Inspiration

START WITH YOURSELF FIRST

Jeg sad lige og fik en tanke. Forleden dag så jeg programmet ‘Når lægen flytter ind’ på DR2 (ja, jeg synes at sådan noget er spændende). Det handler om en familie hvor en dreng (det kan også være en pige) i folkeskolen er begyndt at tage lidt mere på i vægt end hvad godt er, og gerne vil rette op på dette. Familien får så en læge til at flytte ind hos dem i et stykke tid, og hun skal så se på hvad de gør ‘forkert’ i deres dagligdag, og hvad de kan gøre for at ændre på deres situation, for at hjælpe barnet med at tabe lidt kilo og komme i bedre form.

I de programmer jeg har set af dette nu, så går det hele tilbage til forældrene. Forældrene vil rigtig gerne hjælpe deres børn, men når de ikke tager med dem ud og dyrker motion, eller serverer godt med sovs og ingen grøntsager til aftensmad, så ligger ansvaret også hos dem. Det er interessant at se hvordan de stille og roligt finder ud af undervejs i programmet, at det er dem der egentlig skal ændre sig i dette program. For når de ændrer sig, så ændrer børnenes opfattelse af hvordan man skal leve også. Og på den måde kan forældrene være rolle modeller for børnene. “Lead by example”.

Jeg kender det også fra mig selv af. Man vil gerne ændre på noget hos nogle, og man kan blive helt frustreret over at de ikke ændrer sig og tager de gode vaner til sig. Men så prøv lige at væn den om og kig på dig selv først. Gør du selv de ting som du gerne vil have at den anden skal gøre?

Start altid med dig selv først. Og så vil forandringen ske. Tving aldrig nogle andre til at gøre noget. Det skal være deres eget valg, og de skal selv nå dertil hvor de ser, at det vil være godt for dem. Jeg prøver så godt jeg nu kan på at huske mig selv på dette. Selvom det kan være svært, og frustrerende til tider, så er det dog det man kan rykke andre mennesker med mest. At gøre det selv, og forhåbentligt inspirere andre derved.

I just had a thought. The other day I watched a tv show called ‘When the doctor moves in’ on a Danish tv channel. It’s about a family where a boy (or it could be a girl as well) in school has started to gain a little bit more weight than what good is, and wants to get back on the right track again. So the family gets a doctor to move in with them for a while, and she shall see what they are doing ‘wrong’ in their everyday life, and what they can do to change their situation, and help the child loose a bit of weight a get into a better shape.

In these programs that I’ve seen so far, it all goes back to the parents. Parents really want to help their children, but when they do not engage in physical activities with the children, or when they are serving them sauce and no vegetables for Dinner, the responsibility lies with them. It’s very interesting to see how the parents slowly find out throughout the program, that it’s actually them who need to change their habits. Because when they change, the children’s perception of how to live change as well. And in that way the parents can be role models for the children. “Lead by example”.

I also know this from myself. The feeling of wanting to change something in someone, and you can become all frustrated when they don’t take the good habits to them. But then just try to turn it around and look at yourself first. Do you actually do these things yourself, which you want someone else to do?

Always start with yourself first. And the change will happen. Never force someone else to do something. It has to be their own choice, and they have to get to that stage themselves, and realize that it can be good for them to change. I’m trying my best to remind myself of this. Even though it can be difficult, and frustrating once in a while, but it’s what can move others the most. To do it yourself, and then hopefully inspire others.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Ida B
  January 28, 2017 at 10:04

  Pernille Melsted (coach) sagde engang til et kursus:
  “Når du peger på en anden, vender du én finger mod, den du peger på, og tre fingre mod dig selv.”

  En meget god reminder 🙂

  Den bruger jeg i hvert fald selv, når jeg falder i fælden.

  Kram <3

 • Leave a Reply