Copenhagen

NEW FAVOURITE – BIKE HELMET

Efter at have set flere og flere med en helt i orden cykelhjelm, begyndte jeg endelig at tænke ‘ej, nu må jeg sgu få mig en cykelhjelm’. Og det virker helt åndssvagt, at det er af den simple grund, at jeg har set flere og flere have cykelhjelme på, at det er det der fik mig til at tage mig sammen og købe en – og ikke af den simple grund, at den kan redde ens liv.

Men jeg har altid været rimelig cykelhjelms forskrækket. Der har bare altid været noget stort, grimt og klodset over dem, og siden en cykeltest i de mindre klasser hvor jeg fik tvunget cykelhjelmen med af mine forældre, men jeg så endte med at gemme den i min cykelkurv under en jakke – så har jeg ikke haft en på hovedet siden da. Og det er dumt.

Efter at have hørt, fra især min far som har prædiket om hvor vigtigt det er med en cykelhjelm, om hvordan de kan redde ens liv, har jeg også godt kunne se, at det nu engang var det mest fornuftige.

Faktisk er det først efter at jeg er flyttet ind til København, at jeg er begyndt at tænke over at anskaffe mig en cykelhjelm. Før i tiden tænkte jeg altid “jeg kører ganske fornuftigt på cykel, der sker ikke mig noget”. Men nu er jeg kommet til København – og jeg kører som jeg altid har gjort, men puha hvor er der nogle cyklister og biler der kører farligt, for både dem selv og andre. Og det er disse jeg er bange for. Det kan også være noget så simpelt som at der er glat på vejen, en kantsten du ikke har set, eller noget andet og vupti så ligger du ned og har slået hovedet.

Så, jeg har som sagt, endeligt fået købt mig en cykelhjelm – og det er vel og mærket den samme som halvdelen af Københavnerne kører rundt med, men jeg syntes nu at den var noget så fin. Den kan købes lige her *.
Det tog mig lige et par dage, men nu har jeg egentlig allerede vænnet mig til at cykle rundt med denne her på hovedet.

After having seen more and more people wearing some good looking bike helmets, I started thinking ‘well now I gotta grow up and get myself a bike helmet’. It seems completely stupid that it is because of the simple reason that I’ve seen more and more people starting to wear helmets that ended up making me get one – and not of the simple reason that it can save my life.

But I’ve always been a bit bike helmet terrified. It has always just been someting big and ugly, and since a bike test in the smaller classes in school where I was forced by my parents to wear my helmet, but I ended up hiding it in my basket under my jacket – and never did I wear a helmet again. 

After having heard, especially from my dad preaching, about how important a helmet is, and how it can save your life, I’ve started to acknowledge that it is the most rational to wear one. 

But actually it is first since I’ve moved to Copenhagen, that I started consider getting one. Before I always thought “I’m good at riding my bike, nothing is going to happen to me”. But now that I’ve moved to Copenhagen – and I ride my bike as I always have, but gosh some other cyclists and cars drive dangerously, both for themselves and for others. And it is those that I’m afraid of. It could also be something as simple as it being slippery on the roads, a kerb you haven’t seen, or something else and suddenly you end up lying on the road and have hit your head. 

So, as mentioned, I’ve bought myself a bikehelmet – and it is the same one as almost all the people of Copenhagen has, but I find it very good looking. You can buy it right here *. It took me a few days, but I’ve already started to getting used to biking around with this thing on my head. 

*This post contain an affiliate link 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply