Health

Sitting is the New Smoking?

Har I hørt om udtrykket “Sitting is the new smoking”? Jeg har stødt på det et par gange nu. Og det skræmmer mig. Når man er studerende som mig og sidder til forelæsninger eller sidder og læser dagen lang, så sidder man ned stort set hele dagen. Og når jeg så samtidig går virkelig meget op i krop og sundhed, så går det lidt i modstrid. Jeg læste artiklen her, hvor forskere har fundet ud af at det at sidde så meget ned, som mange gør nu til dags, kan medføre sygdom såsom kræft, hjertesygdom og type 2 diabetes.

Derfor, skal jeg virkelig til at gøre noget ved dette. Jeg vil gerne bevæge mig noget mere, og ud og gå nogle flere ture. Så jeg ikke bare ender med at sidde ned det meste af dagen på en stol og læse lektier. Også bare for min egen skyld, for det bliver godt nok nogle triste dage, hvis hele dagen går med at stirre ind i en computer skærm eller ned i en faglitterær bog.

Så det jeg ville med dette indlæg, var egentlig bare at bringe lidt opmærksomhed på et problem som mange måske ikke lige tænker over i dagligdagen. Men også at binde mig selv lidt op på at få gjort noget ved det. Det virker på en eller anden måde mere bindende at skrive det, sort på hvidt, at jeg vil gøre en indsats for at få mere motion og bevægelse ind i min hverdag. Og så håber jeg at det kan inspirere nogle af jer derude, til også at få rørt jer, for jer selv og jeres helbreds skyld.

Sidder du også ned det meste af dagen? Eller har du nogle gode tips eller rutiner til at komme op og få rørt dig i løbet af dagen?

skaermbillede-2016-11-30-kl-12-04-44

Have you heard about the saying “Sitting is the new smoking”? I’ve crossed this saying a couple of times now. And it terrifies me. As a student I spend most of my days sitting in lecturers, or reading all day long, and I’m thereby sitting down most of the days. And while I also care a lot about my body and my health, this contradicts a bit. I read this article, where scientists have found out, that sitting, as much as people do nowadays, can lead to cancer, heart disease and type 2 diabetes. 

Therefore, I really need to do something about this. I want to move more, and get out and go some more walks. So I do not end up sitting on my chair reading homeworks all day. Also just for my own sake, because the days can be quiet sad, if all you do is sitting and staring into your computer screen or a school book. 

My intention with this post was actually most to bring some more awareness towards this topic, which I think many don’t think about in their everyday life. But also to bind myself and get something done about this. It somehow just seems more binding to write it, black on white, that I want to do something about it and get some more exercising done and move my body. And then I hope to inspire some of you to move yourself, for your own and your healths sake. 

Do you also sit down most of the day? Or do you have any good tips or routines on how to get moving throughout the day?


Read also: Why you should exercise 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    THE BENEFITS OF WALKING - CAMILLA TROMBORG
    August 13, 2018 at 6:15

    […] comes to improving your overall health. I’ve previously written a blogpost about that ‘Sitting is the new smoking’, which you can read right here, which is all about how we in today’s society are way too inactive and spend too much time […]

  • Leave a Reply