at gøre ren, og det tager under 3 minutter at lave en smoothie, så smart!

5. Smid alt slik ud af dit hjem
Vi spiser det vi har i hjemmet. Man kan sige nok så meget til sig selv at man ikke vil spise dit og dat, men når sulten eller snack-sulten melder sig, og du tilfældigvis har noget usundt liggende, så er det de fleste der har tendens til at hapse dette. Så smid alt det usunde ud! Selvfølgelig skal der være plads til at snacke på nogle usunde sager og forkæle sig selv engang imellem, men så køb evt. lidt mindre portioner af noget og spis det på dagen, så du ikke har det liggende i huset efterfølgende.

6. Hav en træningsmakker
Dette er noget der kan anbefales, især hvis man har svært ved selv at slæbe sig selv afsted og få trænet. Hav en at træne sammen med, det er både hyggeligere, men det gør også at du har en aftale med en, og at du dermed kan have sværere ved at skippe træningen, fordi der er en der venter på dig og regner med dig.

Jeg håber at du kunne bruge nogle af disse tips til noget, og del endelig i kommentarfeltet hvis du har andre gode råd!

If you want to live a healthy life, filled with lots of healthy and delicious food and exercise, which I can only recommend since there are sososo many benefits to it – it’s all about trying to make it as easy as possible for yourself to stay healthy. You can have plenty of good intention about living healthy, but if you don’t try to make it easy for yourself, it’s so easy to fall into the trap and start eating a lot of candy, buy fast food etc.

Therefore I wanted to come with some tips for how to make it as easy for yourself to live healthy! This is both for you guys out there, but just as much a reminder to myself to remember to try to do these things.

1. Always have healthy and delicious food in your home
Make sure to always have lots of healthy food available in your home, in that way you will not get as tempted to go down and buy something less healthy, when you get hungry. Make sure to always have lots of vegetables, fruits, rice, beans etc., which you can easily create a lovely meal out of.

2. Meal prep!
This is something I want to get better at myself. But it is so smart. When you cook food, try to make larger portions, and save the rest for lunch the day after, or put it in the freezer so you can always take it up and quickly have lunch or dinner ready. This saves you a lot of time, and it is just so easy when you are hungry.

3. Always have healthy snacks in your home, or with you
It’s super good to have healthy snacks along with you, especially to school or at work if you suddenly get hungry, because otherwise you can easily fall into the trap and buy some unhealthy snacks. So try to always have nuts, dried fruits, fruits, make some healthy cookies or snack bars and bring them along with you.

4. Buy a mini smoothie blender
Really, I can truly recommend buying a mini smoothie blender, they are genius. I’ve never been drinken as many smoothies as I have after I bought this. It’s so easy to clean, and it takes under 3 minutes to make a smoothie!

5. Throw out all candy from your home
We eat what we have in our home. You can tell yourself that you do not want to eat this and this, but as soon as you start to get hungry or snack-hungry, and you happen to have something unhealthy in your house, most of us will have a tendency to eat this. So throw out all the unhealthy stuff! Of course there shall be room for snacking some unhealthy stuff and spoiling yourself once in a while, but try to buy smaller portions and eat it right away instead of having it laying around in your house.

6. Get a training partner
This I can truly recommend, especially if you have a hard time going to training on your own. Having someone to train together with is both more fun, but it also makes sure that you have a deal with someone, and you thereby feel obligated not to skip the training, because someone is waiting for you and counting on you.

I hope that you could use some of these tips, and please share in the comment section if you have some other good advice!

 

Read also: Skin problems? Try a plantbased diet

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    U-TURN - CURE YOURSELF - CAMILLA TROMBORG
    March 3, 2017 at 16:01

    […] Read also: Make being healthy easy for yourself […]

  • Leave a Reply