Health

TIPS FOR BETTER SLEEP

Der er intet værre end ikke at kunne sove, eller at sove dårligt og slet ikke være frisk dagen efter – har jeg ret?
Og modsat, er der heller ikke noget der er meget bedre end at vågne og være helt frisk og veludhvilet efter en god nats søvn.

Men, skal man bare overlade det til tilfældighederne om man får en god nats søvn? Nej, ikke nødvendigvis. Der er utrolig mange ting du kan gøre for at forbedre din søvn, og mange er dem er små enkle ting, som alligevel kan vise sig at have stor betydning for dit generelle helbred. For søvn er afsindigt vigtigt hvis man gerne vil have et godt helbred og være sund og rask.
Manglende søvn er blandt andet blevet kædet sammen med større risiko for udvikling af depression, et forværret immunsystem og at man har nemmere ved at tage på i vægt.

Tips til en bedre søvn

1. LUFT UD I SOVEVÆRELSET
Frisk og ren luft hjælper gevaldigt på en god søvn, og man siger at man gerne skal sove i et værelse som er mere til den køligere side end til den varme.

2. KOM UDENFOR I NATUREN I LØBET AF DAGEN
Man bliver bare altid lidt mere træt hvis man har været udenfor i den friske luft, også derfor ovenstående tip virker.

3. BEVÆG DIG
At få bevæget kroppen, gør også at du bliver mere træt, og derved har lettere ved at kunne falde i søvn.

4. UNDGÅ KOFFEIN OM EFTERMIDDAGEN OG AFTENEN
Koffein er selvsagt noget som medvirker til at få dit energiniveau op, og det skal du jo helst ikke hvis du gerne vil kunne falde i søvn om aftenen. Skift derfor eftermiddagskaffen ud med en kop urtete istedet for

5. LAVENDEL 
Lavendel te, lavendel olie eller en lavendel spray – skaf dig noget lavendel, da lavendel er en duft som er med til at berolige kroppen. Lav eventuelt lidt aromaterapi med æterisk lavendel olie, og en god kop te (uden koffein) om aftenen

6. UNDGÅ SKÆRMLYS INDEN SENGETID
Det blå lys fra henholdsvis computer, tv og mobilskærme er med til at forvirre vores krop og får den tværtimod til at vække ydereligere op og ikke falde til ro. Skift derfor computeren og tv’et ud med en god bog, snak eller lidt aftenyoga inden du skal sove. Du kan også sætte din mobil på ‘nat tilstand’ om aftenen, på den måde er lyset mere gult end blåt og er ikke lige så hårdt for øjnene. Sæt også gerne din mobil på fly-tilstand om natten, eller fjern den helt fra soveværelset, da strålingen fra mobilen også kan forstyrre din krop.

Har du andre gode råd til hvordan man kan få en god nats søvn? Så del dem gerne nedenunder i kommentarfeltet.

English:

There is nothing worse than not being able to fall asleep or have a bad night’s sleep and not feel fresh at all the next day – am I right? And on the opposite, there is nothing much better than waking up feeling fresh and rested after a good night’s sleep.

But, should you just leave it to coincidence whether or not you get a good night’s sleep? No, not necessarily. There are so many things you can do to improve your sleep, and many of the tips are very simple things, which also can have a big impact for your overall health. Because sleep is extremely important if you want a good health. Lack of sleep is connected to a bigger risk of developing depression, worsen the immune system and makes it easier to gain weight.

Tips for better sleep 

1. Fresh air in the bedroom
Fresh and clean air helps tremendously on a good night’s sleep, and it’s recommended to sleep in a room which is leaning more towards the cold than the warm side.

2. Get outside in nature through the day
You always get more tired after having been outside in the fresh air, which is also why the above tip works.

3. Move your body
Moving the body makes you more tired and makes it easier for you to fall asleep.

4. Avoid caffeine in the evening
Caffeine is of course helping to get your energy level up, and therefore you need to avoid this in the evening if you want to be able to fall asleep. Switch your afternoon coffee out with a cup of herbal tea instead.

5. Lavender
Lavender tea, lavender oil or lavender spray – get some lavender, since lavender is a scent which helps to calm the body. You can, for example, make some aromatherapy with lavender essential oil, and make a nice cup of tea (without caffeine) in the evening and wind down.

6. Avoid screen lights before bedtime
The blue light from computer, tv or mobile screen is confusing for our bodies and makes it wake more up rather than calm down. Therefore try to switch the tv out for a good book instead, some talk or some evening yoga before going to bed. You can also switch your mobile to ‘night mode’ in the evening, in that way the light is more yellow instead of blue and is not as harsh for your eyes. Put also your mobile on flight mode in the night, or remove it completely from the bedroom since the radiation from the mobile can be disturbing for the body. 

Do you have other good tips to get a good night’s sleep? Then share them below in the comment section.

Read also: Make time for yourself

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    GUA SHA FACIAL MASSAGE - CAMILLA TROMBORG
    December 12, 2017 at 7:08

    […] Read also: Tips for better sleep […]

  • Leave a Reply