Health

STRETCH YOUR BODY

Jeg har igennem hele min barndom og stort set hele min ungdom gået til dans, flere gange om ugen. Så jeg har altid følt mig meget smidig da jeg var mindre. Jeg stoppede til dans tilbage i 3.g, og har siden da mest bare trænet styrke og konditionstræning i fitness centeret, eller løbet ture. I starten tænkte jeg ikke vildt meget over at jeg blev mindre smidig, men det gik op for mig her for ca. 2 uger siden, hvor usmidig jeg var blevet. Hvilket jo siger sig selv, hvis du ikke holder det ved lige, så forsvinder det fra dig.

Jeg har aldrig haft problemer med at røre mine tæer når man sidder og strækker ud, men pludselig kunne jeg mærke, at dette begyndte at være svært. Det kunne jeg ikke have, og er siden da begyndt at lave udstrækningsøvelser hver morgen. Ikke synderligt meget, men en lille smule hver dag. Derudover har jeg også lige planlagt med min veninde, at vi skal til yoga i hvert fald én gang om ugen.

Jeg vil gerne holde min krop i form både rent konditions og formmæssigt, men også hvad angår smidighed og fleksibilitet. “Take care of your body, it’s the only place you have to live“. Dette citat minder mig gang på gang om, hvilke valg jeg bør tage i livet. Jeg vil have at min krop skal være velfungerende, sund og rask hele livet – også når jeg bliver 80!

Så husk at tag jer af jeres krop, pas på den – men husk også at nyde livet!

 

I’ve throughout all of my childhood and most of my youth been dancing, several times a week. So I’ve always felt really flexible as I was younger. I stopped dancing in my 3rd year of high school, and since then I’ve mainly been focusing on strength and condition training in the gym, or running outside. In the beginning I didn’t think much about that I became less flexible, but about 2 weeks ago, I realized how inflexible I had become. Which is very obvious, because if you don’t practice flexibility, you will get less flexible.

I’ve never had any problems with touching my toes when I was stretching, but suddenly I noticed, that this started to get harder. I could not live with that, so since I realized that I’ve been doing some small stretching exercises every morning. Not that many, but just a little bit every day. Besides that I’ve planned together with my friend to take a yoga class at least once a week. 

I want to keep my body in in shape both when it comes to condition and shape, but also when it comes to flexibility. “Take care of your body, it’s the only place you have to live”. This quote reminds me of, time after time, which choices I need to take in my life. I want my body to function, be healthy and well throughout all of my life – also when I am 80 years old! 

So remember to move your body, and take care of it – but also remember to enjoy life!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply