Happiness

Use Gratitude to get the Life You Want

Jeg har efterhånden erfaret, både fra mig selv og hørt fra andre, at hvis man udviser og føler taknemmelighed overfor de ting man har i sit liv, og de ting man gerne vil have i sit liv, så får man mere af det man gerne vil have. Jeg tror fuldt og fast på at vi skaber vores liv med vores tanker. Vi er selv med til at påvirke hvordan vores liv skal være, og blive.

Hvis du går og er sur og trist hele tiden, og tænker på hvor uretfærdigt det er at du aldrig får eller opnår de ting du gerne vil – jamen, så sker det simpelthen heller ikke. Man må gøre sig et bevidst valg, og ændre sin tankegang.

Prøv dag for dag at tænke mere positivt, udvis mere taknemmelighed, vær glad for livet, vær glad for de mennesker du har i dit liv. Sæt pris på alt! Og når du støder ind i problemer, så se det ikke som verdens undergang, se det som noget der er med til at lære dig noget nyt, og som noget der får dig til at blive stærkere, når du kommer ud på den anden side.
Med det sagt, så vil jeg bare ønske jer alle en fantastisk dag!

I have recognised from myself, and heard from others, that if you show and feel gratitude towards the things that you have in your life, and the things that you want in your life, then you’ll get more of it. I truly believe that we create our own lifes with our thoughts. We are a part of creating how our lifes are, and what it will become.

If you go around and are sad and angry all the time, and think about how unfair your life is, and how you never get or achieve the things that you want – well, then it simply just won’t happen. You need to make a conscious choice, and change your thoughts.

Try day by day to think more positive, show more gratitude, be happy for life, and for the people in your life. Appreciate everything! And when you bump into troubles on your way, do not look at them as the end of the world, look at them as something which are going to teach you something new, and something which will make you stronger once you get out on the other side.
That being said, I wish you all a wonderful day and hope that you will be truly happy!

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    THE ENERGY YOU BRING INTO YOUR LIFE - CAMILLA TROMBORG
    February 18, 2019 at 17:13

    […] you! If you want to start working on changing your mindset, I recommend starting with working on:1. Write Gratitude lists2. Use Positive […]

  • Leave a Reply