Sustainable & Conscious living Zero waste

REUSE YOUR OLD GLASS JARS

Hvis der er en ting jeg har lært af denne zero waste movement, så er det at man ikke skal undgå at smide ting ud, og istedet for bruge det man har indtil det er brugt op, eller finde andre måder at bruge tingene på.

En ting man kan gøre er at gemme sine gamle glas. Det kan være glas du har fra pasta sauce, kokosolie, salsa sauce eller andet. Gem glassene, lad dem stå i blød i noget vand og sæbe og fjern etikkerne og gør dem rene. Jeg har proppet små labels på mine glas, og bruger dem nu som opbevaring til diverse mad.

 

If there is one thing I have learned from this zero waste movement, it is to avoid throwing things out, and instead try to use the things you have until they are used up, or find other ways to use them.

One thing you can do is to save your old glass jars. It could be glasses which you have collected from pasta sauce, coconut oil, salsa sauce or other things. Save the glasses, let them soak in soap and water and remove the etiquettes and clean them. I’ve put small labels on my glasses, and I’m using them for storage for different food.

Read also: Zero waste living

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply